Meclis Kararları

2016 Yılı Mayıs Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60’ncı, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40’ncı ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35’nci maddelerine istinaden hazırlanan 2015 Mali Yılı Kesin Hesapları Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 04.05.2016 tarihinde incelenerek Abdürrahim KAR’ın Red oyuna karşı oyçokluğu ile kabul edilmiş olup, 2015 Mali Yılı Kesin Hesapları Belediye Meclisince de madde madde okunup oylanarak Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdürrahim KAR’ın Red oylarına karşı oyçokluğu ile kabul edildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60’ncı, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40’ncı ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35’nci maddelerine istinaden hazırlanan 2015 Mali Yılı Kesin Hesapları Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 04.05.2016 tarihinde incelenerek Abdürrahim KAR’ın Red oyuna karşı oyçokluğu ile kabul edilmiş olup, 2015 Mali Yılı Kesin Hesapları Belediye Meclisince de madde madde okunup oylanarak Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdürrahim KAR’ın Red oylarına karşı oyçokluğu ile kabul edildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60’ncı, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40’ncı ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35’nci maddelerine istinaden hazırlanan 2015 Mali Yılı Kesin Hesapları Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 04.05.2016 tarihinde incelenerek Abdürrahim KAR’ın Red oyuna karşı oyçokluğu ile kabul edilmiş olup, 2015 Mali Yılı Kesin Hesapları Belediye Meclisince de madde madde okunup oylanarak Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdürrahim KAR’ın Red oylarına karşı oyçokluğu ile kabul edildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60’ncı, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40’ncı ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35’nci maddelerine istinaden hazırlanan 2015 Mali Yılı Kesin Hesapları Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 04.05.2016 tarihinde incelenerek Abdürrahim KAR’ın Red oyuna karşı oyçokluğu ile kabul edilmiş olup, 2015 Mali Yılı Kesin Hesapları Belediye Meclisince de madde madde okunup oylanarak Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdürrahim KAR’ın Red oylarına karşı oyçokluğu ile kabul edildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60’ncı, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40’ncı ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35’nci maddelerine istinaden hazırlanan 2015 Mali Yılı Kesin Hesapları Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 04.05.2016 tarihinde incelenerek Abdürrahim KAR’ın Red oyuna karşı oyçokluğu ile kabul edilmiş olup, 2015 Mali Yılı Kesin Hesapları Belediye Meclisince de madde madde okunup oylanarak Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdürrahim KAR’ın Red oylarına karşı oyçokluğu ile kabul edildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa genelinde hemşehrilik bilincinin oluşumu ve gelişimini sağlamak belediye hizmetlerine ve hizmetlerin yürütülmesine katılımın sağlanması amacıyla mahallelerde yerel konseyler kurulması ve bu konseylerin çalışma esaslarını düzenleyerek yönetmelik hazırlanması konusunun Çevre, Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine belediye meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa genelinde hemşehrilik bilincinin oluşumu ve gelişimini sağlamak belediye hizmetlerine ve hizmetlerin yürütülmesine katılımın sağlanması amacıyla mahallelerde yerel konseyler kurulması ve bu konseylerin çalışma esaslarını düzenleyerek yönetmelik hazırlanması konusunun Çevre, Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine belediye meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa genelinde hemşehrilik bilincinin oluşumu ve gelişimini sağlamak belediye hizmetlerine ve hizmetlerin yürütülmesine katılımın sağlanması amacıyla mahallelerde yerel konseyler kurulması ve bu konseylerin çalışma esaslarını düzenleyerek yönetmelik hazırlanması konusunun Çevre, Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine belediye meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa genelinde hemşehrilik bilincinin oluşumu ve gelişimini sağlamak belediye hizmetlerine ve hizmetlerin yürütülmesine katılımın sağlanması amacıyla mahallelerde yerel konseyler kurulması ve bu konseylerin çalışma esaslarını düzenleyerek yönetmelik hazırlanması konusunun Çevre, Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine belediye meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa genelinde hemşehrilik bilincinin oluşumu ve gelişimini sağlamak belediye hizmetlerine ve hizmetlerin yürütülmesine katılımın sağlanması amacıyla mahallelerde yerel konseyler kurulması ve bu konseylerin çalışma esaslarını düzenleyerek yönetmelik hazırlanması konusunun Çevre, Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine belediye meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi,Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 1465 ada, 121 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için alınan 09.05.2014 ve 272 numaralı inşaat ruhsatı için sunulan Avan Proje tadilatının yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarının 1.16.maddesine göre talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi,Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 1465 ada, 121 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için alınan 09.05.2014 ve 272 numaralı inşaat ruhsatı için sunulan Avan Proje tadilatının yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarının 1.16.maddesine göre talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi,Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 1465 ada, 121 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için alınan 09.05.2014 ve 272 numaralı inşaat ruhsatı için sunulan Avan Proje tadilatının yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarının 1.16.maddesine göre talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi,Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 1465 ada, 121 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için alınan 09.05.2014 ve 272 numaralı inşaat ruhsatı için sunulan Avan Proje tadilatının yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarının 1.16.maddesine göre talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi,Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 1465 ada, 121 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için alınan 09.05.2014 ve 272 numaralı inşaat ruhsatı için sunulan Avan Proje tadilatının yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarının 1.16.maddesine göre talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet mahallesi, 2312 ada 125-124-107-121-18-183 parseller ve 1497 ada 257 parselin bulunduğu ada bütünü için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet mahallesi, 2312 ada 125-124-107-121-18-183 parseller ve 1497 ada 257 parselin bulunduğu ada bütünü için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet mahallesi, 2312 ada 125-124-107-121-18-183 parseller ve 1497 ada 257 parselin bulunduğu ada bütünü için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet mahallesi, 2312 ada 125-124-107-121-18-183 parseller ve 1497 ada 257 parselin bulunduğu ada bütünü için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet mahallesi, 2312 ada 125-124-107-121-18-183 parseller ve 1497 ada 257 parselin bulunduğu ada bütünü için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Sermayesi %100 Belediyemize ait olan Mutlukent Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş.’nin ihalelere katılabilmek amacıyla 400.000,00 TL olan banka teminat mektubunun 1.000.000,00 TL’ye yükseltilmesinin uygunluğuna, Belediye Meclisince 9 ret oyuna karşı oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Sermayesi %100 Belediyemize ait olan Mutlukent Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş.’nin ihalelere katılabilmek amacıyla 400.000,00 TL olan banka teminat mektubunun 1.000.000,00 TL’ye yükseltilmesinin uygunluğuna, Belediye Meclisince 9 ret oyuna karşı oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Sermayesi %100 Belediyemize ait olan Mutlukent Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş.’nin ihalelere katılabilmek amacıyla 400.000,00 TL olan banka teminat mektubunun 1.000.000,00 TL’ye yükseltilmesinin uygunluğuna, Belediye Meclisince 9 ret oyuna karşı oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Sermayesi %100 Belediyemize ait olan Mutlukent Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş.’nin ihalelere katılabilmek amacıyla 400.000,00 TL olan banka teminat mektubunun 1.000.000,00 TL’ye yükseltilmesinin uygunluğuna, Belediye Meclisince 9 ret oyuna karşı oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Sermayesi %100 Belediyemize ait olan Mutlukent Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş.’nin ihalelere katılabilmek amacıyla 400.000,00 TL olan banka teminat mektubunun 1.000.000,00 TL’ye yükseltilmesinin uygunluğuna, Belediye Meclisince 9 ret oyuna karşı oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Yavuz Mahallesinde bulunan ve tapuda; 1321 ada 9 parsel ve 1321 ada 322 parsel arasındaki 98 m² lik mükerrer alanın düzeltilmesi talep edilmektedir. 1321 ada 322 parsel Maliye Hazinesi’ne ait olup tescil tarihi 18.10.1983 olmakla birlikte talebin sahibi 1321 ada 9 parsel Tekirdağ Belediyesi tarafından yaptırılan imar uygulaması ile 13.03.1989 tarihinde oluşmuştur. İlgili taşınmazların tapu kayıtlarının yeniden düzenlenerek mükerrerliğin ortadan kaldırılması ya da mükerrer kayıt nedeniyle 1321 ada 9 parselin uğramış olduğu zararın parasal karşılığı kurumumuzdan istenmektedir. Talep 26.04.2016 tarihli, 441 sayılı encümen kararınca reddedilmiştir. Dilekçede talep edilen bir diğer husus ise malikin mükerrer kayıtlı alanı terk ettikten sonra geriye kalan arsasına, arsanın şu andaki yüzölçümüne (672 m²) ve mevcut durumuna göre inşaat izni verilmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Yavuz Mahallesinde bulunan ve tapuda; 1321 ada 9 parsel ve 1321 ada 322 parsel arasındaki 98 m² lik mükerrer alanın düzeltilmesi talep edilmektedir. 1321 ada 322 parsel Maliye Hazinesi’ne ait olup tescil tarihi 18.10.1983 olmakla birlikte talebin sahibi 1321 ada 9 parsel Tekirdağ Belediyesi tarafından yaptırılan imar uygulaması ile 13.03.1989 tarihinde oluşmuştur. İlgili taşınmazların tapu kayıtlarının yeniden düzenlenerek mükerrerliğin ortadan kaldırılması ya da mükerrer kayıt nedeniyle 1321 ada 9 parselin uğramış olduğu zararın parasal karşılığı kurumumuzdan istenmektedir. Talep 26.04.2016 tarihli, 441 sayılı encümen kararınca reddedilmiştir. Dilekçede talep edilen bir diğer husus ise malikin mükerrer kayıtlı alanı terk ettikten sonra geriye kalan arsasına, arsanın şu andaki yüzölçümüne (672 m²) ve mevcut durumuna göre inşaat izni verilmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Yavuz Mahallesinde bulunan ve tapuda; 1321 ada 9 parsel ve 1321 ada 322 parsel arasındaki 98 m² lik mükerrer alanın düzeltilmesi talep edilmektedir. 1321 ada 322 parsel Maliye Hazinesi’ne ait olup tescil tarihi 18.10.1983 olmakla birlikte talebin sahibi 1321 ada 9 parsel Tekirdağ Belediyesi tarafından yaptırılan imar uygulaması ile 13.03.1989 tarihinde oluşmuştur. İlgili taşınmazların tapu kayıtlarının yeniden düzenlenerek mükerrerliğin ortadan kaldırılması ya da mükerrer kayıt nedeniyle 1321 ada 9 parselin uğramış olduğu zararın parasal karşılığı kurumumuzdan istenmektedir. Talep 26.04.2016 tarihli, 441 sayılı encümen kararınca reddedilmiştir. Dilekçede talep edilen bir diğer husus ise malikin mükerrer kayıtlı alanı terk ettikten sonra geriye kalan arsasına, arsanın şu andaki yüzölçümüne (672 m²) ve mevcut durumuna göre inşaat izni verilmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Yavuz Mahallesinde bulunan ve tapuda; 1321 ada 9 parsel ve 1321 ada 322 parsel arasındaki 98 m² lik mükerrer alanın düzeltilmesi talep edilmektedir. 