Meclis Kararları

2016 Yılı Nisan Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçemize adını verdiğimiz Osmanlı Devletinin Avrupaya geçişinin öncüsü ve sembolü olan ve Rumeli Fatihi olarak bilinen Orhan Gazi’nin büyük oğlu Süleyman Paşa (Süleyman Gazi)’nın gelecek nesillerimize daha iyi tanıtılabilmesi için halkımızın yoğun olarak kullandığı bir yere anıtının yapılmasının kabulüne, anıt hakkında çalışmaların yapılıp Belediye Meclisine bilgi verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçemize adını verdiğimiz Osmanlı Devletinin Avrupaya geçişinin öncüsü ve sembolü olan ve Rumeli Fatihi olarak bilinen Orhan Gazi’nin büyük oğlu Süleyman Paşa (Süleyman Gazi)’nın gelecek nesillerimize daha iyi tanıtılabilmesi için halkımızın yoğun olarak kullandığı bir yere anıtının yapılmasının kabulüne, anıt hakkında çalışmaların yapılıp Belediye Meclisine bilgi verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçemize adını verdiğimiz Osmanlı Devletinin Avrupaya geçişinin öncüsü ve sembolü olan ve Rumeli Fatihi olarak bilinen Orhan Gazi’nin büyük oğlu Süleyman Paşa (Süleyman Gazi)’nın gelecek nesillerimize daha iyi tanıtılabilmesi için halkımızın yoğun olarak kullandığı bir yere anıtının yapılmasının kabulüne, anıt hakkında çalışmaların yapılıp Belediye Meclisine bilgi verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçemize adını verdiğimiz Osmanlı Devletinin Avrupaya geçişinin öncüsü ve sembolü olan ve Rumeli Fatihi olarak bilinen Orhan Gazi’nin büyük oğlu Süleyman Paşa (Süleyman Gazi)’nın gelecek nesillerimize daha iyi tanıtılabilmesi için halkımızın yoğun olarak kullandığı bir yere anıtının yapılmasının kabulüne, anıt hakkında çalışmaların yapılıp Belediye Meclisine bilgi verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçemize adını verdiğimiz Osmanlı Devletinin Avrupaya geçişinin öncüsü ve sembolü olan ve Rumeli Fatihi olarak bilinen Orhan Gazi’nin büyük oğlu Süleyman Paşa (Süleyman Gazi)’nın gelecek nesillerimize daha iyi tanıtılabilmesi için halkımızın yoğun olarak kullandığı bir yere anıtının yapılmasının kabulüne, anıt hakkında çalışmaların yapılıp Belediye Meclisine bilgi verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesinde açılacak aynı kişi veya kuruma ait işyerlerine verilecek çalışma ruhsatlarının birden fazla bağımsız bölüm kullanılması halinde mimari projesindeki cephe görünüşlere bağlı kalmak kaydı ile tek işyeri açılış ruhsatına tabi tutulması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesinde açılacak aynı kişi veya kuruma ait işyerlerine verilecek çalışma ruhsatlarının birden fazla bağımsız bölüm kullanılması halinde mimari projesindeki cephe görünüşlere bağlı kalmak kaydı ile tek işyeri açılış ruhsatına tabi tutulması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesinde açılacak aynı kişi veya kuruma ait işyerlerine verilecek çalışma ruhsatlarının birden fazla bağımsız bölüm kullanılması halinde mimari projesindeki cephe görünüşlere bağlı kalmak kaydı ile tek işyeri açılış ruhsatına tabi tutulması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesinde açılacak aynı kişi veya kuruma ait işyerlerine verilecek çalışma ruhsatlarının birden fazla bağımsız bölüm kullanılması halinde mimari projesindeki cephe görünüşlere bağlı kalmak kaydı ile tek işyeri açılış ruhsatına tabi tutulması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesinde açılacak aynı kişi veya kuruma ait işyerlerine verilecek çalışma ruhsatlarının birden fazla bağımsız bölüm kullanılması halinde mimari projesindeki cephe görünüşlere bağlı kalmak kaydı ile tek işyeri açılış ruhsatına tabi tutulması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 1715 ada 14-16-17-22-23-24 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlar için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği 02.12.2015 tarih ve 505 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile kabul edilmiş, onaylanmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine gönderilmiştir. Konu hakkında 09.02.2016 tarih ve 193 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi Kararında Süleymanpaşa Belediye Meclisi tarafından yeniden görüşülmesi kararı alındığından, konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 1715 ada 14-16-17-22-23-24 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlar için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği 02.12.2015 tarih ve 505 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile kabul edilmiş, onaylanmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine gönderilmiştir. Konu hakkında 09.02.2016 tarih ve 193 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi Kararında Süleymanpaşa Belediye Meclisi tarafından yeniden görüşülmesi kararı alındığından, konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 1715 ada 14-16-17-22-23-24 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlar için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği 02.12.2015 tarih ve 505 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile kabul