Meclis Kararları

2023 Yılı Mayıs Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami, Aydoğdu ve Yavuz Mahallelerinde Açık Semt Spor Tesis Alanları ile Rekreasyon Alanı oluşturulmasına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami, Aydoğdu ve Yavuz Mahallelerinde Açık Semt Spor Tesis Alanları ile Rekreasyon Alanı oluşturulmasına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami, Aydoğdu ve Yavuz Mahallelerinde Açık Semt Spor Tesis Alanları ile Rekreasyon Alanı oluşturulmasına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami, Aydoğdu ve Yavuz Mahallelerinde Açık Semt Spor Tesis Alanları ile Rekreasyon Alanı oluşturulmasına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami, Aydoğdu ve Yavuz Mahallelerinde Açık Semt Spor Tesis Alanları ile Rekreasyon Alanı oluşturulmasına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
57. Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında yapılacak olan yarışmalara katılım sağlayanlara verilecek ödüllerin listesi komisyonumuzca tekrar düzenlenerek ekte sunulmuş olup bu ödüllerin harcamasının Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
57. Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında yapılacak olan yarışmalara katılım sağlayanlara verilecek ödüllerin listesi komisyonumuzca tekrar düzenlenerek ekte sunulmuş olup bu ödüllerin harcamasının Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
57. Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında yapılacak olan yarışmalara katılım sağlayanlara verilecek ödüllerin listesi komisyonumuzca tekrar düzenlenerek ekte sunulmuş olup bu ödüllerin harcamasının Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
57. Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında yapılacak olan yarışmalara katılım sağlayanlara verilecek ödüllerin listesi komisyonumuzca tekrar düzenlenerek ekte sunulmuş olup bu ödüllerin harcamasının Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
57. Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında yapılacak olan yarışmalara katılım sağlayanlara verilecek ödüllerin listesi komisyonumuzca tekrar düzenlenerek ekte sunulmuş olup bu ödüllerin harcamasının Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
2023 Mali yılı ek ödenek talebi incelenmiş olup; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine göre ek ödenek talebinin uygunluğu Belediye Meclisince oybirliği ile kabul edildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
2023 Mali yılı ek ödenek talebi incelenmiş olup; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine göre ek ödenek talebinin uygunluğu Belediye Meclisince oybirliği ile kabul edildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
2023 Mali yılı ek ödenek talebi incelenmiş olup; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine göre ek ödenek talebinin uygunluğu Belediye Meclisince oybirliği ile kabul edildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
2023 Mali yılı ek ödenek talebi incelenmiş olup; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine göre ek ödenek talebinin uygunluğu Belediye Meclisince oybirliği ile kabul edildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
2023 Mali yılı ek ödenek talebi incelenmiş olup; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine göre ek ödenek talebinin uygunluğu Belediye Meclisince oybirliği ile kabul edildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi (Çınarlı) 1869 ada 13 parsel sayılı "Arsa" niteliğindeki 107,00m2 yüzölçümlü taşınmazın uygulama imar planında yol alanında kalan kısmının ve taşınmazın üzerinde yer alan yol alanına taşan yapının tamamının kamulaştırılması konusunun 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamında kamulaştırılmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi (Çınarlı) 1869 ada 13 parsel sayılı "Arsa" niteliğindeki 107,00m2 yüzölçümlü taşınmazın uygulama imar planında yol alanında kalan kısmının ve taşınmazın üzerinde yer alan yol alanına taşan yapının tamamının kamulaştırılması konusunun 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamında kamulaştırılmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi (Çınarlı) 1869 ada 13 parsel sayılı "Arsa" niteliğindeki 107,00m2 yüzölçümlü taşınmazın uygulama imar planında yol alanında kalan kısmının ve taşınmazın üzerinde yer alan yol alanına taşan yapının tamamının kamulaştırılması konusunun 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamında kamulaştırılmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi (Çınarlı) 1869 ada 13 parsel sayılı "Arsa" niteliğindeki 107,00m2 yüzölçümlü taşınmazın uygulama imar planında yol alanında kalan kısmının ve taşınmazın üzerinde yer alan yol alanına taşan yapının tamamının kamulaştırılması konusunun 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamında kamulaştırılmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi (Çınarlı) 1869 ada 13 parsel sayılı "Arsa" niteliğindeki 107,00m2 yüzölçümlü taşınmazın uygulama imar planında yol alanında kalan kısmının ve taşınmazın üzerinde yer alan yol alanına taşan yapının tamamının kamulaştırılması konusunun 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamında kamulaştırılmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 64’üncü, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60’ıncı, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40’ıncı ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35’ınci maddelerine istinaden hazırlanan 2022 Mali Yılı Kesin Hesapları oybirliği ile kabul edildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 64’üncü, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60’ıncı, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40’ıncı ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35’ınci maddelerine istinaden hazırlanan 2022 Mali Yılı Kesin Hesapları oybirliği ile kabul edildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 64’üncü, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60’ıncı, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40’ıncı ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35’ınci maddelerine istinaden hazırlanan 