1321 ada 322 parsel Maliye Hazinesi’ne ait olup tescil tarihi 18.10.1983 olmakla birlikte talebin sahibi 1321 ada 9 parsel Tekirdağ Belediyesi tarafından yaptırılan imar uygulaması ile 13.03.1989 tarihinde oluşmuştur. İlgili taşınmazların tapu kayıtlarının yeniden düzenlenerek mükerrerliğin ortadan kaldırılması ya da mükerrer kayıt nedeniyle 1321 ada 9 parselin uğramış olduğu zararın parasal karşılığı kurumumuzdan istenmektedir. Talep 26.04.2016 tarihli, 441 sayılı encümen kararınca reddedilmiştir. Dilekçede talep edilen bir diğer husus ise malikin mükerrer kayıtlı alanı terk ettikten sonra geriye kalan arsasına, arsanın şu andaki yüzölçümüne (672 m²) ve mevcut durumuna göre inşaat izni verilmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Yavuz Mahallesinde bulunan ve tapuda; 1321 ada 9 parsel ve 1321 ada 322 parsel arasındaki 98 m² lik mükerrer alanın düzeltilmesi talep edilmektedir. 1321 ada 322 parsel Maliye Hazinesi’ne ait olup tescil tarihi 18.10.1983 olmakla birlikte talebin sahibi 1321 ada 9 parsel Tekirdağ Belediyesi tarafından yaptırılan imar uygulaması ile 13.03.1989 tarihinde oluşmuştur. İlgili taşınmazların tapu kayıtlarının yeniden düzenlenerek mükerrerliğin ortadan kaldırılması ya da mükerrer kayıt nedeniyle 1321 ada 9 parselin uğramış olduğu zararın parasal karşılığı kurumumuzdan istenmektedir. Talep 26.04.2016 tarihli, 441 sayılı encümen kararınca reddedilmiştir. Dilekçede talep edilen bir diğer husus ise malikin mükerrer kayıtlı alanı terk ettikten sonra geriye kalan arsasına, arsanın şu andaki yüzölçümüne (672 m²) ve mevcut durumuna göre inşaat izni verilmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde yer alan ve tapuda 3292 parsel numarasında kayıtlı Maliye Hazinesi mülkiyetindeki taşınmazın yer aldığı Kumbağ 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın iptali talepli 2015/1277 Esas numarasıyla açılan davanın 08.03.2016 tarihli kararında tapuda Orman olarak tescil edilen taşınmazın bir kısmının imar planlarında gecekondu önleme alanı, hastane, park alanı ve oyun alanı kullanımına ayrılmasında hukuka aykırılık bulunmadığı belirtilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş olup, konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde yer alan ve tapuda 3292 parsel numarasında kayıtlı Maliye Hazinesi mülkiyetindeki taşınmazın yer aldığı Kumbağ 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın iptali talepli 2015/1277 Esas numarasıyla açılan davanın 08.03.2016 tarihli kararında tapuda Orman olarak tescil edilen taşınmazın bir kısmının imar planlarında gecekondu önleme alanı, hastane, park alanı ve oyun alanı kullanımına ayrılmasında hukuka aykırılık bulunmadığı belirtilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş olup, konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde yer alan ve tapuda 3292 parsel numarasında kayıtlı Maliye Hazinesi mülkiyetindeki taşınmazın yer aldığı Kumbağ 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın iptali talepli 2015/1277 Esas numarasıyla açılan davanın 08.03.2016 tarihli kararında tapuda Orman olarak tescil edilen taşınmazın bir kısmının imar planlarında gecekondu önleme alanı, hastane, park alanı ve oyun alanı kullanımına ayrılmasında hukuka aykırılık bulunmadığı belirtilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş olup, konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde yer alan ve tapuda 3292 parsel numarasında kayıtlı Maliye Hazinesi mülkiyetindeki taşınmazın yer aldığı Kumbağ 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın iptali talepli 2015/1277 Esas numarasıyla açılan davanın 08.03.2016 tarihli kararında tapuda Orman olarak tescil edilen taşınmazın bir kısmının imar planlarında gecekondu önleme alanı, hastane, park alanı ve oyun alanı kullanımına ayrılmasında hukuka aykırılık bulunmadığı belirtilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş olup, konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde yer alan ve tapuda 3292 parsel numarasında kayıtlı Maliye Hazinesi mülkiyetindeki taşınmazın yer aldığı Kumbağ 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın iptali talepli 2015/1277 Esas numarasıyla açılan davanın 08.03.2016 tarihli kararında tapuda Orman olarak tescil edilen taşınmazın bir kısmının imar planlarında gecekondu önleme alanı, hastane, park alanı ve oyun alanı kullanımına ayrılmasında hukuka aykırılık bulunmadığı belirtilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş olup, konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde yer alan ve tapuda 99-100-105-2355 ve 3370 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde yer alan ve tapuda 99-100-105-2355 ve 3370 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde yer alan ve tapuda 99-100-105-2355 ve 3370 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde yer alan ve tapuda 99-100-105-2355 ve 3370 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde yer alan ve tapuda 99-100-105-2355 ve 3370 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Ahmet ERENSOY’a ait Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Köseilyas Mahallesi Çorlu yolu altı mevkiinde bulunan 3 pafta 218 parsel üzerinde kayıtlı binanın, kullanımdan kaynaklı bina üzerinde yapılacak her türlü eklenti ve ilavelere muvafakatı ile birlikte Süleymanpaşa Belediye Başkanlığına “Belediye Hizmetlerinde” kullanılmak üzere 3 (üç) yıllığına bedelsiz olarak (elektrik, su, doğalgaz vb. ödemelerin Belediyece yapılması kaydı ile) tahsisinin uygunluğuna ve binaya taşınmazın sahibi Ahmet ERENSOY’un isminin verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Ahmet ERENSOY’a ait Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Köseilyas Mahallesi Çorlu yolu altı mevkiinde bulunan 3 pafta 218 parsel üzerinde kayıtlı binanın, kullanımdan kaynaklı bina üzerinde yapılacak her türlü eklenti ve ilavelere muvafakatı ile birlikte Süleymanpaşa Belediye Başkanlığına “Belediye Hizmetlerinde” kullanılmak üzere 3 (üç) yıllığına bedelsiz olarak (elektrik, su, doğalgaz vb. ödemelerin Belediyece yapılması kaydı ile) tahsisinin uygunluğuna ve binaya taşınmazın sahibi Ahmet ERENSOY’un isminin verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Ahmet ERENSOY’a ait Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Köseilyas Mahallesi Çorlu yolu altı mevkiinde bulunan 3 pafta 218 parsel üzerinde kayıtlı binanın, kullanımdan kaynaklı bina üzerinde yapılacak her türlü eklenti ve ilavelere muvafakatı ile birlikte Süleymanpaşa Belediye Başkanlığına “Belediye Hizmetlerinde” kullanılmak üzere 3 (üç) yıllığına bedelsiz olarak (elektrik, su, doğalgaz vb. ödemelerin Belediyece yapılması kaydı ile) tahsisinin uygunluğuna ve binaya taşınmazın sahibi Ahmet ERENSOY’un isminin verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Ahmet ERENSOY’a ait Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Köseilyas Mahallesi Çorlu yolu altı mevkiinde bulunan 3 pafta 218 parsel üzerinde kayıtlı binanın, kullanımdan kaynaklı bina üzerinde yapılacak her türlü eklenti ve ilavelere muvafakatı ile birlikte Süleymanpaşa Belediye Başkanlığına “Belediye Hizmetlerinde” kullanılmak üzere 3 (üç) yıllığına bedelsiz olarak (elektrik, su, doğalgaz vb. ödemelerin Belediyece yapılması kaydı ile) tahsisinin uygunluğuna ve binaya taşınmazın sahibi Ahmet ERENSOY’un isminin verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Ahmet ERENSOY’a ait Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Köseilyas Mahallesi Çorlu yolu altı mevkiinde bulunan 3 pafta 218 parsel üzerinde kayıtlı binanın, kullanımdan kaynaklı bina üzerinde yapılacak her türlü eklenti ve ilavelere muvafakatı ile birlikte Süleymanpaşa Belediye Başkanlığına “Belediye Hizmetlerinde” kullanılmak üzere 3 (üç) yıllığına bedelsiz olarak (elektrik, su, doğalgaz vb. ödemelerin Belediyece yapılması kaydı ile) tahsisinin uygunluğuna ve binaya taşınmazın sahibi Ahmet ERENSOY’un isminin verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesinde yer alan ve tapuda 263 ada 13 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesinde yer alan ve tapuda 263 ada 13 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesinde yer alan ve tapuda 263 ada 13 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesinde yer alan ve tapuda 263 ada 13 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesinde yer alan ve tapuda 263 ada 13 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi Öğretmenler Caddesi ile Tepebaşı Caddesi üzerinde bulunan park alanına Bayreuth Parkı isminin verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi Öğretmenler Caddesi ile Tepebaşı Caddesi üzerinde bulunan park alanına Bayreuth Parkı isminin verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi Öğretmenler Caddesi ile Tepebaşı Caddesi üzerinde bulunan park alanına Bayreuth Parkı isminin verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi Öğretmenler Caddesi ile Tepebaşı Caddesi üzerinde bulunan park alanına Bayreuth Parkı isminin verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi Öğretmenler Caddesi ile Tepebaşı Caddesi üzerinde bulunan park alanına Bayreuth Parkı isminin verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediye Meclisinin 02.07.2014 tarih ve 167 sayılı kararının iptaline, Mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait, tapuda 2547 ada 1 nolu parsel üzerinde bulunan otogar binasının Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilmesi, kira gelirlerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsil edilmesi ve yeni otogarın faaliyete geçmesi ile birlikte yerlerin boşaltılarak Süleymanpaşa Belediyesi'ne bırakılması koşulu ile Mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait Gündoğdu-Turgut mahallesinde bulunan 2547 ada 1 parselin “Belediye Hizmet Binası” yapılmak kaydı ile bedelsiz devrinin talep edilmesine ve bedelsiz devir işlemlerinin yapılabilmesi için protokol yapmak üzere Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediye Meclisinin 02.07.2014 tarih ve 167 sayılı kararının iptaline, Mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait, tapuda 2547 ada 1 nolu parsel üzerinde bulunan otogar binasının Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilmesi, kira gelirlerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsil edilmesi ve yeni otogarın faaliyete geçmesi ile birlikte yerlerin boşaltılarak Süleymanpaşa Belediyesi'ne bırakılması koşulu ile Mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait Gündoğdu-Turgut mahallesinde bulunan 2547 ada 1 parselin “Belediye Hizmet Binası” yapılmak kaydı ile bedelsiz devrinin talep edilmesine ve bedelsiz devir işlemlerinin yapılabilmesi için protokol yapmak üzere Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediye Meclisinin 02.07.2014 tarih ve 167 sayılı kararının iptaline, Mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait, tapuda 2547 ada 1 nolu parsel üzerinde bulunan otogar binasının Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilmesi, kira gelirlerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsil edilmesi ve yeni otogarın faaliyete geçmesi ile birlikte yerlerin boşaltılarak Süleymanpaşa Belediyesi'ne bırakılması koşulu ile Mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait Gündoğdu-Turgut mahallesinde bulunan 2547 ada 1 parselin “Belediye Hizmet Binası” yapılmak kaydı ile bedelsiz devrinin talep edilmesine ve bedelsiz devir işlemlerinin yapılabilmesi için protokol yapmak üzere Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediye Meclisinin 02.07.2014 tarih ve 167 sayılı kararının iptaline, Mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait, tapuda 2547 ada 1 nolu parsel üzerinde bulunan otogar binasının Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilmesi, kira gelirlerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsil edilmesi ve yeni otogarın faaliyete geçmesi ile birlikte yerlerin boşaltılarak Süleymanpaşa Belediyesi'ne bırakılması koşulu ile Mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait Gündoğdu-Turgut mahallesinde bulunan 2547 ada 1 parselin “Belediye Hizmet Binası” yapılmak kaydı ile bedelsiz devrinin talep edilmesine ve bedelsiz devir işlemlerinin yapılabilmesi için protokol yapmak üzere Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediye Meclisinin 02.07.2014 tarih ve 167 sayılı kararının iptaline, Mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait, tapuda 2547 ada 1 nolu parsel üzerinde bulunan otogar binasının Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilmesi, kira gelirlerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsil edilmesi ve yeni otogarın faaliyete geçmesi ile birlikte yerlerin boşaltılarak Süleymanpaşa Belediyesi'ne bırakılması koşulu ile Mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait Gündoğdu-Turgut mahallesinde bulunan 2547 ada 1 parselin “Belediye Hizmet Binası” yapılmak kaydı ile bedelsiz devrinin talep edilmesine ve bedelsiz devir işlemlerinin yapılabilmesi için protokol yapmak üzere Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğüne ait görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen yönetmelik yeniden hazırlanmış olup, hazırlanan yönetmeliğin uygunluğunun onaylanması talep konusunun Çevre, Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğüne ait görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen yönetmelik yeniden hazırlanmış olup, hazırlanan yönetmeliğin uygunluğunun onaylanması talep konusunun Çevre, Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğüne ait görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen yönetmelik yeniden hazırlanmış olup, hazırlanan yönetmeliğin uygunluğunun onaylanması talep konusunun Çevre, Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğüne ait görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen yönetmelik yeniden hazırlanmış olup, hazırlanan yönetmeliğin uygunluğunun onaylanması talep konusunun Çevre, Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğüne ait görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen yönetmelik yeniden hazırlanmış olup, hazırlanan yönetmeliğin uygunluğunun onaylanması talep konusunun Çevre, Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