edilmiş, onaylanmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine gönderilmiştir. Konu hakkında 09.02.2016 tarih ve 193 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi Kararında Süleymanpaşa Belediye Meclisi tarafından yeniden görüşülmesi kararı alındığından, konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 1715 ada 14-16-17-22-23-24 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlar için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği 02.12.2015 tarih ve 505 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile kabul edilmiş, onaylanmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine gönderilmiştir. Konu hakkında 09.02.2016 tarih ve 193 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi Kararında Süleymanpaşa Belediye Meclisi tarafından yeniden görüşülmesi kararı alındığından, konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 1715 ada 14-16-17-22-23-24 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlar için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği 02.12.2015 tarih ve 505 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile kabul edilmiş, onaylanmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine gönderilmiştir. Konu hakkında 09.02.2016 tarih ve 193 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi Kararında Süleymanpaşa Belediye Meclisi tarafından yeniden görüşülmesi kararı alındığından, konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz (Karadeniz) Mahallesinde yer alan ve tapuda 530 ada 23 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz (Karadeniz) Mahallesinde yer alan ve tapuda 530 ada 23 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz (Karadeniz) Mahallesinde yer alan ve tapuda 530 ada 23 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz (Karadeniz) Mahallesinde yer alan ve tapuda 530 ada 23 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz (Karadeniz) Mahallesinde yer alan ve tapuda 530 ada 23 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz tarafından Süleymanpaşa İlçesinde Lise öğrencileri arasında “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” konulu düzenlenmiş olan resim yarışması sonucunda, her okuldan 1. seçilen ekli listedeki 10 öğrenci ile Belediye Hizmet Personeli Öznur KOÇ’un Yunanistan’ın Selanik Şehrine 07-08 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılacak olan geziye katılmalarına, katılacak kişilerin hizmet pasaportlarının çıkarılmasına, yol, iaşe ve konaklama giderlerinin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün bütçesinden karşılanmasına, Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz tarafından Süleymanpaşa İlçesinde Lise öğrencileri arasında “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” konulu düzenlenmiş olan resim yarışması sonucunda, her okuldan 1. seçilen ekli listedeki 10 öğrenci ile Belediye Hizmet Personeli Öznur KOÇ’un Yunanistan’ın Selanik Şehrine 07-08 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılacak olan geziye katılmalarına, katılacak kişilerin hizmet pasaportlarının çıkarılmasına, yol, iaşe ve konaklama giderlerinin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün bütçesinden karşılanmasına, Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz tarafından Süleymanpaşa İlçesinde Lise öğrencileri arasında “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” konulu düzenlenmiş olan resim yarışması sonucunda, her okuldan 1. seçilen ekli listedeki 10 öğrenci ile Belediye Hizmet Personeli Öznur KOÇ’un Yunanistan’ın Selanik Şehrine 07-08 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılacak olan geziye katılmalarına, katılacak kişilerin hizmet pasaportlarının çıkarılmasına, yol, iaşe ve konaklama giderlerinin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün bütçesinden karşılanmasına, Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz tarafından Süleymanpaşa İlçesinde Lise öğrencileri arasında “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” konulu düzenlenmiş olan resim yarışması sonucunda, her okuldan 1. seçilen ekli listedeki 10 öğrenci ile Belediye Hizmet Personeli Öznur KOÇ’un Yunanistan’ın Selanik Şehrine 07-08 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılacak olan geziye katılmalarına, katılacak kişilerin hizmet pasaportlarının çıkarılmasına, yol, iaşe ve konaklama giderlerinin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün bütçesinden karşılanmasına, Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz tarafından Süleymanpaşa İlçesinde Lise öğrencileri arasında “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” konulu düzenlenmiş olan resim yarışması sonucunda, her okuldan 1. seçilen ekli listedeki 10 öğrenci ile Belediye Hizmet Personeli Öznur KOÇ’un Yunanistan’ın Selanik Şehrine 07-08 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılacak olan geziye katılmalarına, katılacak kişilerin hizmet pasaportlarının çıkarılmasına, yol, iaşe ve konaklama giderlerinin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün bütçesinden karşılanmasına, Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı Zabıta Daire Başkanlığı ile Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü arasında yapılacak olan sorumluluk alanlarının yeniden belirlenmesi ile ilgili protokol yapma yetkisinin, Süleymanpaşa Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı Zabıta Daire Başkanlığı ile Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü arasında yapılacak olan sorumluluk alanlarının yeniden belirlenmesi ile ilgili protokol yapma yetkisinin, Süleymanpaşa Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı Zabıta Daire Başkanlığı ile Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü arasında yapılacak olan sorumluluk alanlarının yeniden belirlenmesi ile ilgili protokol yapma yetkisinin, Süleymanpaşa Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı Zabıta Daire Başkanlığı ile Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü arasında yapılacak olan sorumluluk alanlarının yeniden belirlenmesi ile ilgili protokol yapma yetkisinin, Süleymanpaşa Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı Zabıta Daire Başkanlığı ile Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü arasında yapılacak olan sorumluluk alanlarının yeniden belirlenmesi ile ilgili protokol yapma yetkisinin, Süleymanpaşa Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tarihi değerlerin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılarak ölümsüzleştirilmesi amacıyla Süleymanpaşa ilçe sınırları içerisinde yer alan iki parkın adlarının “Çanakkale” ve “Sarıkamış” olarak değiştirilmesi, park düzenlemelerinin isimlerine uygun bir şekilde yapılması ve parkların uygun yerlerine adlarına uygun anıtların konumlandırılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tarihi değerlerin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılarak ölümsüzleştirilmesi amacıyla Süleymanpaşa ilçe sınırları içerisinde yer alan iki parkın adlarının “Çanakkale” ve “Sarıkamış” olarak değiştirilmesi, park düzenlemelerinin isimlerine uygun bir şekilde yapılması ve parkların uygun yerlerine adlarına uygun anıtların konumlandırılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tarihi değerlerin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılarak ölümsüzleştirilmesi amacıyla Süleymanpaşa ilçe sınırları içerisinde yer alan iki parkın adlarının “Çanakkale” ve “Sarıkamış” olarak değiştirilmesi, park düzenlemelerinin isimlerine uygun bir şekilde yapılması ve parkların uygun yerlerine adlarına uygun anıtların konumlandırılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tarihi değerlerin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılarak ölümsüzleştirilmesi amacıyla Süleymanpaşa ilçe sınırları içerisinde yer alan iki parkın adlarının “Çanakkale” ve “Sarıkamış” olarak değiştirilmesi, park düzenlemelerinin isimlerine uygun bir şekilde yapılması ve parkların uygun yerlerine adlarına uygun anıtların konumlandırılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tarihi değerlerin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılarak ölümsüzleştirilmesi amacıyla Süleymanpaşa ilçe sınırları içerisinde yer alan iki parkın adlarının “Çanakkale” ve “Sarıkamış” olarak değiştirilmesi, park düzenlemelerinin isimlerine uygun bir şekilde yapılması ve parkların uygun yerlerine adlarına uygun anıtların konumlandırılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Nusratlı Mahallesinde bulunan 386 parsel ile birlikte 383, 384, 385 ve 1042 parsellerin Nazım İmar Planı onaylanmış olup 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave İmar Planının onaylanması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Nusratlı Mahallesinde bulunan 386 parsel ile birlikte 383, 384, 385 ve 1042 parsellerin Nazım İmar Planı onaylanmış olup 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave İmar Planının onaylanması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Nusratlı Mahallesinde bulunan 386 parsel ile birlikte 383, 384, 385 ve 1042 parsellerin Nazım İmar Planı onaylanmış olup 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave İmar Planının onaylanması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Nusratlı Mahallesinde bulunan 386 parsel ile birlikte 383, 384, 385 ve 1042 parsellerin Nazım İmar Planı onaylanmış olup 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave İmar Planının onaylanması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Nusratlı Mahallesinde bulunan 386 parsel ile birlikte 383, 384, 385 ve 1042 parsellerin Nazım İmar Planı onaylanmış olup 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave İmar Planının onaylanması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi. Hürriyet Mahallesi muhtarının 13.01.2016 tarih ve 967/521 sayılı dilekçesinde belirtildiği üzere Gündoğdu Mahallesi sınırlarında kalan bir bölgenin mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda Hürriyet Mahallesi sınırına dahil edilmesi mülki yetkili kişilerin uygun görüş yazısı olmadığından talebinin reddine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi. Hürriyet Mahallesi muhtarının 13.01.2016 tarih ve 967/521 sayılı dilekçesinde