Meclis Kararları

2023 Yılı Temmuz Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
2023 Mali yılı ek ödenek talebi incelenmiş olup; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine göre ek ödenek talebinin uygunluğu 8 red oya karşı 17 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
2023 Mali yılı ek ödenek talebi incelenmiş olup; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine göre ek ödenek talebinin uygunluğu 8 red oya karşı 17 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
2023 Mali yılı ek ödenek talebi incelenmiş olup; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine göre ek ödenek talebinin uygunluğu 8 red oya karşı 17 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
2023 Mali yılı ek ödenek talebi incelenmiş olup; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine göre ek ödenek talebinin uygunluğu 8 red oya karşı 17 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
2023 Mali yılı ek ödenek talebi incelenmiş olup; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine göre ek ödenek talebinin uygunluğu 8 red oya karşı 17 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Çalışma, Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Çalışma, Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Çalışma, Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Çalışma, Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Çalışma, Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 658 ada 2 parsel ve 724 ada 1 parsel sayılı taşınmazlara yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 658 ada 2 parsel ve 724 ada 1 parsel sayılı taşınmazlara yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 658 ada 2 parsel ve 724 ada 1 parsel sayılı taşınmazlara yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 658 ada 2 parsel ve 724 ada 1 parsel sayılı taşınmazlara yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 658 ada 2 parsel ve 724 ada 1 parsel sayılı taşınmazlara yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Macaristan ile kültürel etkileşimi sağlamak ve şehrimizin tanıtımını yapmak üzere 12 Haziran-15 Temmuz 2023 tarihleri arasında planlanan seyahate Mesut TOKUÇ'un katılmasına yol, iaşe konaklama ve tanıtım giderlerinin belediye bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Macaristan ile kültürel etkileşimi sağlamak ve şehrimizin tanıtımını yapmak üzere 12 Haziran-15 Temmuz 2023 tarihleri arasında planlanan seyahate Mesut TOKUÇ'un katılmasına yol, iaşe konaklama ve tanıtım giderlerinin belediye bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Macaristan ile kültürel etkileşimi sağlamak ve şehrimizin tanıtımını yapmak üzere 12 Haziran-15 Temmuz 2023 tarihleri arasında planlanan seyahate Mesut TOKUÇ'un katılmasına yol, iaşe konaklama ve tanıtım giderlerinin belediye bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Macaristan ile kültürel etkileşimi sağlamak ve şehrimizin tanıtımını yapmak üzere 12 Haziran-15 Temmuz 2023 tarihleri arasında planlanan seyahate Mesut TOKUÇ'un katılmasına yol, iaşe konaklama ve tanıtım giderlerinin belediye bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Macaristan ile kültürel etkileşimi sağlamak ve şehrimizin tanıtımını yapmak üzere 12 Haziran-15 Temmuz 2023 tarihleri arasında planlanan seyahate Mesut TOKUÇ'un katılmasına yol, iaşe konaklama ve tanıtım giderlerinin belediye bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Makedonya'da düzenlenecek olan "Kumanova Balkan Fest" festivali etkinliğine 12-13-14-15-16-17 Ekim 2023 tarihlerinde eğitmen Sertan ACAT ve halk oyuncusu olarak; Gürkan YEŞİL, Niyazi Mert ÇAKIR, Sedat YILMAZ, Burak KIRTMAN, Samet KAYA, Egemen SEVİL, Simge GÜNGÖR, Leyla Nur DEVECİ, Ceyda Nur KARABULUT, Ayşegül YALÇIN, Bilal GÜN, Damla GÜREL, Alperen ÇORBACI, Emircan ERCİN, Cengiz KEÇEL, Kadirhan FURTINA, Hakan ZÜLKARNEYN ÇELİKEL, Baturalp DÜĞER, Atakan SARAÇ, Tezcan NAMUK, Umut BİLEK, Alperen TURAN, Orçun AKIN, Kaan ŞAHİN, Umut ÖZDEMİR, Hasan Tuna GORAY, Zehra DEMİRHAN, Nisa Nur KILIÇ, Aslı ÖZTÜRK, Buse DİLEK, Aleyna BAYIR, Azra ŞİRİN, Nisa AKGÜN, Ceyda ALP, Ceren Su YILMAZ, Beyza DEVECİ, Melis KALKAN, Yağmur ÇAKAL, Elif ŞİRİN, Emirhan ASLAN, Irmak TÜRKOĞLU, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdür V. Suat DURMAZ, Belediye Başkan Yardımcısı Sabri ÇINAR, Belediye Meclis Üyesi Bülent TOPÇU, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin ÖZTEKİN'den oluşan 46 kişilik ekibin katılmasına, seyahat giderlerinin Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Makedonya'da düzenlenecek olan "Kumanova