Meclis Kararları

2016 Yılı Mart Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 02.03.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
İlçemiz Altınova Mahallesinde bulunan Bülent Ecevit Parkı içinde merhum Başbakanlarımızdan Bülent ECEVİT’in ülkemize yapmış olduğu hizmet ve katkılarını simgeleyen bir heykel yapılmasının uygunluğuna, Belediye Meclis üyeri Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdürrahim KAR, Haluk YILMAZ, Rüştü ÖZGÜN. Sabri ÇINAR, Serpil NALCIOĞLU ve Ali DARICI’nın konunun Kültür Komisyonuna havale edilmemesi nedeni ile ret oylarına karşı, Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 02.03.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
31.12.2015 tarihinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilen ve 03.02.2016 tarih ve 72 sayılı Meclis Kararı onaylanan; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi Liman Arkası Mevkii’nde yer alan ve mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 2086, 2087, 2081, 6286, 6287, 6288, 6289, 6290, 2090, 2089, 8133, 8141, 4810, 4811 parselleri kapsayan ve Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 30.11.2015 tarih ve 2796 sayılı kararı ile 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak yeniden tescil edilen alanın 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarına işlenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin talep dilekçesinde ve buna bağlı olarak ilgili Meclis Kararında Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun kararı sehven 11.11.2015 tarih ve 2767 (alana dair alınmış bir önceki Kurul Kararı) olarak geçmiş olup yapılan bu maddi hatanın düzeltilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.03.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Belediyemize ait, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde bulunan, tapuda 1226 parselde kayıtlı 308 m2 miktarındaki imar planında ticaret alanında yer alan taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddeleri gereği kat karşılığı verilmesine, iş ve işlemlerin yürütülmesi için, Belediye Encümenine yetki verilmesinin uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.03.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi Sancak Caddesi ve Yahya Kemal Beyatlı Caddesi arasında kalan, imar planında park alanı olarak gözüken tescilsiz alanın (Sancak Cafe), Mutlukent Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş. tarafından çay bahçesi ve büfe olarak işletilmesinin uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.03.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Dağ Yenice Köyü Derneği’nin talebi üzerine, 9-10 Nisan 2016 tarihinde Yunanistan’ın Selanik şehrine yapılacak olan geziye Belediyemizi temsil etmek üzere Belediye Meclis Üyemiz Mustafa ÖZDEMİR’in katılması, yol, iaşe ve konaklama giderlerinin Belediye bütçesinden karşılanması konusunun uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.03.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
26-27 Mart 2016 tarihinde Muhtarlar Derneğinin talebi üzerine ilçemizde görev yapan muhtarların Yunanistan’ın Selanik Şehrinde bulunan yerel birimlerin incelenmesi ve kendi görev alanlarına uygulayabilmeleri amacıyla gezi düzenlenmiştir. Bahsi geçen geziye Belediye Başkanımız M.Ekrem EŞKİNAT, Belediye Başkan Yardımcılarımız, Gülferah GÜRAL, Telat AKKÖSE, Mehmet Hilmi İŞSEVER ile Belediye Meclis Üyelerinden Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Rüştü ÖZGÜN’ün katılmaları ve geziye katılacak kişilerin yol, iaşe ve konaklama giderlerinin Belediye bütçesinden karşılanmasının uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.03.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce sunulan Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin onaylanması konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonu’na havale edilmesine, Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.03.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi, Sağlık İşleri Müdürlüğü’nce sunulan Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin onaylanması konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonu’na havale edilmesine, Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.03.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi, 1465 ada, 104 parsel mülkiyeti Ali ACUN ve Hissedarları’na ait olup, taşınmazın İmar Planlarında “Kültürel Tesis Alanında” kalmakta olduğu belirtilerek, bu taşınmazın kamulaştırılması talebi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.03.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün 24.02.2016 tarih ve 125 sayılı yazısının ekinde belirtilen, mülkiyeti Belediyemize ait Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılan taşınmazların ve aynı listede belirtilen alanlarda, Belediyemize ait arsalardan Aile Sağlığı Merkezi yapımına uygun alanların Tekirdağ Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü adına devir işlemlerinin yapılmasının uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.03.