2022 Mali Yılı Kesin Hesapları oybirliği ile kabul edildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 64’üncü, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60’ıncı, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40’ıncı ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35’ınci maddelerine istinaden hazırlanan 2022 Mali Yılı Kesin Hesapları oybirliği ile kabul edildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 64’üncü, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60’ıncı, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40’ıncı ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35’ınci maddelerine istinaden hazırlanan 2022 Mali Yılı Kesin Hesapları oybirliği ile kabul edildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 658 ada 2 parsel ve 724 ada 1 parsel sayılı taşınmazlara yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 658 ada 2 parsel ve 724 ada 1 parsel sayılı taşınmazlara yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 658 ada 2 parsel ve 724 ada 1 parsel sayılı taşınmazlara yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 658 ada 2 parsel ve 724 ada 1 parsel sayılı taşınmazlara yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 658 ada 2 parsel ve 724 ada 1 parsel sayılı taşınmazlara yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
57. Kiraz Festivali etkinliklerine "Ana Sponsor" olmak isteyen aday firmalar ile görüşme yapma ve protokol imzalama yetkisinin Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL'e verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
57. Kiraz Festivali etkinliklerine "Ana Sponsor" olmak isteyen aday firmalar ile görüşme yapma ve protokol imzalama yetkisinin Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL'e verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
57. Kiraz Festivali etkinliklerine "Ana Sponsor" olmak isteyen aday firmalar ile görüşme yapma ve protokol imzalama yetkisinin Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL'e verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
57. Kiraz Festivali etkinliklerine "Ana Sponsor" olmak isteyen aday firmalar ile görüşme yapma ve protokol imzalama yetkisinin Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL'e verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
57. Kiraz Festivali etkinliklerine "Ana Sponsor" olmak isteyen aday firmalar ile görüşme yapma ve protokol imzalama yetkisinin Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL'e verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
57. Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında yapılacak olan yarışmalara katılım sağlayanlara verilecek ödüllerin ve bu ödüllerin harcamasının Belediyemiz bütçesinden karşılanabilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
57. Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında yapılacak olan yarışmalara katılım sağlayanlara verilecek ödüllerin ve bu ödüllerin harcamasının Belediyemiz bütçesinden karşılanabilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
57. Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında yapılacak olan yarışmalara katılım sağlayanlara verilecek ödüllerin ve bu ödüllerin harcamasının Belediyemiz bütçesinden karşılanabilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
57. Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında yapılacak olan yarışmalara katılım sağlayanlara verilecek ödüllerin ve bu ödüllerin harcamasının Belediyemiz bütçesinden karşılanabilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
57. Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında yapılacak olan yarışmalara katılım sağlayanlara verilecek ödüllerin ve bu ödüllerin harcamasının Belediyemiz bütçesinden karşılanabilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Yazı İşleri, Fen İşleri, Sosyal Yardım İşleri, Emlak ve İstimlak Müdürlüklerinin emekli tazminat ödemesi, yakacak ve elektrik fatura ödemeleri, arsa ve arazi kiralamaları, kamulaştırma ödemeleri, mobil akü alımı, öğrencilere ulaşım desteği vb. ihtiyaçların giderilmesinde kullanılmak üzere ek bütçe yapılması hasıl olduğundan;. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine göre ek ödenek verilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Yazı İşleri, Fen İşleri, Sosyal Yardım İşleri, Emlak ve İstimlak Müdürlüklerinin emekli tazminat ödemesi, yakacak ve elektrik fatura ödemeleri, arsa ve arazi kiralamaları, kamulaştırma ödemeleri, mobil akü alımı, öğrencilere ulaşım desteği vb. ihtiyaçların giderilmesinde kullanılmak üzere ek bütçe yapılması hasıl olduğundan;. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine göre ek ödenek verilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Yazı İşleri, Fen İşleri, Sosyal Yardım İşleri, Emlak ve İstimlak Müdürlüklerinin emekli tazminat ödemesi, yakacak ve elektrik fatura ödemeleri, arsa ve arazi kiralamaları, kamulaştırma ödemeleri, mobil akü alımı, öğrencilere ulaşım desteği vb. ihtiyaçların giderilmesinde kullanılmak üzere ek bütçe yapılması hasıl olduğundan;. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine göre ek ödenek verilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Yazı İşleri, Fen İşleri, Sosyal Yardım İşleri, Emlak ve İstimlak Müdürlüklerinin emekli tazminat ödemesi, yakacak ve elektrik fatura ödemeleri, arsa ve arazi kiralamaları, kamulaştırma ödemeleri, mobil akü alımı, öğrencilere ulaşım desteği vb. ihtiyaçların giderilmesinde kullanılmak üzere ek bütçe yapılması hasıl olduğundan;. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine göre ek ödenek verilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Yazı İşleri, Fen İşleri, Sosyal Yardım İşleri, Emlak ve İstimlak Müdürlüklerinin emekli tazminat ödemesi, yakacak ve elektrik fatura ödemeleri, arsa ve arazi kiralamaları, kamulaştırma ödemeleri, mobil akü alımı, öğrencilere ulaşım desteği vb. ihtiyaçların giderilmesinde kullanılmak üzere ek bütçe yapılması hasıl olduğundan;. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine göre ek ödenek verilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan, 2562 Ada 2 Parsele ilişkin plan değişikliğine ilişkin konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan, 2562 Ada 2 Parsele ilişkin plan değişikliğine ilişkin konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan, 2562 Ada 2 Parsele ilişkin plan değişikliğine ilişkin konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan, 2562 Ada 2 Parsele ilişkin plan değişikliğine ilişkin konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan, 2562 Ada 2 Parsele ilişkin plan değişikliğine ilişkin konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Altınova Mahallesi yeni kurulan kapalı pazar yeri içerisinde (Pazarcı esnafına çay, su, wc . vb. ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin portatif olarak konuşlandırılan) Çay Ocağı ve Wc' nin işletilmesi hususuna yönelik, Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı ile Tekirdağ Seyyar Pazarcılar ve Esnaf Odası arasında gerekli protokolün imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Altınova Mahallesi yeni kurulan kapalı pazar yeri içerisinde (Pazarcı esnafına çay, su, wc . vb. ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin portatif olarak konuşlandırılan) Çay Ocağı ve Wc' nin işletilmesi hususuna yönelik, Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı ile Tekirdağ Seyyar Pazarcılar ve Esnaf Odası arasında gerekli protokolün imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Altınova Mahallesi yeni kurulan kapalı pazar yeri içerisinde (Pazarcı esnafına çay, su, wc . vb. ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin portatif olarak konuşlandırılan) Çay Ocağı ve Wc' nin işletilmesi hususuna yönelik, Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı ile Tekirdağ Seyyar Pazarcılar ve Esnaf Odası arasında gerekli protokolün imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Altınova Mahallesi yeni kurulan kapalı pazar yeri içerisinde (Pazarcı esnafına çay, su, wc . vb. ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin portatif olarak konuşlandırılan) Çay Ocağı ve Wc' nin işletilmesi hususuna yönelik, Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı ile Tekirdağ Seyyar Pazarcılar ve Esnaf Odası arasında gerekli protokolün imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Altınova Mahallesi yeni kurulan kapalı pazar yeri içerisinde (Pazarcı esnafına çay, su, wc . vb. ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin portatif olarak konuşlandırılan) Çay Ocağı ve Wc' nin işletilmesi hususuna yönelik, Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı ile Tekirdağ Seyyar Pazarcılar ve Esnaf Odası arasında gerekli protokolün imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi (Çınarlı) 1869 ada 13 parsel sayılı "Arsa" niteliğindeki 107,00m2 yüzölçümlü taşınmazın uygulama imar planında yol alanında kalan kısmının ve taşınmazın üzerinde yer alan yol alanına taşan yapının tamamının kamulaştırılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi (Çınarlı) 1869 ada 13 parsel sayılı "Arsa" niteliğindeki 107,00m2 yüzölçümlü taşınmazın uygulama imar planında yol alanında kalan kısmının ve taşınmazın üzerinde yer alan yol alanına taşan yapının tamamının kamulaştırılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi (Çınarlı) 1869 ada 13 parsel sayılı "Arsa" niteliğindeki 107,00m2 yüzölçümlü taşınmazın uygulama imar planında yol alanında kalan kısmının ve taşınmazın üzerinde yer alan yol alanına taşan yapının tamamının kamulaştırılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi (Çınarlı) 1869 ada 13 parsel sayılı "Arsa" niteliğindeki 107,00m2 yüzölçümlü taşınmazın uygulama imar planında yol alanında kalan kısmının ve taşınmazın üzerinde yer alan yol alanına taşan yapının tamamının kamulaştırılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi (Çınarlı) 1869 ada 13 parsel sayılı "Arsa" niteliğindeki 107,00m2 yüzölçümlü taşınmazın uygulama imar planında yol alanında kalan kısmının ve taşınmazın üzerinde yer alan yol alanına taşan yapının tamamının kamulaştırılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 64.’cü, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60’ncı, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40’ncı ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35’nci maddelerine istinaden hazırlanan 2022 Mali Yılı Kesin Hesapları konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 64.’cü, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60’ncı, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40’ncı ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35’nci maddelerine istinaden hazırlanan 2022 Mali Yılı Kesin Hesapları konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 64.’cü, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60’ncı, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40’ncı ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35’nci maddelerine istinaden hazırlanan 2022 Mali Yılı Kesin Hesapları konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 64.’cü, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60’ncı, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40’ncı ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35’nci maddelerine istinaden hazırlanan 2022 Mali Yılı Kesin Hesapları konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 64.’cü, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60’ncı, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40’ncı ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35’nci maddelerine istinaden hazırlanan 2022 Mali Yılı Kesin Hesapları konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Yavuz Mahallesi ve Altınova Mahallesinde bulunan Kapalı Semt pazar yeri/Alanlarında düğün yapılmasına yönelik Etkinlik Alanı Hizmet kaleminin, 2023 yılı Belediyemiz ücrete tabi işler tarifesine eklenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Yavuz Mahallesi ve Altınova Mahallesinde bulunan Kapalı Semt pazar yeri/Alanlarında düğün yapılmasına yönelik Etkinlik Alanı Hizmet kaleminin, 2023 yılı Belediyemiz ücrete tabi işler tarifesine eklenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Yavuz Mahallesi ve Altınova Mahallesinde bulunan Kapalı Semt pazar