Meclis Kararları

2023 Yılı Haziran Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 21.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 45. Maddesi gereğince gizli oyla yapılan oylamada; Hüseyin UZUNLAR Belediye Başkanı seçilmiştir
TARİH: 21.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 45. Maddesi gereğince gizli oyla yapılan oylamada; Hüseyin UZUNLAR Belediye Başkanı seçilmiştir
TARİH: 21.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 45. Maddesi gereğince gizli oyla yapılan oylamada; Hüseyin UZUNLAR Belediye Başkanı seçilmiştir
TARİH: 21.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 45. Maddesi gereğince gizli oyla yapılan oylamada; Hüseyin UZUNLAR Belediye Başkanı seçilmiştir
TARİH: 21.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 45. Maddesi gereğince gizli oyla yapılan oylamada; Hüseyin UZUNLAR Belediye Başkanı seçilmiştir
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
2023 Mali yılı ek ödenek talebi incelenmiş olup; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine göre ek ödenek talebinin uygunluğu Belediye Meclisince oybirliği ile kabul edildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
2023 Mali yılı ek ödenek talebi incelenmiş olup; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine göre ek ödenek talebinin uygunluğu Belediye Meclisince oybirliği ile kabul edildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
2023 Mali yılı ek ödenek talebi incelenmiş olup; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine göre ek ödenek talebinin uygunluğu Belediye Meclisince oybirliği ile kabul edildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
2023 Mali yılı ek ödenek talebi incelenmiş olup; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine göre ek ödenek talebinin uygunluğu Belediye Meclisince oybirliği ile kabul edildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
2023 Mali yılı ek ödenek talebi incelenmiş olup; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine göre ek ödenek talebinin uygunluğu Belediye Meclisince oybirliği ile kabul edildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (f) fıkrası ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ücrete Tabi İşler başlıklı 97. maddesine gereğince, 2023 Mali yılında uygulanacak Ücret tarifeleri 01.11.2022 tarih ve 283 sayılı Meclis kararı ile belirlenmiştir. Ücrete Tabi İşler tarifesinde belirlenen 8- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarifesinde; Elektronik Haberleşme İstasyonlarına İlişkin Yer Kullanım Hakkı Ücreti 8.1 maddesine ek olarak "Aydınlatma Direğine (Tedaş/Tredaş) Elektronik Haberleşme Sistemi Kurulması Halinde Alınacak Ücret" ifadesinin eklenmesi ve tarifesinin 2023 yılı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yer seçim belgesi için belirlediği ücretin 1,5 katı olarak uygulanmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (f) fıkrası ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ücrete Tabi İşler başlıklı 97. maddesine gereğince, 2023 Mali yılında uygulanacak Ücret tarifeleri 01.11.2022 tarih ve 283 sayılı Meclis kararı ile belirlenmiştir. Ücrete Tabi İşler tarifesinde belirlenen 8- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarifesinde; Elektronik Haberleşme İstasyonlarına İlişkin Yer Kullanım Hakkı Ücreti 8.1 maddesine ek olarak "Aydınlatma Direğine (Tedaş/Tredaş) Elektronik Haberleşme Sistemi Kurulması Halinde Alınacak Ücret" ifadesinin eklenmesi ve tarifesinin 2023 yılı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yer seçim belgesi için belirlediği ücretin 1,5 katı olarak uygulanmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (f) fıkrası ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ücrete Tabi İşler başlıklı 97. maddesine gereğince, 2023 Mali yılında uygulanacak Ücret tarifeleri 01.11.2022 tarih ve 283 sayılı Meclis kararı ile belirlenmiştir. Ücrete Tabi İşler tarifesinde belirlenen 8- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarifesinde; Elektronik Haberleşme İstasyonlarına İlişkin Yer Kullanım Hakkı Ücreti 8.1 maddesine ek olarak "Aydınlatma Direğine (Tedaş/Tredaş) Elektronik Haberleşme Sistemi Kurulması Halinde Alınacak Ücret" ifadesinin eklenmesi ve tarifesinin 2023 yılı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yer seçim belgesi için belirlediği ücretin 1,5 katı olarak uygulanmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (f) fıkrası ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ücrete Tabi İşler başlıklı 97. maddesine gereğince, 2023 Mali yılında uygulanacak Ücret tarifeleri 01.11.2022 tarih ve 283 sayılı Meclis kararı ile belirlenmiştir. Ücrete Tabi İşler tarifesinde belirlenen 8- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarifesinde; Elektronik Haberleşme İstasyonlarına İlişkin Yer Kullanım Hakkı Ücreti 8.1 maddesine ek olarak "Aydınlatma Direğine (Tedaş/Tredaş) Elektronik Haberleşme Sistemi Kurulması Halinde Alınacak Ücret" ifadesinin eklenmesi ve tarifesinin 2023 yılı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yer seçim belgesi için belirlediği ücretin 1,5 katı olarak uygulanmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (f) fıkrası ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ücrete Tabi İşler başlıklı 97. maddesine gereğince, 2023 Mali yılında uygulanacak Ücret tarifeleri 01.11.2022 tarih ve 283 sayılı Meclis kararı ile belirlenmiştir. Ücrete Tabi İşler tarifesinde belirlenen 8- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarifesinde; Elektronik Haberleşme İstasyonlarına İlişkin Yer Kullanım Hakkı Ücreti 8.1 maddesine ek olarak "Aydınlatma Direğine (Tedaş/Tredaş) Elektronik Haberleşme Sistemi Kurulması Halinde Alınacak Ücret" ifadesinin eklenmesi ve tarifesinin 2023 yılı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yer seçim belgesi için belirlediği ücretin 1,5 katı olarak uygulanmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
01.02.2022 Tarih ve 47 sayılı Meclis Kararında; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yağcı Mahallesi halkının ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda telefonların çekmemesinden şikayete binaen mahalleyi kapsayacak düzeyde muhtarlık binası üzerine GSM sinyal güçlendirici konulması talep edilmiş olup GSM kulesi olmaması ve geniş kapsamlı olmaması nedenleriyle 7556 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişikliği Yapılması Hakkında Kanunun 26. Maddesi ile 03.05.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen Ek madde 9’ un “Elektronik haberleşme istasyonları için kamu kurum ve kuruluşları tarafından yer kullandırılması halinde; sözleşme uyarınca tahsil edilecek yıllık yer kullanım bedeli, Büyükşehir Belediyelerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ nın yer seçim belgesi için belirlendiği ücretin beş katını diğer yerlerde üç katını geçemez. Bu hükme aykırı yapılan sözleşmeler geçersizdir.” Hükmüne istinaden binanın statik yapısı kontrol edilmek şartıyla, elektrik bedelinin GSM şirketi tarafından ödenmesi kaydıyla yıllık 1000,00 TL bedel ile izin verilmesine karar verilmiştir. Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş' nin 04.05.2023 tarih ve 6312938 sayılı yazı ile İlçemiz, Yağcı Mahallesine konulması planlanan GSM Sinyal Güçlendirici 2022 yılında kurulumu yapılmamış olup istasyonun, 2023 yılı yatırımları kapsamında montajının yapılması için gerekli izinlerin verilmesi talep ediliştir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (f) fıkrası ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ücrete Tabi İşler başlıklı 97. maddesine gereğince, 2023 Mali yılında uygulanacak Ücret tarifeleri 01.11.2022 tarih ve 283 sayılı Meclis kararı ile belirlenmiştir.Buna göre Ücrete Tabi İşler tarifesinde belirlenen 8- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarifesinde; Elektronik Haberleşme İstasyonlarına İlişkin Yer Kullanım Hakkı Ücreti 8.1 maddesine ek olarak "GSM Sinyal Güçlendirici kurulması halinde alınacak ücret (Yağcı Mah. muhtarlık binası üzeri)" ifadesinin eklenmesi ve 2023 yılı tarifesinin 2.000 TL olarak belirlenmesine olarak tarifesinin belirlenmesine Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