Balkan Fest" festivali etkinliğine 12-13-14-15-16-17 Ekim 2023 tarihlerinde eğitmen Sertan ACAT ve halk oyuncusu olarak; Gürkan YEŞİL, Niyazi Mert ÇAKIR, Sedat YILMAZ, Burak KIRTMAN, Samet KAYA, Egemen SEVİL, Simge GÜNGÖR, Leyla Nur DEVECİ, Ceyda Nur KARABULUT, Ayşegül YALÇIN, Bilal GÜN, Damla GÜREL, Alperen ÇORBACI, Emircan ERCİN, Cengiz KEÇEL, Kadirhan FURTINA, Hakan ZÜLKARNEYN ÇELİKEL, Baturalp DÜĞER, Atakan SARAÇ, Tezcan NAMUK, Umut BİLEK, Alperen TURAN, Orçun AKIN, Kaan ŞAHİN, Umut ÖZDEMİR, Hasan Tuna GORAY, Zehra DEMİRHAN, Nisa Nur KILIÇ, Aslı ÖZTÜRK, Buse DİLEK, Aleyna BAYIR, Azra ŞİRİN, Nisa AKGÜN, Ceyda ALP, Ceren Su YILMAZ, Beyza DEVECİ, Melis KALKAN, Yağmur ÇAKAL, Elif ŞİRİN, Emirhan ASLAN, Irmak TÜRKOĞLU, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdür V. Suat DURMAZ, Belediye Başkan Yardımcısı Sabri ÇINAR, Belediye Meclis Üyesi Bülent TOPÇU, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin ÖZTEKİN'den oluşan 46 kişilik ekibin katılmasına, seyahat giderlerinin Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Makedonya'da düzenlenecek olan "Kumanova Balkan Fest" festivali etkinliğine 12-13-14-15-16-17 Ekim 2023 tarihlerinde eğitmen Sertan ACAT ve halk oyuncusu olarak; Gürkan YEŞİL, Niyazi Mert ÇAKIR, Sedat YILMAZ, Burak KIRTMAN, Samet KAYA, Egemen SEVİL, Simge GÜNGÖR, Leyla Nur DEVECİ, Ceyda Nur KARABULUT, Ayşegül YALÇIN, Bilal GÜN, Damla GÜREL, Alperen ÇORBACI, Emircan ERCİN, Cengiz KEÇEL, Kadirhan FURTINA, Hakan ZÜLKARNEYN ÇELİKEL, Baturalp DÜĞER, Atakan SARAÇ, Tezcan NAMUK, Umut BİLEK, Alperen TURAN, Orçun AKIN, Kaan ŞAHİN, Umut ÖZDEMİR, Hasan Tuna GORAY, Zehra DEMİRHAN, Nisa Nur KILIÇ, Aslı ÖZTÜRK, Buse DİLEK, Aleyna BAYIR, Azra ŞİRİN, Nisa AKGÜN, Ceyda ALP, Ceren Su YILMAZ, Beyza DEVECİ, Melis KALKAN, Yağmur ÇAKAL, Elif ŞİRİN, Emirhan ASLAN, Irmak TÜRKOĞLU, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdür V. Suat DURMAZ, Belediye Başkan Yardımcısı Sabri ÇINAR, Belediye Meclis Üyesi Bülent TOPÇU, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin ÖZTEKİN'den oluşan 46 kişilik ekibin katılmasına, seyahat giderlerinin Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Makedonya'da düzenlenecek olan "Kumanova Balkan Fest" festivali etkinliğine 12-13-14-15-16-17 Ekim 2023 tarihlerinde eğitmen Sertan ACAT ve halk oyuncusu olarak; Gürkan YEŞİL, Niyazi Mert ÇAKIR, Sedat YILMAZ, Burak KIRTMAN, Samet KAYA, Egemen SEVİL, Simge GÜNGÖR, Leyla Nur DEVECİ, Ceyda Nur KARABULUT, Ayşegül YALÇIN, Bilal GÜN, Damla GÜREL, Alperen ÇORBACI, Emircan ERCİN, Cengiz KEÇEL, Kadirhan FURTINA, Hakan ZÜLKARNEYN ÇELİKEL, Baturalp DÜĞER, Atakan SARAÇ, Tezcan NAMUK, Umut BİLEK, Alperen TURAN, Orçun AKIN, Kaan ŞAHİN, Umut ÖZDEMİR, Hasan Tuna GORAY, Zehra DEMİRHAN, Nisa Nur KILIÇ, Aslı ÖZTÜRK, Buse DİLEK, Aleyna BAYIR, Azra ŞİRİN, Nisa AKGÜN, Ceyda ALP, Ceren Su YILMAZ, Beyza DEVECİ, Melis KALKAN, Yağmur ÇAKAL, Elif ŞİRİN, Emirhan ASLAN, Irmak TÜRKOĞLU, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdür V. Suat DURMAZ, Belediye Başkan Yardımcısı Sabri ÇINAR, Belediye Meclis Üyesi Bülent TOPÇU, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin ÖZTEKİN'den oluşan 46 kişilik ekibin katılmasına, seyahat giderlerinin Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Makedonya'da düzenlenecek olan "Kumanova Balkan Fest" festivali etkinliğine 12-13-14-15-16-17 Ekim 2023 tarihlerinde eğitmen Sertan ACAT ve halk oyuncusu olarak; Gürkan YEŞİL, Niyazi Mert ÇAKIR, Sedat YILMAZ, Burak KIRTMAN, Samet KAYA, Egemen SEVİL, Simge GÜNGÖR, Leyla Nur DEVECİ, Ceyda Nur KARABULUT, Ayşegül YALÇIN, Bilal GÜN, Damla GÜREL, Alperen ÇORBACI, Emircan ERCİN, Cengiz KEÇEL, Kadirhan FURTINA, Hakan ZÜLKARNEYN ÇELİKEL, Baturalp DÜĞER, Atakan SARAÇ, Tezcan NAMUK, Umut BİLEK, Alperen TURAN, Orçun AKIN, Kaan ŞAHİN, Umut ÖZDEMİR, Hasan Tuna GORAY, Zehra DEMİRHAN, Nisa Nur KILIÇ, Aslı ÖZTÜRK, Buse DİLEK, Aleyna BAYIR, Azra ŞİRİN, Nisa AKGÜN, Ceyda ALP, Ceren Su YILMAZ, Beyza DEVECİ, Melis KALKAN, Yağmur ÇAKAL, Elif ŞİRİN, Emirhan ASLAN, Irmak TÜRKOĞLU, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdür V. Suat DURMAZ, Belediye Başkan Yardımcısı Sabri ÇINAR, Belediye Meclis Üyesi Bülent TOPÇU, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin ÖZTEKİN'den oluşan 46 kişilik ekibin katılmasına, seyahat giderlerinin Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Marmara Belediyeler birliğinde belediyemizi temsil etmek üzere bir asil üye ve bir yedek üye seçilmesi Belediye Meclisinin 04.07.2023 tarihli toplantısında görüşülmüş olup, yapılan oylamada Marmara Belediyeler Birliğinde