Meclis Kararları

2019 Yılı Temmuz Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 02.07.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi sınırları içinde yapılacak binalarda, planlı alanlar imar yönetmeliğinde belirtilen asansör ölçüleri ile ilgili değişiklik talep edildiğinden mevcut plan ve teklif plan teklif edilen tabloda yazılmış olup, konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1047 ada 27 parselin kamusal alanda kalan alanların olması ve fiili el atmalar bulunması nedeniyle 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan kamulaştırmasız el atma sebebiyle tazminat davası nedeniyle bilirkişi raporlarında Süleymanpaşa Belediyesi açısından dava tarihi olan 17.04.2015 tarihine göre hukuki ve fiili el atılan toplam alan bedeli 6.070.910,00 TL olarak belirlenmiştir. Davanın karar aşamasına geldiği aşamada ilgili parselin bulunduğu alanda Belediyemizce 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması yapılmıştır. İmar uygulaması neticesinde % 40 DOP oranını aşan % 1.33130 oranına denk gelen 122,4796m2 alanının 29.11.2016 tarih ve 1732 sayılı Belediye Encümen Kararı ile 190.700,74 TL olarak belirlenen bedeli 11.06.2019 tarih ve 212 nolu Belediye Meclis Kararına ve 13.06.2019 tarih ve 342 sayılı Belediye Encümen Kararına göre 20.06.2019 tarih ve 360 sayılı Belediye Encümen Kararı ile güncellemek amacıyla 302.157,17 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Yeniden belirlenen bedelin ödenmesinin yapılması için davacıya ve avukatına tebliğ yapıldığı Belediye Meclisinin bilgisine sunulmuştur.
TARİH: 02.07.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti maliye hazinesine ait: İlçemiz Yavuz Mahallesi 511 ada, 17,18,19,20,21,22,23,26,27,43,46 ve 49 parsel numaralarında kayıtlı ‘’tarla‘’ vasıflı taşınmazlar uygulama imar planında ‘’Resmi Kurum’’ alanında kaldığından, Belediye Hizmet alanı olarak kullanılmak üzere Süleymanpaşa Belediyesi adına devir veya tahsisinin talep edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Belediye Başkalığı ve Süleymanpaşa Belediye başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ihaleler kapsamında alt işveren firmalar bünyesinde çalıştırılan işçilerin yargılama konusu edilen ve alacaklı vekilleri tarafından icra takibi ile Süleymanpaşa Belediye Başkanlığından tahsilata girişilen alacaklarının ödenmesi hususunda alacaklı vekilleri ile uzlaşma sağlanmış olup, işçi alacakları için uzlaşı kapsamında ödemeler belediyemizce gerçekleştirileceği bilgisi Belediye Meclisinin bilgisine sunulmuştur.
TARİH: 02.07.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye Meclisinin 02/01/2019 tarih ve 23 sayılı kararında alınan mevcut sözleşmeli personeller veya ilk defa istihdam edilecek personeller için her türlü ödemeler toplamının net tutarının %25 fazlası ödenmesi yönünde belirtilen ve boşta bulunan 1(bir) adet Ekonomist kadrosunda bundan sonra istihdam edilecek Sözleşmeli Personel için geriye kalan 6 (altı) adet Ekonomist kadrosu gibi her türlü ödemeler toplamının net tutarının %5 fazlasının ödenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi
TARİH: 02.07.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 371 ada 6 parselde mülkiyeti Sultan Mahmud Han-Sani Bin Sultan Abdülhamid Han Vakfı adına kayıtlı olup koruma amaçlı uygulama imar planında “Sosyal Kültürel Tesis” alanında kalan 112,87m2 tescilli parselin planında uygun olarak halkın hizmetinde kullanılması amacıyla Süleymanpaşa Belediyesi adına tahsisinin talep edilmesine ve belediye başkanına protokol yapma yetkisinin verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 3026 ada 321 parselde mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesi adına kayıtlı olup uygulama imar planında kısmen akaryakıt istasyonu kısmen yol alanında kalan arsa vasıflı 353,28m2 alanı bulunan parsel ile yine aynı mahalledeki 3027 ada 324 parselde kayıtlı olup uygulama imar planında kısmen park, kısmen yol alanında kalan 803,45m2 alanı bulunan arsa vasıflı taşınmazın fiyat ve bedel farkı gözetilerek takas işleminin yapılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne ait hazırlanan görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen çalışma yönetmeliği konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesi, 9925 ve 9919 parsellerdeki mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup uygulama imar planında çoğunlu yapılaşma olmak üzere yapılaşma, trafo, park ve yol alanında kalan toplam 42.500,00m2 arsa vasıflı taşınmazlar ile yine aynı mahallede mülkiyeti Belediyemize