belirtildiği üzere Gündoğdu Mahallesi sınırlarında kalan bir bölgenin mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda Hürriyet Mahallesi sınırına dahil edilmesi mülki yetkili kişilerin uygun görüş yazısı olmadığından talebinin reddine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi. Hürriyet Mahallesi muhtarının 13.01.2016 tarih ve 967/521 sayılı dilekçesinde belirtildiği üzere Gündoğdu Mahallesi sınırlarında kalan bir bölgenin mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda Hürriyet Mahallesi sınırına dahil edilmesi mülki yetkili kişilerin uygun görüş yazısı olmadığından talebinin reddine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi. Hürriyet Mahallesi muhtarının 13.01.2016 tarih ve 967/521 sayılı dilekçesinde belirtildiği üzere Gündoğdu Mahallesi sınırlarında kalan bir bölgenin mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda Hürriyet Mahallesi sınırına dahil edilmesi mülki yetkili kişilerin uygun görüş yazısı olmadığından talebinin reddine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi. Hürriyet Mahallesi muhtarının 13.01.2016 tarih ve 967/521 sayılı dilekçesinde belirtildiği üzere Gündoğdu Mahallesi sınırlarında kalan bir bölgenin mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda Hürriyet Mahallesi sınırına dahil edilmesi mülki yetkili kişilerin uygun görüş yazısı olmadığından talebinin reddine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğü’nün yol çalışmalarında kullanılmak amacıyla 1 adet Asfalt Robotu alınması için, 1 adet Asfalt Robotunun T Cetveli’ne işlenmesinin uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğü’nün yol çalışmalarında kullanılmak amacıyla 1 adet Asfalt Robotu alınması için, 1 adet Asfalt Robotunun T Cetveli’ne işlenmesinin uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğü’nün yol çalışmalarında kullanılmak amacıyla 1 adet Asfalt Robotu alınması için, 1 adet Asfalt Robotunun T Cetveli’ne işlenmesinin uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğü’nün yol çalışmalarında kullanılmak amacıyla 1 adet Asfalt Robotu alınması için, 1 adet Asfalt Robotunun T Cetveli’ne işlenmesinin uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğü’nün yol çalışmalarında kullanılmak amacıyla 1 adet Asfalt Robotu alınması için, 1 adet Asfalt Robotunun T Cetveli’ne işlenmesinin uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, tapuda 9312 nolu parselin kapanan Karacakılavuz Belediyesi tarafından 02.06.1988 tarihinde Karacakılavuz Belediyesi Meclisince kamulaştırma kararı alınmıştır. Kamulaştırma işlemleri başlatılmış olup, Süleymanpaşa Belediyesince işlemlere devam edilip edilemeyeceği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, tapuda 9312 nolu parselin kapanan Karacakılavuz Belediyesi tarafından 02.06.1988 tarihinde Karacakılavuz Belediyesi Meclisince kamulaştırma kararı alınmıştır. Kamulaştırma işlemleri başlatılmış olup, Süleymanpaşa Belediyesince işlemlere devam edilip edilemeyeceği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, tapuda 9312 nolu parselin kapanan Karacakılavuz Belediyesi tarafından 02.06.1988 tarihinde Karacakılavuz Belediyesi Meclisince kamulaştırma kararı alınmıştır. Kamulaştırma işlemleri başlatılmış olup, Süleymanpaşa Belediyesince işlemlere devam edilip edilemeyeceği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, tapuda 9312 nolu parselin kapanan Karacakılavuz Belediyesi tarafından 02.06.1988 tarihinde Karacakılavuz Belediyesi Meclisince kamulaştırma kararı alınmıştır. Kamulaştırma işlemleri başlatılmış olup, Süleymanpaşa Belediyesince işlemlere devam edilip edilemeyeceği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, tapuda 9312 nolu parselin kapanan Karacakılavuz Belediyesi tarafından 02.06.1988 tarihinde Karacakılavuz Belediyesi Meclisince kamulaştırma kararı alınmıştır. Kamulaştırma işlemleri başlatılmış olup, Süleymanpaşa Belediyesince işlemlere devam edilip edilemeyeceği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
02.03.2016 tarih ve 118 sayılı Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Kararında “Mahkeme Kararı doğrultusunda 04.04.2015 tarih ve 206 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararının iptaline” cümlesindeki 04.04.2015 tarihi sehven yanlış yazılmış olup, 01.04 2015 şeklinde değiştirilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
02.03.2016 tarih ve 118 sayılı Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Kararında “Mahkeme Kararı doğrultusunda 04.04.2015 tarih ve 206 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararının iptaline” cümlesindeki 04.04.2015 tarihi sehven yanlış yazılmış olup, 01.04 2015 şeklinde değiştirilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
02.03.2016 tarih ve 118 sayılı Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Kararında “Mahkeme Kararı doğrultusunda 04.04.2015 tarih ve 206 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararının iptaline” cümlesindeki 04.04.2015 tarihi sehven yanlış yazılmış olup, 01.04 2015 şeklinde değiştirilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
