Meclis Kararları

2016 Yılı Eylül Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 07.09.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
15 Temmuz 2016 gecesi meydana gelen, birlik ve beraberliğimize, ülkemizdeki kardeşlik iklimine, ülkemizin istikrarına ve kalkınmasına göz diken Terör Örgütlerinin tümüne karşı yürütülen mücadelede yaşamını yitiren ve 15 Temmuzda milli irademize sahip çıkma adına şehit olan vatandaşlarımız ile, 15 Temmuz gecesi hainlerin milletten gasp ettikleri jete, tanka ve silahlara karşı büyük bir vakar ile iman dolu göğüslerini siper eden, 24 gün boyunca demokrasi meydanlarında geceli, gündüzlü nöbet tutan, ülkemiz demokrasisine müdahale edilemeyeceğini ve egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu bir kez daha ispatlayan yüce Türk Milleti’nin fedakarlığı ve vatanseverliğinin hatırası olarak, İlçemiz Köprübaşı Meydanı’na (Tekira AVM önü) “15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı’’ adı verilmesi talebinin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
15 Temmuz 2016 günü devletin ve milletin bölünmez bütünlüğünü yok etmeye ve anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs eden Fettullah terör örgütünün saldırılarına karşı onurlu mücadele verip, şehit olan Tekirdağ’lı şehit polis Münür ALKAN’ın aziz hatırasının ilelebet yaşatılması için Süleymanpaşa Belediyesine ait herhangi, bir kamu alanına ’15 Temmuz Şehidi Münür ALKAN’ isminin verilmesi talebinin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Yatırım ve cari borç ödemelerinde kullanılmak üzere 3.000.000,00 (ÜÇMİLYON) TL kredi alınmasına, kredi sözleşmesi ve müracaat ile ilgili diğer evrakları imzalamak üzere Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Eski Tekirdağ Fotoğraf Müzesi oluşum projesi çalışması için, mübadelede göç eden ve Tekirdağ İlimizin orijinal fotoğraflarının sahibi olan, Dimitrios MAVRİDİS ve Atina Büyükelçiliğimizle görüşmeler yapmak, protokol imzalama çalışmaları için Eylül ve Ekim ayları içerisinde belirlenecek olan uygun tarihlerde Belediye Başkanımız M. Ekrem EŞKİNAT, Hukuk İşleri Müdür Vekili Av. Merve DÖKMEN SERİN ve yazar Ayşe ARMAN’ın iki günü geçmemek üzere Yunanistan’ın Atina kentine gitmelerine, Geziye katılacak olan kişilerin, yol, iaşe ve konaklama giderlerinin Belediye bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Yağcı Mahallesi 340.700,00m2 yüzölçümlü şahıs merası vasfındaki 225 parselde Süleymanpaşa Belediyesine ait 1/8 oranındaki (42.587,50 m2)’lik hissenin tamamının TESKİ Genel Müdürlüğüne bedelli-bedelsiz tahsisi yada takası için görüşmelerde bulunma ve protokol imzalama konusunda Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi, Nergis Sokakta mülkiyeti belediyemize ait 10 ada 8 parsel’in üzerinde bulunan yapının sahibine tapu tahsis belgesine istinaden 10 ada 8 parsel’in kendisine satışı konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
04.07.2001 tarih 92 sayılı Tekirdağ Belediyesi Meclis Kararıyla onaylanmış olan Tekirdağ İli 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notları 1.18. maddesi “1.18. Planda Bitişik Düzen Konut ve Ticaret Bölgelerinde, Tek Parça Olarak İmar Adasının En Az ¼ Büyüklüğüne Sahip Taşınmazlarda 5 / A–7 / 4 Yapılaşma Şartları Dâhilinde Ayrık Nizamda Uygulama Yapılabilir. “ şeklinde olup bu plan notunun şehircilik koşulları ve ilkelerine göre yeniden görüşülmesi talep edilen konunun İmar ve Bayındırlık Komisyona havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Zafer Mahallesi 1692 ada 113 ve 101 parsellerin ve oluşan ihdas parselinin yol ile takas edilerek tevhidi yapılması talep edilmiş olup takas işleminin yapılıp yapılmaması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.07.2016 tarih ve 963 sayılı kararı gereği hazırlanan Tekirdağ ili Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi sınırları içinde yer alan ve Kentsel Dönüşüm Alanı ve Sınırı’nın kaldırılması amacıyla hazırlanıp sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyona havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde yer alan ve tapuda 99, 100, 105, 2355, 3370 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlar için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu, Barbaros ve Kumbağ mahalleleri içerisinde bulunan 18 adet park alanına ( kamu eline geçmemiş olan parseller; Barbaros: 3292, 1120, 4049, 782, 662 parseller, Kumbağ: 68, 491, 1302 parseller) yapılması planlanan Basınç Düşürücü Trafoların Uygulama İmar Planlarına Doğalgaz Dağıtım Tesis Alanı olarak işlenmesine yönelik sunulan Uygulama İmar Plan Değişikliği Tekliflerinin onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyona havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediye Başkanlığınca bebek emzirme ve bakım kabinleri projesinin hayata geçirilmesi ve belediyemize bağışlanmak istenen emzirme ve bakım kabininin kabul edilmesi için Sosyal Yardım Bağış Sözleşmesi yapmak üzere Belediye Başkanımız Sayın M. Ekrem EŞKİNAT ‘a imza yetkisinin verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
“2016 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında Trakya Kalkınma Ajansı’na sunulan “Süleymanpaşa İlçesi Modern Serada Çiçekçilik Örnek Uygulama Alanı” isimli projenin kurumumuz/kuruluşumuz tarafından uygulanmasına, taahhüt edilen 189.076,04 TL tutarındaki eş-finansmanın sağlanmasına, proje yürütümü sırasında, proje hesabını açma, proje hesabına para aktarma, bu hesaptan harcama yapma ve oluşacak diğer belgeleri imzalama konularında Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT ve Muhasebe Yetkilisi Hasan YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Zafer Mahallesi Selvili Mescit Çıkmazı Sokak 21 pafta, 68 ada, 57 parselde bulunan toplam 406,90 m2 arsanın ½ hissesi maliki arsanın tamamından yol geçeceğinden yolda kalan hissesini uzlaşmalı olarak satmak istediğinden kamulaştırılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1465 ada 35 parsele ilişkin 11.05.2016 tarih 638 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Onur Işıl Otomotiv Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti isimli firmanın belediyemize şartsız bağışlamak istediği 1 adet Honda PCX 125 aracın kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi 1956 ada 162, 163 ve 164 parsellerde ihdas-takas-yola-terk-tevhit işlemlerinin yapılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nce hazırlanmış olan Performans Değerlendirme Yönetmeliği ve Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği'nin, sunulmuş olduğu şekliyle kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Engelliler için teknik standartlar USTAD 2011: 2015 Çevre ve Yapı Sertifikasyonu gerekliliklerini karşılaması için ilgili şartların yerine getirilmesine destek sağlamakta olup, söz konusu kılavuzda yer alan düzenlemelerin yerindeliği teyit edilmiş, her türden engellinin yaşamını kolaylaştırıcı tedbirlerin alınması hususunun önemi kabul edilmiş ve netice olarak, bahse konu Teknik Kılavuz ve içeriğinin, ilgili konularda Belediyemiz birimlerine yapılacak başvuruların sahiplerine, tavsiye niteliğinde, iletilmesine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde yer alan, 192 ada 42 ve 45 nolu parsellerin maliki tarafından 18. Madde uygulama sınırı dışında bulunan bu parsellerin uygulama sınırı içerisine alınması istenmektedir ancak söz konusu 192 ada 42 ve 45 parseller 10.03.2015 tarih 253 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 1 inci 5 (beş) Yıllık Yatırım ve Kamulaştırma Planına alınmış olduğundan talebin reddine Nevzat BAHAR’ın çekimser oyuna karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdürrahim KAR’ın çekimser oylarına karşı; M.Ekrem EŞKİNAT, Bezar Hülya KARAAĞAÇ, Deniz TANER, Gülferah GÜRAL, İlhan İMRAK, Meral ÖZDEMİR, Ali Tunç SAYGUN, Edibe AKÇAKAYA, Veysel KAPLAN, Ergün GÜLERYÜZ, Alpay KUTAL, Fethiye Filiz ÇELİK, Gönül DİNÇER, Volkan Berkay ÇAKIR, Haluk YILMAZ, Rüştü ÖZGÜN, Sabri ÇINAR, Serpil NALCIOĞLU ve Ali DARICI’nın kabul oyları ile komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan ve tapuda 1047 ada 27 parselin bölgede 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde Uygulamasıyla yapılan düzenlemeye göre DOP %40’ı aşan kısmın kamulaştırılarak bedelinin ödenmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdürrahim KAR’ın çekimser oylarına karşı; M.Ekrem EŞKİNAT, Bezar Hülya KARAAĞAÇ, Deniz TANER, Gülferah GÜRAL, İlhan İMRAK, Meral ÖZDEMİR, Ali Tunç SAYGUN, Edibe AKÇAKAYA, Veysel KAPLAN, Ergün GÜLERYÜZ, Alpay KUTAL, Fethiye Filiz ÇELİK, Gönül DİNÇER, Volkan Berkay ÇAKIR, Haluk YILMAZ, Rüştü ÖZGÜN, Sabri ÇINAR, Serpil NALCIOĞLU ve Ali DARICI’nın kabul oyları ile komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde yer alan, 192 ada 47 parsel maliki tarafından 18. Madde uygulama sınırı dışında bulunan bu parselin uygulama sınırı içerisine alınması istenmektedir ancak söz konusu 192 ada 47 parsel 10.03.2015 tarih 253 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 1 inci 5 (beş) Yıllık Yatırım ve Kamulaştırma Planına alınmış olduğundan talebin reddine Nevzat BAHAR’ın çekimser oyuna karşılık, İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdürrahim KAR’ın çekimser oylarına karşı; M.Ekrem EŞKİNAT, Bezar Hülya KARAAĞAÇ, Deniz TANER, Gülferah GÜRAL, İlhan İMRAK, Meral ÖZDEMİR, Ali Tunç SAYGUN, Edibe AKÇAKAYA, Veysel KAPLAN, Ergün GÜLERYÜZ, Alpay KUTAL, Fethiye Filiz ÇELİK, Gönül DİNÇER, Volkan Berkay ÇAKIR, Haluk YILMAZ, Rüştü ÖZGÜN, Sabri ÇINAR, Serpil NALCIOĞLU ve Ali DARICI’nın kabul oyları ile komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde yer alan, 192 ada 39 parsel maliki tarafından 18. Madde uygulama sınırı dışında bulunan bu parselin uygulama sınırı içerisine alınması istenmektedir ancak söz konusu 192 ada 39 parsel 10.03.2015 tarih 253 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 1 inci 5 (beş) Yıllık Yatırım ve Kamulaştırma Planına alınmış olduğundan talebin reddine Nevzat BAHAR’ın çekimser oyuna karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdürrahim KAR’ın çekimser oylarına karşı, M.Ekrem EŞKİNAT, Bezar Hülya KARAAĞAÇ, Deniz TANER, Gülferah GÜRAL, İlhan İMRAK, Meral ÖZDEMİR, Ali Tunç SAYGUN, Edibe AKÇAKAYA, Veysel KAPLAN, Ergün GÜLERYÜZ, Alpay KUTAL, Fethiye Filiz ÇELİK, Gönül DİNÇER, Volkan Berkay ÇAKIR, Haluk YILMAZ, Rüştü ÖZGÜN, Sabri ÇINAR, Serpil NALCIOĞLU ve Ali DARICI’nın kabul oyuyla komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
04.07.2001 tarihinde onaylanan imar planında; 18. Madde İmar uygulamaları dışında kalan ticari alanlarda, zemin katta işyeri yapılması şartıyla normal katlarda konut veya ticaret amaçlı yapı yapabilme imkanının tercihli hale getirilmesi talebi incelenmiş olup, ticaret fonksiyonlu alanlarda yapılan binaların normal katlarında konut kullanımına izin verilmesi nüfus yoğunluğunu arttıracak ve mevcut donatı miktarı artan nüfusun gereksinimlerini karşılayamayacaktır. Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 14. Maddenin 3 fıkrasının c bendinde “Ticaret+Konut, Turizm+Ticaret+Konut gibi konut da yapılabilen karma kullanım alanlarında konut veya yüksek nitelikli konut yapılabilmesi için konutun ihtiyacı olan sosyal ve teknik alt yapı ve donatı alanlarının konut kullanımının getireceği nüfus yoğunluğu üzerinden hesap edilerek bu alana hizmet verecek şekilde ayrılmış olması şarttır.” İfadesi yer almakta olup ticari fonksiyonlu alanlarda konut kullanımına izin verildiği takdirde gerekli donatı alanının da ayrılması gerekeceği ve Mevcut Uygulama İmar Planında bu şekilde yapılacak bir değişiklikle artacak nüfusun ihtiyacı olan donatı alanlarının ayrılması mümkün olmadığından talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Haluk YILMAZ, Rüştü ÖZGÜN, Sabri ÇINAR, Serpil NALCIOĞLU, Ali DARICI, Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdürrahim KAR’ın komisyon kararının reddi yönünde oy kullanmalarına karşı, M. Ekrem EŞKİNAT, Bezar Hülya KARAAĞAÇ, Deniz TANER, Gülferah GÜRAL, İlhan İMRAK, Meral ÖZDEMİR, Ali Tunç SAYGUN, Edibe AKÇAKAYA, Veysel KAPLAN, Ergün GÜLERYÜZ, Alpay KUTAL, Fethiye Filiz ÇELİK, Gönül DİNÇER ve Volkan Berkay ÇAKIR komisyon kararının kabulü yönünde oy kullanmış olup, Belediye Meclisince komisyon kararının kabulüne talebin reddine oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, Ova Mevkii Askeri Kamp bitişiğindeki Vatan Caddesinde bulunan 2085 nolu parselin mülkiyeti Hazineye