belediyemiz temsilen asil üye olarak Sabri ÇINAR ve Yedek Üye olarak da Muhammet KARAMAN’ın seçilmesini 8 red oya karşı 17 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Marmara Belediyeler birliğinde belediyemizi temsil etmek üzere bir asil üye ve bir yedek üye seçilmesi Belediye Meclisinin 04.07.2023 tarihli toplantısında görüşülmüş olup, yapılan oylamada Marmara Belediyeler Birliğinde belediyemiz temsilen asil üye olarak Sabri ÇINAR ve Yedek Üye olarak da Muhammet KARAMAN’ın seçilmesini 8 red oya karşı 17 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Marmara Belediyeler birliğinde belediyemizi temsil etmek üzere bir asil üye ve bir yedek üye seçilmesi Belediye Meclisinin 04.07.2023 tarihli toplantısında görüşülmüş olup, yapılan oylamada Marmara Belediyeler Birliğinde belediyemiz temsilen asil üye olarak Sabri ÇINAR ve Yedek Üye olarak da Muhammet KARAMAN’ın seçilmesini 8 red oya karşı 17 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Marmara Belediyeler birliğinde belediyemizi temsil etmek üzere bir asil üye ve bir yedek üye seçilmesi Belediye Meclisinin 04.07.2023 tarihli toplantısında görüşülmüş olup, yapılan oylamada Marmara Belediyeler Birliğinde belediyemiz temsilen asil üye olarak Sabri ÇINAR ve Yedek Üye olarak da Muhammet KARAMAN’ın seçilmesini 8 red oya karşı 17 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Marmara Belediyeler birliğinde belediyemizi temsil etmek üzere bir asil üye ve bir yedek üye seçilmesi Belediye Meclisinin 04.07.2023 tarihli toplantısında görüşülmüş olup, yapılan oylamada Marmara Belediyeler Birliğinde belediyemiz temsilen asil üye olarak Sabri ÇINAR ve Yedek Üye olarak da Muhammet KARAMAN’ın seçilmesini 8 red oya karşı 17 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine göre ek ödenek verilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine göre ek ödenek verilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine göre ek ödenek verilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine göre ek ödenek verilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine göre ek ödenek verilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karahisarlı Mahallesi, 143 ada 2 parsel sayılı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karahisarlı Mahallesi, 143 ada 2 parsel sayılı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karahisarlı Mahallesi, 143 ada 2 parsel sayılı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karahisarlı Mahallesi, 143 ada 2 parsel sayılı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karahisarlı Mahallesi, 143 ada 2 parsel sayılı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Çalışma, Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Çalışma, Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Çalışma, Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Çalışma, Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Çalışma, Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlimiz, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, Yazar Mehmet Serez Caddesi, No:10 adresinde bulunan taşınmazın kullanılmaya devam edilmesi, "Kira Bedeli Tespit Davası" sonuçlandığında yeni bedel üzerinden kiralanması için Trakya Kalkınma Ajansı ile Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı arasında yapılacak protokolün düzenlenmesi ve bu hususta Belediye Başkanına yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlimiz, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, Yazar Mehmet Serez Caddesi, No:10 adresinde bulunan taşınmazın kullanılmaya devam edilmesi, "Kira Bedeli Tespit Davası" sonuçlandığında yeni bedel üzerinden kiralanması için Trakya Kalkınma Ajansı ile Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı arasında yapılacak protokolün düzenlenmesi ve bu hususta Belediye Başkanına yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlimiz, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, Yazar Mehmet Serez Caddesi, No:10 adresinde bulunan taşınmazın kullanılmaya devam edilmesi, "Kira Bedeli Tespit Davası" sonuçlandığında yeni bedel üzerinden kiralanması için Trakya Kalkınma Ajansı ile Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı arasında yapılacak protokolün düzenlenmesi ve bu hususta Belediye Başkanına yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlimiz, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, Yazar Mehmet Serez Caddesi, No:10 adresinde bulunan taşınmazın kullanılmaya devam edilmesi, "Kira Bedeli Tespit Davası" sonuçlandığında yeni bedel üzerinden kiralanması için Trakya Kalkınma Ajansı