Meclis Kararları

2019 Yılı Eylül Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 03.09.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçemizde yaşayan Yakup Eymen GELEN isimli çocuğumuzun tedavi masrafları ailesi tarafından maddi sıkıntılar yüzünden karşılanmakta zorluk çektikleri sebebi ile aileye belediyemiz tarafından 3.000,00 TL’lik nakdi yardım yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, kaçak inşaat atığı ve hafriyat dökümüne caydırıcı önlem olarak, Çevre Kanunu Madde 20, R bendine göre gerçek kişilere 72.197,00 TL, tüzel kişilere ise 180.509,00 TL idari para cezası uygulanabilmektedir. İlçemiz genelinde kaçak inşaat atığı ve hafriyat dökümünü kontrol altına almak amacıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulanan yaptırımların belediyemizce uygulanabilmesi adına Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden ya da Bakanlıktan Süleymanpaşa Belediyesi’ne yetki talep edilmesine, Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
10 Kasım 2019 tarihinde Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sonsuzluğa uğurlanışının 81. Yıldönümünde Atamızın doğup büyüdüğü topraklar olan Yunanistan’ın Selanik şehrini Belediye Başkanımızın başkanlığında Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyeleri, Ak Parti İlçe Başkanı Sezai ÇETİN, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı İsmail ÖZTÜRK, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Kürşad SUNGUR ve İyi Parti İlçe Başkanı Ali DARICI’nın ve Basın kuruluşlarımızın bir adet temsilcisinin Yunanistan ve Bulgaristan’a 8-12 Kasım tarihleri arasında gitmelerine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Türk, Japon tarihinde önemli bir yer tutan Ertuğrul Fırkateyni ve Fırkateynin komutanı olan Yarbay Ali beyin Süleymanpaşa Dedecik köyünden olması sebebi ile Türkiye ve Japonya arasında özellikle Süleymanpaşa ilçemizi Japon turizminin çekim merkezlerinden bir tanesi haline gelebilmesine için Japonya’nın Kusimoto kasabasına gidilmesine, yurt dışına gidilme tarihinin ve katılacakların isimlerinin Belediye Encümeninde karar alınmasına, Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde bulunan ekli cetveldeki bütçe tertiplerinin Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Bilgi İşlem Alt Birimi ve Basın Yayın Alt Birimleri bütçelerine yatırım kodları ile birlikte aktarılmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde bulunan ekli cetveldeki bütçe tertiplerinin Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor İşleri Birimi, Kültür İşleri Birimi ve Turizm Hizmetleri Birimi bütçelerine yatırım kodları ile birlikte aktarılmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde bulunan ekli cetveldeki bütçe tertiplerinin Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Bilgi İşlem Birimi bütçelerine yatırım kodları ile birlikte aktarılmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan ekli cetveldeki bütçe tertiplerinin Yazı İşleri Müdürlüğü İnsan Kaynakları Eğitim Birimi bütçelerine yatırım kodları ile birlikte aktarılmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan ekli cetveldeki bütçe tertiplerinin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Sağlık İşleri Birimi ve Veteriner İşleri Birimi bütçelerine yatırım kodları ile birlikte aktarılmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden Akaryakıt ve Yağ Alımları bütçesine yaz döneminde araçların daha fazla çalışması ve akaryakıt miktarının hesaplanandan fazla olması ve Diğer Giderler bütçesine yapılacak aktarım asfalt yapımı için bitüm, asfalt mıcırı malzemesi alımı ve planlanandan daha fazla parke taş yol yapımı sebebiyle yukarıdaki cetvelde belirtildiği üzere aktarılması, Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 218 ada 36 parselde kayıtlı taşınmaz Süleymanpaşa Belediyesine ait olup üzerinde işgal halinde olan istinat duvarı ve havuz alanı için 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. Maddesi doğrultusunda yapı kayıt belgesi alınmıştır. Bahse konu taşınmazın Fatma ORAMAN adına satışının yapılması talep edilmekte olup, İmar barışı yasasının 7.maddesinin 4. Fıkrası “Belediyelerin özel mülkiyetinde olan taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olan yapılara yapı kayıt belgesi verilebilir. Böyle bir durumda, yapı kayıt belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili belediyesine ödenmek kaydıyla taşınmazlar güncel bedel üzerinden belediyelerce doğrudan bunlara satılır. ”hükmü gereği satışının yapılmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2019 tarih ve 623 sayılı kararı ile 18-22 Ağustos 2019 tarihlerinde Macaristan – Kecskemet’de düzenlenmiş olan Hiros7 Festivaline Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir ALBAYRAK ve beraberinde İlçe Belediye Başkanları ile birlikte Belediye Başkanımız Cüneyt YÜKSEL’in katıldığı bilgisi Belediye Meclisine verilmiştir.
