Meclis Kararları

2019 Yılı Haziran Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 11.06.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Amerikan Uzay Topluluğu tarafından, 14-16 Haziran tarihleri arasında Stephenville/ Teksas/ Amerika Birleşik Devletlerinde yapılacak olan “Model Uydu Yarışması’na Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencilerinden oluşan “Göksat Uzay Takımı” davet edilmiştir. Takım üyesi olan ve Tekirdağ İlimizde ikamet eden ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünde eğitimime devam eden, Kamil Canberk ATİK isimli öğrencimize, bahsi geçen Uluslararası yarışmada ülkemizi temsiline destek olmak amacıyla Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 500 Amerikan Doları karşılığı olacak şekilde Türk Lirası cinsinden nakit yardım yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 38.Maddesinin (g) bendine atfederek Süleymanpaşa Belediyesi adına Kamu Kurum ve Kuruluşları, Amatör Spor Kulüpleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Dernek ve Meslek Odaları ile yapılacak protokol ve sözleşme imzalama yetkisinin Belediye Başkanımız Cüneyt YÜKSEL’e verilmesine Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Nurten YONTAR, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN ve Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşı, Belediye Meclisince oy çokluğu ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Belediyemize ait, Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde 1592 ada, 5 parselde kayıtlı 2.664,00 m² “Arsa” vasıflı taşınmazın Resmi Kurumlara ait gayrimenkullerle takas işlemlerini yapması için, Belediye Encümenine yetki verilmesine, Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Nurten YONTAR, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşı, Belediye Meclisince oy çokluğu ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Uygulama İmar Planı gereği; 3194 Sayılı İmar Kanununun 17’nci maddesine göre ihdas ile oluşturularak bitişik parsele tevhit yapılmak üzere satışı gereken veya önceden var olup da bitişik parsele tevhit yapılmak üzere satışı gereken, tek başına inşaat yapmaya elverişli olmayan gayrimenkuller ile tevhit şartı gerekmeyen, ihdas ile oluşturulacak veya var olan gayrimenkullerin (Tarla, bağ, bahçe, arsa, meyvelik, kargir ahır/ev ve benzeri nitelikteki) 300,00 m2’ye kadar olanlarının; satış ve takas işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Nurten YONTAR, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşı, Belediye Meclisince oy çokluğu ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Belediyemize ait olan; Kamuya bedelsiz terke konu alanlarda kalan tarla, yol, arsa, kargir ahır/ev, ham toprak ve benzer nitelikteki gayrimenkullerimizin terkleri 3194 sayılı İmar Kanununun 15’ inci ve 16’ ncı maddeleri gereğince Belediye Encümeni Kararı ile yapılabilmekte olup halihazırda bu durumda olan gayrimenkullerimizin terk işlemleri yapılacağı belediye meclisinin bilgisine sunulmuştur.
TARİH: 11.06.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1715 ada 1-2-3-4 ve 5 nolu parsellerin Meri Uygulama İmar Planındaki bitişik nizam, 3 kat olan yapılaşma koşullarının bitişik nizam, 5 kat olacak şekilde değiştirilmesine yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
59 AY 059 Plakalı 2004 model minibüs, 59 AK 001 plakalı 2007 model binek araç, 59 AK 910 plakalı 1999 model binek aracın ekonomik ömrünü doldurması nedeni ile 2886 Sayılı Kanuna istinaden satılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 446 ada 33 nolu parselin Meri Uygulama İmar Planındaki ayrık nizam, 2 kat, TAKS:0,15 KAKS:0,30 olan yapılaşma koşullarının ayrık nizam, 2 katlı, Yençok:9,50 m. Olacak şekilde değiştirilmesine yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.04.2019 tarih 439 sayılı kararına istinaden, Karacakılavuz Mahallesi, 9325 parsel sayılı taşınmazın Belediye Hizmet Alanından çıkarılarak 06.06.2007 tarihinden önce geçerli kullanım olan “İlkokul Alanı” olarak değiştirilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesinde üç imar adasında üç imar parseli oluşturan 1047 Ada 27 Parsel nolu taşınmazda yapılan uygulama dosyasının taşınmazdan alınan DOP oranının %40’ı geçmesi nedeni ile bu güne kalmasından dolayı işlemin bir an önce sonuçlandırılması için DOP oranı %40’ı geçen %1.33130 kısmına karşılık 29/11/2016 tarih ve 1732 nolu Belediye Encümen Kararında belirlenen 190.700,74 TL bedelin yeniden fiyat araştırması yapılarak güncellenmesine, belirlenecek olan bedelin ödenmesine ve milli bir bankaya yatırılarak kamulaştırmanın tamamlanmasına ve malike mevzuat gereği yapılması gereken tebligatların (Tebligat Kanunun buyurduğu tüm yöntemlerle) yapılmasının kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi 3021 ada, 273 nolu parsel uygulama imar planında yol alanında kaldığından taşınmazın kamulaştırılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden; Belediyemizin tüm resmi plakalı araçlarının, bakım-onarım ve tadilatlarının Fen İşleri Müdürlüğü Makine İkmal Bakım Biriminde yapılmasına, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Taşıt Kiralama Giderleri, Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri ve İş Makinası Kiralaması Giderleri bütçelerinin Fen İşleri Müdürlüğü bütçesine aktarım işleminin yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Yolların yapım, bakım ve onarım, trafik güvenliği can ve mal emniyetinin sağlanması amacıyla bitüm malzemesi karşılığı bitümlü sıcak asfalt üretimi için Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı Arasındaki protokolün yenilenmesi gerektiğinden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e protokol imzalama yetkisinin verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 248 ada 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parseller ile 250 ada 3, 4 ve 5 nolu parsellere ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
