Meclis Kararları

2019 Yılı Kasım Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
İlçemiz Çınarlı Mahallesi, Karaçam Sokak ve Çolak Salih Sokak arasında kalan park alanına “29 Ekim Barış Pınarı Parkı” ismi verilmesi konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
İlçemiz Barbaros Mahallesi, 8500 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan Mutlukent Çay Bahçesi olarak kullanılan alana eski belediye başkanı Fikret YILMAZ parkı ismi verilmesi konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
İlçemiz Altınova Mahallesi, 1406 ada 182 ve 183 nolu parseller park alanında kalmakta olup, park yeri ve pazar alanı olarak kullanılmak maksadıyla kamulaştırılmasının yapılmasına 2020-2024 stratejik plan kapsamında değerlendirilmesine ve bu konuda Belediye Başkanına yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğü 1.Kentsel Yapı Stratejik Alan,1.4 Alt ve Üst Yapılaşmada Başarılı Kent Olmak Stratejik Amacı, 1.4.3 Kent İhtiyaçlarına Yönelik Yapım İşlerini Etkinlik ve Verimlilikle Gerçekleştirmek Stratejik Hedefi, 1.4.3.F.10 Parkların Bakım ve Onarımının Yapılması Faaliyeti 031801 Metal Ürün Alımları ve 1.4.3.F.05 Belediyemiz Bünyesinde Bulunan Araç, İş Makinelerinin Bakım ve Onarım Çalışmalarının Yapılması ve Araçların, İş Makinelerinin Kiralanması Faaliyeti 037304 İş Makinesi Onarım Giderleri bütçe tertibine, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden; Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 2. Kentsel Yaşam Stratejik Alanı, 2.4 Toplumsal Düzenin Korunmasında Öncülük Etmek Stratejik Amacı, 2.4.5 Toplum Sağlığına ve Esenliğine Yönelik Denetim ve Düzenlemeleri Sağlamak Stratejik Hedefi, 2.4.5.F.04 Sıhhi ve Gayrisıhhi Müesseselerin Denetimlerini ve İdari İşlemlerini Gerçekleştirmek Faaliyeti, 061401 Kara Taşıtı Alımları bütçe tertibinden, ekli cetvelde belirtildiği üzere yatırım kodları ile birlikte aktarılması Plan ve Bütçe Komisyonunca oy birliği ile kabul edilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğü 1.Kentsel Yapı Stratejik Alan,1.4 Alt ve Üst Yapılaşmada Başarılı Kent Olmak Stratejik Amacı, 1.4.3 Kent İhtiyaçlarına Yönelik Yapım İşlerini Etkinlik ve Verimlilikle Gerçekleştirmek Stratejik Hedefi, 1.4.3.F.10 Parkların Bakım ve Onarımının Yapılması Faaliyeti,032990 Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları bütçe tertibine, 1.Kentsel Yapı Stratejik Alan,1.4 Alt ve Üst Yapılaşmada Başarılı Kent Olmak Stratejik Amacı,1.4.2 Ulaşım İhtiyaçlarına Yönelik Yol ve Yapım İşlerini Planlamak, 1.4.2.F.02 Süleymanpaşa İlçesi Sınırları İçerisinde Parke Taş Tamir Bakım, Onarım ve Yeni İmalat Yapılması Faaliyeti 065201 İnşaat Malzemesi Giderleri ve 065290 Diğer Gideler bütçe tertiplerine, 1.Kentsel Yapı Stratejik Alan,1.4 Alt ve Üst Yapılaşmada Başarılı Kent Olmak Stratejik Amacı,1.4.2 Ulaşım İhtiyaçlarına Yönelik Yol ve Yapım İşlerini Planlamak, 1.4.3 Kent İhtiyaçlarına Yönelik Yapım İşlerini Etkinlik ve Verimlilikle Gerçekleştirmek Stratejik Hedefi, 1.4.3.F.05 Belediyemiz Bünyesinde Bulunan Araç, İş Makinelerinin Bakım ve Onarım Çalışmalarının Yapılması ve Araçların, İş Makinelerinin Kiralanması Faaliyetine 035502 Taşıt Kiralaması Giderleri, 032302 Akaryakıt ve Yağ Alımları bütçe tertiplerine, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden; 1.Kentsel Yapı Stratejik Alan, 1.1 Sağlıklı, Estetik, Çağdaş Kent Oluşturmak Stratejik Amaç, 1.1.1 Kente Yönelik İmar Planları Hazırlamak ve Kentin Altyapı, Plan-Proje ve Yatırımlarını İmar Planlarına Uygun Hale Getirmek Stratejik Hedefi, 1.1.1.F.11 Yapım ve Onarım Projeleri Gerçekleştirmek Faaliyeti, 035101 Etüt-Proje Bilirkişi ve Ekspertiz Giderleri, 063202 Plan Proje Alımları bütçe tertiplerinden, ekli cetvelde belirtildiği üzere yatırım kodları ile birlikte aktarılması