TARİH: 03.09.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Sorumluluğu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Maliye Hazinesine ait olup Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 243 ada, 33 parselin güneyinde yer alan ekte krokide işaretli alanın “Süleymanpaşa Belediye Sosyal Tesisleri” olarak kullanılmak üzere Süleymanpaşa Belediyesi adına tahsisi veya devrinin talep edilmesi ve belediye başkanına protokol yapma yetkisinin verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait olup Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 612 Ada, 14, 15, 16 ve 17 parsellerde kayıtlı “Arsa” vasıflı taşınmazların Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin yatırım programına alınıncaya kadar “Pazar Alanı” olarak kullanılmak üzere en az 3 (Üç) yıl süre ile Süleymanpaşa Belediyesi adına tahsis talep edilmesi ve belediye başkanına protokol yapma yetkisinin verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Barbaros balıkçı barınağının yan tarafında bulunan Devletin hüküm ve tasarrufu altında ki alanın “park, otopark ve iskele” yapılmak üzere Süleymanpaşa Belediyesi adına tahsisi veya devrinin yapılması için Belediye Başkanına protokol yapma yetkisinin verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi, 1087,1092 ve 153 parsellere ilişkin 10 metrelik imar yolunun kaydırılmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) maddesi gereğince onaylanması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Nusratlı Mahallesi, 501,502 ve 503 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin 1/5000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 17.12.2018 tarih 1342 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış olup onaylanan Nazım İmar Planı doğrultusunda sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) maddesi gereğince onaylanması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 2263 ada 7 ve 8 parsellerin cephe aldığı 7 metrelik imar yol hattının kaydırılmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde bulunan ekli cetveldeki bütçe tertiplerinin Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Bilgi İşlem Alt Birimi ve Basın Yayın Alt Birimleri bütçelerine yatırım kodları ile birlikte aktarılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde bulunan ekli cetveldeki bütçe tertiplerinin Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor İşleri Birimi, Kültür İşleri Birimi ve Turizm Hizmetleri Birimi bütçelerine yatırım kodları ile birlikte aktarılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde bulunan ekli cetveldeki bütçe tertiplerinin Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Bilgi İşlem Birimi bütçelerine yatırım kodları ile birlikte aktarılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan ekli cetveldeki bütçe tertiplerinin Yazı İşleri Müdürlüğü İnsan Kaynakları Eğitim Birimi bütçelerine yatırım kodları ile birlikte aktarılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan ekli cetveldeki bütçe tertiplerinin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Sağlık İşleri Birimi ve Veteriner İşleri Birimi bütçelerine yatırım kodları ile birlikte aktarılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması Yerel hizmetlerin dengeli dağıtımının temin edilmesi, Belediyemiz tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin arttırılması için Belediyemizde münhal bulunan Halkla İlişkiler Müdürü, ve yeni ihdası yapılan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü kadrolarına istinaden, Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğün kurulmasına, Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün, Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün kapatılmasına, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün Sağlık İşleri Birimi, Veteriner İşleri Birimi, Sosyal Yardım İşleri Biriminden oluşturulmasına, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün Yazı İşleri Birimi (Meclis-Encümen, Yazı İşleri, Evlendirme Memurluğu, Genel Gelen-Giden Evrak, Dilekçe Servislerinden) ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Biriminden oluşturulmasına, Yeni kurulacak olan Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün Basın ve Yayın Birimi, Bilgi İşlem Biriminden oluşturulmasına, Yeni kurulacak olan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün Spor İşleri Birimi, Kültür Hizmetleri Birimi ve Turizm Hizmetleri Biriminin; 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 49. maddeleri gereğince, Teşkilat yapımızın oluşturulmasına ve Mahalli İdareler Bütçe Yönetmeliğinin 36. ve 38. maddelerine istinaden yeni ödenek tertiplerinin açılmasına, gerekli ödenek aktarımlarının yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.Maddesine istinaden Akaryakıt ve Yağ Alımları Bütçesine yaz döneminde araçların daha fazla çalışması ve akaryakıt miktarının hesaplanandan fazla olması ve Diğer Giderler Bütçesine yapılacak aktarım asfalt yapımı için bitüm, asfalt mıcırı malzemesi alımı ve planlanandan daha fazla parke taş yol yapımı sebebiyle yukarıdaki cetvelde belirtildiği üzere ödenek aktarım işleminin yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Boş kadro (memur) değişikliği ve ekleri, Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizde G.İ.H sınıfında münhal bulunan 4 dereceli Muhtarlık İşleri Müdürü Kadrosuna 16.08.2019 tarihinde Hafize ÇELİK atanmış olup, Belediye Meclisinin bilgisine sunulmuştur.
TARİH: 03.09.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi’nin 2019 yılı borçlanma limiti 14.337.875,69TL (OndörtmilyonüçyüzotuzyedibinsekizyüzyetmişbeşTLaltmışdokuzKR) olup, 10.500.000,00TL (OnmilyonbeşyüzbinTL) kısmı 2019 yılı ilk 3 aylık dönemde kullanıldığı, geriye kalan 3.800.000,00 TL (ÜçmilyonsekizyüzbinTL) tutar ise, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden sonra Haziran ve Ağustos aylarında gerçekleştiği Belediyemiz; Süleymanpaşa İlçesi sınırları içerisinde bulunan Merkez Mahalleler ve BeldeKöyden Mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde; asfalt yol, yapım, onarım, yeni imalat yapılması, bozulmuş cadde ve sokaklar ile yeni açılan imar yollarında parke taş yol yapılması, Sahil Eski İskele Yapımı, Park ve Bahçelerin yeni yapım, tamir, bakım ve onarımı, Kapalı Pazar Yerlerinin Oluşturulması amacıyla 7.500.000,00TL (YedimilyonbeşyüzbinTL) borçlanma izni talep edilmesi Belediye meclisinde %10 u geçen iç borçlanma ile ilgili yukarıda belirtilen yatırım ve projeleri gerçekleştirmesi, 12 red oyuna karşılık, 19 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
TARİH: 03.09.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesinde ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 5. Maddesinde yapılan değişikliklere istinaden Tekirdağ 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama Planı, Kumbağ 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Barbaros 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının plan notlarında Kanun ve Yönetmelik Hükümlerine aykırı düşen plan hükümlerinin değiştirilmesine ilişkin hazırlanan Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi
TARİH: 03.09.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 248 ada 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parseller ile 250 ada 3, 4 ve 5 nolu parsellere ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’ nin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti “Kamu Orta Malı” geçen Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 333 Ada 1 ve 334 Ada 1 parsellerde kayıtlı, “Mera” vasıflı taşınmazların küçük sanayi sitesi yapılması, Uygulama İmar Plan değişikliğininde bu doğrultuda yapılarak söz konusu Kamu yatırımının Belediye bütçesinden karşılanmak üzere “Mera” vasfından çıkarılarak, Küçük Sanayi Sitesi yapılması konusu Belediyemiz Meclisinde görüşülmüş olup, taşınmazın Süleymanpaşa Belediyesi adına tahsisinin veya devrinin yapılmasının talep edilmesine, Belediye Başkanına yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı adına kayıtlı olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesi, 10808 parsel nolu 1.678,74 m2 yüzölçümlü taşınmazın üzerinde bulunan anaokulu ve müştemilatının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75’ inci maddesinin “d” bendine göre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından anaokulu olarak kullanılmak üzere adı geçen parselin yapıları ile birlikte Maliye Hazinesine devrinin yapılmasına, 12 red oyuna karşılık, 19 kabul oyu ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