ait olup imar planında spor alanında kalan 105 ada 1 parselde 31.860,78m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın takas işleminin yapılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz tarafından Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde kurulan Süleymanpaşa Çocuk Akademisi ile ilgili yönetmelik değişikliklerinin kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen sosyal ve kültürel etkinlik kapsamında 31 Ağustos 2019 tarihinde Toplu Sünnet Şöleni düzenlenmesi planlandığından, Toplu Sünnet Şöleninin düzenlenmesine ve şölende gerçekleştirilecek harcamaların belediyemiz bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Kentimizde 4-8 Eylül 2019 tarihlerinde “V. Süleymanpaşa İnternational Optimist Cup” yelken yarışları düzenlenmesi planlandığından, Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü ile Süleymanpaşa Belediyesi arasında imzalanacak olan işbirliği protokolüne istinaden etkinlik kapsamında yapılacak harcamaların belediyemiz bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
M1 Sınıfı 4 adet 4+1 kişilik binek araç, N1 Sınıfı 1 adet panelvan araç (9’dan az koltuk sayısı olan), N3G Sınıfı 2 adet Damperli Kamyon (14m3 kasa kapasiteli), 2 adet İş Makinası Sınıfı Bekoloder, N1 sınıfı (4x4) çift kabinli 2 adet kamyonetin 2019 yılı T cetveline işlenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde bulunan Tapuda; 373 ada 2 nolu parselde kayıtlı 2200,89m2 yüzölçümlü “Tarla” vasfında ki taşınmazın “Mezarlık alanı” içerisinde bulunduğundan, Süleymanpaşa Belediyesi’ne ait hissenin, mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz devri için belediye başkanına yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda; 1268 ada 34 nolu parselde kayıtlı 1044,00m2 yüzölçümlü “Tarla” vasfında ki taşınmazın “Mezarlık alanı” içerisinde bulunduğundan, Süleymanpaşa Belediyesi’ne ait hissenin, mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz devri için belediye başkanına yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde bulunan mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan; tapuda; 373 ada 1 nolu parselde kayıtlı 3002,68 m2 yüzölçümlü “Tarla” vasfında ki taşınmazın “Mezarlık alanı” içerisinde bulunduğundan, mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz devri için belediye başkanına yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Semetli Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan tapuda; 1984 nolu parselde kayıtlı 1550,00 m2 yüzölçümlü “ Tarla” vasfında ki taşınmazın “Mezarlık alanı” içerisinde bulunduğundan, mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz devri için belediye başkanına yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Oruçbeyli Mahallesinde bulunan mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait tapuda; 114 ada 57 nolu parselde kayıtlı 8639,06 m2 yüzölçümlü “Tarla” vasfında ki taşınmazın “Mezarlık alanı” içerisinde bulunduğundan, mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz devri için belediye başkanına yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yuva Mahallesinde bulunan mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan tapuda 121 ada 22 nolu parselde kayıtlı 23800,00 m2 yüzölçümlü “Tarla” vasfında ki taşınmazın “Mezarlık alanı” içerisinde bulunduğundan, mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz devri için belediye başkanına yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ferhadanlı Mahallesinde bulunan mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan tapuda; 141 ada 1 nolu parselde kayıtlı 6697,90m2 yüzölçümlü “Tarla” vasfında ki taşınmazın “Mezarlık alanı” içerisinde bulunduğundan, mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz devri için belediye başkanına yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi İskele Caddesi No:12’de bulunan mülkiyeti Trakya Kalkınma Ajansına ait bina 07/05/2014 tarih ve 62 sayılı Belediye Meclis kararına istinaden 19/06/2014 tarihli protokol ile 5 yıl Belediye Hizmet Binası olarak kullanılmak üzere kiralanmıştır. 