ait olup daha önce terki talep edilmiş ancak 08.07.2015 tarih 4518 sayılı Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü yazısı ile terki uygun görülmemiş ve 15.10.2015 tarih 6423 sayılı Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü yazısında 2085 parsel ile ilgili Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün kamp eğitim merkezi yapılması amacı ile tahsis talebinin bulunduğu bildirilmiş olduğundan talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Teklif edilen plan notunun Tekirdağ İli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Plan Hükümlerine “2.26. Minimum yapılaşma şartlarını sağlamayan mevcut parsellerde Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine uyulacaktır ancak ikili veya üçlü blok yapılması gerektiği durumlarda, daha uygun çözüm yolları bulmak amacıyla birkaç dar parseli birlikte değerlendirerek o yer için tespit edilen yapı karakterine uyacak düzenden uzaklaşmamak üzere bina cepheleri toplamı Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde belirlenen minimum bina cephesinden az olmamak kaydıyla işlem yapılabilir.” Şeklinde eklenmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde yer alan ve tapuda 211 ada 105 parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılmasına, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 1146 ada 11 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa ilçesinde bulunan, Tapuda 1819 ada 1 parselin yolda kalan kısmının ve 1006 ada 1 parselin tamamının kamulaştırılmasına, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa ilçesi Barbaros Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, tapuda 282 ada 1 parselin kamulaştırılmasına, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
TMMOB Mimarlar Odası Tekirdağ Temsilciliği tarafından Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ve 13.10.2015 tarih ve 1042 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notları’nın 2.23 Maddesinin Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 14. Maddesi hükümleri çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi ile ilgili çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 1465 ada, 121 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için alınan 09.05.2014 ve 272 numaralı inşaat ruhsatı için sunulan Avan Proje Tadilatı talebiyle ilgili emsal hesapları ve kotların kontrol edilerek teknik çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Konu ile ilgili çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine, söz konusu kılavuzda yer alan düzenlemelerin yerindeliği teyit edilmiş, her türden engellinin yaşamını kolaylaştırıcı tedbirlerin alınması hususunun önemi kabul edilmiş ve netice olarak, bahse konu Teknik Kılavuz ve içeriğinin, ilgili konularda Belediyemiz birimlerine yapılacak başvuruların sahiplerine, tavsiye niteliğinde, iletilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan, 218 ada 13 nolu parselin kamulaştırılmasına, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde bulunan 1713 nolu parsel imar planında Spor Alanında bulunmakta olup Süleymanpaşa Belediyesi’nin bu alanla ilgili herhangi bir yatırımı bulunmadığından ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 21. Maddesi’ne göre yapı yapılabileceğinden talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros mahallesinde bulunan ve tapuda, 1595 ve 5696 nolu parsellerin yolda kalan kısımlarıyla, oluşacak ihdas parselinin takasının uygun olduğuna İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan ve tapuda; 554 ada 55 parselde kayıtlı taşınmazın bulunduğu adadaki 29 nolu parselin komşu parsellerinde binalar olması, adadaki 32, 34, 35, 26, 57 nolu parsellerde ruhsatlı bina bulunması ve 29 parselin cephe alabilmesi için tevhit olma durumunun belirsiz olması sebebiyle takasın reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