02/07/2019 tarih ve 236 sayılı Belediye Meclis Kararının kiralama bedeli yönünden son kira bedeline TÜFE oranı uygulanarak 25.497,19 TL olarak değiştirilmesine ve 1 yıllığına kiralama yetkisinin Belediye Başkanına verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı, Tekirdağ Orman İşletme Şefliği sınırları dahilinde yer alan, Akçahalil K.T.K, Güveçli K.T.K Özel Ağaçlandırma Sahalarının devir alınmamasına, Yukarıkılıçlı K.T.K’nın Özel Ağaçlandırma Sahasının devir alınmasına (devir işlemlerinin tamamlanabilmesi için devir ve hibe taahhüt senetleri ile birlikte) bu hususta Belediye Başkanına yetki verilmesine, Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesi, 1361 nolu Parselde kayıtlı taşınmazın İmar Planlarında “Yol” da kalmakta olduğu belirtilerek, bu taşınmazın kamulaştırılması taleplerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 353 ada 4 parsel sayılı taşınmazın 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planındaki yapı yaklaşma sınırının değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesi, 10507 nolu Parselde kayıtlı taşınmazın İmar Planlarında “Çocuk Bahçesi” ve “Yol” da kalmakta olduğu belirtilerek, bu taşınmazın kamulaştırılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kıyı ve Dolgu Sahası Yol, Meydan ve Park Alanları Yetki Görev ve Uygulama Yönetmeliğinin Büyükşehri Yol Ağı Başlıklı %’inci maddesinin 2’inci bendi hükmü gereğince; İlçesi sınırları içerisinde 30 metre altında kalan Hükümet Caddesi ve Muratlı Caddesinin tüm yetki ve sorumluluğunun Belediye Başkanlığımıza devrinin yapılmasına, Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Sami DURHAN, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşılık Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan Karacakılavuz Mahallesi, 10799 nolu parselde kayıtlı 718,91 m2 yüzölçümlü “ Arsa ” vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre satışının yapılmasına, Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Sami DURHAN, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşılık Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan Karacakılavuz Mahallesi, 9885 nolu parselde kayıtlı 416,00 m2 yüzölçümlü “ Arsa ” vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre satışının yapılmasına, Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Sami DURHAN, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşılık Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan Aydoğdu Mahallesi, 2039 Ada 14 nolu parselde kayıtlı 390,00 m2 yüzölçümlü “ Arsa ” vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre satışının yapılmasına, Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Sami DURHAN, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşılık Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan Karacakılavuz Mahallesi, 10006 nolu parselde kayıtlı 374,00 m2 yüzölçümlü “ Arsa ” vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre satışının yapılmasına, Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Sami DURHAN, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşılık Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan Aydoğdu Mahallesi, 343 Ada 101 nolu parselde kayıtlı 5.124,00 m2 yüzölçümlü “ Tarla” vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre satışının yapılmasına, Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Sami DURHAN, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşılık Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan Gündoğdu Mahallesi, 1580 Ada, 49 nolu parselde kayıtlı 341,00 m2 yüzölçümlü “ Arsa ” vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre satışının yapılması, Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Sami