ile Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı arasında yapılacak protokolün düzenlenmesi ve bu hususta Belediye Başkanına yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlimiz, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, Yazar Mehmet Serez Caddesi, No:10 adresinde bulunan taşınmazın kullanılmaya devam edilmesi, "Kira Bedeli Tespit Davası" sonuçlandığında yeni bedel üzerinden kiralanması için Trakya Kalkınma Ajansı ile Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı arasında yapılacak protokolün düzenlenmesi ve bu hususta Belediye Başkanına yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Vergi, SGK, ve Diğer Kamu borçlarına karşılık; 2023 yılı için Belediyenin gayrimenkullerinin teminat gösterilmesi, borca istinaden devredilebilmesi konusunda Belediye Başkanı Hüseyin UZUNLAR'a yetki verilmesine, 8 red oya karşı 17 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Vergi, SGK, ve Diğer Kamu borçlarına karşılık; 2023 yılı için Belediyenin gayrimenkullerinin teminat gösterilmesi, borca istinaden devredilebilmesi konusunda Belediye Başkanı Hüseyin UZUNLAR'a yetki verilmesine, 8 red oya karşı 17 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Vergi, SGK, ve Diğer Kamu borçlarına karşılık; 2023 yılı için Belediyenin gayrimenkullerinin teminat gösterilmesi, borca istinaden devredilebilmesi konusunda Belediye Başkanı Hüseyin UZUNLAR'a yetki verilmesine, 8 red oya karşı 17 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Vergi, SGK, ve Diğer Kamu borçlarına karşılık; 2023 yılı için Belediyenin gayrimenkullerinin teminat gösterilmesi, borca istinaden devredilebilmesi konusunda Belediye Başkanı Hüseyin UZUNLAR'a yetki verilmesine, 8 red oya karşı 17 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Vergi, SGK, ve Diğer Kamu borçlarına karşılık; 2023 yılı için Belediyenin gayrimenkullerinin teminat gösterilmesi, borca istinaden devredilebilmesi konusunda Belediye Başkanı Hüseyin UZUNLAR'a yetki verilmesine, 8 red oya karşı 17 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı tarafından Teski Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ve Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş’den Belediye alacaklarına ilişkin önceki dönemde verilen Temlik/Teminat Sözleşmelerinin sürelerine ilişkin, ilgili kurumlara kredi kullanımlarında verilecek olan Temlik / Teminatlar, kamu veya özel bankalara kullanılan veya kullanılacak kredilere ilişkin Temlik/Teminat verebilmesi için; Belediye Başkanı Hüseyin UZUNLAR’a yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı tarafından Teski Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ve Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş’den Belediye alacaklarına ilişkin önceki dönemde verilen Temlik/Teminat Sözleşmelerinin sürelerine ilişkin, ilgili kurumlara kredi kullanımlarında verilecek olan Temlik / Teminatlar, kamu veya özel bankalara kullanılan veya kullanılacak kredilere ilişkin Temlik/Teminat verebilmesi için; Belediye Başkanı Hüseyin UZUNLAR’a yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı tarafından Teski Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ve Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş’den Belediye alacaklarına ilişkin önceki dönemde verilen Temlik/Teminat Sözleşmelerinin sürelerine ilişkin, ilgili kurumlara kredi kullanımlarında verilecek olan Temlik / Teminatlar, kamu veya özel bankalara kullanılan veya kullanılacak kredilere ilişkin Temlik/Teminat verebilmesi için; Belediye Başkanı Hüseyin UZUNLAR’a yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı tarafından Teski Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ve Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş’den Belediye alacaklarına ilişkin önceki dönemde verilen Temlik/Teminat Sözleşmelerinin sürelerine ilişkin, ilgili kurumlara kredi kullanımlarında verilecek olan Temlik / Teminatlar, kamu veya özel bankalara kullanılan veya kullanılacak kredilere ilişkin Temlik/Teminat verebilmesi için; Belediye Başkanı Hüseyin UZUNLAR’a yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı tarafından Teski Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ve Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş’den Belediye alacaklarına ilişkin önceki dönemde verilen Temlik/Teminat Sözleşmelerinin sürelerine ilişkin, ilgili kurumlara kredi kullanımlarında verilecek olan Temlik / Teminatlar, kamu veya özel bankalara kullanılan veya kullanılacak kredilere ilişkin Temlik/Teminat verebilmesi için; Belediye Başkanı Hüseyin UZUNLAR’a yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesinin 2023 Mali yılı içinde borçlanabileceği tutar 87.679.419,48 TL’dir. 5393 Sayılı Kanunun, 68. Maddesi, e) bendinde yer alan ve yüzde onu geçmeyen iç borçlanma için, Meclis Yetkisinde kalan borçlanma sınırı dahilinde; proje, yatırım ve cari ödemelerde kullanılmak üzere, 2023 Yılı için (net) 54.614.724,53TL kredi kullanılması, kredi sözleşmesi imzalanması, revizesi ile ilgili müracaatlar ve diğer evrakları imzalamak üzere Belediye Başkanı Hüseyin UZUNLAR'a yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesinin 2023 Mali yılı içinde borçlanabileceği tutar 87.679.419,48 TL’dir. 5393 Sayılı Kanunun, 68. Maddesi, e) bendinde yer alan ve yüzde onu geçmeyen iç borçlanma için, Meclis Yetkisinde kalan borçlanma sınırı dahilinde; proje, yatırım ve cari ödemelerde kullanılmak üzere, 2023 Yılı için (net) 54.614.724,53TL kredi kullanılması, kredi sözleşmesi imzalanması, revizesi ile ilgili müracaatlar ve diğer evrakları imzalamak üzere Belediye Başkanı Hüseyin UZUNLAR'a yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesinin 2023 Mali yılı içinde borçlanabileceği tutar 87.679.419,48 TL’dir. 5393 Sayılı Kanunun, 68. Maddesi, e) bendinde yer alan ve yüzde onu geçmeyen iç borçlanma için, Meclis Yetkisinde kalan borçlanma sınırı dahilinde; proje, yatırım ve cari ödemelerde kullanılmak üzere, 2023 Yılı için (net) 54.614.724,53TL kredi kullanılması, kredi sözleşmesi imzalanması, revizesi ile ilgili müracaatlar ve diğer evrakları imzalamak üzere Belediye Başkanı Hüseyin UZUNLAR'a yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesinin 2023 Mali yılı içinde borçlanabileceği tutar 87.679.419,48 TL’dir. 5393 Sayılı Kanunun, 68. Maddesi, e) bendinde yer alan ve yüzde onu geçmeyen iç borçlanma için, Meclis Yetkisinde kalan borçlanma sınırı dahilinde; proje, yatırım ve cari ödemelerde kullanılmak üzere, 2023 Yılı için (net) 54.614.724,53TL kredi kullanılması, kredi sözleşmesi imzalanması, revizesi ile ilgili müracaatlar ve diğer evrakları imzalamak üzere Belediye Başkanı Hüseyin UZUNLAR'a yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesinin 2023 Mali yılı içinde borçlanabileceği tutar 87.679.419,48 TL’dir. 5393 Sayılı Kanunun, 68. Maddesi, e) bendinde yer alan ve yüzde onu geçmeyen iç borçlanma için, Meclis Yetkisinde kalan borçlanma sınırı dahilinde; proje, yatırım ve cari ödemelerde kullanılmak üzere, 2023 Yılı için (net) 54.614.724,53TL kredi kullanılması, kredi sözleşmesi imzalanması, revizesi ile ilgili müracaatlar ve diğer evrakları imzalamak üzere Belediye Başkanı Hüseyin UZUNLAR'a yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye Meclisinin 04.04.2023 tarih ve 135 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olarak seçilen Hüseyin UZUNLAR'ın yerine görev süresi sonuna kadar Şükriye GÜNDÜZLER Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi olarak seçilmiştir.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye Meclisinin 04.04.2023 tarih ve 135 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olarak seçilen Hüseyin UZUNLAR'ın yerine görev süresi sonuna kadar Şükriye GÜNDÜZLER Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi olarak seçilmiştir.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye Meclisinin 04.04.2023 tarih ve 135 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olarak seçilen Hüseyin UZUNLAR'ın yerine görev süresi sonuna kadar Şükriye GÜNDÜZLER Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi olarak seçilmiştir.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye Meclisinin 04.04.2023 tarih ve 135 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olarak seçilen Hüseyin UZUNLAR'ın yerine görev süresi sonuna kadar Şükriye GÜNDÜZLER Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi olarak seçilmiştir.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye Meclisinin 04.04.2023 tarih ve 135 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olarak seçilen Hüseyin UZUNLAR'ın yerine görev süresi sonuna kadar Şükriye GÜNDÜZLER Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi olarak seçilmiştir.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye Meclisinin 06.04.2021 tarih ve 82 sayılı kararı ile Meclis Birinci Başkan Vekili seçilen Hüseyin UZUNLAR'ın yerine Meclis Birinci Başkan Vekili olarak Belediye Meclis Üyesi, Şenol KARAKÜÇÜK 25 oy, alarak seçilmiştir.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye Meclisinin 06.04.2021 tarih ve 82 sayılı kararı ile Meclis Birinci Başkan Vekili seçilen Hüseyin UZUNLAR'ın yerine Meclis Birinci Başkan Vekili olarak Belediye Meclis Üyesi, Şenol KARAKÜÇÜK 25 oy, alarak seçilmiştir.