Meclis Kararları

2023 Yılı Aralık Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 05.12.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan memur ve işçi personellerin maaş ödemelerinin yapılabilmesi için Fen İşleri Müdürlüğü bütçesinden Yazı İşleri Müdürlüğü bütçesine ekli cetvelde yer alan ödenekler arasında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereği yatırım kodları ile birlikte aktarım yapılmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.12.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde ekli cetvelde yer alan ödenek tertiplerinden Diğer Hizmet Alımları, Diğer Giderler ve Yol Yapım Giderleri bütçelerine; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden; ekli cetvelde belirtildiği üzere yatırım kodları ve bütçe tertipleri belirtilen ödenekler arası aktarım yapılmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.12.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Sosyal Tesisler bütçesinden cetvelde yer alan ödenek tertiplerindeki Taşıt Kiralaması Giderleri, İş Makinası Kiralaması Giderleri, Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri, İş Makinası Onarım Giderleri ve Akaryakıt bütçesine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden; yatırım kodları belirtilen ödenekler arası aktarım yapılmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.12.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde görev yapan memur maaşlarının ödenebilmesi için ekli cetvelde yer alan Fen İşleri Müdürlüğü bütçesinden İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bütçe tertiplerine ödenek aktarım işleminin; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi gereği aktarım işleminin yapılmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.12.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz adına çekilen kredilerin faiz ödemelerinin yapılabilmesi, Belediye şirketine Sermaye tamamlama fonu ödemesi yapılabilmesi ve İller Bankası sermaye payı için Emlak ve İstimlak Müdürlüğü bütçesinden Mali Hizmetler Müdürlü bütçesine cetvelde yer alan ödenekler arasında, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereği yatırım kodları ile birlikte aktarım yapılmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.12.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı ile Tekirdağ Ekmek ve Unlu Mamulleri Üretici Derneği arasında yapılacak işbirliği protokolüne ve Süleymanpaşa ilçesinde bulunan vatandaşlara indirimli ekmek satışını sağlayan fırınlara her büfe başına verilmek üzere yıllık 50 kilogramlık 100 çuval un desteğinin verilmesi için Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı adına Hüseyin UZUNLAR'a protokol yetkisinin verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.12.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Belediyemize ait Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi 2038 ada 15 parsel sayılı “Arsa” nitelikli 960,13 m2 alana sahip taşınmazın üzerinde bulunan 5 adet tapu devri gerçekleşmiş olup geriye kalan tapuların devri için; İdari Şartname' nin yukarıda bahsedilen maddesine göre tapuların temlik yoluyla devrinin yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.12.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 325 ada 481 parsel sayılı taşınmaza ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.12.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğü bütçesinden Yazı İşleri Müdürlüğü bütçesine ekli cetvelde yer alan ödenekler arasında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereği yatırım kodları ile birlikte aktarım yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.12.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki bütçe tertipleri arasında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden; yatırım kodları belirtilen ödenekler arası aktarım yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.12.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki bütçe tertipleri arasında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden; yatırım kodları belirtilen ödenekler arası aktarım yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.12.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi (Bizanthe Antik Kenti) I. II. Ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına Ait Koruma Amaçlı İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planının Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna görüşülmek üzere gönderilmesinin uygunluğu konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.12.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğü bütçesinden İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bütçe tertiplerine ödenek aktarım işleminin; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine gereği yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.12.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü bütçesinden Mali Hizmetler Müdürlü bütçesine ekli cetvelde yer alan ödenekler arasında, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereği yatırım kodları ile birlikte aktarım yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.12.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesi 53 ada 37 parsel sayılı "Arsa" niteliğindeki 417,88m2 yüzölçümlü taşınmaz uygulama imar planında park alanında kaldığından 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılmasına ve 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.12.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi 584 ada 228 parsel sayılı "Arsa" niteliğindeki 179,00m2 yüzölçümlü taşınmazın yol ve park alanında kalan kısmının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılmasına ve 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınmasına, Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.12.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Cumhuriyet (Hürriyet) Mahallesi, 1155, 1156 ve 1157 sayılı adaların kuzeyindeki alana yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne İlhan İMRAK ve Cenk KORKMAZ’ın ret oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne, 10 red oya karşı 20 oy ile oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 05.12.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi, 359 ada 15 parsel sayılı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunda İmar ve Bayındırlık Komisyonunca çalışmaların devamına oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.12.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Cumhuriyet (Hürriyet) Mahallesi, 1679 ada 19 parsel sayılı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne kabulüne İlhan İMRAK ve Cenk KORKMAZ’ın ret oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne, 10 red oya karşı 20 oy ile oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 05.12.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karadeniz, Atatürk, Ortacami ve Altınova Mahallelerinde yer alan bazı Konut Alanlarına ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunda İmar ve Bayındırlık Komisyonunca çalışmaların devamına oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.12.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu (Karadeniz) Mahallesi, 335 ada 152 parsel sayılı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne, İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.12.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 3411 ada 1 ve 2 parsel sayılı taşınmazlara yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı gerektiriyor olmasından dolayı İmar ve Bayındırlık Komisyonunca talebin reddine oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.12.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Vatan Mahallesi, 1461 ada 186 ve 187 parsel sayılı taşınmazlara yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne İlhan İMRAK ve Cenk KORKMAZ’ın ret oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne, 10 red oya karşı 20 oy ile oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 05.12.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ferhadanlı Mahallesi, 125 ada 1 ve 12 parsel sayılı taşınmazlara yönelik İdaremizce hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024