DURHAN, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşılık Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan Karacakılavuz Mahallesi, 10107 nolu parselde kayıtlı 514,00 m2 yüzölçümlü “ Arsa ” vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre satışının yapılmasına, Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Sami DURHAN, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşılık Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan Karacakılavuz Mahallesi, 10108 nolu parselde kayıtlı 624,00 m2 yüzölçümlü “ Arsa ” vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre satışının yapılmasına, Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Sami DURHAN, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşılık Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan Barbaros Mahallesi, 980 nolu parselde kayıtlı 2.400,00 m2 yüzölçümlü “ Tarla ” vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre satışının yapılmasına, Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Sami DURHAN, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşılık Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup Milli Savunma Bakanlığı adına tahsisli, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 2086 nolu parselin bir kısmı uygulama imar planında Belediye Spor ve Park Alanı ile 10 metre genişliğinde olan Yol’ da kalmaktadır. Mevcut Uygulama İmar Planında Belediye Spor ve Park Alanı ve 10 metre genişliğinde ki yol alanında muhtelif yapılar mevcut olup bu yapıların en az zararı görebilmesi için plan değişikliği yapılacak ve 10 metre genişliği olan yol kaldırılıp askeri alan olarak belirlenecektir. İmar Planında, Belediye Spor ve Park Alanı’ nda kalan kısmının Süleymanpaşa Belediyesi adına devir veya tahsis talebi için Belediye Başkanına yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan Karacakılavuz Mahallesi, 10162 nolu parselde kayıtlı 414,00 m2 yüzölçümlü “ Arsa ” vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre satışının yapılmasına, Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Sami DURHAN, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşılık Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi
TARİH: 03.09.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan Karacakılavuz Mahallesi, 10110 nolu parselde kayıtlı 459,00 m2 yüzölçümlü “ Arsa ” vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre satışının yapılmasına, Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Sami DURHAN,Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşılık Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan Karacakılavuz Mahallesi, 10109 nolu parselde kayıtlı 509,00 m2 yüzölçümlü “ Arsa ” vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre satışının yapılmasına, Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Sami DURHAN, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşılık Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne ait görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen Çalışma Yönetmeliği’nin sunulduğu şekli ile kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, Akpınar Caddesi, No:12/A (tapuda; Köyiçi Mevkii, 112 parsel ) adresinde bulunan taşınmazda yapılan incelemede, içkili alan olarak ilan edilmesinde emniyet ve asayiş açısından sakınca bulunduğundan dolayı; Bahse konu taşınmazın İçkili Yer bölgesine alınmasına Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile Red kararı verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne, talebin reddine oybirliği ile karar verild