01.02.2022 Tarih ve 47 sayılı Meclis Kararında; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yağcı Mahallesi halkının ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda telefonların çekmemesinden şikayete binaen mahalleyi kapsayacak düzeyde muhtarlık binası üzerine GSM sinyal güçlendirici konulması talep edilmiş olup GSM kulesi olmaması ve geniş kapsamlı olmaması nedenleriyle 7556 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişikliği Yapılması Hakkında Kanunun 26. Maddesi ile 03.05.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen Ek madde 9’ un “Elektronik haberleşme istasyonları için kamu kurum ve kuruluşları tarafından yer kullandırılması halinde; sözleşme uyarınca tahsil edilecek yıllık yer kullanım bedeli, Büyükşehir Belediyelerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ nın yer seçim belgesi için belirlendiği ücretin beş katını diğer yerlerde üç katını geçemez. Bu hükme aykırı yapılan sözleşmeler geçersizdir.” Hükmüne istinaden binanın statik yapısı kontrol edilmek şartıyla, elektrik bedelinin GSM şirketi tarafından ödenmesi kaydıyla yıllık 1000,00 TL bedel ile izin verilmesine karar verilmiştir. Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş' nin 04.05.2023 tarih ve 6312938 sayılı yazı ile İlçemiz, Yağcı Mahallesine konulması planlanan GSM Sinyal Güçlendirici 2022 yılında kurulumu yapılmamış olup istasyonun, 2023 yılı yatırımları kapsamında montajının yapılması için gerekli izinlerin verilmesi talep ediliştir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (f) fıkrası ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ücrete Tabi İşler başlıklı 97. maddesine gereğince, 2023 Mali yılında uygulanacak Ücret tarifeleri 01.11.2022 tarih ve 283 sayılı Meclis kararı ile belirlenmiştir.Buna göre Ücrete Tabi İşler tarifesinde belirlenen 8- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarifesinde; Elektronik Haberleşme İstasyonlarına İlişkin Yer Kullanım Hakkı Ücreti 8.1 maddesine ek olarak "GSM Sinyal Güçlendirici kurulması halinde alınacak ücret (Yağcı Mah. muhtarlık binası üzeri)" ifadesinin eklenmesi ve 2023 yılı tarifesinin 2.000 TL olarak belirlenmesine olarak tarifesinin belirlenmesine Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
01.02.2022 Tarih ve 47 sayılı Meclis Kararında; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yağcı Mahallesi halkının ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda telefonların çekmemesinden şikayete binaen mahalleyi kapsayacak düzeyde muhtarlık binası üzerine GSM sinyal güçlendirici konulması talep edilmiş olup GSM kulesi olmaması ve geniş kapsamlı olmaması nedenleriyle 7556 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişikliği Yapılması Hakkında Kanunun 26. Maddesi ile 03.05.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen Ek madde 9’ un “Elektronik haberleşme istasyonları için kamu kurum ve kuruluşları tarafından yer kullandırılması halinde; sözleşme uyarınca tahsil edilecek yıllık yer kullanım bedeli, Büyükşehir Belediyelerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ nın yer seçim belgesi için belirlendiği ücretin beş katını diğer yerlerde üç katını geçemez. Bu hükme aykırı yapılan sözleşmeler geçersizdir.” Hükmüne istinaden binanın statik yapısı kontrol edilmek şartıyla, elektrik bedelinin GSM şirketi tarafından ödenmesi kaydıyla yıllık 1000,00 TL bedel ile izin verilmesine karar verilmiştir. Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş' nin 04.05.2023 tarih ve 6312938 sayılı yazı ile İlçemiz, Yağcı Mahallesine konulması planlanan GSM Sinyal Güçlendirici 2022 yılında kurulumu yapılmamış olup istasyonun, 2023 yılı yatırımları kapsamında montajının yapılması için gerekli izinlerin verilmesi talep ediliştir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (f) fıkrası ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ücrete Tabi İşler başlıklı 97. maddesine gereğince, 2023 Mali yılında uygulanacak Ücret tarifeleri 01.11.2022 tarih ve 283 sayılı Meclis kararı ile belirlenmiştir.Buna göre Ücrete Tabi İşler tarifesinde belirlenen 8- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarifesinde; Elektronik Haberleşme İstasyonlarına İlişkin Yer Kullanım Hakkı Ücreti 8.1 maddesine ek olarak "GSM Sinyal Güçlendirici kurulması halinde alınacak ücret (Yağcı Mah. muhtarlık binası üzeri)" ifadesinin eklenmesi ve 2023 yılı tarifesinin 2.000 TL olarak belirlenmesine olarak tarifesinin belirlenmesine Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
01.02.2022 Tarih ve 47 sayılı Meclis Kararında; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yağcı Mahallesi halkının ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda telefonların çekmemesinden şikayete binaen mahalleyi kapsayacak düzeyde muhtarlık binası üzerine GSM sinyal güçlendirici konulması talep edilmiş olup GSM kulesi olmaması ve geniş kapsamlı olmaması nedenleriyle 7556 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişikliği Yapılması Hakkında Kanunun 26. Maddesi ile 03.05.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen Ek madde 9’ un “Elektronik haberleşme istasyonları için kamu kurum ve kuruluşları tarafından yer kullandırılması halinde; sözleşme uyarınca tahsil edilecek yıllık yer kullanım bedeli, Büyükşehir Belediyelerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ nın yer seçim belgesi için belirlendiği ücretin beş katını diğer yerlerde üç katını geçemez. Bu hükme aykırı yapılan sözleşmeler geçersizdir.” Hükmüne istinaden binanın statik yapısı kontrol edilmek şartıyla, elektrik bedelinin GSM şirketi tarafından ödenmesi kaydıyla yıllık 1000,00 TL bedel ile izin verilmesine karar verilmiştir. Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş' nin 04.05.2023 tarih ve 6312938 sayılı yazı ile İlçemiz, Yağcı Mahallesine konulması planlanan GSM Sinyal Güçlendirici 2022 yılında kurulumu yapılmamış olup istasyonun, 2023 yılı yatırımları kapsamında montajının yapılması için gerekli izinlerin verilmesi talep ediliştir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (f) fıkrası ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ücrete Tabi İşler başlıklı 97. maddesine gereğince, 2023 Mali yılında uygulanacak Ücret tarifeleri 01.11.2022 tarih ve 283 sayılı Meclis kararı ile belirlenmiştir.Buna göre Ücrete Tabi İşler tarifesinde belirlenen 8- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarifesinde; Elektronik Haberleşme İstasyonlarına İlişkin Yer Kullanım Hakkı Ücreti 8.1 maddesine ek olarak "GSM Sinyal Güçlendirici kurulması halinde alınacak ücret (Yağcı Mah. muhtarlık binası üzeri)" ifadesinin eklenmesi ve 2023 yılı tarifesinin 2.000 TL olarak belirlenmesine olarak tarifesinin belirlenmesine Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
01.02.2022 Tarih ve 47 sayılı Meclis Kararında; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yağcı Mahallesi halkının ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda telefonların çekmemesinden şikayete binaen mahalleyi kapsayacak düzeyde muhtarlık binası üzerine GSM sinyal güçlendirici konulması talep edilmiş olup GSM kulesi olmaması ve geniş kapsamlı olmaması nedenleriyle 7556 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişikliği Yapılması Hakkında Kanunun 26. Maddesi ile 03.05.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen Ek madde 9’ un “Elektronik haberleşme istasyonları için kamu kurum ve kuruluşları tarafından yer kullandırılması halinde; sözleşme uyarınca tahsil edilecek yıllık yer kullanım bedeli, Büyükşehir Belediyelerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ nın yer seçim belgesi için belirlendiği ücretin beş katını diğer yerlerde üç katını geçemez. Bu hükme aykırı yapılan sözleşmeler geçersizdir.” Hükmüne istinaden binanın statik yapısı kontrol edilmek şartıyla, elektrik bedelinin GSM şirketi tarafından ödenmesi kaydıyla yıllık 1000,00 TL bedel ile izin verilmesine karar verilmiştir. Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş' nin 04.05.2023 tarih ve 6312938 sayılı yazı ile İlçemiz, Yağcı Mahallesine konulması planlanan GSM Sinyal Güçlendirici 2022 yılında kurulumu yapılmamış olup istasyonun, 2023 yılı yatırımları kapsamında montajının yapılması için gerekli izinlerin verilmesi talep ediliştir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (f) fıkrası ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ücrete Tabi İşler başlıklı 97. maddesine gereğince, 2023 Mali yılında uygulanacak Ücret tarifeleri 01.11.2022 tarih ve 283 sayılı Meclis kararı ile belirlenmiştir.Buna göre Ücrete Tabi İşler tarifesinde belirlenen 8- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarifesinde; Elektronik Haberleşme İstasyonlarına İlişkin Yer Kullanım Hakkı Ücreti 8.1 maddesine ek olarak "GSM Sinyal Güçlendirici kurulması halinde alınacak ücret (Yağcı Mah. muhtarlık binası üzeri)" ifadesinin eklenmesi ve 2023 yılı tarifesinin 2.000 TL olarak belirlenmesine olarak tarifesinin belirlenmesine Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Barbaros 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarının C.02 maddesinin “c.02- ticaret alanları • min. bina cephesi 6.00 m. • min bina derinliği 7.00 m • max. bina cephesi 30.00 m. • max. bina derinliği 40.00 m. • min. parsel cephesi 12.00 m. • min. parsel derinliği 20.00 m. • parsel alanı min. 300 m² ayrık nizam yapılaşma alanlarında belirtilen ölçüler uygulanacak olup, bitişik nizam yapılaşma koşullarına sahip alanlarda yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.” Şeklinde değiştirilmesinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Barbaros 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarının C.02 maddesinin “c.02- ticaret alanları • min. bina cephesi 6.00 m. • min bina derinliği 7.00 m • max. bina cephesi 30.00 m. • max. bina derinliği 40.00 m. • min. parsel cephesi 12.00 m. • min. parsel derinliği 20.00 m. • parsel alanı min. 300 m² ayrık nizam yapılaşma alanlarında belirtilen ölçüler uygulanacak olup, bitişik nizam yapılaşma koşullarına sahip alanlarda yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.” Şeklinde değiştirilmesinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Barbaros 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarının C.02 maddesinin “c.02- ticaret alanları • min. bina cephesi 6.00 m. • min bina derinliği 7.00 m • max. bina cephesi 30.00 m. • max. bina derinliği 40.00 m. • min. parsel cephesi 12.00 m. • min. parsel derinliği 20.00 m. • parsel alanı min. 300 m² ayrık nizam yapılaşma alanlarında belirtilen ölçüler uygulanacak olup, bitişik nizam yapılaşma koşullarına sahip alanlarda yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.” Şeklinde değiştirilmesinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Barbaros 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarının C.02 maddesinin “c.02- ticaret alanları • min. bina cephesi 6.00 m. • min bina derinliği 7.00 m • max. bina cephesi 30.00 m. • max. bina derinliği 40.00 m. • min. parsel cephesi 12.00 m. • min. parsel derinliği 20.00 m. • parsel alanı min. 300 m² ayrık nizam yapılaşma alanlarında belirtilen ölçüler uygulanacak olup, bitişik nizam yapılaşma koşullarına sahip alanlarda yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.” Şeklinde değiştirilmesinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Barbaros 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarının C.02 maddesinin “c.02- ticaret alanları • min. bina cephesi 6.00 m. • min bina derinliği 7.00 m • max. bina cephesi 30.00 m. • max. bina derinliği 40.00 m. • min. parsel cephesi 12.00 m. • min. parsel derinliği 20.00 m. • parsel alanı min. 300 m² ayrık nizam yapılaşma alanlarında belirtilen ölçüler uygulanacak olup, bitişik nizam yapılaşma koşullarına sahip alanlarda yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.” Şeklinde değiştirilmesinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Atatürk Mahallesi 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notlarına İlave Plan Notu eklenmesine yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notları Değişikliğinin kabulüne imar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Atatürk Mahallesi 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notlarına İlave Plan Notu eklenmesine yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notları Değişikliğinin kabulüne imar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Atatürk Mahallesi 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notlarına İlave Plan Notu eklenmesine yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notları Değişikliğinin kabulüne imar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Atatürk Mahallesi 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notlarına İlave Plan Notu eklenmesine yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notları Değişikliğinin kabulüne imar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Atatürk Mahallesi 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notlarına İlave Plan Notu eklenmesine yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notları Değişikliğinin kabulüne imar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarının C.02 maddesinin değiştirilmesi ile ilgili önerge talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarının C.02 maddesinin değiştirilmesi ile ilgili önerge talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarının C.02 maddesinin değiştirilmesi ile ilgili önerge talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarının C.02 maddesinin değiştirilmesi ile ilgili önerge talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarının C.02 maddesinin değiştirilmesi ile ilgili önerge talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçemiz hudutları içerisinde Karadeniz Mahallesi'ndeki (Tapuda Yavuz) 1268 ada 85 parselde bulunan alana ‘‘Türkiye Büyük Millet Meclisi 26. ve 27. Dönem Meclis Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP Spor Vadisi’’ olarak ad verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçemiz hudutları içerisinde Karadeniz Mahallesi'ndeki (Tapuda Yavuz) 1268 ada 85 parselde bulunan alana ‘‘Türkiye Büyük Millet Meclisi 26. ve 27. Dönem Meclis Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP Spor Vadisi’’ olarak ad verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçemiz hudutları içerisinde Karadeniz Mahallesi'ndeki (Tapuda Yavuz) 1268 ada 85 parselde bulunan alana ‘‘Türkiye Büyük Millet Meclisi 26. ve 27. Dönem Meclis Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP Spor Vadisi’’ olarak ad verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçemiz hudutları içerisinde Karadeniz Mahallesi'ndeki (Tapuda Yavuz) 1268 ada 85 parselde bulunan alana ‘‘Türkiye Büyük Millet Meclisi 26. ve 27. Dönem Meclis Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP Spor Vadisi’’ olarak ad verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçemiz hudutları içerisinde Karadeniz Mahallesi'ndeki (Tapuda Yavuz) 1268 ada 85 parselde bulunan alana ‘‘Türkiye Büyük Millet Meclisi 26. ve 27. Dönem Meclis Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP Spor Vadisi’’ olarak ad verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Macaristan ile kültürel etkileşimi sağlamak ve şehrimizin tanıtımını yapmak üzere 12 Haziran-15 Temmuz 2023 tarihleri arasında planlanan seyahate Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL, Belediye Başkan Yardımcısı Sabri ÇINAR, Belediye Meclis Üyeleri Özlem COŞKUN, Şahin UMUR, Şükriye GÜNDÜZLER, Bülent TOPCU, Ergün GÜLERYÜZ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU, Rüştü ÖZGÜN, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdür V. Suat DURMAZ Belediye Personelleri Ekrem BİLECEN, Melike Şevval ORHAN ÇEVİK ve Tercüman olarak şirket personeli Sevcan ÖNBEY’in programa katılması ve katılacak kişilerin yol, iaşe konaklama ve tanıtım giderlerinin belediye bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Macaristan ile kültürel etkileşimi sağlamak ve şehrimizin tanıtımını yapmak üzere 12 Haziran-15 Temmuz 2023 tarihleri arasında planlanan seyahate Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL, Belediye Başkan Yardımcısı Sabri ÇINAR, Belediye Meclis Üyeleri Özlem COŞKUN, Şahin UMUR, Şükriye GÜNDÜZLER, Bülent TOPCU, Ergün GÜLERYÜZ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU, Rüştü ÖZGÜN, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdür V. Suat DURMAZ Belediye Personelleri Ekrem BİLECEN, Melike Şevval ORHAN ÇEVİK ve Tercüman olarak şirket personeli Sevcan ÖNBEY’in programa katılması ve katılacak kişilerin yol, iaşe konaklama ve tanıtım giderlerinin belediye bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Macaristan ile kültürel etkileşimi sağlamak ve şehrimizin tanıtımını yapmak üzere 12 Haziran-15 Temmuz 2023 tarihleri arasında planlanan seyahate Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL, Belediye Başkan Yardımcısı Sabri ÇINAR, Belediye Meclis Üyeleri Özlem COŞKUN, Şahin UMUR, Şükriye GÜNDÜZLER, Bülent TOPCU, Ergün GÜLERYÜZ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU, Rüştü ÖZGÜN, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdür V. Suat DURMAZ Belediye Personelleri Ekrem BİLECEN, Melike Şevval ORHAN ÇEVİK ve Tercüman olarak şirket personeli Sevcan ÖNBEY’in programa katılması ve katılacak kişilerin yol, iaşe konaklama ve tanıtım giderlerinin belediye bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Macaristan ile kültürel etkileşimi sağlamak ve şehrimizin tanıtımını yapmak üzere 12 Haziran-15 Temmuz 2023 tarihleri arasında planlanan seyahate Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL, Belediye Başkan Yardımcısı Sabri ÇINAR, Belediye Meclis Üyeleri Özlem COŞKUN, Şahin UMUR, Şükriye GÜNDÜZLER, Bülent TOPCU, Ergün GÜLERYÜZ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU, Rüştü ÖZGÜN, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdür V. Suat DURMAZ Belediye Personelleri Ekrem BİLECEN, Melike Şevval ORHAN ÇEVİK ve Tercüman olarak şirket personeli Sevcan ÖNBEY’in programa katılması ve katılacak kişilerin yol, iaşe konaklama ve tanıtım giderlerinin belediye bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Macaristan ile kültürel etkileşimi sağlamak ve şehrimizin tanıtımını yapmak üzere 12 Haziran-15 Temmuz 2023 tarihleri arasında planlanan seyahate Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL, Belediye Başkan Yardımcısı Sabri ÇINAR, Belediye Meclis Üyeleri Özlem COŞKUN, Şahin UMUR, Şükriye GÜNDÜZLER, Bülent TOPCU, Ergün GÜLERYÜZ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU, Rüştü ÖZGÜN, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdür V. Suat DURMAZ Belediye Personelleri Ekrem BİLECEN, Melike Şevval ORHAN ÇEVİK ve Tercüman olarak şirket personeli Sevcan ÖNBEY’in programa katılması ve katılacak kişilerin yol, iaşe konaklama ve tanıtım giderlerinin belediye bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
15-16 Haziran 2023 tarihlerinde Malezya ‘da gerçekleşecek Belediyecilik Uygulamaları Fuarına Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL, Belediye Başkan Yardımcısı Sabri ÇINAR, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin UZUNLAR, Belediye Meclis Üyesi İlhan İMRAK ve Tercüman olarak şirket personeli Sevcan ÖNBEY’in katılmasına ve katılacak kişilerin yol, iaşe konaklama ve fuar giderlerinin belediye bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