21-22 Mayıs 2016 Tarihlerinde düzenlenecek olan 2. Rodosto Şah Satranç Turnuvasında dereceye girenlere ; A Kategori (1601 ve üstü UKD puanı olan sporcular) Birinci 1.000,00 TL İkinci 650,00 TL Üçüncü 350,00 TL B Kategori (1401-1600 ve üstü UKD puanı olan sporcular) Birinci 750,00 TL İkinci 450,00 TL Üçüncü 300,00 TL C Kategori (1201-1400 ve üstü UKD puanı olan sporcular) Birinci 500,00 TL İkinci 300,00 TL Üçüncü 200,00 TL D Kategori (UKD’siz ve 1000-1200 puan aralığında olan sporcular) Birinci 250,00 TL İkinci 150,00 TL Üçüncü 100,00 TL A Kategori En İyi Bayan 350,00 TL B Kategori En İyi Bayan 300,00 TL C Kategori En İyi Bayan 200,00 TL D Kategori En İyi Bayan 100,00 TL En Küçük Yarışmacı 200,00 TL Listede belirlenen ödüllerin verilmesinin uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
21-22 Mayıs 2016 Tarihlerinde düzenlenecek olan 2. Rodosto Şah Satranç Turnuvasında dereceye girenlere ; A Kategori (1601 ve üstü UKD puanı olan sporcular) Birinci 1.000,00 TL İkinci 650,00 TL Üçüncü 350,00 TL B Kategori (1401-1600 ve üstü UKD puanı olan sporcular) Birinci 750,00 TL İkinci 450,00 TL Üçüncü 300,00 TL C Kategori (1201-1400 ve üstü UKD puanı olan sporcular) Birinci 500,00 TL İkinci 300,00 TL Üçüncü 200,00 TL D Kategori (UKD’siz ve 1000-1200 puan aralığında olan sporcular) Birinci 250,00 TL İkinci 150,00 TL Üçüncü 100,00 TL A Kategori En İyi Bayan 350,00 TL B Kategori En İyi Bayan 300,00 TL C Kategori En İyi Bayan 200,00 TL D Kategori En İyi Bayan 100,00 TL En Küçük Yarışmacı 200,00 TL Listede belirlenen ödüllerin verilmesinin uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
21-22 Mayıs 2016 Tarihlerinde düzenlenecek olan 2. Rodosto Şah Satranç Turnuvasında dereceye girenlere ; A Kategori (1601 ve üstü UKD puanı olan sporcular) Birinci 1.000,00 TL İkinci 650,00 TL Üçüncü 350,00 TL B Kategori (1401-1600 ve üstü UKD puanı olan sporcular) Birinci 750,00 TL İkinci 450,00 TL Üçüncü 300,00 TL C Kategori (1201-1400 ve üstü UKD puanı olan sporcular) Birinci 500,00 TL İkinci 300,00 TL Üçüncü 200,00 TL D Kategori (UKD’siz ve 1000-1200 puan aralığında olan sporcular) Birinci 250,00 TL İkinci 150,00 TL Üçüncü 100,00 TL A Kategori En İyi Bayan 350,00 TL B Kategori En İyi Bayan 300,00 TL C Kategori En İyi Bayan 200,00 TL D Kategori En İyi Bayan 100,00 TL En Küçük Yarışmacı 200,00 TL Listede belirlenen ödüllerin verilmesinin uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
21-22 Mayıs 2016 Tarihlerinde düzenlenecek olan 2. Rodosto Şah Satranç Turnuvasında dereceye girenlere ; A Kategori (1601 ve üstü UKD puanı olan sporcular) Birinci 1.000,00 TL İkinci 650,00 TL Üçüncü 350,00 TL B Kategori (1401-1600 ve üstü UKD puanı olan sporcular) Birinci 750,00 TL İkinci 450,00 TL Üçüncü 300,00 TL C Kategori (1201-1400 ve üstü UKD puanı olan sporcular) Birinci 500,00 TL İkinci 300,00 TL Üçüncü 200,00 TL D Kategori (UKD’siz ve 1000-1200 puan aralığında olan sporcular) Birinci 250,00 TL İkinci 150,00 TL Üçüncü 100,00 TL A Kategori En İyi Bayan 350,00 TL B Kategori En İyi Bayan 300,00 TL C Kategori En İyi Bayan 200,00 TL D Kategori En İyi Bayan 100,00 TL En Küçük Yarışmacı 200,00 TL Listede belirlenen ödüllerin verilmesinin uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
21-22 Mayıs 2016 Tarihlerinde düzenlenecek olan 2. Rodosto Şah Satranç Turnuvasında dereceye girenlere ; A Kategori (1601 ve üstü UKD puanı olan sporcular) Birinci 1.000,00 TL İkinci 650,00 TL Üçüncü 350,00 TL B Kategori (1401-1600 ve üstü UKD puanı olan sporcular) Birinci 750,00 TL İkinci 450,00 TL Üçüncü 300,00 TL C Kategori (1201-1400 ve üstü UKD puanı olan sporcular) Birinci 500,00 TL İkinci 300,00 TL Üçüncü 200,00 TL D Kategori (UKD’siz ve 1000-1200 puan aralığında olan sporcular) Birinci 250,00 TL İkinci 150,00 TL Üçüncü 100,00 TL A Kategori En İyi Bayan 350,00 TL B Kategori En İyi Bayan 300,00 TL C Kategori En İyi Bayan 200,00 TL D Kategori En İyi Bayan 100,00 TL En Küçük Yarışmacı 200,00 TL Listede belirlenen ödüllerin verilmesinin uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi sınırları içerisinde bulunan Merkez Mahalle’lerde bozulmuş Cadde ve Sokak’larda Asfalt ve Parketaş Yol Yapım, Onarım ve Yeni İmalat Yapılması İşi için İller Bankası’ndan 8.000.000.00 TL ‘lik kredi kullanılmasının uygunluğuna Belediye Meclisince 9 ret oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi sınırları içerisinde bulunan Merkez Mahalle’lerde bozulmuş Cadde ve Sokak’larda Asfalt ve Parketaş Yol Yapım, Onarım ve Yeni İmalat Yapılması İşi için İller Bankası’ndan 8.000.000.00 TL ‘lik kredi kullanılmasının uygunluğuna Belediye Meclisince 9 ret oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi sınırları içerisinde bulunan Merkez Mahalle’lerde bozulmuş Cadde ve Sokak’larda Asfalt ve Parketaş Yol Yapım, Onarım ve Yeni İmalat Yapılması İşi için İller Bankası’ndan 8.000.000.00 TL ‘lik kredi kullanılmasının uygunluğuna Belediye Meclisince 9 ret oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi sınırları içerisinde bulunan Merkez Mahalle’lerde bozulmuş Cadde ve Sokak’larda Asfalt ve Parketaş Yol Yapım, Onarım ve Yeni İmalat Yapılması İşi için İller Bankası’ndan 8.000.000.00 TL ‘lik kredi kullanılmasının uygunluğuna Belediye Meclisince 9 ret oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi sınırları içerisinde bulunan Merkez Mahalle’lerde bozulmuş Cadde ve Sokak’larda Asfalt ve Parketaş Yol Yapım, Onarım ve Yeni İmalat Yapılması İşi için İller Bankası’ndan 8.000.000.00 TL ‘lik kredi kullanılmasının uygunluğuna Belediye Meclisince 9 ret oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, Barbaros Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Tapuda 2537 nolu parselin İmar Planında bir kısmının yol alanında kalması sebebi ile taşınmazın malikinin kamulaştırma yapılması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, Barbaros Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Tapuda 2537 nolu parselin İmar Planında bir kısmının yol alanında kalması sebebi ile taşınmazın malikinin kamulaştırma yapılması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, Barbaros Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Tapuda 2537 nolu parselin İmar Planında bir kısmının yol alanında kalması sebebi ile taşınmazın malikinin kamulaştırma yapılması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, Barbaros Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Tapuda 2537 nolu parselin İmar Planında bir kısmının yol alanında kalması sebebi ile taşınmazın malikinin kamulaştırma yapılması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, Barbaros Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Tapuda 2537 nolu parselin İmar Planında bir kısmının yol alanında kalması sebebi ile taşınmazın malikinin kamulaştırma yapılması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60’ncı, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40’ncı ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35’nci maddelerine istinaden hazırlanan 2015 Mali Yılı Kesin Hesaplarının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60’ncı, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40’ncı ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35’nci maddelerine istinaden hazırlanan 2015 Mali Yılı Kesin Hesaplarının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60’ncı, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40’ncı ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35’nci maddelerine istinaden hazırlanan 2015 Mali Yılı Kesin Hesaplarının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60’ncı, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40’ncı ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35’nci maddelerine istinaden hazırlanan 2015 Mali Yılı Kesin Hesaplarının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60’ncı, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40’ncı ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35’nci maddelerine istinaden hazırlanan 2015 Mali Yılı Kesin Hesaplarının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde yer alan ve tapuda 1917 ada 79 parsel ve 111 ada 3 ve 4 parsel numaralarında kayıtlı taşınmaz ile Kumbağ Mahallesi G18B15D1B paftada yer alan tescilsiz Park Alanı için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde yer alan ve tapuda 1917 ada 79 parsel ve 111 ada 3 ve 4 parsel numaralarında kayıtlı taşınmaz ile Kumbağ Mahallesi G18B15D1B paftada yer alan tescilsiz Park Alanı için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde yer alan ve tapuda 1917 ada 79 parsel ve 111 ada 3 ve 4 parsel numaralarında kayıtlı taşınmaz ile Kumbağ Mahallesi G18B15D1B paftada yer alan tescilsiz Park Alanı için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde yer alan ve tapuda 1917 ada 79 parsel ve 111 ada 3 ve 4 parsel numaralarında kayıtlı taşınmaz ile Kumbağ Mahallesi G18B15D1B paftada yer alan tescilsiz Park Alanı için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde yer alan ve tapuda 1917 ada 79 parsel ve 111 ada 3 ve 4 parsel numaralarında kayıtlı taşınmaz ile Kumbağ Mahallesi G18B15D1B paftada yer alan tescilsiz Park Alanı için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Tapuda 1169 nolu parselin bir kısmı yol bir kısmı park alanında kalması sebebi ile kamulaştırma yapılmasını, kamulaştırma yapılmayacak ise imar planı değişikliğinden önceki imar planına dönüştürülmesi talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Tapuda 1169 nolu parselin bir kısmı yol bir kısmı park alanında kalması sebebi ile kamulaştırma yapılmasını, kamulaştırma yapılmayacak ise imar planı değişikliğinden önceki imar planına dönüştürülmesi talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Tapuda 1169 nolu parselin bir kısmı yol bir kısmı park alanında kalması sebebi ile kamulaştırma yapılmasını, kamulaştırma yapılmayacak ise imar planı değişikliğinden önceki imar planına dönüştürülmesi talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Tapuda 1169 nolu parselin bir kısmı yol bir kısmı park alanında kalması sebebi ile kamulaştırma yapılmasını, kamulaştırma yapılmayacak ise imar planı değişikliğinden önceki imar planına dönüştürülmesi talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Tapuda 1169 nolu parselin bir kısmı yol bir kısmı park alanında kalması sebebi ile kamulaştırma yapılmasını, kamulaştırma yapılmayacak ise imar planı değişikliğinden önceki imar planına dönüştürülmesi talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Sağlıklı kentleşme, nitelikli yapılaşma, kültürel, tarihi ve doğal çevre değerlerinin korunarak geliştirilmesi için ortak mesleki denetim ve teknik işbirliği yapmak amacıyla İlimizde