yeri/Alanlarında düğün yapılmasına yönelik Etkinlik Alanı Hizmet kaleminin, 2023 yılı Belediyemiz ücrete tabi işler tarifesine eklenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Yavuz Mahallesi ve Altınova Mahallesinde bulunan Kapalı Semt pazar yeri/Alanlarında düğün yapılmasına yönelik Etkinlik Alanı Hizmet kaleminin, 2023 yılı Belediyemiz ücrete tabi işler tarifesine eklenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Yavuz Mahallesi ve Altınova Mahallesinde bulunan Kapalı Semt pazar yeri/Alanlarında düğün yapılmasına yönelik Etkinlik Alanı Hizmet kaleminin, 2023 yılı Belediyemiz ücrete tabi işler tarifesine eklenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi 1478 ada 257 parsel sayılı "Bahçeli Kargir Ev" niteliğindeki 182,544 m2 yüzölçümlü taşınmazın büyük bir kısmı yol alanında kaldığından 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılmasına ve 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi 1478 ada 257 parsel sayılı "Bahçeli Kargir Ev" niteliğindeki 182,544 m2 yüzölçümlü taşınmazın büyük bir kısmı yol alanında kaldığından 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılmasına ve 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi 1478 ada 257 parsel sayılı "Bahçeli Kargir Ev" niteliğindeki 182,544 m2 yüzölçümlü taşınmazın büyük bir kısmı yol alanında kaldığından 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılmasına ve 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi 1478 ada 257 parsel sayılı "Bahçeli Kargir Ev" niteliğindeki 182,544 m2 yüzölçümlü taşınmazın büyük bir kısmı yol alanında kaldığından 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılmasına ve 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi 1478 ada 257 parsel sayılı "Bahçeli Kargir Ev" niteliğindeki 182,544 m2 yüzölçümlü taşınmazın büyük bir kısmı yol alanında kaldığından 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılmasına ve 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi 84 ada 23 parsel sayılı "Bahçeli Ahşap Ev" niteliğindeki 233,94 m2 yüzölçümlü taşınmazın bir kısmına yol ve kaldırım yapıldığı nedeniyle hisse sahibi tarafından taşınmazın kamulaştırılması için idaremize başvuruda bulunulmuştur. Talebe istinaden taşınmazın yol alanında kalan kısmının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılması ve 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi 84 ada 23 parsel sayılı "Bahçeli Ahşap Ev" niteliğindeki 233,94 m2 yüzölçümlü taşınmazın bir kısmına yol ve kaldırım yapıldığı nedeniyle hisse sahibi tarafından taşınmazın kamulaştırılması için idaremize başvuruda bulunulmuştur. Talebe istinaden taşınmazın yol alanında kalan kısmının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılması ve 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi 84 ada 23 parsel sayılı "Bahçeli Ahşap Ev" niteliğindeki 233,94 m2 yüzölçümlü taşınmazın bir kısmına yol ve kaldırım yapıldığı nedeniyle hisse sahibi tarafından taşınmazın kamulaştırılması için idaremize başvuruda bulunulmuştur. Talebe istinaden taşınmazın yol alanında kalan kısmının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılması ve 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi 84 ada 23 parsel sayılı "Bahçeli Ahşap Ev" niteliğindeki 233,94 m2 yüzölçümlü taşınmazın bir kısmına yol ve kaldırım yapıldığı nedeniyle hisse sahibi tarafından taşınmazın kamulaştırılması için idaremize başvuruda bulunulmuştur. Talebe istinaden taşınmazın yol alanında kalan kısmının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılması ve 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi 84 ada 23 parsel sayılı "Bahçeli Ahşap Ev" niteliğindeki 233,94 m2 yüzölçümlü taşınmazın bir kısmına yol ve kaldırım yapıldığı nedeniyle hisse sahibi tarafından taşınmazın kamulaştırılması için idaremize başvuruda bulunulmuştur. Talebe istinaden taşınmazın yol alanında kalan kısmının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılması ve 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Altınova (Yavuz) Mahallesi, 437 ada 17 parsel sayılı taşınmazın civarına yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunda çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de 1 çekimser oya karşılık komisyon kararının reddine talebin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Altınova (Yavuz) Mahallesi, 437 ada 17 parsel sayılı taşınmazın civarına yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunda çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de 1 çekimser oya karşılık komisyon kararının reddine talebin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Altınova (Yavuz) Mahallesi, 437 ada 17 parsel sayılı taşınmazın civarına yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunda çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de 1 çekimser oya karşılık komisyon kararının reddine talebin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Altınova (Yavuz) Mahallesi, 437 ada 17 parsel sayılı taşınmazın civarına yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunda çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de 1 çekimser oya karşılık komisyon kararının reddine talebin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Altınova (Yavuz) Mahallesi, 437 ada 17 parsel sayılı taşınmazın civarına yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunda çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de 1 çekimser oya karşılık komisyon kararının reddine talebin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi 3411 ada 4 parsel, 3410 ada 3 parsel, 3051 ada 123 parseller için sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi 3411 ada 4 parsel, 3410 ada 3 parsel, 3051 ada 123 parseller için sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi 3411 ada 4 parsel, 3410 ada 3 parsel, 3051 ada 123 parseller için sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi 3411 ada 4 parsel, 3410 ada 3 parsel, 3051 ada 123 parseller için sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi 3411 ada 4 parsel, 3410 ada 3 parsel, 3051 ada 123 parseller için sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi 1465 ada 127 parsel için sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi 1465 ada 127 parsel için sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi 1465 ada 127 parsel için sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi 1465 ada 127 parsel için sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi 1465 ada 127 parsel için sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Zafer Mahallesi 2297 ada 134 parsel numaralı taşınmaz için sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İlhan İMRAK ve Cenk KORKMAZ’ın ret oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne 9 red oya karşı 17 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Zafer Mahallesi 2297 ada 134 parsel numaralı taşınmaz için sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İlhan İMRAK ve Cenk KORKMAZ’ın ret oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne 9 red oya karşı 17 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Zafer Mahallesi 2297 ada 134 parsel numaralı taşınmaz için sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İlhan İMRAK ve Cenk KORKMAZ’ın ret oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne 9 red oya karşı 17 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Zafer Mahallesi 2297 ada 134 parsel numaralı taşınmaz için sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İlhan İMRAK ve Cenk KORKMAZ’ın ret oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne 9 red oya karşı 17 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Zafer Mahallesi 2297 ada 134 parsel numaralı taşınmaz için sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İlhan İMRAK ve Cenk KORKMAZ’ın ret oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne 9 red oya karşı 17 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Naip Mahallesi 128 ada 3 ve 4 parseller ile Barbaros Mahallesi 8217 parsel, Karadeniz Mahallesi 2465 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parseller ile 338 ada 1, 4, 6, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 274, 277, 278, 283, 284, 285, 287, 288, 290, 293, 294, 306 parseller, 100. Yıl Mahallesi 1274 ada 17, 19, 20, 21, 22, ve 23 parseller ve 428 ada 15 parsel numaralı taşınmazların 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Naip Mahallesi 128 ada 3 ve 4 parseller ile Barbaros Mahallesi 8217 parsel, Karadeniz Mahallesi 2465 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parseller ile 338 ada 1, 4, 6, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 274, 277, 278, 283, 284, 285, 287, 288, 290, 293, 294, 306 parseller, 100. Yıl Mahallesi 1274 ada 17, 19, 20, 21, 22, ve 23 parseller ve 428 ada 15 parsel numaralı taşınmazların 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Naip Mahallesi 128 ada 3 ve 4 parseller ile Barbaros Mahallesi 8217 parsel, Karadeniz Mahallesi 2465 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parseller ile 338 ada 1, 4, 6, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 274, 277, 278, 283, 284, 285, 287, 288, 290, 293, 294, 306 parseller, 100. Yıl Mahallesi 1274 ada 17, 19, 20, 21, 22, ve 23 parseller ve 428 ada 15 parsel numaralı taşınmazların 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Naip Mahallesi 128 ada 3 ve 4 parseller ile Barbaros Mahallesi 8217 parsel, Karadeniz Mahallesi 2465 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parseller ile 338 ada 1, 4, 6, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 274, 277, 278, 283, 284, 285, 287, 288, 290, 293, 294, 306 parseller, 100. Yıl Mahallesi 1274 ada 17, 19, 20, 21, 22, ve 23 parseller ve 428 ada 15 parsel numaralı taşınmazların 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Naip Mahallesi 128 ada 3 ve 4 parseller ile Barbaros Mahallesi 8217 parsel, Karadeniz Mahallesi 2465 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parseller ile 338 ada 1, 4, 6, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 274, 277, 278, 283, 284, 285, 287, 288, 290, 293, 294, 306 parseller, 100. Yıl Mahallesi 1274 ada 17, 19, 20, 21, 22, ve 23 parseller ve 428 ada 15 parsel numaralı taşınmazların 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi 568 ada 10 ve 74 parsel numarasında yer alan taşınmazlar için sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi 568 ada 10 ve 74 parsel numarasında yer alan taşınmazlar için sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi 568 ada 10 ve 74 parsel numarasında yer alan taşınmazlar için sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi 568 ada 10 ve 74 parsel numarasında yer alan taşınmazlar için sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi 568 ada 10 ve 74 parsel numarasında yer alan taşınmazlar için sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Yavuz Mahallesi 389 ada 4, 13, 15 ve 23 parsel numarasında yer alan taşınmazlar için sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu onayına gönderilmesinin uygun olduğuna İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Yavuz Mahallesi 389 ada 4, 13, 15 ve 23 parsel numarasında yer alan taşınmazlar için sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu onayına gönderilmesinin uygun olduğuna İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Yavuz Mahallesi 389 ada 4, 13, 15 ve 23 parsel numarasında yer alan taşınmazlar için sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu onayına gönderilmesinin uygun olduğuna İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Yavuz Mahallesi 389 ada 4, 13, 15 ve 23 parsel numarasında yer alan taşınmazlar için sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu onayına gönderilmesinin uygun olduğuna İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Yavuz Mahallesi 389 ada 4, 13, 15 ve 23 parsel numarasında yer alan taşınmazlar için sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu onayına gönderilmesinin uygun olduğuna İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe Bağlı kalınarak hazırlanan(I) sayılı Kadro ihdas cetveli (Memur) 1 dereceli Afet İşleri Müdürü Kadrosunun ihdasına ilişkin hazırlanan cetvellerin kabulüne, 5393 Sayılı Belediye kanununun 48. ve 49. maddeleri gereğince Afet İşleri Müdürlüğünün