Plan ve Bütçe Komisyonunca oy birliği ile kabul edilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğü yol yapım çalışmalarında kullanılacak asfalt bitüm malzemesi ve diğer yol malzemesi alımı amacıyla 1.Kentsel Yapı Stratejik Alan,1.4 Alt ve Üst Yapılaşmada Başarılı Kent Olmak Stratejik Amacı, 1.4.2 Ulaşım İhtiyaçlarına Yönelik Yol ve Yapım İşlerini Planlamak Stratejik Hedefi, 1.4.2.F.02 Süleymanpaşa İlçesi Sınırları İçerisinde Parke Taş Tamir Bakım, Onarım ve Yeni İmalat Yapılması Faaliyetine tanımlı 065290 Diğer Giderler bütçe tertibine, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden; Halkla İlişkiler Müdürlüğü 46.59.15.10.1. Genel Giderlere tanımlı 032101 Kırtasiye Alımları bütçe tertibinden, ekli cetvelde belirtildiği üzere yatırım kodları ile birlikte aktarılması Plan ve Bütçe Komisyonunca oy birliği ile kabul edilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğü 4 Kurumsal Yaşam Stratejik Alan, 4.4 Kurumsal Gelişim Sağlamak Stratejik Amaç, 4.4.8 Belediyemiz Hizmetlerinin Yerine Getirilebilmesi İçin Gerekli Olan Personel İstihdamını Sağlamak Stratejik Hedefi, 4.4.8.F.05 Fen İşleri Müdürlüğüne ait Ek İşgücü İhtiyacını Karşılamak Faaliyeti, 035990 Diğer Hizmet Alımları bütçe tertibine, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden; 2. Kentsel Yaşam Stratejik Alanı, 2.4 Toplumsal Düzenin Korunmasında Öncülük Etmek Stratejik Amacı, 2.4.5 Toplum Sağlığına ve Esenliğine Yönelik Denetim ve Düzenlemeleri Sağlamak Stratejik Hedefi, 2.4.5.F.02 Zabıta Hizmetleri İçin Cihaz, Malzeme ve Demirbaş Alımlarını Gerçekleştirmek Faaliyeti, 061401 Kara Taşıtı Alımları bütçe tertibinden, ekli cetvelde belirtildiği üzere yatırım kodları ile birlikte aktarılması Plan ve Bütçe Komisyonunca oy birliği ile kabul edilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğü 4 Kurumsal Yaşam Stratejik Alan, 4.4 Kurumsal Gelişim Sağlamak Stratejik Amaç, 4.4.8 Belediyemiz Hizmetlerinin Yerine Getirilebilmesi İçin Gerekli Olan Personel İstihdamını Sağlamak Stratejik Hedefi, 4.4.8.F.05 Fen İşleri Müdürlüğüne ait Ek İşgücü İhtiyacını Karşılamak Faaliyeti, 035990 Diğer Hizmet Alımları bütçe tertibine, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden; 4 Kurumsal Yaşam Stratejik Alan, 4.4 Kurumsal Gelişim Sağlamak Stratejik Amaç, 4.4.8 Belediyemiz Hizmetlerinin Yerine Getirilebilmesi İçin Gerekli Olan Personel İstihdamını Sağlamak Stratejik Hedefi, 4.4.8.F.12 Temizlik İşleri Müdürlüğüne Ait Ek İşgücü İhtiyacını Karşılamak Faaliyeti 035990 Diğer Hizmet Alımları bütçe tertibinden, ekli cetvelde belirtildiği üzere yatırım kodları ile birlikte aktarılması Plan ve Bütçe Komisyonunca oy birliği ile kabul edilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizce, İlçemiz genelinde eğitim veren liselerin katılımıyla 2019 – 2020 eğitim öğretim yılında “BAZEN KAZANIR, BAZEN ÖĞRENİRSİN” projesi kapsamında gerçekleşecek olan turnuvalarda belirtilen ödüllerin Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi
TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizce, İlçemiz genelinde eğitim veren İlkokulların 1. 2. 3. 4. sınıf öğrencilerinin katılımıyla 2019 – 2020 eğitim öğretim yılında yapılacak olan “Benim Gözümden” adlı dört gruptan oluşan Resim Yarışmasında dereceye girenlere verilecek olan şartnamede belirtilen ödüllerin (birincilik-ikincilik-üçüncülük ödülü) (1’er adet bisiklet) ayrıca ilaveten birinciye çeyrek altın ve ikinciye gram altın verilmesine ödüllerin Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizce, İlçemiz genelinde eğitim veren ortaokulların 5. 6. 7. 