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye Meclisinin 06.04.2021 tarih ve 82 sayılı kararı ile Meclis Birinci Başkan Vekili seçilen Hüseyin UZUNLAR'ın yerine Meclis Birinci Başkan Vekili olarak Belediye Meclis Üyesi, Şenol KARAKÜÇÜK 25 oy, alarak seçilmiştir.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye Meclisinin 06.04.2021 tarih ve 82 sayılı kararı ile Meclis Birinci Başkan Vekili seçilen Hüseyin UZUNLAR'ın yerine Meclis Birinci Başkan Vekili olarak Belediye Meclis Üyesi, Şenol KARAKÜÇÜK 25 oy, alarak seçilmiştir.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye Meclisinin 06.04.2021 tarih ve 82 sayılı kararı ile Meclis Birinci Başkan Vekili seçilen Hüseyin UZUNLAR'ın yerine Meclis Birinci Başkan Vekili olarak Belediye Meclis Üyesi, Şenol KARAKÜÇÜK 25 oy, alarak seçilmiştir.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli,Süleymanpaşa İlçesi, 100. Yıl Mahallesi 635 ada 155 parselde bulunan parkın ismi olduğundan, 100. Yıl Mahallesi 2067 ada 1 parselin bitişiğinde bulunan park alanına şehit Piyade Er Rıdvan TUNCA isminin verilmesine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli,Süleymanpaşa İlçesi, 100. Yıl Mahallesi 635 ada 155 parselde bulunan parkın ismi olduğundan, 100. Yıl Mahallesi 2067 ada 1 parselin bitişiğinde bulunan park alanına şehit Piyade Er Rıdvan TUNCA isminin verilmesine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli,Süleymanpaşa İlçesi, 100. Yıl Mahallesi 635 ada 155 parselde bulunan parkın ismi olduğundan, 100. Yıl Mahallesi 2067 ada 1 parselin bitişiğinde bulunan park alanına şehit Piyade Er Rıdvan TUNCA isminin verilmesine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli,Süleymanpaşa İlçesi, 100. Yıl Mahallesi 635 ada 155 parselde bulunan parkın ismi olduğundan, 100. Yıl Mahallesi 2067 ada 1 parselin bitişiğinde bulunan park alanına şehit Piyade Er Rıdvan TUNCA isminin verilmesine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli,Süleymanpaşa İlçesi, 100. Yıl Mahallesi 635 ada 155 parselde bulunan parkın ismi olduğundan, 100. Yıl Mahallesi 2067 ada 1 parselin bitişiğinde bulunan park alanına şehit Piyade Er Rıdvan TUNCA isminin verilmesine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Sokak Hayvanları Koruma Derneği tarafından besleme bölgeleri için talep edilen kedi ve köpek mamasının toplam 750 kiloyu aşmayacak şekilde beslenme noktalarına periyodik aralıklarla teslim edilmesine Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Sokak Hayvanları Koruma Derneği tarafından besleme bölgeleri için talep edilen kedi ve köpek mamasının toplam 750 kiloyu aşmayacak şekilde beslenme noktalarına periyodik aralıklarla teslim edilmesine Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Sokak Hayvanları Koruma Derneği tarafından besleme bölgeleri için talep edilen kedi ve köpek mamasının toplam 750 kiloyu aşmayacak şekilde beslenme noktalarına periyodik aralıklarla teslim edilmesine Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Sokak Hayvanları Koruma Derneği tarafından besleme bölgeleri için talep edilen kedi ve köpek mamasının toplam 750 kiloyu aşmayacak şekilde beslenme noktalarına periyodik aralıklarla teslim edilmesine Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Sokak Hayvanları Koruma Derneği tarafından besleme bölgeleri için talep edilen kedi ve köpek mamasının toplam 750 kiloyu aşmayacak şekilde beslenme noktalarına periyodik aralıklarla teslim edilmesine Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 1/1000 Ölçekli Tekirdağ Merkez Kentsel Sit ve Etkileme Geçiş Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notlarına ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği teklifinin, 30.05.2023 tarih ve 9387 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı ile düzeltilerek uygun görülmesine istinaden, 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notu Değişikliğinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 1/1000 Ölçekli Tekirdağ Merkez Kentsel Sit ve Etkileme Geçiş Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notlarına ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği teklifinin, 30.05.2023 tarih ve 9387 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı ile düzeltilerek uygun görülmesine istinaden, 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notu Değişikliğinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 1/1000 Ölçekli Tekirdağ Merkez Kentsel Sit ve Etkileme Geçiş Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notlarına ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği teklifinin, 30.05.2023 tarih ve 9387 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı ile düzeltilerek uygun görülmesine istinaden, 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notu Değişikliğinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 1/1000 Ölçekli Tekirdağ Merkez Kentsel Sit ve Etkileme Geçiş Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notlarına ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği teklifinin, 30.05.2023 tarih ve 9387 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı ile düzeltilerek uygun görülmesine istinaden, 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notu Değişikliğinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 1/1000 Ölçekli Tekirdağ Merkez Kentsel Sit ve Etkileme Geçiş Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notlarına ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği teklifinin, 30.05.2023 tarih ve 9387 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı ile düzeltilerek uygun görülmesine istinaden, 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notu Değişikliğinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 100. Yıl Mahallesi sınırlarında yer alan Yeni Sanayi Sitesi ve çevresine yönelik hazırlanan, 12.04.2023 tarih ve 586 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine istinaden hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne 8 red oya karşı 17 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 100. Yıl Mahallesi sınırlarında yer alan Yeni Sanayi Sitesi ve çevresine yönelik hazırlanan, 12.04.2023 tarih ve 586 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine istinaden hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne 8 red oya karşı 17 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 100. Yıl Mahallesi sınırlarında yer alan Yeni Sanayi Sitesi ve çevresine yönelik hazırlanan, 12.04.2023 tarih ve 586 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine istinaden hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne 8 red oya karşı 17 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 100. Yıl Mahallesi sınırlarında yer alan Yeni Sanayi Sitesi ve çevresine yönelik hazırlanan, 12.04.2023 tarih ve 586 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine istinaden hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne 8 red oya karşı 17 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 100. Yıl Mahallesi sınırlarında yer alan Yeni Sanayi Sitesi ve çevresine yönelik hazırlanan, 12.04.2023 tarih ve 586 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine istinaden hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne 8 red oya karşı 17 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Çınarlı Mahallesi, 2037 adanın kuzeyindeki tescilsiz alan ile 2039 ada 28 parsel sayılı taşınmazın doğusundaki tescilsiz alana yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Çınarlı Mahallesi, 2037 adanın kuzeyindeki tescilsiz alan ile 2039 ada 28 parsel sayılı taşınmazın doğusundaki tescilsiz alana yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Çınarlı Mahallesi, 2037 adanın kuzeyindeki tescilsiz alan ile 2039 ada 28 parsel sayılı taşınmazın doğusundaki tescilsiz alana yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Çınarlı Mahallesi, 2037 adanın kuzeyindeki tescilsiz alan ile 2039 ada 28 parsel sayılı taşınmazın doğusundaki tescilsiz alana yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Çınarlı Mahallesi, 2037 adanın kuzeyindeki tescilsiz alan ile 2039 ada 28 parsel sayılı taşınmazın doğusundaki tescilsiz alana yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 244 ada 7 ve 9 parsel sayılı taşınmazlara yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi hususunda çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 244 ada 7 ve 9 parsel sayılı taşınmazlara yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi hususunda çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 244 ada 7 ve 9 parsel sayılı taşınmazlara yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi hususunda çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 244 ada 7 ve 9 parsel sayılı taşınmazlara yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi hususunda çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 244 ada 7 ve 9 parsel sayılı taşınmazlara yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi hususunda çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 313 ada 34 parsel sayılı ve ‘Bahçeli Ahşap Ev’ niteliğindeki 60,84 m2 yüzölçümlü