22/05/2016 tarih ve 29719 sayılı Resmi Gazetede “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” yayınlanmıştır. Yayınlanan yönetmelikte Norm Kadro Standartları Cetvellerinde değişiklik yapıldığından, Süleymanpaşa Belediye Başkanlığının yer aldığı C12 grubu cetveller içerisinde değişiklik yapılmıştır. Yasal gerekçelere uygun olarak yönetmelik eki Diğer Müdürler normunda yapılan artış gereği (III) sayılı listeden Arşiv Müdürü ve Tarımsal Hizmetler Müdürü normu belirlenmiştir. Ayrıca önceki yıllarda 22 müdürlük ismi belirlenmesi gerekirken ( 1) müdürlük normu eksik belirlenmiştir. Eksik belirlenen müdürlük normu içinde Halkla İlişkiler Müdürü normu belirlenmiş olup; İlgili Yönetmeliğe göre Diğer Müdürler grubundan 3 adet kadronun ihdasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Gündoğdu Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediye Başkanlığına ait, 244,25m2 yüzölçümlü arsa vasıflı 1270 ada 6 nolu parselin satış talebi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Kayı Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediye Başkanlığına ait, 2.900,00m2 yüzölçümlü arsa vasıflı 951 nolu parselin satın alınma talebinin reddine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatın içerisinde daha fazla yer alabilmeleri ve toplumsal olaylara dahil olabilmeleri amacıyla Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce yürütülmekte olan Engelli rehabilitasyon projeleri kapsamında 150 adet Tekirdağspor kombine kart alımına, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüklerinin bütçesinde uygun bütçe tertibi bulunmadığından bahse konu kart alımının Özel Kalem Müdürlüğünce yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışmalarımızda kullanılmak üzere, N1 Sınıfı çift kabin 4X4 arazi aracının alınmasına ve T Cetveline işlenmesinin uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik’in ekli cetvellerinde Belediyemizin içinde bulunduğu C12 grubu için 22/05/2016 tarih ve 29719 Resmi Gazetede yayımlanan Norm Kadrolara ek olarak Diğer Müdürler 15 adet iken 17 adet olarak, Norm Kadro toplamı 427 adetten 429 adete göre düzenlenmiş olup, Diğer Müdürler grubundan 2 adet kadronun ihdasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Eskicami Mahallesi 3026 ada 323,324 ve 404 nolu parsellerin malikleri, mevcut imar planına göre mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait 3026 ada 321 parselin 3026 ada 323 ve 404 parsellerle tevhid şartı bulunduğu bu nedenle; 3027 ada 324 parsel ile Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait 3026 ada 321 parselin bedel ve miktar farkı gözetmeksizin 3026 ada 323 ve 404 nolu parseller ile tevhid edilmek üzere takas işlemi yapılması talep ettiğinden, söz konusu Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait 3026 ada 321 parselin bedel ve miktar farkı gözetmeksizin 3026 ada 323 ve 404 nolu parseller ile tevhid edilmek üzere 3027 ada 324 parsel ile takas talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde yer alan 3194 sayılı Kanunun 18. Maddesine göre yapılacak imar uygulamasına esas olacak 18. Madde Uygulama Sınırının İmar Planlarına işlenmesi amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Süleymanpaşa Belediyesinin 01.06.2016 tarih ve 333 sayılı kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin 15.06.2016 tarih ve 860 sayılı Kararları ile onaylanmış olup bu plan değişikliğine itiraz edildiğinden konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan ve tapuda 1047 ada 27 parselin bulunduğu bölgede 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde Uygulamasına göre düzenleme yapılmış olup, DOP %40’ı aştığından kamulaştırılacak kısım ile ilgili Belediye Meclis Kararı alınması gerektiğinden talep edilen işleminin yapılıp yapılmaması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Aydoğdu Mahallesinde bulunan, tapuda 1763 ada 503 parsel yol genişletme alanı içerisinde kaldığından parselin kamulaştırılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi olarak, bisiklet sporuna ve sporcusuna verilen önemi arttırmak ve bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla 25 Eylül 2016 Pazar günü sahil dolgu alan ve Naip mahallesi arasında ring oluşturacak şekilde gerçekleşecek “İki Teker Bize Yeter” sloganıyla halka açık “RODOSTOBİKE Bisiklet Şenliği” düzenlenmesine, bisiklet şenliğinin düzenlenmesi, forma plaket ödül