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 1564 ada, 29 nolu parselde kayıtlı, mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesi’ne ait olan taşınmazın satış talebi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.03.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan tapuda, 1661 ada, 9 nolu parselde kayıtlı, mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesi’ne ait olan taşınmazın satışı talebi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi
TARİH: 02.03.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde olan ve faaliyette bulundukları spor dallarında başarı sağlayan takım ve bireysel sporculara ödül verilmesiyle ilgili Süleymanpaşa Belediye Meclisinin 06.05.2015 tarih ve 273 sayılı kararı ile kabul edilen ödül yönetmeliğinin, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince de ödüller verildiğinden iptal edilmesine, Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.03.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nce sunulan Görev Çalışma Yönetmeliği’nin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonu’na havale edilmesine, Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi
TARİH: 02.03.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
03.02.2016 Tarih ve 76 Sayılı Meclis Kararı ile yapımı kararlaştırılan Hasan GİZLENCİ heykeline ait, Heykeltraş Prof. Rahmi AKSUNGUR tarafından sunulan teklifte belirtilen, heykele ait özellik ve niteliklerde yapılmasının uygunluğuna, Belediye Meclisince Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdürrahim KAR, Haluk YILMAZ, Rüştü ÖZGÜN. Sabri ÇINAR, Serpil NALCIOĞLU, Ali DARICI’nın teklifteki fiyatı yüksek bulduklarından ret oylarına karşı oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 02.03.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
İlimizi ferdi ve takım olarak temsil eden başarılı sporculara Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince de ödüller verildiğinden, Süleymenpaşa Belediye Meclisi’nin 07.05.2014 tarih ve 64 sayılı kararı ile kabul edilen başarının ödüllendirilmesi konulu meclis kararının iptal edilmesine. Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.03.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz tarafından Süleymanpaşa Lise öğrencileri arasında “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” konulu resim yarışmasında her okuldan 1’inci Seçilen öğrencilere ödül olarak eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla Yunanistan’ın Selanik Şehrine 02-03 Nisan 2016 günü yapılacak olan gezide öğrencilerle birlikte belediye personeli Öznur KOÇ’ un görevlendirilmesine yol, iaşe ve konaklama giderlerinin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.03.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü’nce sunulan Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin onaylanması konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonu’na havale edilmesine, Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.03.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 2312 ada 125 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın İmar Planlarında yapılaşma şartlarının belirtilmemiş olmasından talepte sunulan Geoteknik Rapor doğrultusunda bu taşınmazın kesin yapılaşma şartlarının belirlenmesi konusunun, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.03.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
İlçemizde görev yapan muhtarların Yunanistan’ın Selanik Şehrinde bulunan yerel birimlerin incelenmeleri ve kendi görev alanlarına uygulayabilmeleri amacıyla 26 Mart 2016 günü yapılacak olan araştırma gezisine ait pasaport harçlarının, yol, iaşe ve konaklama giderlerinin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün bütçesinden karşılanmasına, hizmet pasaportunun çıkarılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.03.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz tarafından Süleymanpaşa Lise öğrencileri arasında “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” konulu düzenlenmiş olan resim yarışması sonucunda, her okuldan 1. seçilen Tolga KOBAK, Aslı KURBAN, Çağla KIRAN, Ecemnur ARICAN, Sümeyye ÇEÇEN, Ülkü DURGUT, Elif KURCAK, Pınar Çisem DÜBEK, Çağla AYDIN, Betül SARIKAVAK isimli öğrencilerin ödül olarak eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla Yunanistan’ın Selanik Şehrine 02-03 Nisan 2016 tarihlerinde yapılacak olan geziye katılmalarına, katılacak kişilerin hizmet pasaportlarının çıkarılmasına, yol, iaşe ve konaklama giderlerinin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün bütçesinden karşılanmasına, Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.03.