Meclis Kararları

2023 Yılı Mart Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 07.03.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Belediyemize ait Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi 2038 ada 15 parsel sayılı “Arsa” nitelikli 960,13 m2 alana sahip taşınmazın için kat irtifakı kurularak tapular Belediyemiz adına alınmıştır. Kurulan kat irtifakı ve listesinin onaylanarak Kontrol Teşkilatı Tutanağına istinaden talep edilen 1) A Blok 7 numaralı bağımsız bölüm, 2) A Blok 8 numaralı bağımsız bölüm, 3) A Blok 9 numaralı bağımsız bölüm, 4) A Blok 11 numaralı bağımsız bölüm, 5) A Blok 12 numaralı bağımsız bölüm olmak üzere 5 adet tapunun temlik yoluyla devrinin yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.03.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Değirmenaltı Mahallesi 106 ada 6 ve 7 Parsellerde bulunan taşınmaz için sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.03.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Ertuğrul Mahallesi Ortaçeşme Sokak No:27 Kat 3 Daire 3 Süleymanpaşa adresinde yapılan incelemede vatandaşımızın evinin yandığı ve ikamet alanının asgari yaşam standartlarını taşımadığı tespit edilmiş olduğundan, yaşam standartının iyileştirilmesi mağduriyetinin giderilmesi için Tamer DİNKÇİ’ye 10.000,00TL. yardım yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.03.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlimiz Süleymanpaşa İlçesi Namık Kemal Mahallesi, Süleyman Seba Caddesi (tapuda; 125 ada, 11 parsel, 8 ve 9 nolu bağımsız bölümler) adresinde bulunan taşınmazların içkili yer bölgesine alınması konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.03.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Barbaros Mahallesi 1915 Parselde bulunan taşınmaz için sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.03.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Çiftlikönü (Hürriyet) Mahallesi 248 Ada, 13 Parselde bulunan tapuda Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmaz için sunulan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.03.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye Zabıta Müdürlüğünün alt birimi olarak kurulan Süleymanpaşa Arama Kurtarma Amirliğine ait Zabıta Müdürlüğü ‘Çalışma ve Görev Yönetmeliği’nin kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.03.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
1- Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Altınova Mahallesi Kapalı Semt pazar yerinde; gerçekleştirilecek, pazar yeri tezgahı devir işlemlerinde geçerli olmak üzere 2023 yılı için, tezgah başına KDV dahil 25.000,00 (Yirmi beşbin) TL devir ücretinin alınmasına 2- Bahsi geçen Altınova Mahallesi Kapalı semt pazar yerinde pazarcı esnafından elektrik, aydınlatma, vb. ortak giderlerin karşılanması için 2023 yılı için tezgah başına haftalık olarak KDV dahil 30,00 (otuz)TL Pazar yeri hizmet bedeli ücreti/ücretlerinin alınmasına; 1 ve 2'inci maddede içerikleri açıklanan hizmet kalemlerinin Belediyemiz Ücrete Tabi İşler Tarifesine eklenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi
TARİH: 07.03.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Bıyıkali Mahallesi 114 ada 38 parsel sayılı "Tarla" nitelikli taşınmazın idarenin gördüğü lüzum üzerine Sermayesi %100 Belediyemize ait Süleymanpaşa Belediyesi Turizm Tarım Hayvancılık ve İnşaat Anonim Şirketi' ne devir işleminin iptaline Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.03.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Malatya ilimizdeki belediyelerimize ve belde halkına yardım ve destek olmak amacıyla, Malatya Kale Belediyesi ve Malatya Doğanyol Belediyesi ile kardeş şehir ilişkisi kurulmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.03.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Halkımıza daha iyi hizmet verebilmek için ihtiyaç olan Belediyeler, Üniversiteler, Altyapı Kurumları ve Kamu Kurumlarına asfalt, kazı izni, parke taş, çöp konteynırı ve bilumum araç-ekipman desteği taşınır devir işlemleri noktasında karşılıklı yardım, uygulama işbirliği ve protokol yapılmasına, imzalanması hususunda; Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.03.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçemizin kültürel değerlerinin gelecek kuşaklara taşınmasını sağlamak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Karacakılavuz Keşkek Şenliği" nin 4' üncüsü Temmuz ayında, "Ferhadanlı Karpuz Şenliği"nin 2'cisi Ağustos ayında yapılması planlanmaktadır. Şenlik tarihlerinin belirlenmesi ve şenlikler için yapılacak harcamanın Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden yapılması konusunda çalışmaların devamına Plan ve Bütçe Komisyonu ve Kültür Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararlarının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.03.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçemizin tarımsal kalkınmasında önemli bir yer kaplayan bağcılığın geliştirilmesi ve yöremizde yetiştirilen üzümlerin marka değerinin arttırılmasına katkı sağlaması amacıyla Belediyemiz ve Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü ile işbirliği içerisinde geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediğimiz Bağbozumu Şenliğinin bu yıl 2'cisi Eylül ayında yapılması planlanmaktadır. Şenlik tarihinin belirlenmesi ve şenlikler için yapılacak harcamanın Belediyemiz bütçesinden yapılması konusunda çalışmaların devamına Plan ve Bütçe Komisyonu ve Kültür Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararlarının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.03.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediye Spor Kulübümüzün lisanslı sporcusu olan Serdar KOÇ 23-25 Eylül 2022 tarihlerinde Yunanista' nın Langaza şehrinde düzenlenen 31. Masterlar Balkan Şampiyonasında Atletizm 3 adım atlama dalında altın madalya kazanmıştır. Sporcumuza 10.000TL ödül verilmesine Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi
TARİH: 07.03.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin 18.01.2023 tarih ve 3455 sayı ile Belediyemize sunduğu dilekçede; her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Karadeniz Yayla Şenlikleri” etkinliğinin 2023 yılında 23-24-25 Haziran günlerinde yapılacağı ve Derneğin Yönetim Kurulu Kararı ile "Süleymanpaşa Belediyesi-Tekirdağ Karadenizliler Derneği Yayla Şenlikleri" ismi altında Süleymanpaşa Belediyesi ile ortaklaşa organize edilmesi hususunun kabul edildiği belirtilmiştir. Etkinliğin ortaklaşa organize edilmesi ve şenlik giderleri için Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden harcama yapılabilmesi için çalışmaların devamına Plan ve Bütçe Komisyonu ve Kültür Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararlarının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.03.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali’nin 57'ncisinin 2023 yılı Haziran ayı içerinde düzenlenmesi planlanmakta olup, iş ve işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için festival tarihinin belirlenmesi ve festival için yapılacak harcama bütçesinin belirlenmesi için çalışmaların devamına Plan ve Bütçe Komisyonu ve Kültür Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararlarının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.03.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Yürürlükte olan imar planlarında Depolama Alanı olarak belirlenen alanlarda günümüz teknolojisinin ve mevcut mevzuatların gerekliliklerini karşılayacak şekilde kat yüksekliklerinin belirlenerek hazırlanacak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliklerinin hazırlanarak Belediye Meclisine sunulmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.03.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Gündoğdu Mahallesi sınırlarında 3689 ve 2750 sayılı adalar arasında yer alan Park alanındaki trafo alanının yerinin değiştirilmesine yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.03.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Köseilyas Mahallesi 2712 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için Tekirdağ İl İdare Kurulu tarafından 08.10.2003 tarih ve 1264 sayılı karar ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı iptal edilmesi teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.03.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi 8217 Parselde kayıtlı taşınmaz için sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunda çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.03.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi 3411 ada 4 parsel, 3410 ada 3 parsel, 3051 ada 123 parseller için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.03.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi 1465 ada 127 parsel için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliğinde talep edilen alanın içinde yer alan Dere Taşkın Alanı sınırından dolayı TESKİ’den talep edilen görüşe cevap gelmediğinden konu hakkında çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.03.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Namık Kemal (Köseilyas) Mahallesi 120 ada 3 Parselde kayıtlı taşınmaz için sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.03.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi, 700 ada 435 sayılı parsel sayılı taşınmaza ilişkin sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin geri çekilerek gündemden çıkarılmasına ve konu hakkında Belediye Meclisince karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.03.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Çiftlikönü (Hürriyet) Mahallesi 248 Ada, 13 Parselde bulunan tapuda Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmaz için sunulan Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin geri çekilerek gündemden çıkarılmasına ve konu hakkında Belediye Meclisince karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.03.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Ortacami (Eskicami) Mahallesi 3623 ada 1, 2, 3 ve 4 parsel numaralarında kayıtlı taşınmaz için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin geri çekilerek gündemden çıkarılmasına ve konu hakkında Belediye Meclisince karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.03.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesince yıkım yaptığımız metruk binalardan çıkan inşaat ve yıkıntı atıklarının Belediyemize ait konkasör vasıtasıyla kırılarak altyapı çalışmalarda kullanıldığından muvafakat veren vatandaşlarımızdan herhangi bir yıkım bedelinin tahsil edilmemesi konusunun gündemden geri çekilerek konu hakkında karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.03.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesine bağlı Seymenli, Avşar, Yeniköy, Yağcı, Taşumurca, Osmanlı, Ortaca, Nusratlı, Köseilyas, Kılavuzlu, Kazandere, Kayı, Kaşıkçı, Karaçalı, Karahalil, Karaevli, Karacakılavuz, Husunlu, Gündüzlü, Generli, Gazioğlu, Evciler, Dedecik, Banarlı, Ahmedikli mahallelerinde 5304 sayılı kanunla değişik 3402 sayılı Kadastro Kanunu hükümlerince yapılacak bütün kadastro işlemlerinde Kadastro ekipleriyle birlikte her mahalleden 6 (altı) kişinin görev yapmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.03.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Kayı Mahallesi 1139 Parselde kayıtlı taşınmaz için sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024