Meclis Kararları

2016 Yılı Ağustos Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 05.08.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Yasası çerçevesinde İlçe ve Belediye sınırlarımız genişlemiştir. Genişleyen İlçe ve Belediye sınırlarımız içerisindeki bütün yeni bölgelerde; 1- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’nin dağıtım bölgesine Belediyemizin de dahil edilmesine, 2- Dağıtım bölgesinin genişletilmesi prosedürü çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken, aynı kanunun ilgili maddesinde belirtilen her türlü iş için diğer belediyelerle müşterek hareket edilmesine, 3- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen dağıtım şirketinin; a) Lisansındaki süre ve iş programına uygun olarak Süleymanpaşa Belediyesi sınırları içinde bulunan tüm cadde ve sokaklarda dağıtım şirketince ihtiyaç duyulacak kazı ve şebeke yapım faaliyetlerine gecikmeksizin izin verileceğine, b) Süleymanpaşa İlçesinde dağıtım şebekesi yapım çalışmaları kapsamında imar ve alt yapı bilgi sistemlerinden dağıtım şirketinin faydalanmasına izin verileceğine, c) Dağıtım şebekesinin yapımı ve dağıtım faaliyetlerinde gerekli iş birliğinin yapılacağına, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nezdinde taahhüt edilmesi ve yapılacak iş ve işlemler konusunda Belediye Başkanı M.Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024