faaliyette olan TMMOB’ye bağlı Meslek Odaları ile protokol yapılması için Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesinin kabulüne Belediye Meclisince 10 ret oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Sağlıklı kentleşme, nitelikli yapılaşma, kültürel, tarihi ve doğal çevre değerlerinin korunarak geliştirilmesi için ortak mesleki denetim ve teknik işbirliği yapmak amacıyla İlimizde faaliyette olan TMMOB’ye bağlı Meslek Odaları ile protokol yapılması için Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesinin kabulüne Belediye Meclisince 10 ret oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Sağlıklı kentleşme, nitelikli yapılaşma, kültürel, tarihi ve doğal çevre değerlerinin korunarak geliştirilmesi için ortak mesleki denetim ve teknik işbirliği yapmak amacıyla İlimizde faaliyette olan TMMOB’ye bağlı Meslek Odaları ile protokol yapılması için Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesinin kabulüne Belediye Meclisince 10 ret oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Sağlıklı kentleşme, nitelikli yapılaşma, kültürel, tarihi ve doğal çevre değerlerinin korunarak geliştirilmesi için ortak mesleki denetim ve teknik işbirliği yapmak amacıyla İlimizde faaliyette olan TMMOB’ye bağlı Meslek Odaları ile protokol yapılması için Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesinin kabulüne Belediye Meclisince 10 ret oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Sağlıklı kentleşme, nitelikli yapılaşma, kültürel, tarihi ve doğal çevre değerlerinin korunarak geliştirilmesi için ortak mesleki denetim ve teknik işbirliği yapmak amacıyla İlimizde faaliyette olan TMMOB’ye bağlı Meslek Odaları ile protokol yapılması için Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesinin kabulüne Belediye Meclisince 10 ret oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Madenler Mevkiinde yer alan Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 15.05.1991 tarih 884 sayılı kararı ile 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen alanın sınırları 30.03.2016 tarih 3087 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile revize edilmiştir. 3. Derece Arkeolojik Sit Alanının revize edilen sınırının plana işlenmesi için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Madenler Mevkiinde yer alan Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 15.05.1991 tarih 884 sayılı kararı ile 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen alanın sınırları 30.03.2016 tarih 3087 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile revize edilmiştir. 3. Derece Arkeolojik Sit Alanının revize edilen sınırının plana işlenmesi için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Madenler Mevkiinde yer alan Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 15.05.1991 tarih 884 sayılı kararı ile 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen alanın sınırları 30.03.2016 tarih 3087 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile revize edilmiştir. 3. Derece Arkeolojik Sit Alanının revize edilen sınırının plana işlenmesi için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Madenler Mevkiinde yer alan Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 15.05.1991 tarih 884 sayılı kararı ile 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen alanın sınırları 30.03.2016 tarih 3087 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile revize edilmiştir. 3. Derece Arkeolojik Sit Alanının revize edilen sınırının plana işlenmesi için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Madenler Mevkiinde yer alan Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 15.05.1991 tarih 884 sayılı kararı ile 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen alanın sınırları 30.03.2016 tarih 3087 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile revize edilmiştir. 3. Derece Arkeolojik Sit Alanının revize edilen sınırının plana işlenmesi için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesine Sarıkamış Asker Heykelinin yapılması için Kültür Komisyonunca uygun bir alan belirlenemediğinden çalışmaların devamına oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesine Sarıkamış Asker Heykelinin yapılması için Kültür Komisyonunca uygun bir alan belirlenemediğinden çalışmaların devamına oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesine Sarıkamış Asker Heykelinin yapılması için Kültür Komisyonunca uygun bir alan belirlenemediğinden çalışmaların devamına oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesine Sarıkamış Asker Heykelinin yapılması için Kültür Komisyonunca uygun bir alan belirlenemediğinden çalışmaların devamına oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesine Sarıkamış Asker Heykelinin yapılması için Kültür Komisyonunca uygun bir alan belirlenemediğinden çalışmaların devamına oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
İlçemiz Hürriyet Mahallesi hudutlarında yer alan ve tapuda 2538 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazın yanında yer alan parka 'Öğretmenler Parkı' ; 2539 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazın yanında yer alan parka ise 'Kültür Parkı' ismi verilmesine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
İlçemiz Hürriyet Mahallesi hudutlarında yer alan ve tapuda 2538 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazın yanında yer alan parka 'Öğretmenler Parkı' ; 2539 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazın yanında yer alan parka ise 'Kültür Parkı' ismi verilmesine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
İlçemiz Hürriyet Mahallesi hudutlarında yer alan ve tapuda 2538 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazın yanında yer alan parka 'Öğretmenler Parkı' ; 2539 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazın yanında yer alan parka ise 'Kültür Parkı' ismi verilmesine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
İlçemiz Hürriyet Mahallesi hudutlarında yer alan ve tapuda 2538 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazın yanında yer alan parka 'Öğretmenler Parkı' ; 2539 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazın yanında yer alan parka ise 'Kültür Parkı' ismi verilmesine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
İlçemiz Hürriyet Mahallesi hudutlarında yer alan ve tapuda 2538 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazın yanında yer alan parka 'Öğretmenler Parkı' ; 2539 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazın yanında yer alan parka ise 'Kültür Parkı' ismi verilmesine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Engelliler için teknik standartlar USTAD 2011: 2015 Çevre ve Yapı Sertifikasyonu gerekliliklerini karşılaması için ilgili şartların yerine getirilmesine destek sağlamakta olup, gerçekleştirilecek çalışmalar ve neticede hazırlanacak olan yönetmeliğe esas teşkil edecek görüş ve önerilerin toplanarak değerlendirme süreci devam ettiğinden, Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca çalışmaların devamına oybirliği ile karar verilmiş olup; belediye meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Engelliler için teknik standartlar USTAD 2011: 2015 Çevre ve Yapı Sertifikasyonu gerekliliklerini karşılaması için ilgili şartların yerine getirilmesine destek sağlamakta olup, gerçekleştirilecek çalışmalar ve neticede hazırlanacak olan yönetmeliğe esas teşkil edecek görüş ve önerilerin toplanarak değerlendirme süreci devam ettiğinden, Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca çalışmaların devamına oybirliği ile karar verilmiş olup; belediye meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Engelliler için teknik standartlar USTAD 2011: 2015 Çevre ve Yapı Sertifikasyonu gerekliliklerini karşılaması için ilgili şartların yerine getirilmesine destek sağlamakta olup, gerçekleştirilecek çalışmalar ve neticede hazırlanacak olan yönetmeliğe esas teşkil edecek görüş ve önerilerin toplanarak değerlendirme süreci devam ettiğinden, Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca çalışmaların devamına oybirliği ile karar verilmiş olup; belediye meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Engelliler için teknik standartlar USTAD 2011: 2015 Çevre ve Yapı Sertifikasyonu gerekliliklerini karşılaması için ilgili şartların yerine getirilmesine destek sağlamakta olup, gerçekleştirilecek çalışmalar ve neticede hazırlanacak olan yönetmeliğe esas teşkil edecek görüş ve önerilerin toplanarak değerlendirme süreci devam ettiğinden, Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca çalışmaların devamına oybirliği ile karar verilmiş olup; belediye meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Engelliler için teknik standartlar USTAD 2011: 2015 Çevre ve Yapı Sertifikasyonu gerekliliklerini karşılaması için ilgili şartların yerine getirilmesine destek sağlamakta olup, gerçekleştirilecek çalışmalar ve neticede hazırlanacak olan yönetmeliğe esas teşkil edecek görüş ve önerilerin toplanarak değerlendirme süreci devam ettiğinden, Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca çalışmaların devamına oybirliği ile karar verilmiş olup; belediye meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Özel Kalem Müdürlüğü'ne ait Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği'nin, ilgili müdürlükçe sunulmuş olduğu şekliyle kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Özel Kalem Müdürlüğü'ne ait Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği'nin, ilgili müdürlükçe sunulmuş olduğu şekliyle kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Özel Kalem Müdürlüğü'ne ait Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği'nin, ilgili müdürlükçe sunulmuş olduğu şekliyle kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Özel Kalem Müdürlüğü'ne ait Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği'nin, ilgili müdürlükçe sunulmuş olduğu şekliyle kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Özel Kalem Müdürlüğü'ne ait Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği'nin, ilgili müdürlükçe sunulmuş olduğu şekliyle kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesinde açılacak aynı kişi veya kuruma ait işyerlerine verilecek çalışma ruhsatlarının birden fazla bağımsız bölüm kullanılması halinde mimari projesindeki cephe görünüşlere bağlı kalmak kaydı ile tek işyeri açılış ruhsatına tabi tutulması için verilen önergeye göre yapılacak işyerlerinde • Onaylı projesindeki bağımsız bölümleri ayıran duvarların taşıyıcı olmaması ve kaldırılacak duvarların onaylı projesinin fotokopisi üzerinde gösterilerek Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ne bir kroki ile sunulması, • Kolon, kiriş, perde vs. gibi taşıyıcı sistemin sürekliliğinin bozulmaması, • Tüm işyeri harçlarının bağımsız bölüm üzerinde ayrı ayrı alınması , • Tüm bağımsız bölümlerin tek işyeri açma ruhsatına bağlanması ve bağımsız bölüm numaralarının işyeri açma ruhsatında belirtilmesi, • Mevcut bina cephelerinin bozulmaması, • Ortak kullanılacak bağımsız bölüm maliklerinin birden fazla olması durumunda noter onaylı muvafakatname alınması, şartıyla birden fazla bağımsız bölümlerin tek bağımsız bölüm olarak işyeri açma ruhsatı verilmesinin uygun olduğuna İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, belediye meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesinde açılacak aynı kişi veya kuruma ait işyerlerine verilecek çalışma ruhsatlarının birden fazla bağımsız bölüm kullanılması halinde mimari projesindeki cephe görünüşlere bağlı kalmak kaydı ile tek işyeri açılış ruhsatına tabi tutulması için verilen önergeye göre yapılacak işyerlerinde • Onaylı projesindeki bağımsız bölümleri ayıran duvarların taşıyıcı olmaması ve kaldırılacak duvarların onaylı projesinin fotokopisi üzerinde gösterilerek Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ne bir kroki ile sunulması, • Kolon, kiriş, perde vs. gibi taşıyıcı sistemin sürekliliğinin bozulmaması, • Tüm işyeri harçlarının bağımsız bölüm üzerinde ayrı ayrı alınması , • Tüm bağımsız bölümlerin tek işyeri açma ruhsatına bağlanması ve bağımsız bölüm numaralarının işyeri açma ruhsatında belirtilmesi, • Mevcut bina cephelerinin bozulmaması, • Ortak kullanılacak bağımsız bölüm maliklerinin birden fazla olması durumunda noter onaylı muvafakatname alınması, şartıyla birden fazla bağımsız bölümlerin tek