Meclis Kararları

2023 Yılı Ekim Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 10.10.2023
BİRLEŞİM NO: 2 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
2024 Mali yılı bütçe gelirleri 1.000.000.000,00TL olarak hazırlanmış olup, finansmanın ekonomik sınıflandırılması cetvelinde 330.000.000,00TL borçlanma uygun görülmüş olup, Gelir ve Gider bütçesinin Stratejik Plana ve Performans Programına uygun olarak 1.330.000.000,00TL hazırlandığı görülmüştür. Belediye Meclisinin Ekim ayı toplantısının 10.10.2023 tarihli 2. birleşiminde gelir ve gider tablosundaki maddeler tek tek oylanarak 2024 yılı ve izleyen iki yılın bütçesinin kabulüne 9 red oya karşı 18 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros ve Topağaç Mahallelerinde 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasına esas sınırın kaldırılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde cetvelde yer alan ödenek tertiplerine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden; yatırım kodları belirtilen ödenekler arası aktarım yapılmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde cetvelde yer alan ödenek tertiplerine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden; yatırım kodları belirtilen ödenekler arası aktarım yapılmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde cetvelde yer alan ödenek tertiplerine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden; yatırım kodları belirtilen ödenekler arası aktarım yapılmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde cetvelde yer alan ödenek tertiplerine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden; yatırım kodları belirtilen ödenekler arası aktarım yapılmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan şirket işçisi personel maaş ödemelerinin yapılabilmesi için ve Süleymanpaşa ilçe sınırları içerisinde çöp toplama ve nakli ile kent temizliğinde kullanılmak üzere araç kiralama işinin hak edişlerinin ödenebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesine istinaden ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden Fen İşleri Müdürlüğünden Temizlik İşleri Müdürlüğüne cetvelde yatırım kodu ve bütçe tertipleri belirtilen ödenekler arasında aktarım yapılmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan şirket işçisi personel maaş ödemelerinin yapılabilmesi için, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesine istinaden ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi gereği Fen İşleri Müdürlüğünden Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne cetvelde yatırım kodu ve bütçe tertipleri belirtilen ödenekler arasında aktarım yapılmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde görev yapan şirket işçisi personel maaş ödemelerinin yapılabilmesi için, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi ile Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden Fen İşleri Müdürlüğünden Özel Kalem Müdürlüğüne cetvelde yatırım kodu ve bütçe tertipleri belirtilen ödenekler arasında aktarım yapılmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Milli Bayramlarda Belediyemiz tarafından düzenlenecek etkinliklerde kullanılmak üzere, Fen İşleri Müdürlüğü bütçesinden, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri bütçesine; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden ekli cetvelde ekonomik ve yatırım kodları belirtilen ödenekler arası aktarım yapılmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan şirket işçisi personel maaş ödemelerinin yapılabilmesi için, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi ile Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden Fen İşleri Müdürlüğünden Mali Hizmetler Müdürlüğüne cetvelde yatırım kodu ve bütçe tertipleri belirtilen ödenekler arasında aktarım yapılmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet alımı suretiyle çalışan şirket işçisi personelin hakediş ödemelerinin yapılabilmesi için, Fen İşleri Müdürlüğünden Destek Hizmetleri Müdürlüğüne, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36’ncı maddesine istinaden cetvelde yatırım kodu ve bütçe tertipleri belirtilen ödenekler arasında aktarım yapılmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait Gündoğdu Mahallesi 1592 ada 7 parsel sayılı 3.008,43m2 yüzölçümlü "Arsa" nitelikli taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre satışının yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Belediyemize ait Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi 3607 ada 1 parsel sayılı 885,18 m2 yüzölçümlü taşınmaz Uygulama İmar Planında "Cami Alanında" kalmaktadır. Bu nedenle imzalanan15/09/2022 tarihli