teşkilat yapımızda oluşturulmasına, Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe Bağlı kalınarak hazırlanan(I) sayılı Kadro ihdas cetveli (Memur) 1 dereceli Afet İşleri Müdürü Kadrosunun ihdasına ilişkin hazırlanan cetvellerin kabulüne, 5393 Sayılı Belediye kanununun 48. ve 49. maddeleri gereğince Afet İşleri Müdürlüğünün teşkilat yapımızda oluşturulmasına, Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe Bağlı kalınarak hazırlanan(I) sayılı Kadro ihdas cetveli (Memur) 1 dereceli Afet İşleri Müdürü Kadrosunun ihdasına ilişkin hazırlanan cetvellerin kabulüne, 5393 Sayılı Belediye kanununun 48. ve 49. maddeleri gereğince Afet İşleri Müdürlüğünün teşkilat yapımızda oluşturulmasına, Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe Bağlı kalınarak hazırlanan(I) sayılı Kadro ihdas cetveli (Memur) 1 dereceli Afet İşleri Müdürü Kadrosunun ihdasına ilişkin hazırlanan cetvellerin kabulüne, 5393 Sayılı Belediye kanununun 48. ve 49. maddeleri gereğince Afet İşleri Müdürlüğünün teşkilat yapımızda oluşturulmasına, Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe Bağlı kalınarak hazırlanan(I) sayılı Kadro ihdas cetveli (Memur) 1 dereceli Afet İşleri Müdürü Kadrosunun ihdasına ilişkin hazırlanan cetvellerin kabulüne, 5393 Sayılı Belediye kanununun 48. ve 49. maddeleri gereğince Afet İşleri Müdürlüğünün teşkilat yapımızda oluşturulmasına, Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz (Altınova) Mahallesi, 1339 ada 5 parsel, Aydoğdu Mahallesi, 1736 ada 1 parsel ve Eskicami (Ortacami) Mahallesi, 700 numaralı adanın batısındaki tapuda tescilsiz alana yönelik İdaremizce hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.03.2023 tarih ve 383 sayılı kararıyla onaylanmasına istinaden bahse konu alana yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz (Altınova) Mahallesi, 1339 ada 5 parsel, Aydoğdu Mahallesi, 1736 ada 1 parsel ve Eskicami (Ortacami) Mahallesi, 700 numaralı adanın batısındaki tapuda tescilsiz alana yönelik İdaremizce hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.03.2023 tarih ve 383 sayılı kararıyla onaylanmasına istinaden bahse konu alana yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz (Altınova) Mahallesi, 1339 ada 5 parsel, Aydoğdu Mahallesi, 1736 ada 1 parsel ve Eskicami (Ortacami) Mahallesi, 700 numaralı adanın batısındaki tapuda tescilsiz alana yönelik İdaremizce hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.03.2023 tarih ve 383 sayılı kararıyla onaylanmasına istinaden bahse konu alana yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz (Altınova) Mahallesi, 1339 ada 5 parsel, Aydoğdu Mahallesi, 1736 ada 1 parsel ve Eskicami (Ortacami) Mahallesi, 700 numaralı adanın batısındaki tapuda tescilsiz alana yönelik İdaremizce hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.03.2023 tarih ve 383 sayılı kararıyla onaylanmasına istinaden bahse konu alana yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz (Altınova) Mahallesi, 1339 ada 5 parsel, Aydoğdu Mahallesi, 1736 ada 1 parsel ve Eskicami (Ortacami) Mahallesi, 700 numaralı adanın batısındaki tapuda tescilsiz alana yönelik İdaremizce hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.03.2023 tarih ve 383 sayılı kararıyla onaylanmasına istinaden bahse konu alana yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Müdürlüğümüzce hazırlanan Süleymanpaşa'da Gastronomi ve Kırsal Turizmin Geliştirilmesi isimli projenin başarılı olduğu tarafımıza bildirilmiştir.Konu ile ilgili, ''2023 yılı Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Trakya Kalkınma Ajansı’na sunulan Süleymanpaşa'da Gastronomi ve Kırsal Turizmin Geliştirilmesi isimli projenin kurumumuz/kuruluşumuz tarafından uygulanmasına, taahhüt edilen 1.726.219,34 TL tutarındaki toplam eş-finansmanın sağlanmasına, proje yürütümü sırasında, proje hesabını açma, proje hesabına para aktarma, bu hesaptan harcama yapma ve oluşacak diğer belgeleri imzalama konularında Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL'e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Müdürlüğümüzce hazırlanan Süleymanpaşa'da Gastronomi ve Kırsal Turizmin Geliştirilmesi isimli projenin başarılı olduğu tarafımıza bildirilmiştir.Konu ile ilgili, ''2023 yılı Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Trakya Kalkınma Ajansı’na sunulan Süleymanpaşa'da Gastronomi ve Kırsal Turizmin Geliştirilmesi isimli projenin kurumumuz/kuruluşumuz tarafından uygulanmasına, taahhüt edilen 1.726.219,34 TL tutarındaki toplam eş-finansmanın sağlanmasına, proje yürütümü sırasında, proje hesabını açma, proje hesabına para aktarma, bu hesaptan harcama yapma ve oluşacak diğer belgeleri imzalama konularında Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL'e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Müdürlüğümüzce hazırlanan Süleymanpaşa'da Gastronomi ve Kırsal Turizmin Geliştirilmesi isimli projenin başarılı olduğu tarafımıza bildirilmiştir.Konu ile ilgili, ''2023 yılı Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Trakya Kalkınma Ajansı’na sunulan Süleymanpaşa'da Gastronomi ve Kırsal Turizmin Geliştirilmesi isimli projenin kurumumuz/kuruluşumuz tarafından uygulanmasına, taahhüt edilen 1.726.219,34 TL tutarındaki toplam eş-finansmanın sağlanmasına, proje yürütümü sırasında, proje hesabını açma, proje hesabına para aktarma, bu hesaptan harcama yapma ve oluşacak diğer belgeleri imzalama konularında Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL'e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Müdürlüğümüzce hazırlanan Süleymanpaşa'da Gastronomi ve Kırsal Turizmin Geliştirilmesi isimli projenin başarılı olduğu tarafımıza bildirilmiştir.Konu ile ilgili, ''2023 yılı Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Trakya Kalkınma Ajansı’na sunulan Süleymanpaşa'da Gastronomi ve Kırsal Turizmin Geliştirilmesi isimli projenin kurumumuz/kuruluşumuz tarafından uygulanmasına, taahhüt edilen 1.726.219,34 TL tutarındaki toplam eş-finansmanın sağlanmasına, proje yürütümü sırasında, proje hesabını açma, proje hesabına para aktarma, bu hesaptan harcama yapma ve oluşacak diğer belgeleri imzalama