15-16 Haziran 2023 tarihlerinde Malezya ‘da gerçekleşecek Belediyecilik Uygulamaları Fuarına Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL, Belediye Başkan Yardımcısı Sabri ÇINAR, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin UZUNLAR, Belediye Meclis Üyesi İlhan İMRAK ve Tercüman olarak şirket personeli Sevcan ÖNBEY’in katılmasına ve katılacak kişilerin yol, iaşe konaklama ve fuar giderlerinin belediye bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
15-16 Haziran 2023 tarihlerinde Malezya ‘da gerçekleşecek Belediyecilik Uygulamaları Fuarına Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL, Belediye Başkan Yardımcısı Sabri ÇINAR, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin UZUNLAR, Belediye Meclis Üyesi İlhan İMRAK ve Tercüman olarak şirket personeli Sevcan ÖNBEY’in katılmasına ve katılacak kişilerin yol, iaşe konaklama ve fuar giderlerinin belediye bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
15-16 Haziran 2023 tarihlerinde Malezya ‘da gerçekleşecek Belediyecilik Uygulamaları Fuarına Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL, Belediye Başkan Yardımcısı Sabri ÇINAR, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin UZUNLAR, Belediye Meclis Üyesi İlhan İMRAK ve Tercüman olarak şirket personeli Sevcan ÖNBEY’in katılmasına ve katılacak kişilerin yol, iaşe konaklama ve fuar giderlerinin belediye bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
15-16 Haziran 2023 tarihlerinde Malezya ‘da gerçekleşecek Belediyecilik Uygulamaları Fuarına Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL, Belediye Başkan Yardımcısı Sabri ÇINAR, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin UZUNLAR, Belediye Meclis Üyesi İlhan İMRAK ve Tercüman olarak şirket personeli Sevcan ÖNBEY’in katılmasına ve katılacak kişilerin yol, iaşe konaklama ve fuar giderlerinin belediye bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
57. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında yapılacak olan Geleneksel Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri etkinliğinde dereceye giren güreşçilere ödül olarak verilecek olan 76.000,00TL ile organizasyonun diğer giderleri için kullanılacak olan 224.000,00TL'nin harcamasının Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
57. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında yapılacak olan Geleneksel Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri etkinliğinde dereceye giren güreşçilere ödül olarak verilecek olan 76.000,00TL ile organizasyonun diğer giderleri için kullanılacak olan 224.000,00TL'nin harcamasının Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
57. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında yapılacak olan Geleneksel Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri etkinliğinde dereceye giren güreşçilere ödül olarak verilecek olan 76.000,00TL ile organizasyonun diğer giderleri için kullanılacak olan 224.000,00TL'nin harcamasının Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
57. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında yapılacak olan Geleneksel Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri etkinliğinde dereceye giren güreşçilere ödül olarak verilecek olan 76.000,00TL ile organizasyonun diğer giderleri için kullanılacak olan 224.000,00TL'nin harcamasının Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
57. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında yapılacak olan Geleneksel Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri etkinliğinde dereceye giren güreşçilere ödül olarak verilecek olan 76.000,00TL ile organizasyonun diğer giderleri için kullanılacak olan 224.000,00TL'nin harcamasının Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine göre Belediyemizin 2023 Mali Yılı bütçesine ek olmak kaydıyla; 3.400.000,00TL gelire karşılık gösterilmek suretiyle ek ödenek verilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine göre Belediyemizin 2023 Mali Yılı bütçesine ek olmak kaydıyla; 3.400.000,00TL gelire karşılık gösterilmek suretiyle ek ödenek verilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine göre Belediyemizin 2023 Mali Yılı bütçesine ek olmak kaydıyla; 3.400.000,00TL gelire karşılık gösterilmek suretiyle ek ödenek verilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine göre Belediyemizin 2023 Mali Yılı bütçesine ek olmak kaydıyla; 3.400.000,00TL gelire karşılık gösterilmek suretiyle ek ödenek verilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine göre Belediyemizin 2023 Mali Yılı bütçesine ek olmak kaydıyla; 3.400.000,00TL gelire karşılık gösterilmek suretiyle ek ödenek verilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Merkez Kentsel Sit ve Etkileme Geçiş Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notları ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Notu Değişikliği 30.05.2023 tarih ve 9387 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile düzeltilmiş şekliyle uygun görülmüş olup konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Merkez Kentsel Sit ve Etkileme Geçiş Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notları ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Notu Değişikliği 30.05.2023 tarih ve 9387 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile düzeltilmiş şekliyle uygun görülmüş olup konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Merkez Kentsel Sit ve Etkileme Geçiş Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notları ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Notu Değişikliği 30.05.2023 tarih ve 9387 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile düzeltilmiş şekliyle uygun görülmüş olup konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Merkez Kentsel Sit ve Etkileme Geçiş Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notları ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Notu Değişikliği 30.05.2023 tarih ve 9387 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile düzeltilmiş şekliyle uygun görülmüş olup konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Merkez Kentsel Sit ve Etkileme Geçiş Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notları ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Notu Değişikliği 30.05.2023 tarih ve 9387 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile düzeltilmiş şekliyle uygun görülmüş olup konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 658 ada 2 parsel ve 724 ada 1 parsel sayılı taşınmazlara yönelik hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 658 ada 2 parsel ve 724 ada 1 parsel sayılı taşınmazlara yönelik hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 658 ada 2 parsel ve 724 ada 1 parsel sayılı taşınmazlara yönelik hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 658 ada 2 parsel ve 724 ada 1 parsel sayılı taşınmazlara yönelik hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 658 ada 2 parsel ve 724 ada 1 parsel sayılı taşınmazlara yönelik hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Atatürk Mahallesinde bulunan 3. Derece Arkeolojik Sit Alanına yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notlarına İlave Plan Notu eklenmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Atatürk Mahallesinde bulunan 3. Derece Arkeolojik Sit Alanına yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notlarına İlave Plan Notu eklenmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Atatürk Mahallesinde bulunan 3. Derece Arkeolojik Sit Alanına yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notlarına İlave Plan Notu eklenmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Atatürk Mahallesinde bulunan 3. Derece Arkeolojik Sit Alanına yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notlarına İlave Plan Notu eklenmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Atatürk Mahallesinde bulunan 3. Derece Arkeolojik Sit Alanına yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notlarına İlave Plan Notu eklenmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Sokak Hayvanları Koruma Derneği tarafından besleme bölgeleri için kedi ve köpek maması talep konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Sokak Hayvanları Koruma Derneği tarafından besleme bölgeleri için kedi ve köpek maması talep konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Sokak Hayvanları Koruma Derneği tarafından besleme bölgeleri için kedi ve köpek maması talep konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Sokak Hayvanları Koruma Derneği tarafından besleme bölgeleri için kedi ve köpek maması talep konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Sokak Hayvanları Koruma Derneği tarafından besleme bölgeleri için kedi ve köpek maması talep konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü talebi doğrultusunda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce İlçemiz