TARİH: 03.09.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi, 3026 ada 321 parselin mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesi adına kayıtlı olup uygulama imar planında kısmen akaryakıt istasyonu kısmen yol alanında kalan arsa vasıflı 353,28m2 alanı bulunan parsel ile yine aynı mahalledeki 3027 ada 324 parselde kayıtlı olup uygulama imar planında kısmen park, kısmen yol alanında kalan 803,45m2 alanı bulunan arsa vasıflı taşınmazın fiyat ve bedel farkı gözetilerek takasının uygunluğuna Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan halen toprak veya stabilize durumda olan ile dumansız sanayi bölgesi olarak belirlenmiş olan alanlardaki bulvar, meydan, cadde ve sokaklara ait yolların, parke, beton veya asfalt yapılması durumunda 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Üçüncü Kısım ‘’Harcamalara Katılma Payları’’ başlıklı 86’ncı maddesine göre “Yol Harcamalarına Katılım Payı “ alınmasına, bunların dışında kalan bulvar, meydan, cadde ve sokaklara ait yollar için “Yol Harcamalarına Katılım Payı “ alınmamasına Murat UYSAL ile Nurten YONTAR’ın red oylarına karşılık Plan ve Bütçe Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 01.04.2019 tarihinden itibaren 2024 yılındaki Mahalli İdareler Seçimlerine kadar olan süre içerisinde uygulanması, Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Sami DURHAN, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşı oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi 2649 ada 1 nolu parselin onaylanacak olan 2020-2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi 689 ada 1 nolu parselin yolda kalan kısmının onaylanacak olan 2020-2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye Meclisine sunulan önergede bulunan asansör ölçülerine ilişkin tablonun Tekirdağ Revizyon ve İlave Uygulama Plan Notlarına, Tekirdağ Merkez Kentsel Sit Ve Etkileme Geçiş Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notlarına, Kumbağ Uygulama İmar Planı Notlarına, Barbaros Uygulama İmar Planı Notlarına, Karacakılavuz Uygulama İmar Planı Notlarına ve Banarlı Uygulama İmar Planı Notlarına eklenerek hazırlanacak olan plan notu değişikliği teklifinin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisine gönderilmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Sami DURHAN, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN ve Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi, 3026 ada 321 parselde kayıtlı taşınmaz ile 3027 ada 324 parselde kayıtlı taşınmazın bedeli mukabilinde takas yapılmasının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait olan, 105 ada 1 parsel ile mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan Karacakılavuz Mahallesi, 9925 ve 9919 parsellerin takasının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan tapuda, 1715 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parsellerin cephe aldığı imar yolunun 7 metre olması ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddenin 5. Fıkrasının (b) bendine aykırı olduğundan İlhan İmrak ve Volkan Berkay Çakır’ın ret oylarına karşılık, söz konusu parsellerin 04.07.2001 onay tarihli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında 5 kat olması sebebiyle 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 248 ada 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parseller ile 250 ada 3, 4 ve 5 nolu parsellere ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin geri çekilmesine ve konu hakkında karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait Işıklar Mahallesi 266 ada 4 nolu parselde kayıtlı 331,32 m2 yüzölçümlü ve üzerinde eski kooperatif binası olarak kullanılan ve şuanda atıl durumda olan taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre satışının yapılmasına, Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, NurtenYONTAR, Ömer TAŞ, Sami DURHAN, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşılık Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye Başkanlığımızda kullanılmak üzere 1 adet hizmet aracı ihtiyacı bulunduğundan, Tekirdağ Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne ait 59 AZ 872 plakalı panelvan wolkswagen marka minibüsün taşınır işlem fişi karşılığında belediyemize bedelsiz devrinin yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