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Üniversiteye yakın olan bu alanda Süleymanpaşa Belediyesi tarafından “Gençlik Merkezi” yapılması planlanmakta olduğundan Köseilyas Mahallesi 113 nolu adanın kuzey kesimine ilişkin sunulan Uygulama İmar Plan Değişikliği talebinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Nevzat BAHAR’ın çekimser oyuna karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 02.03.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi 113 nolu adanın kuzey kesimine ilişkin sunulan Uygulama İmar Plan değişikliğinin onaylanması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.03.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Araştırmacı yazar Sayın Mehmet SEREZ’in heykelinin uygun bir malzemeden yapılmasına ve heykelin açılmasında büyük emekleri olan Namık Kemal Evinin bahçesine konulmasına Kültür Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.03.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz Teftiş Kurulu Müdürlüğü'ne ait Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nde gerçekleştirilmesi talep edilen değişikliklerin, ilgili müdürlükçe sunulmuş olduğu şekli ile kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.03.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği'ne, 'Her mesken ve ticarethane sahibi, üreteceği atık (evsel atıklar, ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar, atık elektrikli ve elektronik eşyalar, evsel tehlikeli atıklar ve atık piller vb.) cins ve mahiyetlerine uygun özellikte kapalı biriktirme ekipmanları bulundurmak ve atıklarını belediye sistemine vermek zorundadır' maddesinin eklenmesine ve bu husus ile ilgili gerekli çalışmaların yapılmasına; Belediyemiz sınırları içinde mevcut imar planlarına göre yapılacak olan ve en az 5m. ön bahçesi bulunan konut ile ticaret ve kamu alanları ile ilgili olarak, Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yapılmış olan çalışma sonucunda belirlenmiş ve ayrılması gerekli olan atık biriktirme alanlarını gösteren belirlemelerin kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliğiyle karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi..
TARİH: 02.03.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği'nin, ilgili müdürlükçe sunulmuş olduğu şekli ile kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.03.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Engelliler için teknik standartlar USTAD 2011: 2015 Çevre ve Yapı Sertifikasyonu gerekliliklerini karşılaması için ilgili şartların yerine getirilmesine destek sağlamakta olup gerçekleştirilecek çalışmalar ve neticede hazırlanacak olan yönetmeliğe esas teşkil edecek görüş ve önerilerin toplanarak değerlendirme süreci devam ettiğinden, çalışmaların devamına Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.03.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Yazı İşleri Müdürlüğü'ne ait Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin, ilgili müdürlükçe sunulmuş olduğu şekli ile Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.03.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Gündoğdu Mahallesi sınırında kalan bir bölgenin mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda Hürriyet Mahallesi sınırına dahil edilmesiyle ilgili yapılacak değerlendirme ve düzenlemelere ilişkin yetkinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde olması nedeniyle, talep ile ilgili, komisyonumuzca her hangi bir karar verilmesine yer olmadığına ve talebin, değerlendirilmek üzere, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisine havale edilmesine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.03.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesinde bulunan ihdas parselinin 1930 ada 1 ve 2 nolu parsellere tevhit edilmek üzere satışı, Berk ÖGE’nin çekimser oyuna karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile kabul edilmiş olup, Belediye Meclisince de 10 çekimser oya karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 02.03.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mahkeme kararı doğrultusunda 16.06.2004 tarih 42 sayılı Barbaros Belediyesi Meclis Kararı İle onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nın 2386 nolu parselin yolda kalan kısmın dışındaki parkta kalan kısmının iptaline, söz konusu 2386 parselin parkta kalan kısmının 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak konut alanı olarak belirlenmesi ve çevresindeki yapılaşma şartlarına uygun olarak bitişik nizam 4 katlı yapılaşma koşulu belirlenerek plana işlenmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.03.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, 100.Yıl Mahallesinde yer alan ve tapuda 1800 ada 6 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin İmar ve Bayındırlık Komisyonunca kabulüne oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi
