Meclis Kararları

2017 Yılı Mart Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 01.03.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
01.02.2017 tarih ve 60-62-63-64 sayılı Belediye Meclis Kararları ile yürürlüğe giren 2017 Yılı Evsel Katı Atık Toplama ve Taşıma Ücretlendirme Tarifesinin 3. bölüm 16. Maddesinde “Pazar yerlerinden alınacak olan evsel katı atık bedelleri ise işgal harcı ile birlikte günlük tahsil edilecektir” ve 7.8 Pazar yerleri maddesinde “Pazar yerlerinden alınacak olan evsel katı atık bedelleri ise işgal harcı ile birlikte günlük bir metrelik tezgah başına 1,00 TL’den hesaplanarak (4 metrelik tezgah başına 4,00 TL+KDV= 4,72 TL) tahsil edilecektir” söz konusu bu maddelerin iptal edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı olarak çalışmalarını sürdüren halk oyunları ekibi Makedonya’da düzenlenen “Ohrid Festivaline” davet edildiğinden gerekli tüm işlemlerin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılmasına ve gerekli izinlerin verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesinin 02.11.2016 tarih ve 501 sayılı Meclis Kararı ile “İç Denetçi” kadro ihdası yapılmış olup; Ancak yapılan incelemelerde “İç Denetçi” kadro ihdasının “Belediye Meclisimizce değil Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılması gerektiği tespit edildiğinden 02.11.2016 tarih ve 501 sayılı Meclis Kararının iptal edilmesine, ihdastan önceki durum olan “Mali Hizmetler Uzmanı” kadrosunun ihdas edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Kolombiya Bogota Belediyesinin görevlendireceği eğitim sekreterliği biriminde uzman olarak görev yapan personel 17-24 Nisan 2017 tarihleri arasında Süleymanpaşa Belediyesi ile eğitim konusunda işbirliği kapsamında çalışmalar yapmak üzere geleceğinden belirtilen tarihlerde şehrimize gelecek olan personelin yol, konaklama, iaşe giderlerinin Belediye Bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Seymenli Mahallesinde bulunan tapuda, 696 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan İmar Plan Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda, 3099 ada 1 ve 2 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlara dair Nazım İmar Planı Değişikliği 10.01.2017 tarih 138 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış olup bu plana uygun olarak hazırlanmış olan Uygulama İmar Plan Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne ait Görev Çalışma Yönetmeliği'nin, ilgili müdürlükçe sunulmuş olduğu şekliyle kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde planlanan Ro-Ro limanı ile ulaşım bağlantılarının gösterilmiş olduğu ancak önerilen bağlantı yollarının yerinde inceleme yapılması gerektiğinden konu ile ilgili çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red, Haluk YILMAZ, Rüştü ÖZGÜN, Sabri ÇINAR, Serpil NALCIOĞLU ve Ali DARICI’nın çekimser oylarına karşı komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 2020 ada 231 parselin tevhit edilmek şartı ile 2020 ada 215 parsel maliki Atila ÇETİN ve diğer hissedarlarına satışının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesinde bulunan Süleymanpaşa Belediyesine ait olan 2644 parsel, uygulama imar planında bir kısmı üniversite alanında bir kısmı imar yolunda bulunmakta olup 2641 nolu parsel ile tevhit edilirken 2644 nolu parselin imar yolunda kalan kısmının bedelsiz terkinin yapılması şartıyla 1.000,00 TL bedelle satışının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda 434 ada 30 parselin yolda kalan kısımları ile ihdas edilecek kısımlarının bedel ve miktar farkı gözetmeksizin takasının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde bulunan tapuda 1412 parselin tamamının 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınarak kamulaştırılmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami-Ortacami Mahallesinde yer alan 589 ada 30 parselin batısında kalan alanın Uygulama İmar Planında Katlı Otopark Alanına katılmasına ilişkin sunulan 04.01.2017 tarih 33 sayılı Belediye Meclis Kararı ile imar komisyonuna havale edilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin geri çekilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesinin 01.06.2016 tarih 302 sayılı Meclis Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin 20.09.2016 tarih ve 1156 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan Hürriyet Mahallesi, 2312 ada 124-125-107-121-18-183 parseller ve 1497 ada 257 nolu parselin bulunduğu ada bütünü için hazırlanmış olan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesinin 1. ve 5. Fıkrasına aykırı olduğu 13.02.2017 tarih E.1225 sayılı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün yazısı ekinde bulunan raporda belirtildiğinden konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda, 382 ada 14 parselde kayıtlı taşınmazın imar durumunda 13 nolu parselle tevhit şartı verildiğinden tevhit şartının kaldırılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi’nin Kıyı Ege Belediyeler Birliğine üye olmasına, Kıyı Ege Belediyeler Birliğinde belediyemizi temsili için Süleymanpaşa Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’ın yetkilendirilmesine ve doğal üye sayılan Belediye Başkanının haricinde, Mustafa ÖZDEMİR, Ergün GÜLERYÜZ, Fethiye Filiz ÇELİK’in asil üye, Deniz TANER, Bezar Hülya KARAAĞAÇ ve Veysel KAPLAN’ın yedek üye olarak birliğe seçilmesine Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024