8. sınıf öğrencilerinin katılımıyla 2019 – 2020 eğitim öğretim yılında yapılacak olan “Benim Objektifimden” adlı dört gruptan oluşan Dijital Fotoğraf Yarışmasında dereceye girenlere verilecek olan şartnamede belirtilen ödüllerde (birincilik-ikincilik-üçüncülük ödüllerinde) gram altının yerine birinciye yarım altın, ikinciye çeyrek altın ve üçüncüye gram altın verilmesine ve Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizce, İlçemiz genelinde eğitim veren liselerin katılımıyla 2019 – 2020 eğitim öğretim yılında yapılacak olan “Tarihini Sahneye Taşı” adlı liseler arası tiyatro oyunları yarışmasında dereceye girenlere; İlçe genelinde Lise 1. 2. 3. 4. Sınıf öğrencilerinden tiyatro yarışmasına katılan her ekibe katılım belgesi, ilk üç dereceye giren ekiplere ayrıca başarı belgesi verilecektir. Yarışmaya katılan her okula giderler için (kostüm, dekor vb.) 2.000 TL ödenek verilecektir. 1.Dereceye giren ekibin sorumlu öğretmenine 2000 TL ödül verilecektir. 1.Dereceye giren Lise öğrencilerinin Ödülü: Selanik gezisi / İstanbul gezisi 2.Dereceye giren Lise öğrencilerinin Ödülü: Selanik gezisi / İstanbul gezisi 3.Dereceye giren Lise öğrencilerinin Ödülü: Selanik gezisi / İstanbul gezisi olarak şartnamede belirtilen ödüllerin Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi
TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Yavuz Mahallesi, 969 ada 102 parsel sayılı taşınmazın kuzeyindeki tapuda tescil harici alanın ticaret alanına çevrilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait olan 1904 ada 12 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu park alanının, parselin batısında bulunan yol alanına doğru büyütülmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesinde ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 5. Maddesinde yapılan değişikliklere istinaden; Tekirdağ 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama Notlarında, 1.2 ve 1.10 nolu plan hükmünde değişiklik yapılması ve Kumbağ Uygulama İmar Planı ve Barbaros Uygulama İmar Planlarındaki 1.10 nolu plan hükmüne eşdeğer olarak bulunan plan notlarının değiştirilmesi, Tekirdağ 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama Notlarında bulunan 2.13. nolu maddenin değiştirilmesi ve aynı maddesinin Kumbağ Uygulama İmar Planı ve Barbaros Uygulama İmar Planı Hükümlerine eklenmesine ilişkin hazırlanan Plan Notu Değişiklikleri konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğüne 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden; Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü bütçesinden aktarım yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğüne 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden; Etüt Proje Müdürlüğü bütçesinden aktarım yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğüne 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden; Halkla İlişkiler Müdürlüğü bütçesinden aktarım yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğü giderlerinin karşılanması amacıyla, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden; Zabıta Müdürlüğü bütçesinden aktarım yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğü giderlerinin karşılanması amacıyla, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden; Temizlik İşleri Müdürlüğü bütçesinden aktarım yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçemizin Japon turizminin çekim merkezlerinden bir tanesi haline gelebilmesi için Japonya’nın Kushimoto Kasabasına 15-25 Kasım 2019 tarihleri arasında Belediye Başkanımız Cüneyt YÜKSEL, Belediye Başkan Yardımcısı Sabri ÇINAR, Belediye Meclis Üyesi İlhan İMRAK ile ihtiyaç duyulması halinde bir tercümanın da yanlarında görevli gitmesine ve ulaşım, iaşe, konaklama ve diğer giderlerinin belediye bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü ile Süleymanpaşa Belediyesi arasında gerçekleştirilen ‘Atıksu, Yağmursuyu Kanalı ve İçmesuyu Hatları, Temizlik, Bakım Ve Onarım İşleri’ kapsamında gerçekleştirilecek çeşitli çaplarda içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekeleri ile abone bağlantıları ve arıza bakım, onarım işlemleri sonrasında kesilen tranşelerden meydana gelen üst yapı (asfalt, parketaş, stabilize, beton yapımı) onarımlarının bedeli Teski Genel Müdürlüğü tarafından karşılanmak kaydı ile Belediye Başkanlığımız tarafından yapılması ile ilgili protokol 21.04.2017 tarih ve 07 Karar Sayısı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Teski Genel Müdürlüğü’nce protokol kurallarına uyulmaması nedeniyle protokolün iptali, diğer alt yapı Kurumlarına uygulanan Aykome Zemin Tahrip Bedellerinin geçerli olması için Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Sami DURHAN, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN ve Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizce yıkımları yapılacak olan metruk yapıların içerisinde ikamet eden insanların mağdur olmamaları için 5393 sayılı Belediye Kanununun 14/a maddesine göre kat malikleri veya kiracılarına 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi hakkındaki kanunun öngördüğü 18 ay olarak ve bedeli Belediyemizce belirlenecek miktarda kira yardımı yapılmasına ve bu konuda Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Yavuz Mahallesi, 969 ada 102 parsel sayılı taşınmazın kuzeyindeki tapuda tescil harici alanın ticaret alanına çevrilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait olan 1904 ada 12 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu park alanının, parselin batısında bulunan yol alanına doğru büyütülmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesi, 811 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Yazı İşleri Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizin hizmet içi eğitim ilkelerini, planlama ve değerlendirme usullerini kapsayan Hizmet içi Eğitim Yönetmeliğinin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi sorumluluk alanı içerisinde karasinek ve sivrisinek larva ve uçkunları ile pire, kene ve bu vektörler yoluyla bulaşabilecek hastalıklarla mücadele hizmeti alınmasına ihtiyaç duyulduğundan, belirtilen hizmetin Mutlukent Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat Anonim Şirketi tarafından gerçekleştirilmesi için şirketin yönetim kuruluna yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
İlçemiz Gündoğdu-Turgut Mahallesi, Cumhuriyet Meydanından başlayıp Hürriyet Mahallesi arka kısımlarını da içerisine alacak biçimde geniş bir bölgeyi kapsamaktadır. Mevcut durum, mahalle sakinlerinin muhtarlığa ulaşmaları konusunda mağduriyetlerine sebep olmaktadır. Çiftlikönü Mevkii mahalle isminden daha çok öne çıkmaktadır. Bu sebeple Gündoğdu-Turgut Mahallesi isminin kaldırılarak Çiftlikönü Mevkiinin isimcede özüne döndürülerek Çiftlikönü Mahallesi olması, Hürriyet Mahallesi arkalarının ise Gündoğdu Mahallesi olması konusunda ve ayrıca ilçe merkezimizdeki diğer mahalle sınırları ile ilgili çalışma yapmak üzere komisyon kurulması bu hususlarda Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesi konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi 256 Ada 2 nolu parselde kayıtlı "arsa" vasıflı taşınmazın "belediyemiz tasarrufunda" kullanılmak üzere, Maliye Hazinesine ait olan hissenin (9/14) Süleymanpaşa Belediyesi adına devir işlemlerinin yapılabilmesi için Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi hürriyet Mahallesi 256 Ada 12,13,15,16,18 nolu parsellerin ve 1/2 oranında hissedarı olduğumuz 256 ada 17 nolu parseldeki diğer hissenin kamulaştırılmasına ve kamulaştırma işlemleri için Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi 256 Ada 1 nolu parselde kayıtlı "arsa" vasıflı taşınmazın "Belediyemiz tasarrufunda" kullanılmak üzere Maliye Hazinesine ait olan hissenin (9/14) Süleymanpaşa Belediyesine devredilmesi ve bu