TARİH: 02.03.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa ilçesi, Altınova Mahallesinde yer alan ve tapuda 1333 ada 3 ve 4 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlara dair sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin İmar ve Bayındırlık Komisyonunca kabulüne oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Uygulama İmar Planı Değişikliği için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı gerektiğinden dolayı Komisyon kararının reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.03.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mahkeme Kararı doğrultusunda 04.04.2015 tarih 206 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararının iptaline, söz konusu 192 ada 42 ve 45 nolu parsellere ilişkin sunulan teklif Nazım İmar Planı Değişikliği içerdiğinden konunun Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisince değerlendirilmek üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.03.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Resmi Kurum Alanları ile ilgili genel bir karar alınması mevcut yapılaşmayı olumsuz etkileyebileceğinden, konunun parsel bazında bir teklif gelmesi halinde yeniden değerlendirilmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonunca talebin reddine oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.03.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi, Değirmenaltı Mahallesinde yer alan ve tapuda 126 ada 1 parsel, 127 ada 1 parsel ve 122 ada 1 parsel numaralı taşınmazlar ile ilgili 2015/1381 Karar No’lu Tekirdağ İdare Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda 06.06.2007 tarih 184 sayılı Tekirdağ Belediyesi Meclis Kararının iptaline, söz konusu alanın bu karardan önce geçerli olan 22.03.2004 tarih 64 sayılı Tekirdağ Belediyesi Meclis Kararı ile kabul edilen şekline dönülmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.03.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Eskicami Mahallesinde bulunan tapuda; 607 Ada, 17 nolu Parsel ve 700 Ada 338 Parsel nolu, taşınmazların bir kısmının kamulaştırılmasıyla ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’den Karayolları Genel Müdürlüğü’ne görüş sorulup söz konusu alanla ilgili daha önce yapılmış olan İstimlak Sınırlarını ve söz konusu parsellerle ilgili Şuyulandırma Cetvellerinin istenmesinin talep edilmesine ve bu sebeple İmar ve Bayındırlık Komisyonunca çalışmaların devamına oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.03.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan, tapuda 84 ada 99 nolu parselin bir kısmının bulunduğu yol Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumluluğunda kalan yollardan olduğundan İmar ve Bayındırlık Komisyonunca talebin reddine oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.03.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesinde Barbaros Mahallesi Madenler mevkii bölgesinde bulunan alanın sınırlarıyla ilgili Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından bir çalışma yapılacağından, çalışma sonuçlandığı zaman karar verilmek üzere konu ile ilgili çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.03.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
2.22. Plan Notu maddesinin değiştirilmeden devam edilmesine oybirliği ile karar vermiş, 2.17. Plan Notu ile ilgili; Komisyon üyelerinden Berk Öge’nin “Planda ‘Gündoğdu Mahallesi Öncelikli Proje Alanı’ olarak gösterilmiş olan 18. Madde Uygulaması yapılmış alandaki Ticaret (İş Merkezi) fonksiyonuna sahip parsellerde yapılacak binalarda her katta sadece ticaret kullanımı yer alabilir. Diğer bölgelerdeki planda ticaret alanı olarak gösterilen sahalarda yapılacak binaların bodrum ve zemin katları haricindeki üst katlarında isteğe bağlı olarak ruhsat projesinde konut kullanımı izni verilebilir.” Şeklinde değiştirilerek onaylanmasını talep etmesine karşılık konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığından görüş alınmasını ve gelecek olan görüşten sonra karar verilmek üzere konuyla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunca çalışmaların devamına oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.03.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Hukuk İşleri Müdürlüğü’nden İmar Kanunu, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ve 5378 sayılı Engelliler Kanunu’nun Engelliler İçin Teknik Standartlar Kılavuzu ile karşılaştırılarak bir inceleme raporu talep edildiğinden, rapor geldikten sonra karar verilmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonunca çalışmaların devamına oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.03.