vb… alımların Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bütçesinden, şenlikle ilgili diğer alımların ve görevlerin ilgili müdürlükler tarafından yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde yer alan 3194 sayılı Kanunun 18. Maddesine göre yapılacak imar uygulamasına esas olacak 18. Madde Uygulama Sınırının İmar Planlarına işlenmesi amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Süleymanpaşa Belediyesinin 01.06.2016 tarih ve 333 sayılı kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin 15.06.2016 tarih ve 860 sayılı Kararları ile onaylanmış olup bu plan değişikliğine itiraz edildiğinden konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde yer alan 3194 sayılı Kanunun 18. Maddesine göre yapılacak imar uygulamasına esas olacak 18. Madde Uygulama Sınırının İmar Planlarına işlenmesi amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Süleymanpaşa Belediyesinin 01.06.2016 tarih ve 333 sayılı kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin 15.06.2016 tarih ve 860 sayılı Kararları ile onaylanmış olup bu plan değişikliğine itiraz edildiğinden konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan tapuda 2312 ada 260 parsel ve 2312 ada 258 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlar için sunulan Avan Projelerin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediye Başkanlığına ait, Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Zafer Mahallesi 2215,00m2 yüzölçümlü tarla vasıflı 2297 ada 123 nolu parselde aktif olarak kullanılan su deposu bulunduğundan, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce parselin bedelsiz olarak devri talep edilmekte olup, söz konusu parselin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun da görüşü alınarak su deposu olarak kullanılmak üzere Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne bedelsiz devir yada takas işlemlerini gerçekleştirmek üzere Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediye Başkanlığına ait Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Ertuğrul Mahallesi 371 ada 7 ve 8 nolu imar planında park alanında bulunan parsellerin % 3 ciro ile 5 yıl süreliğine çay bahçesi ve büfe olarak işletmek için Mutlukent Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş. verilmesine, Haluk YILMAZ, Rüştü ÖZGÜN, Sabri ÇINAR, Serpil NALCIOĞLU, Ali DARICI’nın çekimser, Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdürrahim KAR’ın red oylarına karşı, M. Ekrem EŞKİNAT, Bezar Hülya KARAAĞAÇ, Deniz TANER, Gülferah GÜRAL, Ömer Faruk KÜÇÜK, İlhan İMRAK, Meral ÖZDEMİR, Ali Tunç SAYGUN, Edibe AKÇAKAYA, Veysel KAPLAN, Ergün GÜLERYÜZ, Alpay KUTAL, Fethiye Filiz ÇELİK, Gönül DİNÇER ve Volkan Berkay ÇAKIR’ın kabul oyuyla Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) fıkrası ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ücrete Tabi İşler başlıklı 97. Maddesine gereğince 2016 yılında uygulanacak tarifeler 05.11.2015 tarih ve 481 sayılı Meclis kararı ile belirlenmiştir. İlgi tarifede, Kurban satış yerlerinin su gideri, elektrik gideri ve temizlik hizmetlerine istinaden Üreticilerden alınacak ücret belirlenmediğinden, Ücrete Tabi İşler Tarifesinin 8-nci maddesine eklenmek üzere; 8-4- Küçükbaş hayvan satışı yapılan 25m2’lik açık alanda: 20,00TL. 8-5- Büyükbaş hayvan satışı yapılan yerden hayvan adedi başına: 1,00TL. ücret alınmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi 2387 ada 201 ve 246 parsellerde kayıtlı taşınmazların yolda kalan kısımlarıyla ihdas edilecek bölümün takası ile oluşan alanın bu parseller ile tevhit edilmesi talep edilmektedir. Takas işleminin yapılıp yapılmaması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Uygulama İmar Planı gereği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. maddesine göre ihdas ile oluşturularak bitişik parsele tevhit yapılmak üzere satışı gereken veya önceden var olup da bitişik parsele tevhit yapılmak üzere satışı gereken, 50m2 (dahil) kadar tek başına inşaat yapmaya elverişli olmayan Belediyemiz parsellerinin, Belediye Encümeni tarafından satışlarının yapılabilmesi için Belediye Meclisince yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024