28-29-30 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacak geleneksel Karadeniz Yayla Şenlikleri etkinliğinin Süleymanpaşa Belediyesi ile ortaklaşa organize edilmesine belediyemiz kültür komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Kurbağlıdere Sokak, Meltem Apartmanı, No: 1 (tapuda; Barbaros Mahallesi, 4008 parsel, 1 nolu bağımsız bölüm) adresinde bulunan taşınmazda yapılan incelemede, daha önce Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan gelen ve bahse konu mahallin içkili alan olarak ilan edilmesinde emniyet ve asayiş açısından her hangi bir sakıncanın bulunmadığına yönelik yazıya rağmen taşınmazın bulunduğu bölgeden alınan şifai bilgilerde bölgede bulunan mekanların gürültü kirliliğine yol açtığı, arbedelerin yaşandığı ve akşam saatlerinde mahalle sakinlerinin güvenliklerinden endişe duydukları bildirilmiştir. Edinilen bilgilerle birlikte bulunduğu konum itibari ile yeterince içkili yer bölgesi bulunduğu da düşünülerek; bahse konu taşınmazın içkili yer bölgesine alınmasına Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile red kararı verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Karadeniz Yayla Şenlikleri giderlerine festival bütçesinden 30.000,00TL(OtuzbinTL) ödenek ayrılmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 01.04.2019 tarihinden itibaren 2024 yılındaki Mahalli İdareler Seçimlerine kadar olan süre içerisinde yapılacak olan Süleymanpaşa Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan bulvar, meydan, cadde ve sokaklara ait yollardan Yol Harcamalarına Katılım Payı alınıp alınmayacağı konusu ile ilgili çalışmaların devamına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Aydoğdu Mahallesinde, 2981-3290 Sayılı Kanunun 10-c maddeleri uyarınca yapılan imar uygulaması sonucunda malike 1971 m2 yer verilmesi gerekirken 1061 m2 yer verilmiş olup kalan 910 m2 yerin bedelinin ödenmesine Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Meclis kararıyla ücrete tabi işler tarifesinde belirlenen yol kot tutanağı ücretinin aynen uygulanmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1465 ada 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 46 parsel sayılı taşınmazları kapsayacak şekilde, uygulama imar planına 18. Madde uygulama sınırının işlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 250 ada 2 parsel sayılı taşınmaza ilişkin 16.04.2019 tarih 5898 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı ile uygun görülen 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Değişikliği’nin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi, uygulama imar planında katlı otopark alanında kalan 589 ada 30 parselin bir kısmının trafo alanı olarak değiştirilmesi, Yavuz Mahallesi, 2208 ada 1 parselin doğusunda bulunan tescilsiz park alanının bir kısmının trafo alanı olarak değiştirilmesi ve Yavuz Mahallesi, 3142 ada 1 parselin doğusunda kalan tescilsiz park alanının bir kısmının trafo alanı olarak değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’nin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Değirmenaltı Yerleşkesinde bulunan Maliye Hazinesinin 2639 parsel sayılı taşınmazda hissedar olduğu ancak dosyada Milli Emlak Müdürlüğü’nden plan değişikliğine ilişkin görüş bulunmadığı gerekçesi ile çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
28.08.2006 tarih 2925 sayılı Mülga Tekirdağ Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısında kişilere verilemeyen 910 m² yerin bedele dönüştürüldüğü bildirildiğinden takas talebinin reddine, 28.08.2006 tarih 2925 sayılı Mülga Tekirdağ Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısı doğrultusunda Nahide KAÇAR’ın tüm mirasçılarına bedelin ödenerek mağduriyetinin giderilmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde yer alan ve tapuda 465 ada 14-15-16 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin geri çekilmesine ve konu hakkında karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Nakit Kredi Temini İşinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 2.500.000,00TL (İkimilyonbeşyüzbinTürkLirası) kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde bu kredi ile elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği taktirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Nurten YONTAR, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU’nun ve red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü envanterinde bulunan 8400kg taşıma kapasiteli 1999 model (fatih) BMC marka ile 25000kg kapasiteli 2006 model (fatih) BMC marka kamyonların 1.000,00TL ve 1.500,00TL bedelle devrinin Hayrabolu Belediyesine yapılabilmesi için Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi
TARİH: 11.06.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesi, Menekşe Çatağı Mevkiinde kalan 1. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin kesinleşen 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına istinaden hazırlanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile ilgili uygunluk kararı alınması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti belediyemize ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Turgut Mahallesi 107 ada 40 nolu 125,13 m2 arsanın tapu tahsis belgesi sahibi Bahri AKGÜL’e satışı ve satış işlemleri için belediye encümenine yetki verilmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Maymundere Sokak adresinde ve tapuda Barbaros Mahallesi,1293 parselde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizde münhal bulunan 1. Dereceli Özel Kalem Müdürü kadrosuna 10/05/2019 tarih ve 276 sayılı Personel Hareketi Onayı ile Gökhan SAYGI atanmış olup, aynı gün göreve başlamıştır. Bu görevin yanı sıra 10.05.2019 tarihinden itibaren Başkan Yardımcısı kadrosuna vekâlet etmek üzere görevlendirildiği bilgisi Belediye Meclisinin bilgisine sunulmuştur.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024