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesi mevkiinde bulunan park alanı içinde, dosya ekinde bulunan krokideki alanda TESKİ’nin herhangi bir yapısı veya çalışması olup olmadığıyla ilgili bilgi talep edilmiş olduğundan İmar ve Bayındırlık Komisyonunca çalışmaların devamına oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.03.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Semetli Mahallesinde tapuda 367 parsel numarasında kayıtlı taşınmazda bulunan Süleymanpaşa Belediyesine ait hissenin Kurumumuzca satış ihtiyacının bulunmaması sebebiyle satışının reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.03.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Nusratlı Mahallesinde yer alan ve tapuda 1237 (eski 504 ve 505 parseller) parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan Uygulama İmar Planı Teklifinin, Rüştü Özgün ve Berk Öge’nin kabul oyuna karşılık, 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan Hükümlerinden 3.1.2.3 nolu hükmünde belirtilen Emsal=0,20 yapılaşma koşuluna aykırı yapılaşma koşulu önerdiğinden talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de 10 çekimser oya karşı komisyon kararının kabulüne talebin reddine oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 02.03.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda; 2131 ada 1 nolu parselin etrafında tescilsiz alan bulunduğu ve tek başına yapılaşmaya müsait bir parsel olmadığı sebepleri ile satış talebinin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de 10 çekimser oya karşı komisyon kararının kabulüne talebin reddine oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 02.03.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
02/04/2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” gereğince, Süleymanpaşa Belediyesinin bulunduğu C12 grubunda yer alan kadrolarda ve kadro derecelerinde değişiklik yapıldığından, 32 (Otuziki) adet dolu kadro değişikliğine ait cetvellerin kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.03.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) sayılı cetvel gereğince, 1 (Bir) adet Boş Kadro Değişikliği (Memur), cetvellerinin kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.03.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi 1324 ada A parselin ihdasen oluşturulmasından sonra yol ile takas edilerek 1324 ada 2 parsel ile tevhidi için satışının yapılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.03.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 1465 ada, 121 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için sunulan Avan Proje Tadilatı talebinin geri çekilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.03.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yağcı Mahallesinde Belediyemiz adına kayıtlı bulunan tapuda 124 ada 2 nolu parselin ve 125 ada 2 nolu parselin, 126 ada 1 nolu parselin parkta kalan kısmı ile takas işleminin yapılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.03.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde 464 ada 17 nolu parsel bitişiğinde belediyemiz adına ihdasen oluşturulacak c parselin, 462 ada, 149 nolu parselin yolda kalan kısmı ile takas işleminin yapılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.03.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yağcı Mahallesinde Belediyemiz adına kayıtlı bulunan tapuda 122 ada 2 nolu parselin imar adası içinde kalan kısmı ile, 123 ada, 1 nolu parselin yolda kalan kısmının takas işleminin yapılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.03.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yağcı Mahallesinde Belediyemiz adına kayıtlı bulunan tapuda 121 ada 2 nolu parselin imar adası içinde kalan kısmı ile, 122 ada, 1 nolu parselin yolda kalan kısmının takas işleminin yapılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.03.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi, Karacakılavuz Mahallesi, 9874, 9875, 8988, 8989, 8980, 8991, 8992, 8993, 8994, 8996, 10616, 10694, 10708 parsellere ilişkin sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulü için alınan 07.10.2015 tarih ve 430 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararına itiraz konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.03.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
2016 yılı Bütçe programı oluşturulurken taşıt bakım ve onarım giderlerinin bütçe fonksiyonel kodu 0139 olarak tanımlatılmış olup; bütçe tarafından sisteme geçirilirken taşıt bakım onarım giderleri bütçe fonksiyonel kodu 0620 olarak sisteme girildiğinden Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri bütçe fonksiyonel kodunun olması gereken 0139 olarak düzeltilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024