Süleymanpaşa Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Belediyemize ait Kumbağ Mahallesi Hüsnüpaşa Caddesi Dış Kapı No: 2 İç Kapı No: 1 adresinde bulunan Kumsal Otel olarak faaliyet gösteren binanın kullanımlarına verilmesine faaliyetten oluşacak ciro üzerinden 10 yıl süreli kiralama yapılmasına bu hususta protokol yapılmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü talebi doğrultusunda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce İlçemiz Süleymanpaşa Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Belediyemize ait Kumbağ Mahallesi Hüsnüpaşa Caddesi Dış Kapı No: 2 İç Kapı No: 1 adresinde bulunan Kumsal Otel olarak faaliyet gösteren binanın kullanımlarına verilmesine faaliyetten oluşacak ciro üzerinden 10 yıl süreli kiralama yapılmasına bu hususta protokol yapılmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü talebi doğrultusunda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce İlçemiz Süleymanpaşa Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Belediyemize ait Kumbağ Mahallesi Hüsnüpaşa Caddesi Dış Kapı No: 2 İç Kapı No: 1 adresinde bulunan Kumsal Otel olarak faaliyet gösteren binanın kullanımlarına verilmesine faaliyetten oluşacak ciro üzerinden 10 yıl süreli kiralama yapılmasına bu hususta protokol yapılmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü talebi doğrultusunda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce İlçemiz Süleymanpaşa Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Belediyemize ait Kumbağ Mahallesi Hüsnüpaşa Caddesi Dış Kapı No: 2 İç Kapı No: 1 adresinde bulunan Kumsal Otel olarak faaliyet gösteren binanın kullanımlarına verilmesine faaliyetten oluşacak ciro üzerinden 10 yıl süreli kiralama yapılmasına bu hususta protokol yapılmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü talebi doğrultusunda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce İlçemiz Süleymanpaşa Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Belediyemize ait Kumbağ Mahallesi Hüsnüpaşa Caddesi Dış Kapı No: 2 İç Kapı No: 1 adresinde bulunan Kumsal Otel olarak faaliyet gösteren binanın kullanımlarına verilmesine faaliyetten oluşacak ciro üzerinden 10 yıl süreli kiralama yapılmasına bu hususta protokol yapılmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi 100. Yıl Mahallesi sınırlarında yer alan Yeni Sanayi Sitesi ve çevresine yönelik hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi 100. Yıl Mahallesi sınırlarında yer alan Yeni Sanayi Sitesi ve çevresine yönelik hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi 100. Yıl Mahallesi sınırlarında yer alan Yeni Sanayi Sitesi ve çevresine yönelik hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi 100. Yıl Mahallesi sınırlarında yer alan Yeni Sanayi Sitesi ve çevresine yönelik hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi 100. Yıl Mahallesi sınırlarında yer alan Yeni Sanayi Sitesi ve çevresine yönelik hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
57. Tekirdağ Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında yapılacak olan kültür-sanat yarışmalarında dereceye giren öğrencilere belirtilen ödüllerin verilmesinin kabulüne ve bu ödüllerin harcamasının Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
57. Tekirdağ Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında yapılacak olan kültür-sanat yarışmalarında dereceye giren öğrencilere belirtilen ödüllerin verilmesinin kabulüne ve bu ödüllerin harcamasının Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
57. Tekirdağ Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında yapılacak olan kültür-sanat yarışmalarında dereceye giren öğrencilere belirtilen ödüllerin verilmesinin kabulüne ve bu ödüllerin harcamasının Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
57. Tekirdağ Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında yapılacak olan kültür-sanat yarışmalarında dereceye giren öğrencilere belirtilen ödüllerin verilmesinin kabulüne ve bu ödüllerin harcamasının Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
57. Tekirdağ Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında yapılacak olan kültür-sanat yarışmalarında dereceye giren öğrencilere belirtilen ödüllerin verilmesinin kabulüne ve bu ödüllerin harcamasının Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi Hüseyin Rahmi Gürpınar Caddesi üzerindeki 3041 ada ile 2543 ada arasında yer alan Belediyemiz tarafından yapılan Azerbeycan parkının, 07.09.2021 tarih ve 202 sayılı Meclis kararı ile Süleymanpaşa Kent Konseyine verilen kullanım hakkının kaldırılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi Hüseyin Rahmi Gürpınar Caddesi üzerindeki 3041 ada ile 2543 ada arasında yer alan Belediyemiz tarafından yapılan Azerbeycan parkının, 07.09.2021 tarih ve 202 sayılı Meclis kararı ile Süleymanpaşa Kent Konseyine verilen kullanım hakkının kaldırılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi Hüseyin Rahmi Gürpınar Caddesi üzerindeki 3041 ada ile 2543 ada arasında yer alan Belediyemiz tarafından yapılan Azerbeycan parkının, 07.09.2021 tarih ve 202 sayılı Meclis kararı ile Süleymanpaşa Kent Konseyine verilen kullanım hakkının kaldırılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi Hüseyin Rahmi Gürpınar Caddesi üzerindeki 3041 ada ile 2543 ada arasında yer alan Belediyemiz tarafından yapılan Azerbeycan parkının, 07.09.2021 tarih ve 202 sayılı Meclis kararı ile Süleymanpaşa Kent Konseyine verilen kullanım hakkının kaldırılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi Hüseyin Rahmi Gürpınar Caddesi üzerindeki 3041 ada ile 2543 ada arasında yer alan Belediyemiz tarafından yapılan Azerbeycan parkının, 07.09.2021 tarih ve 202 sayılı Meclis kararı ile Süleymanpaşa Kent Konseyine verilen kullanım hakkının kaldırılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Yavuz Mahallesi ve Altınova Mahallesinde bulunan Kapalı Semt pazar yeri/Alanlarında Vatandaşlarımız tarafından çok sayıda düğün yapılmasına yönelik talepler gelmektedir. Talep konusu tarafımızca değerlendirilmiş olup, Konu ile alakalı kolluk kuvvetlerinden gerekli izinlerin alınması, verilen saatlere uyulması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin talep edenler tarafından alınması koşuluyla, bahsi geçen kapalı pazar yerlerinde düğün yapılmasına ilişkin müracaat edenlerden Elektrik Temizlik masrafı olarak 2023 yılına yönelik KDV dahil 2.500,00 (İkibin beşyüz)TL Etkinlik Alanı ücretinin alınması hususu uygun görülmüştür. Yukarıda açıklanan Etkinlik Alanı Hizmet kaleminin, 2023 yılı Belediyemiz ücrete tabi işler tarifesine eklenmesine Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Yavuz Mahallesi ve Altınova Mahallesinde bulunan Kapalı Semt pazar yeri/Alanlarında Vatandaşlarımız tarafından çok sayıda düğün yapılmasına yönelik talepler gelmektedir. Talep konusu tarafımızca değerlendirilmiş olup, Konu ile alakalı kolluk kuvvetlerinden gerekli izinlerin alınması, verilen saatlere uyulması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin talep edenler tarafından alınması koşuluyla, bahsi geçen kapalı pazar yerlerinde düğün yapılmasına ilişkin müracaat edenlerden Elektrik Temizlik masrafı olarak 2023 yılına yönelik KDV dahil 2.500,00 (İkibin beşyüz)TL Etkinlik Alanı ücretinin alınması hususu uygun görülmüştür. Yukarıda açıklanan Etkinlik Alanı Hizmet kaleminin, 2023 yılı Belediyemiz ücrete tabi işler tarifesine eklenmesine Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Yavuz Mahallesi ve Altınova Mahallesinde bulunan Kapalı Semt pazar yeri/Alanlarında Vatandaşlarımız tarafından çok sayıda düğün yapılmasına yönelik talepler gelmektedir. Talep konusu tarafımızca değerlendirilmiş olup, Konu ile alakalı kolluk kuvvetlerinden gerekli izinlerin alınması, verilen saatlere uyulması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin talep edenler tarafından alınması koşuluyla, bahsi geçen kapalı pazar yerlerinde düğün yapılmasına ilişkin müracaat edenlerden Elektrik Temizlik masrafı olarak 2023 yılına yönelik KDV dahil 2.500,00 (İkibin beşyüz)TL Etkinlik Alanı ücretinin alınması hususu uygun görülmüştür. Yukarıda açıklanan Etkinlik Alanı Hizmet kaleminin, 2023 yılı Belediyemiz ücrete tabi işler tarifesine eklenmesine Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Yavuz Mahallesi ve Altınova Mahallesinde bulunan Kapalı Semt pazar yeri/Alanlarında Vatandaşlarımız tarafından çok sayıda düğün yapılmasına yönelik talepler gelmektedir. Talep konusu tarafımızca değerlendirilmiş olup, Konu ile alakalı kolluk kuvvetlerinden gerekli izinlerin alınması, verilen saatlere uyulması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin talep edenler tarafından alınması koşuluyla, bahsi geçen kapalı pazar yerlerinde düğün yapılmasına ilişkin müracaat edenlerden Elektrik Temizlik masrafı olarak 2023 yılına yönelik KDV dahil 2.500,00 (İkibin beşyüz)TL Etkinlik Alanı ücretinin alınması hususu uygun görülmüştür. Yukarıda açıklanan Etkinlik Alanı Hizmet kaleminin, 2023 yılı Belediyemiz ücrete tabi işler tarifesine eklenmesine Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Yavuz Mahallesi ve Altınova Mahallesinde bulunan Kapalı Semt