Meclis Kararları

2023 Yılı Kasım Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 07.11.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, İstiklal Mahallesi 2403 ada 3 parsel güneyinde bulunan, krokide gösterilen park alanındaki çocuk parkına, birçok hayır yapan şehrimizin sevilen esnaflarından ‘’Merhum Hasan ATEŞ'' 'in adının verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.11.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Çınarlı Mahallesi (Tapuda Aydoğdu) 2038 ada 15 parselde bulunan Kadın Yaşam Merkezine, ''Süleymanpaşa Belediyesi Nene Hatun Kadın Yaşam Merkezi'' olarak ad verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.11.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Cumhuriyet (Hürriyet) Mahallesi, 1155, 1156 ve 1157 sayılı adaların kuzeyindeki alana yönelik İdaremizce hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.11.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Değirmenaltı Mahallesi Sarı Sokak ve Efendi Sokak kesişiminde bulunan, krokide gösterilen açık semt spor tesis alanına, ‘’Avukat Altan ÖZSOY'' olarak ad verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.11.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi, 359 ada 15 parsel sayılı taşınmaza yönelik hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.11.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Cumhuriyet (Hürriyet) Mahallesi, 1679 ada 19 parsel sayılı taşınmaza yönelik İdaremizce hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayırdırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.11.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş.’ne 11.000.000,00 TL’lik sermaye tamamlama fonunun aktarılmasına 9 red oya karşı 14 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 07.11.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karadeniz, Atatürk, Ortacami ve Altınova Mahallelerinde yer alan bazı Konut Alanlarına ilişkin hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.11.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu (Karadeniz) Mahallesi, 335 ada 152 parsel sayılı taşınmaza yönelik hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.11.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Veteriner İşleri Birimi hizmet alanında bulunan sokak hayvanları geçici bakımevinin amacına uygun sağlık işlerinin aksaması ve yetersiz kalınması durumunda şikayete konu olmaması için her hafta yalnızca Salı, Çarşamba ve Cuma günleri 13:00-16:00 saatleri arasında haftalık ziyaretlerin gerçekleştirilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.11.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Macaristan’da bulunan kardeş kentimiz Kecskemet Belediyesi tarafından kardeş şehir ilişkilerini devam ettirmek ve güçlendirmek amacıyla yapılan davete Belediye Başkanı Hüseyin UZUNLAR, Belediye Başkan Yardımcısı Sabri ÇINAR, Belediye Meclis Üyeleri Metin ÇALIŞKAN ve İlhan İMRAK ile tercümanlık yapmak üzere Gençlik ve Spor Hizmeteleri Müdür V. Suat DURMAZ’ın 26-27-28-29-30 Kasım 01-02 Aralık 2023 tarihlerinde davete katılmasına ve katılacak kişilerin yol, iaşe ve konaklama giderlerinin belediye bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.11.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesinin bulunduğu C13 grubunda yer alan kadro derecelerinde değişiklik yapıldığından, dolu kadro değişikliği ve (III) sayılı dolu kadro değişikliği cetvelinin kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.11.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Temizlik İşleri Müdürlüğü usul ve esaslarına ilişkin güncellenen yönetmeliğin kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.11.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Belediyemize ait Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi 134 ada 4 parsel sayılı 114,00m2 yüzölçümlü "Arsa" nitelikli taşınmazın satışı kabulüne Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.11.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) fıkrası ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ücrete Tabi İşler başlıklı 97. Maddesine istinaden düzenlenen tarifelerin 2024 Mali Yılında uygulanmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.11.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, tapuda Yavuz Mahallesi 530 ada 29 parsel sayılı "İçinde Kargir Evi Olan Bağ" niteliğindeki taşınmaz üzerinde bulunan binanın kamulaştırılması için idaremize başvuruda bulunulmuştur. Talebe istinaden park ve yol alanında kalan taşınmazın üzerinde yer alan binanın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılmasına ve 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.11.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 3411 ada 1 ve 2 parsel sayılı taşınmazlara yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunda çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.11.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi 223 ada 1 parsel olarak Süleymanpaşa Belediyesi mülkiyetine tescilli taşınmazın Maliye Hazinesi adına devir edilmesi talebinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.11.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, Bağlar Yurdu Caddesi ve civarına ilişkin sunulan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.04.2023 tarih ve 578, 580, 581, 582, 583 ve 585 sayılı kararlarıyla onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine istinaden hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İlhan İMRAK ve Cenk KORKMAZ’ın ret oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne 9 red oya karşı 15 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 07.11.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesi 53 ada 37 parsel sayılı "Arsa" niteliğindeki 417,88m2 yüzölçümlü taşınmazın kamulaştırılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.11.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi 584 ada 228 parsel sayılı "Arsa" niteliğindeki 179,00m2 yüzölçümlü taşınmazın kamulaştırılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.11.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Vatan Mahallesi, 1461 ada 186 ve 187 parsel sayılı taşınmazlara yönelik İdaremizce hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024