bağımsız bölüm olarak işyeri açma ruhsatı verilmesinin uygun olduğuna İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, belediye meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesinde açılacak aynı kişi veya kuruma ait işyerlerine verilecek çalışma ruhsatlarının birden fazla bağımsız bölüm kullanılması halinde mimari projesindeki cephe görünüşlere bağlı kalmak kaydı ile tek işyeri açılış ruhsatına tabi tutulması için verilen önergeye göre yapılacak işyerlerinde • Onaylı projesindeki bağımsız bölümleri ayıran duvarların taşıyıcı olmaması ve kaldırılacak duvarların onaylı projesinin fotokopisi üzerinde gösterilerek Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ne bir kroki ile sunulması, • Kolon, kiriş, perde vs. gibi taşıyıcı sistemin sürekliliğinin bozulmaması, • Tüm işyeri harçlarının bağımsız bölüm üzerinde ayrı ayrı alınması , • Tüm bağımsız bölümlerin tek işyeri açma ruhsatına bağlanması ve bağımsız bölüm numaralarının işyeri açma ruhsatında belirtilmesi, • Mevcut bina cephelerinin bozulmaması, • Ortak kullanılacak bağımsız bölüm maliklerinin birden fazla olması durumunda noter onaylı muvafakatname alınması, şartıyla birden fazla bağımsız bölümlerin tek bağımsız bölüm olarak işyeri açma ruhsatı verilmesinin uygun olduğuna İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, belediye meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesinde açılacak aynı kişi veya kuruma ait işyerlerine verilecek çalışma ruhsatlarının birden fazla bağımsız bölüm kullanılması halinde mimari projesindeki cephe görünüşlere bağlı kalmak kaydı ile tek işyeri açılış ruhsatına tabi tutulması için verilen önergeye göre yapılacak işyerlerinde • Onaylı projesindeki bağımsız bölümleri ayıran duvarların taşıyıcı olmaması ve kaldırılacak duvarların onaylı projesinin fotokopisi üzerinde gösterilerek Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ne bir kroki ile sunulması, • Kolon, kiriş, perde vs. gibi taşıyıcı sistemin sürekliliğinin bozulmaması, • Tüm işyeri harçlarının bağımsız bölüm üzerinde ayrı ayrı alınması , • Tüm bağımsız bölümlerin tek işyeri açma ruhsatına bağlanması ve bağımsız bölüm numaralarının işyeri açma ruhsatında belirtilmesi, • Mevcut bina cephelerinin bozulmaması, • Ortak kullanılacak bağımsız bölüm maliklerinin birden fazla olması durumunda noter onaylı muvafakatname alınması, şartıyla birden fazla bağımsız bölümlerin tek bağımsız bölüm olarak işyeri açma ruhsatı verilmesinin uygun olduğuna İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, belediye meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesinde açılacak aynı kişi veya kuruma ait işyerlerine verilecek çalışma ruhsatlarının birden fazla bağımsız bölüm kullanılması halinde mimari projesindeki cephe görünüşlere bağlı kalmak kaydı ile tek işyeri açılış ruhsatına tabi tutulması için verilen önergeye göre yapılacak işyerlerinde • Onaylı projesindeki bağımsız bölümleri ayıran duvarların taşıyıcı olmaması ve kaldırılacak duvarların onaylı projesinin fotokopisi üzerinde gösterilerek Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ne bir kroki ile sunulması, • Kolon, kiriş, perde vs. gibi taşıyıcı sistemin sürekliliğinin bozulmaması, • Tüm işyeri harçlarının bağımsız bölüm üzerinde ayrı ayrı alınması , • Tüm bağımsız bölümlerin tek işyeri açma ruhsatına bağlanması ve bağımsız bölüm numaralarının işyeri açma ruhsatında belirtilmesi, • Mevcut bina cephelerinin bozulmaması, • Ortak kullanılacak bağımsız bölüm maliklerinin birden fazla olması durumunda noter onaylı muvafakatname alınması, şartıyla birden fazla bağımsız bölümlerin tek bağımsız bölüm olarak işyeri açma ruhsatı verilmesinin uygun olduğuna İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, belediye meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 1715 ada 14-16-17-22-23-24 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlar için sunulan Uygulama İmar plan değişikliği tekrar görüşülmüş olup Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından gelen 22.10.2015 tarihli raporda plan değişikliğinin bölgesel olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiş olsa da bölge bütünü için bir talep bulunmadığından, 02.12.2015 tarih 505 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararının devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de yapılan kapalı oylama sonucunda 15 red oya karşı 16 kabul oyu ile, İmar ve Bayındırlık Komisyonu kararının reddine ve 02.12.2015 tarih ve 505 sayılı belediye meclis kararının iptali ile 04.02.2015 tarih ve 79 sayılı belediye meclis kararı doğrultusunda, ilgilinin talebinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 1715 ada 14-16-17-22-23-24 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlar için sunulan Uygulama İmar plan değişikliği tekrar görüşülmüş olup Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından gelen 22.10.2015 tarihli raporda plan değişikliğinin bölgesel olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiş olsa da bölge bütünü için bir talep bulunmadığından, 02.12.2015 tarih 505 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararının devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de yapılan kapalı oylama sonucunda 15 red oya karşı 16 kabul oyu ile, İmar ve Bayındırlık Komisyonu kararının reddine ve 02.12.2015 tarih ve 505 sayılı belediye meclis kararının iptali ile 04.02.2015 tarih ve 79 sayılı belediye meclis kararı doğrultusunda, ilgilinin talebinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 1715 ada 14-16-17-22-23-24 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlar için sunulan Uygulama İmar plan değişikliği tekrar görüşülmüş olup Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından gelen 22.10.2015 tarihli raporda plan değişikliğinin bölgesel olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiş olsa da bölge bütünü için bir talep bulunmadığından, 02.12.2015 tarih 505 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararının devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de yapılan kapalı oylama sonucunda 15 red oya karşı 16 kabul oyu ile, İmar ve Bayındırlık Komisyonu kararının reddine ve 02.12.2015 tarih ve 505 sayılı belediye meclis kararının iptali ile 04.02.2015 tarih ve 79 sayılı belediye meclis kararı doğrultusunda, ilgilinin talebinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 1715 ada 14-16-17-22-23-24 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlar için sunulan Uygulama İmar plan değişikliği tekrar görüşülmüş olup Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından gelen 22.10.2015 tarihli raporda plan değişikliğinin bölgesel olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiş olsa da bölge bütünü için bir talep bulunmadığından, 02.12.2015 tarih 505 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararının devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de yapılan kapalı oylama sonucunda 15 red oya karşı 16 kabul oyu ile, İmar ve Bayındırlık Komisyonu kararının reddine ve 02.12.2015 tarih ve 505 sayılı belediye meclis kararının iptali ile 04.02.2015 tarih ve 79 sayılı belediye meclis kararı doğrultusunda, ilgilinin talebinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 1715 ada 14-16-17-22-23-24 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlar için sunulan Uygulama İmar plan değişikliği tekrar görüşülmüş olup Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından gelen 22.10.2015 tarihli raporda plan değişikliğinin bölgesel olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiş olsa da bölge bütünü için bir talep bulunmadığından, 02.12.2015 tarih 505 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararının devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de yapılan kapalı oylama sonucunda 15 red oya karşı 16 kabul oyu ile, İmar ve Bayındırlık Komisyonu kararının reddine ve 02.12.2015 tarih ve 505 sayılı belediye meclis kararının iptali ile 04.02.2015 tarih ve 79 sayılı belediye meclis kararı doğrultusunda, ilgilinin talebinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz (Karadeniz) Mahallesinde yer alan ve tapuda 530 ada 23 parsele ilişkin sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz (Karadeniz) Mahallesinde yer alan ve tapuda 530 ada 23 parsele ilişkin sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz (Karadeniz) Mahallesinde yer alan ve tapuda 530 ada 23 parsele ilişkin sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz (Karadeniz) Mahallesinde yer alan ve tapuda 530 ada 23 parsele ilişkin sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz (Karadeniz) Mahallesinde yer alan ve tapuda 530 ada 23 parsele ilişkin sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Nusratlı Mahallesinde bulunan 386 parsel ile birlikte 383, 384, 385 ve 1042 parsellerin Nazım İmar Planı onaylanmış olup 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave İmar Planının onaylanması için sunulan plan teklifinin doğu kesimindeki 7 metrelik yol talep sahibinin mülkiyetinde olmayan 357, 355, 351, 94 ve 95 nolu parsellerden de geçtiğinden ve parsel maliklerinden muvafakat alınmadığından talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Nusratlı Mahallesinde bulunan 386 parsel ile birlikte 383, 384, 385 ve 1042 parsellerin Nazım İmar Planı onaylanmış olup 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave İmar Planının onaylanması için sunulan plan teklifinin doğu kesimindeki 7 metrelik yol talep sahibinin mülkiyetinde olmayan 357, 355, 351, 94 ve 95 nolu parsellerden de geçtiğinden ve parsel maliklerinden muvafakat alınmadığından talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Nusratlı Mahallesinde bulunan 386 parsel ile birlikte 383, 384, 385 ve 1042 parsellerin Nazım İmar Planı onaylanmış olup 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave İmar Planının onaylanması için sunulan plan teklifinin doğu kesimindeki 7 metrelik yol talep sahibinin mülkiyetinde olmayan 357, 355, 351, 94 ve 95 nolu parsellerden de geçtiğinden ve parsel maliklerinden muvafakat alınmadığından talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Nusratlı Mahallesinde bulunan 386 parsel ile birlikte 383, 384, 385 ve 1042 parsellerin Nazım İmar Planı onaylanmış olup 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave İmar Planının onaylanması için sunulan plan teklifinin doğu kesimindeki 7 metrelik yol talep sahibinin mülkiyetinde olmayan 357, 355, 351, 94 ve 95 nolu parsellerden de geçtiğinden ve parsel maliklerinden muvafakat alınmadığından talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Nusratlı Mahallesinde bulunan 386 parsel ile birlikte 383, 384, 385 ve 1042 parsellerin Nazım İmar Planı onaylanmış olup 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave İmar Planının onaylanması için sunulan plan teklifinin doğu kesimindeki 7 metrelik yol talep sahibinin mülkiyetinde olmayan 357, 355, 351, 94 ve 95 nolu parsellerden de geçtiğinden ve parsel maliklerinden muvafakat alınmadığından talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, tapuda 9312 nolu parselin 02.06.1988 tarihinde Karacakılavuz Belediyesince kamulaştırma kararı alınmış olduğundan, Kamulaştırma ile ilgili yarım kalmış işlemlere devam edilmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, tapuda 9312 nolu parselin 02.06.1988 tarihinde Karacakılavuz Belediyesince kamulaştırma kararı alınmış olduğundan, Kamulaştırma ile ilgili yarım kalmış işlemlere devam edilmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, tapuda 9312 nolu parselin 02.06.1988 tarihinde Karacakılavuz Belediyesince kamulaştırma kararı alınmış olduğundan, Kamulaştırma ile ilgili yarım kalmış işlemlere devam edilmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, tapuda 9312 nolu parselin 02.06.1988 tarihinde Karacakılavuz Belediyesince kamulaştırma kararı alınmış olduğundan, Kamulaştırma ile ilgili yarım kalmış işlemlere devam edilmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, tapuda 9312 nolu parselin 02.06.1988 tarihinde Karacakılavuz Belediyesince kamulaştırma kararı alınmış olduğundan, Kamulaştırma ile ilgili yarım kalmış işlemlere devam edilmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Tekirdağ – Malkara Devlet Yolu’nun Yenibağlar Kavşağı ile ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Tekirdağ – Malkara Devlet Yolu’nun