konuda Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 1268 Ada, 85 parselin 8.840,00 m2’ lik kısmının ve 1268 ada 76 parselin tamamının atış poligonu olarak kullanılmak üzere Süleymanpaşa Belediyesi adına devir veya tahsis işlemleri için Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 1268 Ada, 85 nolu parsel üzerinde bulunan “Buz pateni binasının” Süleymanpaşa Belediyesi adına devir veya tahsis işlemleri için Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 265 Ada, 19 parsel ile arka bahçesi konumundaki 265 Ada, 28 parselin devir veya tahsis işlemleri için Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediye Başkanlığına ait Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kayı Mahallesi, 812 nolu 4.000,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde define aramasıyla ilgili define arama yönetmeliğindeki haklarımız saklı kalmak kaydıyla gerekli izni verme hakkında Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi sorumluluk alanı içerisinde karasinek ve sivrisinek larva ve uçkunları ile pire, kene ve vektörler yoluyla bulaşabilecek hastalıklarla mücadele hizmeti alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Belirtilen hizmet için tasarruf yöntemlerinin kullanılması ile ilgili tedbirlerin alınması için Sermayesi %100 Belediyemize ait olan Mutlukent Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş.’nin araç ve ekipman alımı hususunda 1.000.000,00 TL kadar kredi kullanması gerekmektedir. Konu hakkında gerekli kredi kullanımı, kefillik ve Süleymanpaşa Belediyesinin Mutlukent Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş.’ne araç ve ekipman alımı için kredi kullanılmasına ve kefil olunmasına ilişkin yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
5 adet hafif ticari aracın 2019 yılı T cetveline işlenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi
TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne ait Sosyal Hizmetler ve Sosyal Yardım Esaslar Yönetmeliğinin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 305 ada 55 ve 61 parsel sayılı taşınmaza ait sunulan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz birimlerinde çalıştırılmak üzere, “SÜLEYMANPAŞA +1 ÖNDE” Sosyal Sorumluluk ve İstihdam Projesi başlığında, down sendromlu 15 kişinin istihdam edilmesi planlanmış olup, Bu uygulamanın aynı zamanda özel sektöre de örnek olması amacıyla raporu olan down sendromlu ve otizmli vatandaşlarımızdan yirmibeş (25) kişinin, Belediyemiz birimlerinde, sınırlı zamanlı, kısmi çalışma usul esaslarına göre ( part-time ) istihdam edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 417 adada uygulama imar planında İlköğretim Tesis Alanında kalan alana trafo konulması, Barbaros Mahallesi, 7805 parselin batısındaki tapuda tescil harici olan uygulama imar planındaki park alanına trafo konulması, Eskicami Mahallesi, uygulama imar planında konut alanında kalan 700 ada 105 parsele trafo konulması, Barbaros Mahallesi, 5762 parselin batısındaki tapuda tescil harici olan uygulama imar planındaki park alanına trafo konulması, Barbaros Mahallesi, 148 ada 7 parselin güneyindeki tapuda tescil harici olan uygulama imar planındaki park alanına trafo konulması, Kumbağ Mahallesi, 1193 parselde uygulama imar planında park alanında kalan alana trafo konulması, Etruğul Mahallesi, 324 ada 31 parselde koruma amaçlı uygulama imar planında park alanında kalan alana trafo konulması, Kumbağ Mahallesi, 4130 parselin batısındaki tapuda tescil harici olan uygulama imar planında park alanına trafo konulmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’nin onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediye Başkanlığımızca 10.10.2019 Tarih ve 729 sayılı Encümen Kararı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’ ne Arazöz