konularında Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL'e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Müdürlüğümüzce hazırlanan Süleymanpaşa'da Gastronomi ve Kırsal Turizmin Geliştirilmesi isimli projenin başarılı olduğu tarafımıza bildirilmiştir.Konu ile ilgili, ''2023 yılı Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Trakya Kalkınma Ajansı’na sunulan Süleymanpaşa'da Gastronomi ve Kırsal Turizmin Geliştirilmesi isimli projenin kurumumuz/kuruluşumuz tarafından uygulanmasına, taahhüt edilen 1.726.219,34 TL tutarındaki toplam eş-finansmanın sağlanmasına, proje yürütümü sırasında, proje hesabını açma, proje hesabına para aktarma, bu hesaptan harcama yapma ve oluşacak diğer belgeleri imzalama konularında Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL'e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Altınova (Yavuz) Mahallesi, 1319 ada 2, 3 ve 370 parsel sayılı taşınmazlara yönelik İdaremizce hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Altınova (Yavuz) Mahallesi, 1319 ada 2, 3 ve 370 parsel sayılı taşınmazlara yönelik İdaremizce hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Altınova (Yavuz) Mahallesi, 1319 ada 2, 3 ve 370 parsel sayılı taşınmazlara yönelik İdaremizce hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Altınova (Yavuz) Mahallesi, 1319 ada 2, 3 ve 370 parsel sayılı taşınmazlara yönelik İdaremizce hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Altınova (Yavuz) Mahallesi, 1319 ada 2, 3 ve 370 parsel sayılı taşınmazlara yönelik İdaremizce hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Yavuz Mahallesinde bulunan ve tapuda; 537 ada 1 ve 2 parselde kayıtlı taşınmazların yola terk yola terki ve mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesi'ne ait 537 ada 8 parselde kayıtlı taşınmazın yola terki sonrası 537 ada 8 parselin 537 ada 1 ve 2 parsellere tevhiden satışı talep edilmektedir.Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesi'ne ait 537 ada 8 parselin yola terki sonrası satışa konu yüz ölçümü= 335,40 m2 cinsi arsadır. Satış işleminin yapılıp yapılmaması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Yavuz Mahallesinde bulunan ve tapuda; 537 ada 1 ve 2 parselde kayıtlı taşınmazların yola terk yola terki ve mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesi'ne ait 537 ada 8 parselde kayıtlı taşınmazın yola terki sonrası 537 ada 8 parselin 537 ada 1 ve 2 parsellere tevhiden satışı talep edilmektedir.Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesi'ne ait 537 ada 8 parselin yola terki sonrası satışa konu yüz ölçümü= 335,40 m2 cinsi arsadır. Satış işleminin yapılıp yapılmaması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Yavuz Mahallesinde bulunan ve tapuda; 537 ada 1 ve 2 parselde kayıtlı taşınmazların yola terk yola terki ve mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesi'ne ait 537 ada 8 parselde kayıtlı taşınmazın yola terki sonrası 537 ada 8 parselin 537 ada 1 ve 2 parsellere tevhiden satışı talep edilmektedir.Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesi'ne ait 537 ada 8 parselin yola terki sonrası satışa konu yüz ölçümü= 335,40 m2 cinsi arsadır. Satış işleminin yapılıp yapılmaması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Yavuz Mahallesinde bulunan ve tapuda; 537 ada 1 ve 2 parselde kayıtlı taşınmazların yola terk yola terki ve mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesi'ne ait 537 ada 8 parselde kayıtlı taşınmazın yola terki sonrası 537 ada 8 parselin 537 ada 1 ve 2 parsellere tevhiden satışı talep edilmektedir.Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesi'ne ait 537 ada 8 parselin yola terki sonrası satışa konu yüz ölçümü= 335,40 m2 cinsi arsadır. Satış işleminin yapılıp yapılmaması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Yavuz Mahallesinde bulunan ve tapuda; 537 ada 1 ve 2 parselde kayıtlı taşınmazların yola terk yola terki ve mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesi'ne ait 537 ada 8 parselde kayıtlı taşınmazın yola terki sonrası 537 ada 8 parselin 537 ada 1 ve 2 parsellere tevhiden satışı talep edilmektedir.Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesi'ne ait 537 ada 8 parselin yola terki sonrası satışa konu yüz ölçümü= 335,40 m2 cinsi arsadır. Satış işleminin yapılıp yapılmaması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Ücrete Tabi İşler tarifesinde belirlenen 8- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarifesinde; Elektronik Haberleşme İstasyonlarına İlişkin Yer Kullanım Hakkı Ücreti 8.1 maddesine ek olarak "Elektronik Haberleşme İstasyonu kulesine radyolink anteni kurulması halinde radyolink anteni için ayrıca alınacak ücret" ifadesinin eklenmesi ve tarifesinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Ücrete Tabi İşler tarifesinde belirlenen 8- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarifesinde; Elektronik Haberleşme İstasyonlarına İlişkin Yer Kullanım Hakkı Ücreti 8.1 maddesine ek olarak "Elektronik Haberleşme İstasyonu kulesine radyolink anteni kurulması halinde radyolink anteni için ayrıca alınacak ücret" ifadesinin eklenmesi ve tarifesinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Ücrete Tabi İşler tarifesinde belirlenen 8- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarifesinde; Elektronik Haberleşme İstasyonlarına İlişkin Yer Kullanım Hakkı Ücreti 8.1 maddesine ek olarak "Elektronik Haberleşme İstasyonu kulesine radyolink anteni kurulması halinde radyolink anteni için ayrıca alınacak ücret" ifadesinin eklenmesi ve tarifesinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Ücrete Tabi İşler tarifesinde belirlenen 8- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarifesinde; Elektronik Haberleşme İstasyonlarına İlişkin Yer Kullanım Hakkı Ücreti 8.1 maddesine ek olarak "Elektronik Haberleşme İstasyonu kulesine radyolink anteni kurulması halinde radyolink anteni için ayrıca alınacak ücret" ifadesinin eklenmesi ve tarifesinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Ücrete Tabi İşler tarifesinde belirlenen 8- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarifesinde; Elektronik Haberleşme İstasyonlarına İlişkin Yer Kullanım Hakkı Ücreti 8.1 maddesine ek olarak "Elektronik Haberleşme İstasyonu kulesine radyolink anteni kurulması halinde radyolink anteni için ayrıca alınacak ücret" ifadesinin eklenmesi ve tarifesinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