protokole istinaden yapılan Fatih Sultan Mehmed Han Camisinin projesinde Süleymanpaşa Belediyesi adına çıkacak olan bağımsız bölümün sınırlı ayni hak olan intifa hakkının Fatih Sultan Mehmet Camii Yaptırma Yaşatma ve Koruma Derneğine verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Eski Macaristan Büyükelçilerinden, Türk Devletleri Teşkilatı Macaristan Temsilcisi Hovari Janos'a fahri hemşehrilik verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Kırsal Mahallelerde ihtiyaç duyulması durumunda ilk ve orta öğretim öğrencilerimizin eğitimlerinde aksaklık yaşanmaması adına İlçe Belediyesi olarak servis sağlanması hususunda Belediye Başkanı Hüseyin UZUNLAR'a protokol imzalama yetkisi verilmene Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 3411 ada 1 ve 2 parsel sayılı taşınmazlara yönelik hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi 134 ada 4 parsel sayılı taşınmazın satış konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi 223 ada 1 parsel olarak Süleymanpaşa Belediyesi mülkiyetine tescil edildiğinden Maliye Hazinesi adına bedelsiz olarak devri talepleri konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros ve Topağaç Mahallelerinde 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasına esas sınırın kaldırılmasına yönelik hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesinin bulunduğu C13 grubunda yer alan kadro derecelerinde değişiklik yapıldığından, dolu kadro değişikliği taleplerine ilişkin doldurulan (III) sayılı dolu kadro değişikliği cetvelinin kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Sosyal Tesisler bütçesinden ekli cetvelde yer alan ödenek tertiplerindeki Diğer Sosyal Amaçlı Transferler bütçesine ekli cetvelde belirtildiği üzere yatırım kodları ve bütçe tertipleri belirtilen ödenekler arası aktarım yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Sosyal Tesisler bütçesinden ekli cetvelde yer alan ödenek tertiplerindeki Diğer Hizmet Alımları bütçesine ekli cetvelde belirtildiği üzere yatırım kodları ve bütçe tertipleri belirtilen ödenekler arası aktarım yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Sosyal Tesisler bütçesinden ekli cetvelde yer alan ödenek tertiplerindeki Diğer Hizmet Alımları, Diğer Giderler ve Yol Yapım Giderleri bütçelerine ekli cetvelde belirtildiği üzere yatırım kodları ve bütçe tertipleri belirtilen ödenekler arası aktarım yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Sosyal Tesisler bütçesinden ekli cetvelde yer alan ödenek tertiplerindeki Taşıt Kiralaması Giderleri, İş Makinası Kiralaması Giderleri, Taşıt Balım ve Onarım Giderleri, İş Makinası Onarım Giderleri ve Diğer Makine Teçhizat Alımları bütçelerine; yatırım kodları belirtilen ödenekler arası aktarım yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Temizlik İşleri Müdürlüğünde şirket işçisi olarak çalışan personellerinin maaşlarının ödenebilmesi için "Temizlik Hizmeti Alım Giderleri" bütçe kalemine ve Süleymanpaşa ilçe sınırları içerisinde çöp toplama ve nakli ile kent temizliğinde kullanılmak üzere araç kiralama işinin hak edişlerinin ödenebilmesi için "Araç Kiralaması Giderleri" bütçe kalemine ekli cetvelde belirtildiği üzere yatırım kodları ile birlikte ödenekler arası aktarım işleminin yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde şirket işçisi olarak çalışan personellerin maaş ödemeleri için, ekli cetvelde belirtilen yatırım kodları ile birlikte ödenekler arası aktarım işleminin yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Özel Kalem Müdürlüğü Şirket personeli maaş ödemelerinin yapılabilmesi için ekli cetvelde belirtildiği üzere Fen İşleri Müdürlüğü bütçesinden Özel Kalem Müdürlüğü bütçesine yatırım kodları ile birlikte aktarım yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Milli Bayramlarda Belediyemiz tarafından düzenlenecek etkinliklerde kullanılmak üzere, Fen İşleri Müdürlüğü bütçesinden, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri bütçesine ekli cetvelde ekonomik ve yatırım kodları belirtilen ödenekler arası aktarım işleminin yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan şirket işçisi personel maaş ödemelerinin yapılabilmesi için; Fen İşleri Müdürlüğünden Mali Hizmetler Müdürlü bütçesine ekli cetvelde yer alan ödenekler arasında, yatırım kodları ile birlikte aktarım yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet alımı suretiyle çalışan şirket işçisi personelin hakediş ödemelerinin yapılabilmesi için, ekli cetvelde yatırım kodu ve bütçe tertipleri belirtilen ödenekler arasında aktarım yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) fıkrası ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ücrete Tabi İşler başlıklı 97. Maddesine istinaden düzenlenen tarifelerin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti ve sorumluluğu Belediyemize ait olan, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi 373 ada 1 parsel sayılı 3.002,68 m2 yüzölçümlü tarla nitelikli taşınmazın yazı ekinde krokide (a) harfi ile gösterilen imar planında park fonksiyonundaki 44,69m2' lik kısmı ile 373 ada 1 parselin bitişiğindeki imar planında park fonksiyonunda olan yazı ekinde krokide (b) harfi ile gösterilen 115,58m2' lik kısmının TESKİ Genel Müdürlüğüne "İsale Hattı, Su Deposu ve Terfi Merkezi" olarak kullanılmak üzere tahsisi talep edilen ekli krokide (a)+(b) harfi ile gösterilen 160,27m2' lik alanın 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 75 inci maddesinin (d) fıkrası, 18 inci maddesinin (e) fıkrası kapsamında "İsale Hattı, Su Deposu ve Terfi Merkezi" olarak kullanılmak üzere TESKİ Genel Müdürlüğü adına tahsis verilmesine, tahsis için Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile tahsis protokolü yapılmasına ve protokol yapmak üzere Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin UZUNLAR'a yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli,Süleymanpaşa İlçesi Ertuğrul Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan, yazı ekinde krokide gösterilen park alanına, ‘’Yazar Mehmet SEREZ Parkı’’ ve Kumbağ Mahallesi 219 ada ile 220 adalar arasında kalan ekte krokisi sunulan park alanlarına ''Kumbağ Parkı'' olarak ad verilmesine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Gündoğdu Mahallesi, Bağlar Yurdu Caddesi ve civarına ilişkin sunulan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.04.2023 tarih ve 578, 580, 581, 582, 583 ve 585 sayılı kararlarıyla onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine istinaden hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunda çalışmaların devamına, İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Gündoğdu Mahallesi, 211 ada 52 parsel sayılı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinde söz konusu taşınmazın cephe aldığı 17 metrelik yoldan 5 metre, diğer yollardan ve komşudan 3 metre çekme mesafesi belirlenmiş olması nedeniyle talebin kabulüne İlhan İMRAK ve Cenk KORKMAZ’ın ret oylarına karşı, İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne, 10 red oya karşı 19 oy ile oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi, 2300 ada 61 parsel sayılı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne İlhan İMRAK’ın ret oyuna karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne,10 red oya karşı 19 oy ile oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Gazioğlu Mahallesi 165 ada 1 ve 2 parsel sayılı "yol" niteliğindeki taşınmazların Mülkiyeti Belediyemize ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesi 1600 parsel sayılı “Arsa” nitelikli taşınmaz ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’ nun 26 ıncı maddesi hükümlerine göre trampa yolu ile kamulaştırılması konusunun Fiyat Araştırma Komisyonu tarafından inceleme yapıldıktan ve 165 ada 1 ve 2 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde şerhi bulunana kurumların görüşleri alındıktan sonra yeniden Belediye Meclisi’ne sunulmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi 2311 ada 267 ve 269 parsel taşınmazların uygulama imar planında park alanında kalan Süleymanpaşa Belediyesi yetki ve sorumluluğundaki kısımlarının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılmasının 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Sülemanpaşa İlçes Hürriyet Mahallesi 248 ada 13 parsel numaralı taşınmaz için sunulan 25.07.2023 tarih ve 9511 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile düzeltilmiş şekliyle uygun görülmüş olan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne, 11 red oya karşı 19 oy ile oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi 528 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının yalnızca 528 ada 2 parsele ilişkin sunulmuş olmasından dolayı ve belirlenen konut alanlarının ihtiyacı olan yeşil alan ve kamusal alan ihtiyaçlarının aynı parsel içindeki fonksiyonlar ile sağlanmış olmasından dolayı 12.08.2020 tarih ve 746 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına istinaden kabul edildiği anlaşılmış olduğundan plan değişikliğini onaylayan 03.11.2020 tarih ve 332 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı’nın devamına İlhan İMRAK ve Cenk KORKMAZ’ın ret oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne 11 red oya karşı 19 oy ile oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Ertuğrul Mahallesi 534 ada 31 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin söz konusu imar planının onaylandığı tarihte ayrılan trafo alanlarının günümüzde oluşan nüfusun ihtiyacını karşılayamadığı görüldüğünden teknik altyapı ihtiyaçlarına yönelik kamu yararının devamının sağlanması amacıyla teklif edilen plan değişikliğinin kabul edildiği anlaşılmış olup, ayrıca Plan değişikliği kapsamında kaldırılan açık ve yeşil alanlar Yavuz Mahallesi 437 ada 17 parsel numaralı taşınmaz için 11.03.2020 tarih ve 376 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan şehrimizin bütününe hizmet eden Millet Bahçesi kullanımında karşılanmış olduğundan plan değişikliğini onaylayan 06.10.2020 tarih ve 284 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı’nın devamına İlhan İMRAK ve Cenk KORKMAZ’ın ret oylarına karşılık,İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne, 11 red oya karşı 19 oy ile oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi Barbaros ve Kumbağ Mahallerine ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarına dair sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notu Değişikliğinin mevcut plan notlarının değişen mevzuat hükümlerine uygunluğunun sağlanması ve var olan maddi hataların düzeltilmesi amacıyla onaylanmış olması sebebi ile söz konusu plan değişikliğini onaylayan 01.12.2020 tarih ve 398 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı’nın devamına İlhan İMRAK ve Cenk KORKMAZ’ın ret oylarına karşılık , mar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne, 11 red oya karşı 19 oy ile oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Seymenli Mahallesi, 113 ada 42 parsele ilişkin onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin taşınmaz üzerinde yer alan Akaryakıt İstasyonu fonksiyonun günümüzde yürürlükte olan mevcut mevzuat hükümlerine, mevcut çizim tekniklerine, günümüz teknolojisine uygunluğunun sağlanması amacıyla onaylandığı ve yapılaşma şartlarının etrafında yer alan aynı fonksiyona sahip alanlar emsal alınarak belirlendiği anlaşılmış olduğundan plan değişikliğini onaylayan 11.06.2020 tarih ve 156 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı’nın devamına İlhan İMRAK ve Cenk KORKMAZ’ın ret oylarına karşılık, İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne,11 red oya karşı 19 oy ile oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Çiftlikönü (Turgut) Mahallesi, 126 ada 17 ve 18 parsel numaralı taşınmazlara yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmek üzere Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna gönderilmesinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Eskicami Mahallesi, 360 ada 69 parsel numaralı taşınmaza yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Aydoğdu Mahallesi 1753 ada 1 parsel sayılı "Arsa" niteliğindeki 108,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın uygulama imar planında yol alanında kalan kısmının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılmasının 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye Başkanlığımızca İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü kurulmuş olup müdürlüğümüz görev ve sorumluluklarından bazı bölümler ilgili müdürlüğe geçmiştir. Müdürlük görevlerinde değişiklik olması sebebi ile müdürlüğümüz usul ve esaslarına ilişkin yönetmeliğin güncellenmesi konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, tapuda Yavuz Mahallesi 530 ada 29 parsel sayılı "İçinde Kargir Evi Olan Bağ" niteliğindeki taşınmazın, talebe istinaden park ve yol alanında kalan taşınmazın üzerinde yer alan binanın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılmasının Belediye Meclisince görüşülerek 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Stratejik Plan ve Performans Programına ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan 2024 Mali Yılı ve izleyen iki yılı kapsayan İdare Bütçe Tasarısı konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesine İstinaden Stratejik Planda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflere uygun olarak 2024 Yılı Performans Programının kabulüne, 11 red oya karşı 19 oy ile oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Zabıta Müdürlüğü Deprem Arama Kurtarma K-9 Eğitim Merkezinde kullanılmak üzere 1 adet Çift Kabinli Kamyon/ Kamyonet araç alımına ihtiyaç duyulmaktadır. Belirtilen aracın 237 sayılı Taşıt Kanunu’nun 10. Maddesine (Ek cümle: 3/7/2005-5393/85 mad.) göre 2023 yılı satın alma programına alınmasına ve T cetveline kayıt edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024