01/07/2014 – 31/06/2019 tarihleri arasında 5 yıllık kiralama dönemi sona ereceğinden, son kira bedeli 22.033,52TL kira bedeli ile tek taraflı cayma hakkımızı kullanmak şartı ile 1 (bir) yıl süre ile kiralama protokolü düzenlenmesi ve imzalanması konusunda Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Maymundere Sokak (tapuda; Barbaros Mahallesi, 1293 parsel) adresinde bulunan taşınmazda yapılan incelemede, Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan gelen ve bahse konu mahallin içkili alan olarak ilan edilmesinde emniyet ve asayiş açısından sakınca bulunduğundan dolayı; bahse konu taşınmazın İçkili Yer bölgesine alınmasına Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile Red kararı verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 01.04.2019 tarihinden itibaren 2024 yılı Mahalli İdareler Seçimlerine kadar olan süre içerisinde yapılacak olan, Süleymanpaşa Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan bulvar, meydan, cadde ve sokaklara ait yollardan Yol Harcamalarına Katılım Payı alınıp alınmayacağı konusu ile ilgili çalışmaların devamına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1715 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parsellere ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği ile ilgili çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesi, 9325 parsel sayılı taşınmaza ilişkin, Tekirdağ İdare Mahkemesinin 2018/1521 sayılı Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.04.2019 tarih 439 sayılı kararına istinaden, parseldeki Belediye Hizmet Alanı fonksiyonunun kaldırılarak İlkokul Alanı’na çevrilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan, imar planında yolda kalan 3021 ada 273 parsel sayılı taşınmazın 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Kumbağ Mahallesi, 248 ada 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parseller ile 250 ada 3, 4 ve 5 nolu parsellere ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifindeki kadastral altlığın Belediyemizde bulunan kadastral altlıklar ile örtüşmemesi sebebiyle haritaların kontrolünün yapılması için çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Değirmenaltı Yerleşkesinde bulunan 2639 ve 2704 parsellere ilişkin, Üniversite Alanının bir kısmının Sosyal Tesis Alanı (Öğrenci Yurdu) olarak değiştirilmesi ve Sosyal Tesis Alanının bir kısmının Üniversite Alanı olarak değiştirilmesine yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 08.07.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesi, Menekşe Çatağı Mevkiinde kalan 1. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının uygun olduğuna ve Edirne Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kuruluna sunulmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Turgut Mahallesi, 107 ada 40 nolu parselde tapu tahsis belgesine konu olan yapının yerinde bulunmadığı tespit edildiğinden satışın reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Yavuz Mahallesinde yer alan ve tapuda 446 ada 33 parsel sayılı taşınmaza ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin geri çekilmesine ve konu hakkında karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Gündoğdu Mahallesinde bulunan mülkiyeti Mehmet Şahin AKINCILAR’a ait tapuda 2649 ada 1 nolu parsel de kayıtlı taşınmazın kamulaştırılması talep edilmiştir. Süleymanpaşa Belediye Meclisinin 06/05/2015 tarih ve 248 sayılı Meclis Kararı ile 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına karar verilmiş olup meclis kararına istinaden, İmar Planlarında Belediye Hizmet Alanı olarak işaretlenmiş olan, Gündoğdu Mahallesi 2649 ada 1 nolu parselin, belediyemizin ihtiyacı doğrultusunda olup olmadığı ve kamulaştırmasının belediyemizce yapılıp yapılamayacağı konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi 689 ada 1 nolu parsel imar planlarında yol da kalmakta olduğu belirtilerek bu taşınmazın kamulaştırılması talep konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, Akpınar caddesi, No:12/A (tapuda köyiçi mevkii 112 parsel) adresinde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması talebinin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.07.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Belediyemize ait olan; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Karacakılavuz Mahallesi 9469 nolu parselde bulunan “Eski Belediye Binası”nın zemin katında yer alan ayrı girişi, 2(iki) wc ve 3(üç) dinlenme salonunun bulunduğu kısmın Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğine uygun hale getirilerek ve binanın kalanından izole edilerek Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü’nün yazısı ile tahsisi talep edilmiş olup, amacı dışında kullanılmamak şartıyla, ayrıca tahsis yönetmeliğine göre her türlü mali yükümlülükler ile küçük onarım ve bakım giderlerine ilişkin harcamalar tahsis edilen idareye ait olmak kaydıyla 02.03.2024 tarihine kadar Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü’ne bedelsiz tahsisinin kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024