T.C.Tekirdağ Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 05.04.2023 tarih ve 8400286 sayılı yazısında belirtilen Karansıllı mahallesinde 5304 sayılı kanunla değişik 3402 sayılı Kadastro Kanunu hükümlerince yapılacak bütün kadastro işlemlerinde Kadastro ekipleriyle görev yapmak üzere Tahir YILMAZ-Çetin Yılmaz SEVİMSaim ORTACALAR- Şaban GÜL-Hasan KESKİN VE Recep GÖK’ün Bilirkişi olarak seçilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
T.C.Tekirdağ Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 05.04.2023 tarih ve 8400286 sayılı yazısında belirtilen Karansıllı mahallesinde 5304 sayılı kanunla değişik 3402 sayılı Kadastro Kanunu hükümlerince yapılacak bütün kadastro işlemlerinde Kadastro ekipleriyle görev yapmak üzere Tahir YILMAZ-Çetin Yılmaz SEVİMSaim ORTACALAR- Şaban GÜL-Hasan KESKİN VE Recep GÖK’ün Bilirkişi olarak seçilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
T.C.Tekirdağ Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 05.04.2023 tarih ve 8400286 sayılı yazısında belirtilen Karansıllı mahallesinde 5304 sayılı kanunla değişik 3402 sayılı Kadastro Kanunu hükümlerince yapılacak bütün kadastro işlemlerinde Kadastro ekipleriyle görev yapmak üzere Tahir YILMAZ-Çetin Yılmaz SEVİMSaim ORTACALAR- Şaban GÜL-Hasan KESKİN VE Recep GÖK’ün Bilirkişi olarak seçilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
T.C.Tekirdağ Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 05.04.2023 tarih ve 8400286 sayılı yazısında belirtilen Karansıllı mahallesinde 5304 sayılı kanunla değişik 3402 sayılı Kadastro Kanunu hükümlerince yapılacak bütün kadastro işlemlerinde Kadastro ekipleriyle görev yapmak üzere Tahir YILMAZ-Çetin Yılmaz SEVİMSaim ORTACALAR- Şaban GÜL-Hasan KESKİN VE Recep GÖK’ün Bilirkişi olarak seçilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
T.C.Tekirdağ Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 05.04.2023 tarih ve 8400286 sayılı yazısında belirtilen Karansıllı mahallesinde 5304 sayılı kanunla değişik 3402 sayılı Kadastro Kanunu hükümlerince yapılacak bütün kadastro işlemlerinde Kadastro ekipleriyle görev yapmak üzere Tahir YILMAZ-Çetin Yılmaz SEVİMSaim ORTACALAR- Şaban GÜL-Hasan KESKİN VE Recep GÖK’ün Bilirkişi olarak seçilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Uygulama İmar Planında bitişik nizam 4 kat konut alanında kalan Mülkiyeti Belediyemize ait olan Aydoğdu Mahallesi, 2038 ada 11, 12, 13 parsel numaralarında kayıtlı arsa vasıflı toplam 599,00 m2 yüzölçümlü parseller ile uygulama imar planında kısmen park kısmen yol ve trafo alanında kalan Aydoğdu Mahallesi 1724 ada 1 parsel numarasında kayıtlı 1335,00 m2 yüzölçümlü arsa vasılı taşınmazın fiyat ve miktar farkı gözetilmeksizin takas işleminin yapılmasına Belediye Meclisi' nin 04/02/2020 tarih ve 58 ile 67 sayılı kararları ile karar verilmiştir. Ancak söz konusu takas işleminin tamamlanması gerçekleştirilemediğinden alınan Belediye Meclis kararlarının iptal edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Uygulama İmar Planında bitişik nizam 4 kat konut alanında kalan Mülkiyeti Belediyemize ait olan Aydoğdu Mahallesi, 2038 ada 11, 12, 13 parsel numaralarında kayıtlı arsa vasıflı toplam 599,00 m2 yüzölçümlü parseller ile uygulama imar planında kısmen park kısmen yol ve trafo alanında kalan Aydoğdu Mahallesi 1724 ada 1 parsel numarasında kayıtlı 1335,00 m2 yüzölçümlü arsa vasılı taşınmazın fiyat ve miktar farkı gözetilmeksizin takas işleminin yapılmasına Belediye Meclisi' nin 04/02/2020 tarih ve 58 ile 67 sayılı kararları ile karar verilmiştir. Ancak söz konusu takas işleminin tamamlanması gerçekleştirilemediğinden alınan Belediye Meclis kararlarının iptal edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Uygulama İmar Planında bitişik nizam 4 kat konut alanında kalan Mülkiyeti Belediyemize ait olan Aydoğdu Mahallesi, 2038 ada 11, 12, 13 parsel numaralarında kayıtlı arsa vasıflı toplam 599,00 m2 yüzölçümlü parseller ile uygulama imar planında kısmen park kısmen yol ve trafo alanında kalan Aydoğdu Mahallesi 1724 ada 1 parsel numarasında kayıtlı 1335,00 m2 yüzölçümlü arsa vasılı taşınmazın fiyat ve miktar farkı gözetilmeksizin takas işleminin yapılmasına Belediye Meclisi' nin 04/02/2020 tarih ve 58 ile 67 sayılı kararları ile karar verilmiştir. Ancak söz konusu takas işleminin tamamlanması gerçekleştirilemediğinden alınan Belediye Meclis kararlarının iptal edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Uygulama İmar Planında bitişik nizam 4 kat konut alanında kalan Mülkiyeti Belediyemize ait olan Aydoğdu Mahallesi, 2038 ada 11, 12, 13 parsel numaralarında kayıtlı arsa vasıflı toplam 599,00 m2 yüzölçümlü parseller ile uygulama imar planında kısmen park kısmen yol ve trafo alanında kalan Aydoğdu Mahallesi 1724 ada 1 parsel numarasında kayıtlı 1335,00 m2 yüzölçümlü arsa vasılı taşınmazın fiyat ve miktar farkı gözetilmeksizin takas işleminin yapılmasına Belediye Meclisi' nin 04/02/2020 tarih ve 58 ile 67 sayılı kararları ile karar verilmiştir. Ancak söz konusu takas işleminin tamamlanması gerçekleştirilemediğinden alınan Belediye Meclis kararlarının iptal edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Uygulama İmar Planında bitişik nizam 4 kat konut alanında kalan Mülkiyeti Belediyemize ait olan Aydoğdu Mahallesi, 2038 ada 11, 12, 13 parsel numaralarında kayıtlı arsa vasıflı toplam 599,00 m2 yüzölçümlü parseller ile uygulama imar planında kısmen park kısmen yol ve trafo alanında kalan Aydoğdu Mahallesi 1724 ada 1 parsel numarasında kayıtlı 1335,00 m2 yüzölçümlü arsa vasılı taşınmazın fiyat ve miktar farkı gözetilmeksizin takas işleminin yapılmasına Belediye Meclisi' nin 04/02/2020 tarih ve 58 ile 67 sayılı kararları ile karar verilmiştir. Ancak söz konusu takas işleminin tamamlanması gerçekleştirilemediğinden alınan Belediye Meclis kararlarının iptal edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024