Yenibağlar Kavşağı ile ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Tekirdağ – Malkara Devlet Yolu’nun Yenibağlar Kavşağı ile ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Tekirdağ – Malkara Devlet Yolu’nun Yenibağlar Kavşağı ile ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Tekirdağ – Malkara Devlet Yolu’nun Yenibağlar Kavşağı ile ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan tapuda 2163 ada 4 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz bir imar yolundan cephe almadığından, kentin yerleşim alanında yer aldığından ve taşkın sahada kaldığından talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan tapuda 2163 ada 4 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz bir imar yolundan cephe almadığından, kentin yerleşim alanında yer aldığından ve taşkın sahada kaldığından talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan tapuda 2163 ada 4 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz bir imar yolundan cephe almadığından, kentin yerleşim alanında yer aldığından ve taşkın sahada kaldığından talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan tapuda 2163 ada 4 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz bir imar yolundan cephe almadığından, kentin yerleşim alanında yer aldığından ve taşkın sahada kaldığından talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan tapuda 2163 ada 4 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz bir imar yolundan cephe almadığından, kentin yerleşim alanında yer aldığından ve taşkın sahada kaldığından talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Barbaros Mahallesinde bulunan tapuda 1294 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın kamulaştırılmasına, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Barbaros Mahallesinde bulunan tapuda 1294 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın kamulaştırılmasına, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Barbaros Mahallesinde bulunan tapuda 1294 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın kamulaştırılmasına, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Barbaros Mahallesinde bulunan tapuda 1294 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın kamulaştırılmasına, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Barbaros Mahallesinde bulunan tapuda 1294 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın kamulaştırılmasına, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesinde bulunan tapuda 643 ada, 227 parselin T.C. Milli Eğitim Bakanlığına tahsisi ile ilgili Belediye Başkanına yetki verilmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesinde bulunan tapuda 643 ada, 227 parselin T.C. Milli Eğitim Bakanlığına tahsisi ile ilgili Belediye Başkanına yetki verilmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesinde bulunan tapuda 643 ada, 227 parselin T.C. Milli Eğitim Bakanlığına tahsisi ile ilgili Belediye Başkanına yetki verilmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesinde bulunan tapuda 643 ada, 227 parselin T.C. Milli Eğitim Bakanlığına tahsisi ile ilgili Belediye Başkanına yetki verilmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesinde bulunan tapuda 643 ada, 227 parselin T.C. Milli Eğitim Bakanlığına tahsisi ile ilgili Belediye Başkanına yetki verilmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, Sanatçılar Caddesi No:37 de mülkiyeti Belediyemize ait 9 ada 5 parsel’in üzerinde bulunan binanın o günkü tarihteki haliyle durup durmadığı, vergilerinin ödenip ödenmediği bilgisinin ilgili Müdürlüklerden istenmesi ve gelecek olan cevaba göre karar verilmek üzere çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, Sanatçılar Caddesi No:37 de mülkiyeti Belediyemize ait 9 ada 5 parsel’in üzerinde bulunan binanın o günkü tarihteki haliyle durup durmadığı, vergilerinin ödenip ödenmediği bilgisinin ilgili Müdürlüklerden istenmesi ve gelecek olan cevaba göre karar verilmek üzere çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, Sanatçılar Caddesi No:37 de mülkiyeti Belediyemize ait 9 ada 5 parsel’in üzerinde bulunan binanın o günkü tarihteki haliyle durup durmadığı, vergilerinin ödenip ödenmediği bilgisinin ilgili Müdürlüklerden istenmesi ve gelecek olan cevaba göre karar verilmek üzere çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, Sanatçılar Caddesi No:37 de mülkiyeti Belediyemize ait 9 ada 5 parsel’in üzerinde bulunan binanın o günkü tarihteki haliyle durup durmadığı, vergilerinin ödenip ödenmediği bilgisinin ilgili Müdürlüklerden istenmesi ve gelecek olan cevaba göre karar verilmek üzere çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, Sanatçılar Caddesi No:37 de mülkiyeti Belediyemize ait 9 ada 5 parsel’in üzerinde bulunan binanın o günkü tarihteki haliyle durup durmadığı, vergilerinin ödenip ödenmediği bilgisinin ilgili Müdürlüklerden istenmesi ve gelecek olan cevaba göre karar verilmek üzere çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Nusratlı Mahallesi, 1237 (eski 504-505) numaralı parsele yönelik sunulan Uygulama İmar Planı Teklifinin yapılaşma koşullarıyla ilgili Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına yazı ile görüş sorulmuş olup, görüş geldiğinde karar vermek üzere çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Nusratlı Mahallesi, 1237 (eski 504-505) numaralı parsele yönelik sunulan Uygulama İmar Planı Teklifinin yapılaşma koşullarıyla ilgili Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına yazı ile görüş sorulmuş olup, görüş geldiğinde karar vermek üzere çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Nusratlı Mahallesi, 1237 (eski 504-505) numaralı parsele yönelik sunulan Uygulama İmar Planı Teklifinin yapılaşma koşullarıyla ilgili Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına yazı ile görüş sorulmuş olup, görüş geldiğinde karar vermek üzere çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Nusratlı Mahallesi, 1237 (eski 504-505) numaralı parsele yönelik sunulan Uygulama İmar Planı Teklifinin yapılaşma koşullarıyla ilgili Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına yazı ile görüş sorulmuş olup, görüş geldiğinde karar vermek üzere çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Nusratlı Mahallesi, 1237 (eski 504-505) numaralı parsele yönelik sunulan Uygulama İmar Planı Teklifinin yapılaşma koşullarıyla ilgili Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına yazı ile görüş sorulmuş olup, görüş geldiğinde karar vermek üzere çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan tapuda, 1465 ada, 104 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın kamulaştırılmasına, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına, Berk ÖGE ve Nevzat BAHAR’ın ret oyuna karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de 10 ret oya karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan tapuda, 1465 ada, 104 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın kamulaştırılmasına, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına, Berk ÖGE ve Nevzat BAHAR’ın ret oyuna karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de 10 ret oya karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan tapuda, 1465 ada, 104 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın kamulaştırılmasına, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına, Berk ÖGE ve Nevzat BAHAR’ın ret oyuna karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de 10 ret oya karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan tapuda, 1465 ada, 104 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın kamulaştırılmasına, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına, Berk ÖGE ve Nevzat BAHAR’ın ret oyuna karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de 10 ret oya karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan tapuda, 1465 ada, 104 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın kamulaştırılmasına, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına, Berk ÖGE ve Nevzat BAHAR’ın ret oyuna karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de 10 ret oya karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü’nün 29.03.2016 tarih E.73065 sayılı yazısına göre 700 ada 338 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırıldığı, 607 ada 17 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması imar uygulamasından sonra gerçekleştirildiği bildirilmiş olup talebin reddine, ilgili Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü yazısının Süleymanpaşa Tapu Müdürlüğü’ne gönderilmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü’nün 29.03.2016 tarih E.73065 sayılı yazısına göre 700 ada 338 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırıldığı, 607 ada 17 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması imar uygulamasından sonra gerçekleştirildiği bildirilmiş olup talebin reddine, ilgili Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü yazısının Süleymanpaşa Tapu Müdürlüğü’ne gönderilmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü’nün 29.03.2016 tarih E.73065 sayılı yazısına göre 700 ada 338 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırıldığı, 607 ada 17 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması imar uygulamasından sonra gerçekleştirildiği bildirilmiş olup talebin reddine, ilgili Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü yazısının Süleymanpaşa Tapu Müdürlüğü’ne gönderilmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü’nün 29.03.2016 tarih E.73065 sayılı yazısına göre 700 ada 338 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırıldığı, 607 ada 17 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması imar uygulamasından sonra gerçekleştirildiği bildirilmiş olup talebin reddine, ilgili Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü yazısının Süleymanpaşa Tapu Müdürlüğü’ne gönderilmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü’nün 29.03.2016 tarih E.73065 sayılı yazısına göre 700 ada 338 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırıldığı, 607 ada 17 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması imar uygulamasından sonra gerçekleştirildiği bildirilmiş olup talebin reddine, ilgili Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü yazısının Süleymanpaşa Tapu Müdürlüğü’ne gönderilmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Engelliler için teknik standartlar USTAD 2011: 2015 Çevre ve Yapı Sertifikasyonu gerekliliklerini karşılaması için ilgili şartların yerine getirilmesine destek sağlanması ile ilgili çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Engelliler için teknik standartlar USTAD 2011: 2015 Çevre ve Yapı Sertifikasyonu gerekliliklerini karşılaması için ilgili şartların yerine getirilmesine destek sağlanması ile ilgili çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Engelliler için teknik standartlar USTAD 2011: 2015 Çevre ve Yapı Sertifikasyonu gerekliliklerini karşılaması için ilgili şartların yerine getirilmesine destek sağlanması ile ilgili çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Engelliler için teknik standartlar USTAD 2011: 2015 Çevre ve Yapı Sertifikasyonu gerekliliklerini karşılaması için ilgili şartların yerine getirilmesine destek sağlanması ile ilgili çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Engelliler için teknik standartlar USTAD 2011: 2015 Çevre ve Yapı Sertifikasyonu gerekliliklerini karşılaması için ilgili şartların yerine getirilmesine destek sağlanması ile ilgili çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi 1576 ve 1577 parselde kayıtlı taşınmazlara ait talebin ekinde sunulan folyede belirtilen terkin ve takas işlemlerine konu olan parsellerin terk edilecek alanlardan birinin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı sorumluluğunda, diğerlerinin Süleymanpaşa Belediyesi sorumluluk alanında olması sebebiyle, ayrı ayrı dosyalar ile müracaat edildiğinde değerlendirileceğinden talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi 1576 ve 1577 parselde kayıtlı taşınmazlara ait talebin ekinde sunulan folyede belirtilen terkin ve takas işlemlerine konu olan parsellerin terk edilecek alanlardan birinin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı sorumluluğunda, diğerlerinin Süleymanpaşa Belediyesi sorumluluk alanında olması sebebiyle, ayrı ayrı dosyalar