taşınmazın Uygulama İmar Planında imar yolunda kalan kısmının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılmasına ve 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyon ve Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararlarının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 313 ada 34 parsel sayılı ve ‘Bahçeli Ahşap Ev’ niteliğindeki 60,84 m2 yüzölçümlü taşınmazın Uygulama İmar Planında imar yolunda kalan kısmının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılmasına ve 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyon ve Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararlarının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 313 ada 34 parsel sayılı ve ‘Bahçeli Ahşap Ev’ niteliğindeki 60,84 m2 yüzölçümlü taşınmazın Uygulama İmar Planında imar yolunda kalan kısmının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılmasına ve 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyon ve Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararlarının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 313 ada 34 parsel sayılı ve ‘Bahçeli Ahşap Ev’ niteliğindeki 60,84 m2 yüzölçümlü taşınmazın Uygulama İmar Planında imar yolunda kalan kısmının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılmasına ve 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyon ve Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararlarının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 313 ada 34 parsel sayılı ve ‘Bahçeli Ahşap Ev’ niteliğindeki 60,84 m2 yüzölçümlü taşınmazın Uygulama İmar Planında imar yolunda kalan kısmının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılmasına ve 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyon ve Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararlarının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Yavuz Mahallesi 658 ada 2 parsel, 724 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlar için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin geri çekilerek gündemden çıkarılmasına ve konu hakkında Belediye Meclisince karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Yavuz Mahallesi 658 ada 2 parsel, 724 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlar için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin geri çekilerek gündemden çıkarılmasına ve konu hakkında Belediye Meclisince karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Yavuz Mahallesi 658 ada 2 parsel, 724 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlar için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin geri çekilerek gündemden çıkarılmasına ve konu hakkında Belediye Meclisince karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Yavuz Mahallesi 658 ada 2 parsel, 724 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlar için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin geri çekilerek gündemden çıkarılmasına ve konu hakkında Belediye Meclisince karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Yavuz Mahallesi 658 ada 2 parsel, 724 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlar için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin geri çekilerek gündemden çıkarılmasına ve konu hakkında Belediye Meclisince karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 2562 ada 2 parsel numaralı taşınmaza yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 2562 ada 2 parsel numaralı taşınmaza yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 2562 ada 2 parsel numaralı taşınmaza yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 2562 ada 2 parsel numaralı taşınmaza yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 2562 ada 2 parsel numaralı taşınmaza yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi, 1395 parsel doğusu ve 2291 parsel güneyinde yer alan tescilsiz alanlara Trafo Alanı konulmasına yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi, 1395 parsel doğusu ve 2291 parsel güneyinde yer alan tescilsiz alanlara Trafo Alanı konulmasına yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi, 1395 parsel doğusu ve 2291 parsel güneyinde yer alan tescilsiz alanlara Trafo Alanı konulmasına yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi, 1395 parsel doğusu ve 2291 parsel güneyinde yer alan tescilsiz alanlara Trafo Alanı konulmasına yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.07.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi, 1395 parsel doğusu ve 2291 parsel güneyinde yer alan tescilsiz alanlara Trafo Alanı konulmasına yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024