aracı satın alınabilmesi için Şartlı Nakdi Yardım talebinde bulunulmuş olup söz konusu Arazöz aracına Gelir İdaresi Başkanlığınca Katma Değer Vergisi Kanununun 13/d maddesi kapsamında istisna uygulanabilmesi için ihtiyaç olması halinde gerçek veya tüzel kişilere ücreti mukabilinde saatlik 20 TL (KDV Dahil) bedel ile kiralanabilmesi için meclis kararının alınması gerektiğinden, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi (g) bendi uyarınca Arazöz alımına ait şartlı nakdi yardımın kabul edilmesine söz konusu Arazöz aracına Gelir İdaresi Başkanlığınca Katma Değer Vergisi Kanununun 13/d maddesi kapsamında istisna uygulanabilmesi için ihtiyaç olması halinde gerçek veya tüzel kişilere ücreti mukabilinde saatlik 20 TL (KDV Dahil) bedel ile kiralanmasına ve bu konu ilgili Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizce, İlçemiz genelinde eğitim veren liselerin katılımıyla 2019 – 2020 eğitim öğretim yılında “BAZEN KAZANIR, BAZEN ÖĞRENİRSİN” projesi kapsamında gerçekleşecek olan turnuvalarda verilecek ödüllerin Belediyemiz bütçesinden karşılanmasının konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizce, İlçemiz genelinde eğitim veren İlkokulların 1. 2. 3. 4. sınıf öğrencilerinin katılımıyla 2019 – 2020 eğitim öğretim yılında yapılacak olan “Benim Gözümden” adlı dört gruptan oluşan Resim Yarışmasında dereceye girenlere verilecek olan ödüllerin Belediyemiz bütçesinden karşılanması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizce, İlçemiz genelinde eğitim veren ortaokulların 5. 6. 7. 8. sınıf öğrencilerinin katılımıyla 2019 – 2020 eğitim öğretim yılında yapılacak olan “Benim Objektifimden” adlı dört gruptan oluşan Dijital Fotoğraf Yarışmasında dereceye girenlere verilecek olan ödüllerin Belediyemiz bütçesinden karşılanması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizce, İlçemiz genelinde eğitim veren liselerin katılımıyla 2019 – 2020 eğitim öğretim yılında yapılacak olan “Tarihini Sahneye Taşı” adlı liseler arası tiyatro oyunları yarışmasında dereceye girenlere verilecek olan ödüllerin Belediyemiz bütçesinden karşılanmasının konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Performans Değerlendirme Yönetmeliği yeniden düzenlenmiş olup, Belediyemizde Memur, Sözleşmeli Personel, İşçi ( 696 sayılı K.H.K. göre ve Doğrudan Temin ile çalışan hizmet alım işçileri) olarak çalışan personelin performanslarını değerlendirmek amacıyla hazırlanan taslak Performans Değerlendirme Yönetmeliği Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile uygun görülmüş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Metin ÇALIŞKAN, Şahin UMUR, İdris YATMAN’ın çalışmaların devamına oyuna karşı Ufuk Bekir ERSÖZ ve Mustafa TURHAN red cevabı vermiş ve nedeni şöyle İfade etmiştir. ‘Değişiklik talebine ilişkin ismin verilişi 01.11.2017 tarihli Meclis Kararı ile tüm partililerin ortak görüşü doğrultusunda oy birliğiyle alınmış bir karara dayanmaktadır. Bu nedenle talebin reddi yönünde karar alınması gerektiği kanaatindeyiz.’ İfadeleri de göz önünde tutularak Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oyçokluğu ile çalışmaların devamına karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Sami DURHAN, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN ve Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşı oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Işıklar Mahallesi 276 ada 5 nolu parselde kayıtlı taşınmazın Nurten YONTAR ve Murat UYSAL’ın red oyuna karşılık, satışı konusunda encümen’e yetki verilmesine Plan ve Bütçe Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Sami DURHAN, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN ve Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşı oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