ile müracaat edildiğinde değerlendirileceğinden talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi 1576 ve 1577 parselde kayıtlı taşınmazlara ait talebin ekinde sunulan folyede belirtilen terkin ve takas işlemlerine konu olan parsellerin terk edilecek alanlardan birinin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı sorumluluğunda, diğerlerinin Süleymanpaşa Belediyesi sorumluluk alanında olması sebebiyle, ayrı ayrı dosyalar ile müracaat edildiğinde değerlendirileceğinden talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi 1576 ve 1577 parselde kayıtlı taşınmazlara ait talebin ekinde sunulan folyede belirtilen terkin ve takas işlemlerine konu olan parsellerin terk edilecek alanlardan birinin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı sorumluluğunda, diğerlerinin Süleymanpaşa Belediyesi sorumluluk alanında olması sebebiyle, ayrı ayrı dosyalar ile müracaat edildiğinde değerlendirileceğinden talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi 1576 ve 1577 parselde kayıtlı taşınmazlara ait talebin ekinde sunulan folyede belirtilen terkin ve takas işlemlerine konu olan parsellerin terk edilecek alanlardan birinin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı sorumluluğunda, diğerlerinin Süleymanpaşa Belediyesi sorumluluk alanında olması sebebiyle, ayrı ayrı dosyalar ile müracaat edildiğinde değerlendirileceğinden talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan tapuda 700 ada, 428 nolu parselin 700 ada, 209 nolu parsel sahibine tevhit şartı ile satışının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan tapuda 700 ada, 428 nolu parselin 700 ada, 209 nolu parsel sahibine tevhit şartı ile satışının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan tapuda 700 ada, 428 nolu parselin 700 ada, 209 nolu parsel sahibine tevhit şartı ile satışının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan tapuda 700 ada, 428 nolu parselin 700 ada, 209 nolu parsel sahibine tevhit şartı ile satışının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan tapuda 700 ada, 428 nolu parselin 700 ada, 209 nolu parsel sahibine tevhit şartı ile satışının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 2445 ada, 1 parsel, 2444 ada, 1 parsel nolu taşınmazlarla ilgili alanda başka kurumların yatırımının olup olmayacağı ile ilgili Tekirdağ Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na yazı ile sorulmasına, cevap geldikten sonra karar alınmak üzere çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 2445 ada, 1 parsel, 2444 ada, 1 parsel nolu taşınmazlarla ilgili alanda başka kurumların yatırımının olup olmayacağı ile ilgili Tekirdağ Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na yazı ile sorulmasına, cevap geldikten sonra karar alınmak üzere çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 2445 ada, 1 parsel, 2444 ada, 1 parsel nolu taşınmazlarla ilgili alanda başka kurumların yatırımının olup olmayacağı ile ilgili Tekirdağ Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na yazı ile sorulmasına, cevap geldikten sonra karar alınmak üzere çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 2445 ada, 1 parsel, 2444 ada, 1 parsel nolu taşınmazlarla ilgili alanda başka kurumların yatırımının olup olmayacağı ile ilgili Tekirdağ Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na yazı ile sorulmasına, cevap geldikten sonra karar alınmak üzere çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 2445 ada, 1 parsel, 2444 ada, 1 parsel nolu taşınmazlarla ilgili alanda başka kurumların yatırımının olup olmayacağı ile ilgili Tekirdağ Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na yazı ile sorulmasına, cevap geldikten sonra karar alınmak üzere çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda, 2241 ada, 363 parsel imar planında otopark alanında kalmakta olup bu alanla ilgili yetki görev ve sorumluluğun hangi kurumda olduğu ile ilgili Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne yazı ile sorulmasına, 2085 ada 1 parsel ve 2084 ada 329 parseller imar planında Resmi Kurum Alanında kalmakta olduğundan burada yatırım yapacak kurumların hangileri olduğu veya olacağı ile ilgili Tekirdağ Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na yazı ile sorulmasına, her iki kurumdan cevaplar geldikten sonra karar alınmak üzere çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda, 2241 ada, 363 parsel imar planında otopark alanında kalmakta olup bu alanla ilgili yetki görev ve sorumluluğun hangi kurumda olduğu ile ilgili Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne yazı ile sorulmasına, 2085 ada 1 parsel ve 2084 ada 329 parseller imar planında Resmi Kurum Alanında kalmakta olduğundan burada yatırım yapacak kurumların hangileri olduğu veya olacağı ile ilgili Tekirdağ Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na yazı ile sorulmasına, her iki kurumdan cevaplar geldikten sonra karar alınmak üzere çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda, 2241 ada, 363 parsel imar planında otopark alanında kalmakta olup bu alanla ilgili yetki görev ve sorumluluğun hangi kurumda olduğu ile ilgili Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne yazı ile sorulmasına, 2085 ada 1 parsel ve 2084 ada 329 parseller imar planında Resmi Kurum Alanında kalmakta olduğundan burada yatırım yapacak kurumların hangileri olduğu veya olacağı ile ilgili Tekirdağ Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na yazı ile sorulmasına, her iki kurumdan cevaplar geldikten sonra karar alınmak üzere çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda, 2241 ada, 363 parsel imar planında otopark alanında kalmakta olup bu alanla ilgili yetki görev ve sorumluluğun hangi kurumda olduğu ile ilgili Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne yazı ile sorulmasına, 2085 ada 1 parsel ve 2084 ada 329 parseller imar planında Resmi Kurum Alanında kalmakta olduğundan burada yatırım yapacak kurumların hangileri olduğu veya olacağı ile ilgili Tekirdağ Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na yazı ile sorulmasına, her iki kurumdan cevaplar geldikten sonra karar alınmak üzere çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda, 2241 ada, 363 parsel imar planında otopark alanında kalmakta olup bu alanla ilgili yetki görev ve sorumluluğun hangi kurumda olduğu ile ilgili Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne yazı ile sorulmasına, 2085 ada 1 parsel ve 2084 ada 329 parseller imar planında Resmi Kurum Alanında kalmakta olduğundan burada yatırım yapacak kurumların hangileri olduğu veya olacağı ile ilgili Tekirdağ Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na yazı ile sorulmasına, her iki kurumdan cevaplar geldikten sonra karar alınmak üzere çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda 2358 ada, 126 parselin güneydoğusundaki alanın ihdasen oluşturulmasından sonra, 2358 ada, 126 parsel sahibine tevhit şartı ile satışının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda 2358 ada, 126 parselin güneydoğusundaki alanın ihdasen oluşturulmasından sonra, 2358 ada, 126 parsel sahibine tevhit şartı ile satışının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda 2358 ada, 126 parselin güneydoğusundaki alanın ihdasen oluşturulmasından sonra, 2358 ada, 126 parsel sahibine tevhit şartı ile satışının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda 2358 ada, 126 parselin güneydoğusundaki alanın ihdasen oluşturulmasından sonra, 2358 ada, 126 parsel sahibine tevhit şartı ile satışının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda 2358 ada, 126 parselin güneydoğusundaki alanın ihdasen oluşturulmasından sonra, 2358 ada, 126 parsel sahibine tevhit şartı ile satışının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ortacami Mahallesinde bulunan tapuda, 1641 ada, 2 parselin kamulaştırmasına, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ortacami Mahallesinde bulunan tapuda, 1641 ada, 2 parselin kamulaştırmasına, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ortacami Mahallesinde bulunan tapuda, 1641 ada, 2 parselin kamulaştırmasına, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ortacami Mahallesinde bulunan tapuda, 1641 ada, 2 parselin kamulaştırmasına, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ortacami Mahallesinde bulunan tapuda, 1641 ada, 2 parselin kamulaştırmasına, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
22.02.2016 tarih E.125 sayılı Tekirdağ Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü yazısı ekinde bulunan Aile Sağlığı Merkezlerinden 1700 ada 9 parsel ( Aydoğdu ASM) ve 1449 parsel (Değirmenaltı ASM) Süleymanpaşa Belediyesine ait olup Tekirdağ Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü adına bedelli veya bedelsiz devrinin veya hazineye ait taşınmazlarla takasının yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesine, 1271 ada 1 parsel (Gündoğdu ASM) Maliye Hazinesine ait olup Süleymanpaşa Belediyesinin yetkisinde bulunmadığından devir işlemiyle ilgili karar alınmasına gerek olmadığına, 885 ada 8 parsel (Tepe Değirmenler ASM) özel şahısa ait olduğundan devir işlemiyle ilgili karar alınmasına gerek olmadığına, Karacakılavuz Mahallesi 9325 parsel (Karacakılavuz ASM) imar planında Belediye Hizmet Alanında kaldığından ve tapu kaydında “ Krokisinde A harfi ile gösterilen kısmın birinci katı ilkolula aittir“ yazmakta olduğundan öncelikle Milli Eğitim Müdürülüğü’nden uygun görüş alındıktan sonra karar verilmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
22.02.2016 tarih E.125 sayılı Tekirdağ Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü yazısı ekinde bulunan Aile Sağlığı Merkezlerinden 1700 ada 9 parsel ( Aydoğdu ASM) ve 1449 parsel (Değirmenaltı ASM) Süleymanpaşa Belediyesine ait olup Tekirdağ Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü adına bedelli veya bedelsiz devrinin veya hazineye ait taşınmazlarla takasının yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesine, 1271 ada 1 parsel (Gündoğdu ASM) Maliye Hazinesine ait olup Süleymanpaşa Belediyesinin yetkisinde bulunmadığından devir işlemiyle ilgili karar alınmasına gerek olmadığına, 885 ada 8 parsel (Tepe Değirmenler ASM) özel şahısa ait olduğundan devir işlemiyle ilgili karar alınmasına gerek olmadığına, Karacakılavuz Mahallesi 9325 parsel (Karacakılavuz ASM) imar planında Belediye Hizmet Alanında kaldığından ve tapu kaydında “ Krokisinde A harfi ile gösterilen kısmın birinci katı ilkolula aittir“ yazmakta olduğundan öncelikle Milli Eğitim Müdürülüğü’nden uygun görüş alındıktan sonra karar verilmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
22.02.2016 tarih E.125 sayılı Tekirdağ Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü yazısı ekinde bulunan Aile Sağlığı Merkezlerinden 1700 ada 9 parsel ( Aydoğdu ASM) ve 1449 parsel (Değirmenaltı ASM) Süleymanpaşa Belediyesine ait olup Tekirdağ Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü adına bedelli veya bedelsiz devrinin veya hazineye ait taşınmazlarla takasının yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesine, 1271 ada 1 parsel (Gündoğdu ASM) Maliye Hazinesine ait olup Süleymanpaşa Belediyesinin yetkisinde bulunmadığından devir işlemiyle ilgili karar alınmasına gerek olmadığına, 885 ada 8 parsel (Tepe Değirmenler ASM) özel şahısa ait olduğundan devir işlemiyle ilgili karar alınmasına gerek olmadığına, Karacakılavuz Mahallesi 9325 parsel (Karacakılavuz ASM) imar planında Belediye Hizmet Alanında kaldığından ve tapu kaydında “ Krokisinde A harfi ile gösterilen kısmın birinci katı ilkolula aittir“ yazmakta olduğundan öncelikle Milli Eğitim Müdürülüğü’nden uygun görüş alındıktan sonra karar verilmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
22.02.2016 tarih E.125 sayılı Tekirdağ Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü yazısı ekinde bulunan Aile Sağlığı Merkezlerinden 1700 ada 9 parsel ( Aydoğdu ASM) ve 1449 parsel (Değirmenaltı ASM) Süleymanpaşa Belediyesine ait olup Tekirdağ Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü adına bedelli veya bedelsiz devrinin veya hazineye ait taşınmazlarla takasının yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesine, 1271 ada 1 parsel (Gündoğdu ASM) Maliye Hazinesine ait olup Süleymanpaşa Belediyesinin yetkisinde bulunmadığından devir işlemiyle ilgili karar alınmasına gerek olmadığına, 885 ada 8 parsel (Tepe Değirmenler ASM) özel şahısa ait olduğundan devir işlemiyle ilgili karar alınmasına gerek olmadığına, Karacakılavuz Mahallesi 9325 parsel (Karacakılavuz ASM) imar planında Belediye Hizmet Alanında kaldığından ve tapu kaydında “ Krokisinde A harfi ile gösterilen kısmın birinci katı ilkolula aittir“ yazmakta olduğundan öncelikle Milli Eğitim Müdürülüğü’nden uygun görüş alındıktan sonra karar verilmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