pazar yeri/Alanlarında Vatandaşlarımız tarafından çok sayıda düğün yapılmasına yönelik talepler gelmektedir. Talep konusu tarafımızca değerlendirilmiş olup, Konu ile alakalı kolluk kuvvetlerinden gerekli izinlerin alınması, verilen saatlere uyulması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin talep edenler tarafından alınması koşuluyla, bahsi geçen kapalı pazar yerlerinde düğün yapılmasına ilişkin müracaat edenlerden Elektrik Temizlik masrafı olarak 2023 yılına yönelik KDV dahil 2.500,00 (İkibin beşyüz)TL Etkinlik Alanı ücretinin alınması hususu uygun görülmüştür. Yukarıda açıklanan Etkinlik Alanı Hizmet kaleminin, 2023 yılı Belediyemiz ücrete tabi işler tarifesine eklenmesine Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (f) fıkrası ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ücrete Tabi İşler başlıklı 97. maddesine gereğince, 2023 Mali yılında uygulanacak ücret tarifeleri 01.11.2022 tarih ve 283 sayılı Meclis kararı ile belirlenmiştir. Ücrete Tabi İşler tarifesinde belirlenen 8-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarifesinde; Elektronik Haberleşme İstasyonlarına İlişkin Yer Kullanım Hakkı Ücreti 8.1 maddesine ek olarak "Elektronik Haberleşme İstasyonu kulesine radyolink anteni kurulması halinde radyolink anteni için ayrıca alınacak ücret" ifadesinin eklenmesi ve tarifenin 2023 yılı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yer seçim belgesi için belirlediği ücretin 1,5 katı olarak uygulanmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (f) fıkrası ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ücrete Tabi İşler başlıklı 97. maddesine gereğince, 2023 Mali yılında uygulanacak ücret tarifeleri 01.11.2022 tarih ve 283 sayılı Meclis kararı ile belirlenmiştir. Ücrete Tabi İşler tarifesinde belirlenen 8-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarifesinde; Elektronik Haberleşme İstasyonlarına İlişkin Yer Kullanım Hakkı Ücreti 8.1 maddesine ek olarak "Elektronik Haberleşme İstasyonu kulesine radyolink anteni kurulması halinde radyolink anteni için ayrıca alınacak ücret" ifadesinin eklenmesi ve tarifenin 2023 yılı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yer seçim belgesi için belirlediği ücretin 1,5 katı olarak uygulanmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (f) fıkrası ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ücrete Tabi İşler başlıklı 97. maddesine gereğince, 2023 Mali yılında uygulanacak ücret tarifeleri 01.11.2022 tarih ve 283 sayılı Meclis kararı ile belirlenmiştir. Ücrete Tabi İşler tarifesinde belirlenen 8-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarifesinde; Elektronik Haberleşme İstasyonlarına İlişkin Yer Kullanım Hakkı Ücreti 8.1 maddesine ek olarak "Elektronik Haberleşme İstasyonu kulesine radyolink anteni kurulması halinde radyolink anteni için ayrıca alınacak ücret" ifadesinin eklenmesi ve tarifenin 2023 yılı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yer seçim belgesi için belirlediği ücretin 1,5 katı olarak uygulanmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (f) fıkrası ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ücrete Tabi İşler başlıklı 97. maddesine gereğince, 2023 Mali yılında uygulanacak ücret tarifeleri 01.11.2022 tarih ve 283 sayılı Meclis kararı ile belirlenmiştir. Ücrete Tabi İşler tarifesinde belirlenen 8-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarifesinde; Elektronik Haberleşme İstasyonlarına İlişkin Yer Kullanım Hakkı Ücreti 8.1 maddesine ek olarak "Elektronik Haberleşme İstasyonu kulesine radyolink anteni kurulması halinde radyolink anteni için ayrıca alınacak ücret" ifadesinin eklenmesi ve tarifenin 2023 yılı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yer seçim belgesi için belirlediği ücretin 1,5 katı olarak uygulanmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (f) fıkrası ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ücrete Tabi İşler başlıklı 97. maddesine gereğince, 2023 Mali yılında uygulanacak ücret tarifeleri 01.11.2022 tarih ve 283 sayılı Meclis kararı ile belirlenmiştir. Ücrete Tabi İşler tarifesinde belirlenen 8-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarifesinde; Elektronik Haberleşme İstasyonlarına İlişkin Yer Kullanım Hakkı Ücreti 8.1 maddesine ek olarak "Elektronik Haberleşme İstasyonu kulesine radyolink anteni kurulması halinde radyolink anteni için ayrıca alınacak ücret" ifadesinin eklenmesi ve tarifenin 2023 yılı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yer seçim belgesi için belirlediği ücretin 1,5 katı olarak uygulanmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün 21.12.2021 tarihli ve E-82648598-300- 2498763 sayılı yazısı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanığı’nın 06.04.2023 tarihli ve E-73071928- 300-6110407 sayılı yazılarında Süleymanpaşa Belediyesi'nin 06.02.2019/47 sayılı kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 17.04.2019/446 sayılı kararlarıyla onaylanan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 2562 Ada 2 Parsele ilişkin plan değişikliğinde, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 2562 ada 2 parsel sayılı taşınmaza ilişkin yargı kararına istinaden Konut Alanı fonksiyonuna geri dönüldüğü ancak, uygulamanın 2001 onay tarihli Uygulama İmar Planı Revizyonunda söz konusu taşınmaz için geçerli olan meri mevzuat hükümleri ile belirlenen Emsal değeri ve yapılaşma koşullarına göre yapılmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün 21.12.2021 tarihli ve E-82648598-300- 2498763 sayılı yazısı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanığı’nın 06.04.2023 tarihli ve E-73071928- 300-6110407 sayılı yazılarında Süleymanpaşa Belediyesi'nin 06.02.2019/47 sayılı kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 17.04.2019/446 sayılı kararlarıyla onaylanan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 2562 Ada 2 Parsele ilişkin plan değişikliğinde, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 2562 ada 2 parsel sayılı taşınmaza ilişkin yargı kararına istinaden Konut Alanı fonksiyonuna geri dönüldüğü ancak, uygulamanın 2001 onay tarihli Uygulama İmar Planı Revizyonunda söz konusu taşınmaz için geçerli olan meri mevzuat hükümleri ile belirlenen Emsal değeri ve yapılaşma koşullarına göre yapılmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün 21.12.2021 tarihli ve E-82648598-300- 2498763 sayılı yazısı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanığı’nın 06.04.2023 tarihli ve E-73071928- 300-6110407 sayılı yazılarında Süleymanpaşa Belediyesi'nin 06.02.2019/47 sayılı kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 17.04.2019/446 sayılı kararlarıyla onaylanan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 2562 Ada 2 Parsele ilişkin plan değişikliğinde, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 2562 ada 2 parsel sayılı taşınmaza ilişkin yargı kararına istinaden Konut Alanı fonksiyonuna geri dönüldüğü ancak, uygulamanın 2001 onay tarihli Uygulama İmar Planı Revizyonunda söz konusu taşınmaz için geçerli olan meri mevzuat hükümleri ile belirlenen Emsal değeri ve yapılaşma koşullarına göre yapılmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün 21.12.2021 tarihli ve E-82648598-300- 2498763 sayılı yazısı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanığı’nın 06.04.2023 tarihli ve E-73071928- 300-6110407 sayılı yazılarında Süleymanpaşa Belediyesi'nin 06.02.2019/47 sayılı kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 17.04.2019/446 sayılı kararlarıyla onaylanan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 2562 Ada 2 Parsele ilişkin plan değişikliğinde, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 2562 ada 2 parsel sayılı taşınmaza ilişkin yargı kararına istinaden Konut Alanı fonksiyonuna geri dönüldüğü ancak, uygulamanın 2001 onay tarihli Uygulama İmar Planı Revizyonunda söz konusu taşınmaz için geçerli olan meri mevzuat hükümleri ile belirlenen Emsal değeri ve yapılaşma koşullarına göre yapılmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün 21.12.2021 tarihli ve E-82648598-300- 2498763 sayılı yazısı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanığı’nın 06.04.2023 tarihli ve E-73071928- 300-6110407 sayılı yazılarında Süleymanpaşa Belediyesi'nin 06.02.2019/47 sayılı kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 17.04.2019/446 sayılı kararlarıyla onaylanan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 2562 Ada 2 Parsele ilişkin plan değişikliğinde, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 2562 ada 2 parsel sayılı taşınmaza ilişkin yargı kararına istinaden Konut Alanı fonksiyonuna geri dönüldüğü ancak, uygulamanın 2001 onay tarihli Uygulama İmar Planı Revizyonunda söz konusu taşınmaz için geçerli olan meri mevzuat hükümleri ile belirlenen Emsal değeri ve yapılaşma koşullarına göre yapılmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Altınova (Yavuz) Mahallesi, 1319 ada 2, 3 ve 370 parsel sayılı taşınmazlara yönelik İdaremizce hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Altınova (Yavuz) Mahallesi, 1319 ada 2, 3 ve 370 parsel sayılı