2020 Yılı Uygulanacak olan Ücrete Tabi İşler Tarifelerinin oy birliği ile kabulüne, 15.10.2019 tarih, 742 sayılı encümen kararında belirtilen tarifenin Ücrete Tabi İşler Tarifesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ücret tarifesi Arazöz Kiralama (saat) 20,00TL (KDV Dahil) şeklinde 2020 Yılı Ücrete Tabi İşler Tarifesine 10.10. madde olarak eklenmesine Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi 148 nolu parselin 2020-2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırma programına alınmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi papazdere mevkii 1724 ada 1 nolu parselin 2020-2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırma programına alınmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi 390 ada 15 nolu parselin, 2020-2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırma programına alınmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 3126 ada 24 nolu parselin 2020-2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırma programına alınmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
04.09.2019 tarih 6234 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararına istinaden sunulan, Gündoğdu Mahallesi, 145 ada 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31, 33, 34, 35, 38 ve 39 sayılı parseller ile 144 ada 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 28 parsel sayılı taşınmazları kapsayan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Dereağzı 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Hükümlerinden 1.2, 1.9, 1.11, 2.1 ve 2.3 nolu plan hükümlerinin sunulduğu şekliyle kabul edilmesine, 2.4 nolu plan hükmünün “Bağımsız çatı katı yapılamaz. Çatı eğimi %33’den fazla olamaz. Saçak genişliği ayrık nizam yapılarda 1.00 metreyi geçemez” şeklinde değiştirilmesine, 2.5, 2.8 ve 2.10 ve 2.11 nolu plan hükümlerinin kaldırılmasının kabulüne, 2.6 ve 2.7 nolu plan hükümlerinin sunulduğu şekliyle kabul edilmesine, sunulan teklifte kaldırılmış olan 2.9 nolu plan hükmünün mevcut plan notlarında olduğu şekliyle korunmasına, İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Sami DURHAN, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN ve Emin Benan UTKU’nun çekimser oylarına karşı komisyon kararının reddine çalışmaların devamına oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, 1813 ve 1814 sayılı parsellerin bütünleşmesine yönelik sunulan Uygulama İmar Plan Değişikliği ile ilgili, İlhan İMRAK ve Volkan Berkay ÇAKIR’ın ret oylarına karşılık oyçokluğu ile çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Sami DURHAN, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN ve Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşı komisyon kararının kabulüne Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi, 1088, 1092 ve 153 parsellere ilişkin 10 metrelik imar yolunun kaydırılmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Nusratlı Mahallesi, 501, 502 ve 503 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne İlhan İMRAK ve Volkan Berkay ÇAKIR’ın ret oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de, Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Sami DURHAN, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU, Sabri ÇINAR, Gürol BİBER ve Bülent TOPÇU’nun red oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz (Altınova) Mahallesi, 2263 ada 7 ve 8 nolu parsellerin cephe aldığı 7 metrelik imar yol hattının kaydırılmasından etkilenecek olan tüm parsel maliklerinin muvafakatı bulunmadığından tamamlanması için çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Gazioğlu Mahallesi, 148 parsel sayılı taşınmazın yol ve park alanında kalan kısımlarının 2020-2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırılmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 