11 Ağustos 2017’de Trabzon’un Maçka İlçesi kırsalında Emniyet güçleri ve hain pkk terör örgütü arasında çıkan çatışmada genç yaşta hayatını kaybeden Eren BÜLBÜL isminin Süleymanpaşa İlçesinde bir sokak, park veya uygun görülecek bir yere verilmesi konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Belediye Başkanlığı ve Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı tarafından farklı tarihlerde gerçekleştirilen ihaleler kapsamında, ihale uhdesinde kalan alt işveren şirketler bünyesinde çalışan ancak iş akti Süleymanpaşa Belediye Başkanlığının sorumluluğunda sona eren işçiler tarafından Tekirdağ İş Mahkemesinde açılarak sonuçlanan yargılamalar sonucu Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı aleyhine hükmedilen bedeller; farklı tarihlerde alacaklılar tarafından icra takibine konu edilmiştir. İcra takibine konu edilen 40 adet icra dosyasının ödeme şartları ve tarihlerine yönelik olarak alacaklı işçilerin vekili Av. Emre PATAN ile uzlaşılmış olup, ‘’Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin YTL’den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarına sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek ‘ 5393 sayılı Belediye Kanununun18/h maddesi gereği Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e uzlaşma protokolü yetkisi verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesine bağlı Ahmetçe, Akçahalil, Kınıklar, Mahramlı, Oğuzlu, Ormanlı, Otmanlı, Tatarlı, Yuva, Araphacı, İnecik, Karaçalı, Yenice, Aşağıkılıçlı, Semetli ve Yukarıkılıçlı mahallelerinde 3402 Sayılı Kadastro Kanunu hükümlerince Kadastro işlemlerinde, kadastro ekipleriyle görev yapmak üzere, öncelikli tapulama veya kadastro çalışmalarında görev yapmış bilirkişilerin hayatta olanlarının ve bilirkişilik vasfını yitirmemiş olanlardan her mahalle için 6 (altı) adet bilirkişi Ahmetçe Mahallesinden; Tevfik SEVİM, Mustafa SEZEN, Emin ŞİRİN, Halil DİNÇER, Akçahalil Mahallesinden, Tayfun YAŞAR, Serhat SEZER, Aydın ŞİRİN, Nedim AYDEMİR, Nail DURGUT, Raif AYDOĞDU, Kınıklar Mahallesinden; Ali YILMAZ, Mehmet AYDIN, Hasan YILMAZ, Salih YILMAZ, Hüsnü YILMAZ, Nusret ÇAKIRLAR, Mahramlı Mahallesinden; Nail ERGİDER, Yüksel TOPGÜL, Onur ERGİDER, Mustafa ERBİL, Ahmet BÜYÜK, Osman ŞAHİN, Oğuzlu Mahallesinden; Ersen ÜNER, Ahmet ÇETİN, Ahmet ORHAN, Mehmet ER, Ahmet ŞEN, Mehmet ER, Ormanlı Mahallesinden; Seyhan SEVİNÇ, Cemal ÇINAR, Bayram YÜCEL, Aykut YILDIRIM, Fevzi ACAR, Süleyman ALANAR, Otmanlı Mahallesinden, Hüseyin AVCI, Ahmet BULUT, İsmail SEVİM, Süleyman SEVİNÇ, Ali ÇAKIR, Baha MUTLU, Tatarlı Mahallesinden, Nedim DURAK, İbrahim DAMAR, Necmi DURSUN, Halil KURT, Remzi COŞAN, Ekrem YILDIZ Yuva Mahallesinden; Hüseyin TAŞDELEN, Recai ÖZDEMİR, İrfan YENİCİ, Fahri DEMİRHAN, Enver DOĞAN, Araphacı Mahallesinden; Nurittin ERTEN, Fahri ERTEN, Eyüp AKSOY, Emre ÖZKAN, Bekir ÖZKAN, Önder ÖZTÜRK İnecik Mahallesinden; Hüseyin EFE, Recep ÜLKER, Kazım Öztürk, ALİ ÖZTÜRK, Ahmet İZGİ, Ali GIRLANGIÇ Karaçalı Mahallesinden; Tahsin DEMİR, Ahmet YILMAZ, Ali YILMAZ, Haşim DEMİR, Tevfik BİLGİ, Yağmen YILMAZ Yenice Mahallesinden; Özmetin ULU, Ahmet SATIK, İsmail HASAR, Demirali ULU, Ruşan HAZAR, Demir DEMİRAY, Aşağıkılıçlı Mahallesinden; Halil KARANFİL, Hüseyin YAKUT, Recep GÜLÜMSER, Raif YILMAZ, Yaşar KIVRAK, Halil KIVRAK Semetli Mahallesinden; Süleyman YÜKSEL, Adem URUÇ, Deniz KEREM, Gürel BAYKUT, Elmas YAVAŞ, Hasan BAYKARA Yukarıkılıçlı Mahallesinden, Şerif UMUR, Ahmet BURHAN, Kadir BAYRAM, Ahmet MİDİL, Ahmed BAYRAM, Sefer MİDİL olarak tespit edilen bilirkişilerin görev yapmalarına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 218 ada. 36 nolu parselde kayıtlı taşınmaz Süleymanpaşa Belediyesine ait olup üzerinde işgal halinde olan istinat duvarı ve havuz alanı için 3194 sayılı imar kanununun geçici 16. maddesi doğrultusunda yapı kayıt belgesi alınmıştır. Bahse konu taşınmazın satışı konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, Demir Sokak, No: 34/A (tapuda 307 ada 18 parsel, 6 nolu bağımsız bölüm) adresinde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması talebinin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Değirmenaltı Mahallesi, Sahil Yolu Sokak, No:8/1 (tapuda 1589 parsel) adresinde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması talebinin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024