taşınmazlara yönelik İdaremizce hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Altınova (Yavuz) Mahallesi, 1319 ada 2, 3 ve 370 parsel sayılı taşınmazlara yönelik İdaremizce hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Altınova (Yavuz) Mahallesi, 1319 ada 2, 3 ve 370 parsel sayılı taşınmazlara yönelik İdaremizce hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Altınova (Yavuz) Mahallesi, 1319 ada 2, 3 ve 370 parsel sayılı taşınmazlara yönelik İdaremizce hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Yavuz Mahallesinde yer alan 537 ada 8 parselin 537 ada 1 ve 2 parsellere tevhiden satışının uygun olduğuna İlhan İMRAK ve Cenk KORKMAZ’ın ret oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de 11 red oya karşı 17 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Yavuz Mahallesinde yer alan 537 ada 8 parselin 537 ada 1 ve 2 parsellere tevhiden satışının uygun olduğuna İlhan İMRAK ve Cenk KORKMAZ’ın ret oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de 11 red oya karşı 17 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Yavuz Mahallesinde yer alan 537 ada 8 parselin 537 ada 1 ve 2 parsellere tevhiden satışının uygun olduğuna İlhan İMRAK ve Cenk KORKMAZ’ın ret oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de 11 red oya karşı 17 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Yavuz Mahallesinde yer alan 537 ada 8 parselin 537 ada 1 ve 2 parsellere tevhiden satışının uygun olduğuna İlhan İMRAK ve Cenk KORKMAZ’ın ret oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de 11 red oya karşı 17 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Yavuz Mahallesinde yer alan 537 ada 8 parselin 537 ada 1 ve 2 parsellere tevhiden satışının uygun olduğuna İlhan İMRAK ve Cenk KORKMAZ’ın ret oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de 11 red oya karşı 17 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Çınarlı Mahallesi 2037 adanın kuzeyindeki tescilsiz alan ile 2039 ada 28 parselin doğusundaki tescilsiz alanlara ilişkin İdaremizce hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Çınarlı Mahallesi 2037 adanın kuzeyindeki tescilsiz alan ile 2039 ada 28 parselin doğusundaki tescilsiz alanlara ilişkin İdaremizce hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Çınarlı Mahallesi 2037 adanın kuzeyindeki tescilsiz alan ile 2039 ada 28 parselin doğusundaki tescilsiz alanlara ilişkin İdaremizce hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Çınarlı Mahallesi 2037 adanın kuzeyindeki tescilsiz alan ile 2039 ada 28 parselin doğusundaki tescilsiz alanlara ilişkin İdaremizce hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Çınarlı Mahallesi 2037 adanın kuzeyindeki tescilsiz alan ile 2039 ada 28 parselin doğusundaki tescilsiz alanlara ilişkin İdaremizce hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Sermayesi %100 Belediyemize ait Süleymanpaşa Belediyesi Turizm Tarım Hayvancılık ve İnşaat Anonim Şirketimizin Şirket amaçları doğrultusunda Kırsal Mahallelerdeki Ziraat faaliyetlerinde katkıda bulunmak amacı ile ayni sermaye olarak 3 adet tarla nitelikli taşınmazın üzerindeki takyitleri ile beraber devredilmesine, takyitlerin kaldırılması ile ilgili yasal işlemlere başlanılmasına, bilirkişi marifetiyle değer tespitinin yapılması için mahkemeye başvurulmasına, satış yetkisinin Belediye Meclisinde olması şartı ile 06.12.2022 tarihli 342-07.03.2023 tarihli 122 numaralı Karar alınmıştı;10.01.2023 tarihli Bilirkişi Heyet Ek Raporu ve T.C Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi 11.04.2023 tarihli Esas no:2023/26, Karar no:2023/207 kararları ile; Süleymanpaşa Belediyesine ait olan Bıyıkali Mahallesi 107 ada 1 parsel, Kaşıkçı Mahallesi 179 ada 27 parsel ve Kaşıkçı Mahallesi 180 ada 17 parsel olan 3 adet tarla nitelikli taşınmazların Ayni Sermaye olarak Sermayesi %100 Süleymanpaşa Belediyesine ait Süleymanpaşa Belediyesi Turizm Tarım Hayvancılık ve İnşaat Anonim Şirketine devredilmesine, 48.050.000,00 TL olan Sermayesinin 1.417.384,52 TL Ayni arttırılarak 49.467.384.52 TL çıkartılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Sermayesi %100 Belediyemize ait Süleymanpaşa Belediyesi Turizm Tarım Hayvancılık ve İnşaat Anonim Şirketimizin Şirket amaçları doğrultusunda Kırsal Mahallelerdeki Ziraat faaliyetlerinde katkıda bulunmak amacı ile ayni sermaye olarak 3 adet tarla nitelikli taşınmazın üzerindeki takyitleri ile beraber devredilmesine, takyitlerin kaldırılması ile ilgili yasal işlemlere başlanılmasına, bilirkişi marifetiyle değer tespitinin yapılması için mahkemeye başvurulmasına, satış yetkisinin Belediye Meclisinde olması şartı ile 06.12.2022 tarihli 342-07.03.2023 tarihli 122 numaralı Karar alınmıştı;10.01.2023 tarihli Bilirkişi Heyet Ek Raporu ve T.C Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi 11.04.2023 tarihli Esas no:2023/26, Karar no:2023/207 kararları ile; Süleymanpaşa Belediyesine ait olan Bıyıkali Mahallesi 107 ada 1 parsel, Kaşıkçı Mahallesi 179 ada 27 parsel ve Kaşıkçı Mahallesi 180 ada 17 parsel olan 3 adet tarla nitelikli taşınmazların Ayni Sermaye olarak Sermayesi %100 Süleymanpaşa Belediyesine ait Süleymanpaşa Belediyesi Turizm Tarım Hayvancılık ve İnşaat Anonim Şirketine devredilmesine, 48.050.000,00 TL olan Sermayesinin 1.417.384,52 TL Ayni arttırılarak 49.467.384.52 TL çıkartılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Sermayesi %100 Belediyemize ait Süleymanpaşa Belediyesi Turizm Tarım Hayvancılık ve İnşaat Anonim Şirketimizin Şirket amaçları doğrultusunda Kırsal Mahallelerdeki Ziraat faaliyetlerinde katkıda bulunmak amacı ile ayni sermaye olarak 3 adet tarla nitelikli taşınmazın üzerindeki takyitleri ile beraber devredilmesine, takyitlerin kaldırılması ile ilgili yasal işlemlere başlanılmasına, bilirkişi marifetiyle değer tespitinin yapılması için mahkemeye başvurulmasına, satış yetkisinin Belediye Meclisinde olması şartı ile 06.12.2022 tarihli 342-07.03.2023 tarihli 122 numaralı Karar alınmıştı;10.01.2023 tarihli Bilirkişi Heyet Ek Raporu ve T.C Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi 11.04.2023 tarihli Esas no:2023/26, Karar no:2023/207 kararları ile; Süleymanpaşa Belediyesine ait olan Bıyıkali Mahallesi 107 ada 1 parsel, Kaşıkçı Mahallesi 179 ada 27 parsel ve Kaşıkçı Mahallesi 180 ada 17 parsel olan 3 adet tarla nitelikli taşınmazların Ayni Sermaye olarak Sermayesi %100 Süleymanpaşa Belediyesine ait Süleymanpaşa Belediyesi Turizm Tarım Hayvancılık ve İnşaat Anonim Şirketine devredilmesine, 48.050.000,00 TL olan Sermayesinin 1.417.384,52 TL Ayni arttırılarak 49.467.384.52 TL çıkartılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Sermayesi %100 Belediyemize ait Süleymanpaşa Belediyesi Turizm Tarım Hayvancılık ve İnşaat Anonim Şirketimizin Şirket amaçları doğrultusunda Kırsal Mahallelerdeki Ziraat faaliyetlerinde katkıda bulunmak amacı ile ayni sermaye olarak 3 adet tarla nitelikli taşınmazın üzerindeki takyitleri ile beraber devredilmesine, takyitlerin kaldırılması ile ilgili yasal işlemlere başlanılmasına, bilirkişi marifetiyle değer tespitinin yapılması için mahkemeye başvurulmasına, satış yetkisinin Belediye Meclisinde olması şartı ile 06.12.2022 tarihli 342-07.03.2023 tarihli 122 numaralı Karar alınmıştı;10.01.2023 tarihli Bilirkişi Heyet Ek Raporu ve T.C Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi 11.04.2023 tarihli Esas no:2023/26, Karar no:2023/207 kararları ile; Süleymanpaşa Belediyesine ait olan Bıyıkali Mahallesi 107 ada 1 parsel, Kaşıkçı Mahallesi 179 ada 27 parsel ve Kaşıkçı Mahallesi 180 ada 17 parsel olan 3 adet tarla nitelikli taşınmazların Ayni Sermaye olarak Sermayesi %100 Süleymanpaşa Belediyesine ait Süleymanpaşa Belediyesi Turizm Tarım Hayvancılık ve İnşaat Anonim Şirketine devredilmesine, 48.050.000,00 TL olan Sermayesinin 1.417.384,52 TL Ayni arttırılarak 49.467.384.52 TL çıkartılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Sermayesi %100 Belediyemize ait Süleymanpaşa Belediyesi Turizm Tarım Hayvancılık ve İnşaat Anonim Şirketimizin Şirket amaçları doğrultusunda Kırsal Mahallelerdeki Ziraat faaliyetlerinde katkıda bulunmak amacı ile ayni sermaye olarak 3 adet tarla nitelikli taşınmazın üzerindeki takyitleri ile beraber devredilmesine, takyitlerin kaldırılması ile ilgili yasal işlemlere başlanılmasına, bilirkişi marifetiyle değer tespitinin yapılması için mahkemeye başvurulmasına, satış yetkisinin Belediye Meclisinde olması şartı ile 06.12.2022 tarihli 342-07.03.2023 tarihli 122 numaralı Karar alınmıştı;10.01.2023 tarihli Bilirkişi Heyet Ek Raporu ve T.C Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi 11.04.2023 tarihli Esas no:2023/26, Karar no:2023/207 kararları ile; Süleymanpaşa Belediyesine ait olan Bıyıkali Mahallesi 107 ada 1 parsel, Kaşıkçı Mahallesi 179 ada 27 parsel ve Kaşıkçı Mahallesi 180 ada 17 parsel olan 3 adet tarla nitelikli taşınmazların Ayni Sermaye olarak Sermayesi %100 Süleymanpaşa Belediyesine ait Süleymanpaşa Belediyesi Turizm Tarım Hayvancılık ve İnşaat Anonim Şirketine devredilmesine, 48.050.000,00 TL olan Sermayesinin 1.417.384,52 TL Ayni arttırılarak 49.467.384.52 TL çıkartılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Kumbağ Mahallesi 244 ada 7 ve 9 parsel numaralı taşınmazlar için sunulan 08.03.2023 tarih ve 397 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Beleidye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına istinaden hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Kumbağ Mahallesi 244 ada 7 ve 9 parsel numaralı taşınmazlar için sunulan 08.03.2023 tarih ve 397 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Beleidye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına istinaden hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Kumbağ Mahallesi 244 ada 7 ve 9 parsel numaralı taşınmazlar için sunulan 08.03.2023 tarih ve 397 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Beleidye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına istinaden hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Kumbağ Mahallesi 244 ada 7 ve 9 parsel numaralı taşınmazlar için sunulan 08.03.2023 tarih ve 397 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Beleidye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına istinaden hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Kumbağ Mahallesi 244 ada 7 ve 9 parsel numaralı taşınmazlar için sunulan 08.03.2023 tarih ve 397 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Beleidye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına istinaden hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Yavuz Mahallesi 658 ada 2 parsel, 724 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlar için sunulan Belediye Meclisince İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş olan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin geri çekilerek gündemden çıkarılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Yavuz Mahallesi 658 ada 2 parsel, 724 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlar için sunulan Belediye Meclisince İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş olan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin geri çekilerek gündemden çıkarılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Yavuz Mahallesi 658 ada 2 parsel, 724 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlar için sunulan Belediye Meclisince İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş olan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin geri çekilerek gündemden çıkarılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Yavuz Mahallesi 658 ada 2 parsel, 724 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlar için sunulan Belediye Meclisince İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş olan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin geri çekilerek gündemden çıkarılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Yavuz Mahallesi 658 ada 2 parsel, 724 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlar için sunulan Belediye Meclisince İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş olan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin geri çekilerek gündemden çıkarılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Ücrete Tabi İşler tarifesinde belirlenen 8- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarifesinde; Elektronik Haberleşme İstasyonlarına İlişkin Yer Kullanım Hakkı Ücreti 8.1 maddesine ek olarak "Aydınlatma Direğine (Tedaş/Tredaş) Elektronik Haberleşme Sistemi Kurulması Halinde Alınacak Ücret" ifadesinin eklenmesi ve tarifesinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Ücrete Tabi İşler tarifesinde belirlenen 8- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarifesinde; Elektronik Haberleşme İstasyonlarına İlişkin Yer Kullanım Hakkı Ücreti 8.1 maddesine ek olarak "Aydınlatma Direğine (Tedaş/Tredaş) Elektronik Haberleşme Sistemi Kurulması Halinde Alınacak Ücret" ifadesinin eklenmesi ve tarifesinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Ücrete Tabi İşler tarifesinde belirlenen 8- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarifesinde; Elektronik Haberleşme İstasyonlarına İlişkin Yer Kullanım Hakkı Ücreti 8.1 maddesine ek olarak "Aydınlatma Direğine (Tedaş/Tredaş) Elektronik Haberleşme Sistemi Kurulması Halinde Alınacak Ücret" ifadesinin eklenmesi ve tarifesinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Ücrete Tabi İşler tarifesinde belirlenen 8- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarifesinde; Elektronik Haberleşme İstasyonlarına İlişkin Yer Kullanım Hakkı Ücreti 8.1 maddesine ek olarak "Aydınlatma Direğine (Tedaş/Tredaş) Elektronik Haberleşme Sistemi Kurulması Halinde Alınacak Ücret" ifadesinin eklenmesi ve tarifesinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Ücrete Tabi İşler tarifesinde belirlenen 8- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarifesinde; Elektronik Haberleşme İstasyonlarına İlişkin Yer Kullanım Hakkı Ücreti 8.1 maddesine ek olarak "Aydınlatma Direğine (Tedaş/Tredaş) Elektronik Haberleşme Sistemi Kurulması Halinde Alınacak Ücret" ifadesinin eklenmesi ve tarifesinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Ücrete Tabi İşler tarifesinde belirlenen 8- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarifesinde; Elektronik Haberleşme İstasyonlarına İlişkin Yer Kullanım Hakkı Ücreti 8.1 maddesine ek olarak "GSM Sinyal Güçlendirici kurulması halinde alınacak ücret (Yağcı Mah. muhtarlık binası üzeri)" ifadesinin eklenmesi ve 2023 yılı tarifesinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Ücrete Tabi İşler tarifesinde belirlenen 8- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarifesinde; Elektronik Haberleşme İstasyonlarına İlişkin Yer Kullanım Hakkı Ücreti 8.1 maddesine ek olarak "GSM Sinyal Güçlendirici kurulması halinde alınacak ücret (Yağcı Mah. muhtarlık binası üzeri)" ifadesinin eklenmesi ve 2023 yılı tarifesinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Ücrete Tabi İşler tarifesinde belirlenen 8- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarifesinde; Elektronik Haberleşme İstasyonlarına İlişkin Yer Kullanım Hakkı Ücreti 8.1 maddesine ek olarak "GSM Sinyal Güçlendirici kurulması halinde alınacak ücret (Yağcı Mah. muhtarlık binası üzeri)" ifadesinin eklenmesi ve 2023 yılı tarifesinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Ücrete Tabi İşler tarifesinde belirlenen 8- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarifesinde; Elektronik Haberleşme İstasyonlarına İlişkin Yer Kullanım Hakkı Ücreti 8.1 maddesine ek olarak "GSM Sinyal Güçlendirici kurulması halinde alınacak ücret (Yağcı Mah. muhtarlık binası üzeri)" ifadesinin eklenmesi ve 2023 yılı tarifesinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Ücrete Tabi İşler tarifesinde belirlenen 8- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarifesinde; Elektronik Haberleşme İstasyonlarına İlişkin Yer Kullanım Hakkı Ücreti 8.1 maddesine ek olarak "GSM Sinyal Güçlendirici kurulması halinde alınacak ücret (Yağcı Mah. muhtarlık binası üzeri)" ifadesinin eklenmesi ve 2023 yılı tarifesinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
06.11.1992 yılında Şırnak Besta mevkiinde şehit olan ağabeyi Piyade Er Rıdvan TUNCA'nın isminin 100. Yıl Mahallesi 635 ada 155 parselde bulunan park alanına verilmesi konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
06.11.1992 yılında Şırnak Besta mevkiinde şehit olan ağabeyi Piyade Er Rıdvan TUNCA'nın isminin 100. Yıl Mahallesi 635 ada 155 parselde bulunan park alanına verilmesi konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
06.11.1992 yılında Şırnak Besta mevkiinde şehit olan ağabeyi Piyade Er Rıdvan TUNCA'nın isminin 100. Yıl Mahallesi 635 ada 155 parselde bulunan park alanına verilmesi konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
06.11.1992 yılında Şırnak Besta mevkiinde şehit olan ağabeyi Piyade Er Rıdvan TUNCA'nın isminin 100. Yıl Mahallesi 635 ada 155 parselde bulunan park alanına verilmesi konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
06.11.1992 yılında Şırnak Besta mevkiinde şehit olan ağabeyi Piyade Er Rıdvan TUNCA'nın isminin 100. Yıl Mahallesi 635 ada 155 parselde bulunan park alanına verilmesi konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi 313 ada 34 parsel sayılı "Bahçeli Ahşap Ev" niteliğindeki 60,84 m2 yüzölçümlü taşınmazın yol alanında kalan kısmının kamulaştırması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi 313 ada 34 parsel sayılı "Bahçeli Ahşap Ev" niteliğindeki 60,84 m2 yüzölçümlü taşınmazın yol alanında kalan kısmının kamulaştırması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi 313 ada 34 parsel sayılı "Bahçeli Ahşap Ev" niteliğindeki 60,84 m2 yüzölçümlü taşınmazın yol alanında kalan kısmının kamulaştırması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi 313 ada 34 parsel sayılı "Bahçeli Ahşap Ev" niteliğindeki 60,84 m2 yüzölçümlü taşınmazın yol alanında kalan kısmının kamulaştırması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi 313 ada 34 parsel sayılı "Bahçeli Ahşap Ev" niteliğindeki 60,84 m2 yüzölçümlü taşınmazın yol alanında kalan kısmının kamulaştırması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024