22.02.2016 tarih E.125 sayılı Tekirdağ Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü yazısı ekinde bulunan Aile Sağlığı Merkezlerinden 1700 ada 9 parsel ( Aydoğdu ASM) ve 1449 parsel (Değirmenaltı ASM) Süleymanpaşa Belediyesine ait olup Tekirdağ Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü adına bedelli veya bedelsiz devrinin veya hazineye ait taşınmazlarla takasının yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesine, 1271 ada 1 parsel (Gündoğdu ASM) Maliye Hazinesine ait olup Süleymanpaşa Belediyesinin yetkisinde bulunmadığından devir işlemiyle ilgili karar alınmasına gerek olmadığına, 885 ada 8 parsel (Tepe Değirmenler ASM) özel şahısa ait olduğundan devir işlemiyle ilgili karar alınmasına gerek olmadığına, Karacakılavuz Mahallesi 9325 parsel (Karacakılavuz ASM) imar planında Belediye Hizmet Alanında kaldığından ve tapu kaydında “ Krokisinde A harfi ile gösterilen kısmın birinci katı ilkolula aittir“ yazmakta olduğundan öncelikle Milli Eğitim Müdürülüğü’nden uygun görüş alındıktan sonra karar verilmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda 727 ada, 279 parsel ve 636 ada, 278 parsellerin kamulaştırılmasına, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca kabulüne oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda 727 ada, 279 parsel ve 636 ada, 278 parsellerin kamulaştırılmasına, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca kabulüne oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda 727 ada, 279 parsel ve 636 ada, 278 parsellerin kamulaştırılmasına, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca kabulüne oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda 727 ada, 279 parsel ve 636 ada, 278 parsellerin kamulaştırılmasına, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca kabulüne oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda 727 ada, 279 parsel ve 636 ada, 278 parsellerin kamulaştırılmasına, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca kabulüne oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizce söz konusu 2752 ve 2755 ada arasındaki park alanında 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun gereğince “Tema Park” yaptırılması düşünüldüğünden Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2015 tarih ve 789 sayılı kararı ile 5 (beş) yıllığına belediyemize tahsisine karar verilmiştir. Belediyemizce yaptırılacak hizmetin kapsamlı ve maliyetli bir hizmet olması nedeni ile 5 (beş) yıllık tahsis süresi yetersiz kaldığından imar planında park alanında kalan 2752 ve 2755 ada arasındaki 52308,00m2 tescilsiz alanın her türlü kullanım hakkının Süleymanpaşa Belediyesine bedelsiz devrinin talep edilmesinin kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizce söz konusu 2752 ve 2755 ada arasındaki park alanında 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun gereğince “Tema Park” yaptırılması düşünüldüğünden Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2015 tarih ve 789 sayılı kararı ile 5 (beş) yıllığına belediyemize tahsisine karar verilmiştir. Belediyemizce yaptırılacak hizmetin kapsamlı ve maliyetli bir hizmet olması nedeni ile 5 (beş) yıllık tahsis süresi yetersiz kaldığından imar planında park alanında kalan 2752 ve 2755 ada arasındaki 52308,00m2 tescilsiz alanın her türlü kullanım hakkının Süleymanpaşa Belediyesine bedelsiz devrinin talep edilmesinin kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizce söz konusu 2752 ve 2755 ada arasındaki park alanında 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun gereğince “Tema Park” yaptırılması düşünüldüğünden Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2015 tarih ve 789 sayılı kararı ile 5 (beş) yıllığına belediyemize tahsisine karar verilmiştir. Belediyemizce yaptırılacak hizmetin kapsamlı ve maliyetli bir hizmet olması nedeni ile 5 (beş) yıllık tahsis süresi yetersiz kaldığından imar planında park alanında kalan 2752 ve 2755 ada arasındaki 52308,00m2 tescilsiz alanın her türlü kullanım hakkının Süleymanpaşa Belediyesine bedelsiz devrinin talep edilmesinin kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizce söz konusu 2752 ve 2755 ada arasındaki park alanında 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun gereğince “Tema Park” yaptırılması düşünüldüğünden Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2015 tarih ve 789 sayılı kararı ile 5 (beş) yıllığına belediyemize tahsisine karar verilmiştir. Belediyemizce yaptırılacak hizmetin kapsamlı ve maliyetli bir hizmet olması nedeni ile 5 (beş) yıllık tahsis süresi yetersiz kaldığından imar planında park alanında kalan 2752 ve 2755 ada arasındaki 52308,00m2 tescilsiz alanın her türlü kullanım hakkının Süleymanpaşa Belediyesine bedelsiz devrinin talep edilmesinin kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizce söz konusu 2752 ve 2755 ada arasındaki park alanında 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun gereğince “Tema Park” yaptırılması düşünüldüğünden Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2015 tarih ve 789 sayılı kararı ile 5 (beş) yıllığına belediyemize tahsisine karar verilmiştir. Belediyemizce yaptırılacak hizmetin kapsamlı ve maliyetli bir hizmet olması nedeni ile 5 (beş) yıllık tahsis süresi yetersiz kaldığından imar planında park alanında kalan 2752 ve 2755 ada arasındaki 52308,00m2 tescilsiz alanın her türlü kullanım hakkının Süleymanpaşa Belediyesine bedelsiz devrinin talep edilmesinin kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde bulunan tapuda 1295 parsel nolu taşınmazın İmar Planlarında Yol ve Park alanında kalmakta olduğu belirtilerek, bu taşınmazın kamulaştırılması, mümkün değil ise eşdeğer bir parselle trampa edilmesi talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde bulunan tapuda 1295 parsel nolu taşınmazın İmar Planlarında Yol ve Park alanında kalmakta olduğu belirtilerek, bu taşınmazın kamulaştırılması, mümkün değil ise eşdeğer bir parselle trampa edilmesi talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde bulunan tapuda 1295 parsel nolu taşınmazın İmar Planlarında Yol ve Park alanında kalmakta olduğu belirtilerek, bu taşınmazın kamulaştırılması, mümkün değil ise eşdeğer bir parselle trampa edilmesi talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde bulunan tapuda 1295 parsel nolu taşınmazın İmar Planlarında Yol ve Park alanında kalmakta olduğu belirtilerek, bu taşınmazın kamulaştırılması, mümkün değil ise eşdeğer bir parselle trampa edilmesi talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde bulunan tapuda 1295 parsel nolu taşınmazın İmar Planlarında Yol ve Park alanında kalmakta olduğu belirtilerek, bu taşınmazın kamulaştırılması, mümkün değil ise eşdeğer bir parselle trampa edilmesi talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi,Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda 1482 Ada, 94 Parsel noluı taşınmazın İmar Planlarında Yol ve Park alanında kalmakta olduğu belirtilerek, bu taşınmazın kamulaştırılması, mümkün değil ise eşdeğer bir parselle trampa edilmesi talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi,Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda 1482 Ada, 94 Parsel noluı taşınmazın İmar Planlarında Yol ve Park alanında kalmakta olduğu belirtilerek, bu taşınmazın kamulaştırılması, mümkün değil ise eşdeğer bir parselle trampa edilmesi talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi,Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda 1482 Ada, 94 Parsel noluı taşınmazın İmar Planlarında Yol ve Park alanında kalmakta olduğu belirtilerek, bu taşınmazın kamulaştırılması, mümkün değil ise eşdeğer bir parselle trampa edilmesi talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi,Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda 1482 Ada, 94 Parsel noluı taşınmazın İmar Planlarında Yol ve Park alanında kalmakta olduğu belirtilerek, bu taşınmazın kamulaştırılması, mümkün değil ise eşdeğer bir parselle trampa edilmesi talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi,Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda 1482 Ada, 94 Parsel noluı taşınmazın İmar Planlarında Yol ve Park alanında kalmakta olduğu belirtilerek, bu taşınmazın kamulaştırılması, mümkün değil ise eşdeğer bir parselle trampa edilmesi talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 19 uncu maddesine eklenen fıkraya ilişkin yönetmelik değişikliğinin kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 19 uncu maddesine eklenen fıkraya ilişkin yönetmelik değişikliğinin kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 19 uncu maddesine eklenen fıkraya ilişkin yönetmelik değişikliğinin kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 19 uncu maddesine eklenen fıkraya ilişkin yönetmelik değişikliğinin kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 19 uncu maddesine eklenen fıkraya ilişkin yönetmelik değişikliğinin kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesi 817 parselin güneyinde ve batısındaki mevcut plan üzerinde ‘Park’ Alanında bulunan tescilsiz alanların uygun görülen kısmına cami yapılabilmesi için söz konusu park alanlarından birinin plan değişikliği ile dini tesis alanına dönüştürülmesi sonucu tahsis edilmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesi 817 parselin güneyinde ve batısındaki mevcut plan üzerinde ‘Park’ Alanında bulunan tescilsiz alanların uygun görülen kısmına cami yapılabilmesi için söz konusu park alanlarından birinin plan değişikliği ile dini tesis alanına dönüştürülmesi sonucu tahsis edilmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesi 817 parselin güneyinde ve batısındaki mevcut plan üzerinde ‘Park’ Alanında bulunan tescilsiz alanların uygun görülen kısmına cami yapılabilmesi için söz konusu park alanlarından birinin plan değişikliği ile dini tesis alanına dönüştürülmesi sonucu tahsis edilmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesi 817 parselin güneyinde ve batısındaki mevcut plan üzerinde ‘Park’ Alanında bulunan tescilsiz alanların uygun görülen kısmına cami yapılabilmesi için söz konusu park alanlarından birinin plan değişikliği ile dini tesis alanına dönüştürülmesi sonucu tahsis edilmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesi 817 parselin güneyinde ve batısındaki mevcut plan üzerinde ‘Park’ Alanında bulunan tescilsiz alanların uygun görülen kısmına cami yapılabilmesi için söz konusu park alanlarından birinin plan değişikliği ile dini tesis alanına dönüştürülmesi sonucu tahsis edilmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Değirmenaltı Mahallesi, Değirmenaltı Caddesine yol yapım ve çevre düzenlemesi projesi uygulanacak olup, proje için İller Bankasından 1.559.960,00TL.lik kredi kullanılmasına Belediye Meclisinde oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Değirmenaltı Mahallesi, Değirmenaltı Caddesine yol yapım ve çevre düzenlemesi projesi uygulanacak olup, proje için İller Bankasından 1.559.960,00TL.lik kredi kullanılmasına Belediye Meclisinde oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Değirmenaltı Mahallesi, Değirmenaltı Caddesine yol yapım ve çevre düzenlemesi projesi uygulanacak olup, proje için İller Bankasından 1.559.960,00TL.lik kredi kullanılmasına Belediye Meclisinde oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Değirmenaltı Mahallesi, Değirmenaltı Caddesine yol yapım ve çevre düzenlemesi projesi uygulanacak olup, proje için İller Bankasından 1.559.960,00TL.lik kredi kullanılmasına Belediye Meclisinde oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.05.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Değirmenaltı Mahallesi, Değirmenaltı Caddesine yol yapım ve çevre düzenlemesi projesi uygulanacak olup, proje için İller Bankasından 1.559.960,00TL.lik kredi kullanılmasına Belediye Meclisinde oybirliği ile karar verildi.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024