1724 ada 1 parsel sayılı taşınmazın park ve yolda kalan kısımlarının 2020-2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırılmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 390 ada 15 nolu parselin 2020-2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırılmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 3126 ada 24 parsel sayılı taşınmazın yolda kalan kısımlarının 2020-2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırılmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 248 ada 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parseller ile 250 ada 3, 4 ve 5 nolu parsellere ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin geri çekilmesine ve konu hakkında karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, Dere Sokak, tapunun 1 ada 1,2,3,4,6 ve 9 nolu parselleri içeren ıslah imar planı 14.06.2017 tarihinde kesinleşmiş olup plan kapsamında belirtilen alanda yapılan “2981-3290 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin c fıkrasına göre yapılan uygulama Tapu Müdürlüğünde tescil aşamasındadır. Tapu tescil işlemlerinin tamamlanabilmesi için tescil dışında kalan hisseler üzerinde mevcut ipotek, haciz vs. takyitlerden belediyenin alacağı olanlar ile ilgili olarak; bedele dönüştürülenlerden, dönüştürülen bedele kadar mesul olmak üzere ve tahsil edilenlerinin gerekirse peşin ödenmek kaydıyla takyitlerinin terkinlerinin yaptırılması için Tapu Müdürlüğüne yazı yazılması ve konu hakkında Belediye Başkanına yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizce ilçemizi ferdi ve takım olarak temsil eden Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün başarılı sporcularına verilecek ödülleri belirleyen 06.06.2018 tarih 193 nolu Belediye Meclis Kararı ile 06.05.2015 tarih ve 273 nolu Belediye Meclis Kararı ile onaylanan Ödül Yönetmeliğinin iptal edilmesine, yeniden düzenlenen ödül tarifesinin kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 630 ada, 2 parselin kamulaştırılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi Yahya Kemal Beyatlı Caddesi, park alanı üzerinde bulunan “Kitap Kafe” olarak kullanılan yerin, İl Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından yürütülen yaya devriye hizmetlerinin ve diğer hizmetlerin daha etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi, personellerinin diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için Polis noktası olarak kullanılmak üzere bahse konu alanın 05/03/2024 tarihine kadar “Tahsis” edilmesine, tahsis kararı çıktığı takdirde tahsisle ilgili protokol yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesine, Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Sami DURHAN, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN ve Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesinde binası bulunan (Ziçev) Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı zihinsel engelli bireylere tam gün eğitim hizmeti veren ve son zamanlarda imkanlarının yetersizliğinden dolayı bazı birimlerde hizmet verememekte olduğundan, Süleymanpaşa Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan zihin engelli çocuklarımıza daha fazla hizmet verebilmesi konusunda, Belediyemiz ile yapılacak ortak proje ve protokol çerçevesinde Beden Eğitimi ve Çocuk Gelişimi branşlarında öğretmen ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli protokol yapılmasına ve Belediye Başkanına yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne ait Görev ve Çalışma Yönetmeliği yeniden düzenlenmiş olup konunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda 630 ada 3 nolu parsel imar planında park alanı ve yolda kalmakta olup taşınmaz üzerinde bina mevcuttur kamulaştırılması talep konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024