02.03.2016 tarih ve 118 sayılı Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Kararında “Mahkeme Kararı doğrultusunda 04.04.2015 tarih ve 206 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararının iptaline” cümlesindeki 04.04.2015 tarihi sehven yanlış yazılmış olup, 01.04 2015 şeklinde değiştirilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
02.03.2016 tarih ve 118 sayılı Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Kararında “Mahkeme Kararı doğrultusunda 04.04.2015 tarih ve 206 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararının iptaline” cümlesindeki 04.04.2015 tarihi sehven yanlış yazılmış olup, 01.04 2015 şeklinde değiştirilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
İlçemiz Hürriyet Mahallesi hudutlarında bulunan tapuda, 2538 ada 1 parsel ve 2539 ada 1 parsel numaralı taşınmazların yanında yer alan parklardan en az birine isim verilmesi konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
İlçemiz Hürriyet Mahallesi hudutlarında bulunan tapuda, 2538 ada 1 parsel ve 2539 ada 1 parsel numaralı taşınmazların yanında yer alan parklardan en az birine isim verilmesi konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
İlçemiz Hürriyet Mahallesi hudutlarında bulunan tapuda, 2538 ada 1 parsel ve 2539 ada 1 parsel numaralı taşınmazların yanında yer alan parklardan en az birine isim verilmesi konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
İlçemiz Hürriyet Mahallesi hudutlarında bulunan tapuda, 2538 ada 1 parsel ve 2539 ada 1 parsel numaralı taşınmazların yanında yer alan parklardan en az birine isim verilmesi konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
İlçemiz Hürriyet Mahallesi hudutlarında bulunan tapuda, 2538 ada 1 parsel ve 2539 ada 1 parsel numaralı taşınmazların yanında yer alan parklardan en az birine isim verilmesi konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Tekirdağ – Malkara Devlet Yolu’nun Yenibağlar Kavşağı, Belediyemiz sorumluluğundaki imarlı sahalardan geçmekte olup imar planları ile yol güzargahı ve kamulaştırma planlarının uyumlu hale getirilmesi amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan 1/1000 Ölçekli Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karayolu Geçişi Uygulama İmar Planı Değişiklik Teklifinin Onaylanması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Tekirdağ – Malkara Devlet Yolu’nun Yenibağlar Kavşağı, Belediyemiz sorumluluğundaki imarlı sahalardan geçmekte olup imar planları ile yol güzargahı ve kamulaştırma planlarının uyumlu hale getirilmesi amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan 1/1000 Ölçekli Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karayolu Geçişi Uygulama İmar Planı Değişiklik Teklifinin Onaylanması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Tekirdağ – Malkara Devlet Yolu’nun Yenibağlar Kavşağı, Belediyemiz sorumluluğundaki imarlı sahalardan geçmekte olup imar planları ile yol güzargahı ve kamulaştırma planlarının uyumlu hale getirilmesi amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan 1/1000 Ölçekli Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karayolu Geçişi Uygulama İmar Planı Değişiklik Teklifinin Onaylanması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Tekirdağ – Malkara Devlet Yolu’nun Yenibağlar Kavşağı, Belediyemiz sorumluluğundaki imarlı sahalardan geçmekte olup imar planları ile yol güzargahı ve kamulaştırma planlarının uyumlu hale getirilmesi amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan 1/1000 Ölçekli Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karayolu Geçişi Uygulama İmar Planı Değişiklik Teklifinin Onaylanması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Tekirdağ – Malkara Devlet Yolu’nun Yenibağlar Kavşağı, Belediyemiz sorumluluğundaki imarlı sahalardan geçmekte olup imar planları ile yol güzargahı ve kamulaştırma planlarının uyumlu hale getirilmesi amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan 1/1000 Ölçekli Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karayolu Geçişi Uygulama İmar Planı Değişiklik Teklifinin Onaylanması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde yer alan ve tapuda 1268 ada 85 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan Nazım ve Uygulama İmar Plan Değişikliği hakkında Belediye Meclisince uygun görüş verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde yer alan ve tapuda 1268 ada 85 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan Nazım ve Uygulama İmar Plan Değişikliği hakkında Belediye Meclisince uygun görüş verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde yer alan ve tapuda 1268 ada 85 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan Nazım ve Uygulama İmar Plan Değişikliği hakkında Belediye Meclisince uygun görüş verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde yer alan ve tapuda 1268 ada 85 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan Nazım ve Uygulama İmar Plan Değişikliği hakkında Belediye Meclisince uygun görüş verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde yer alan ve tapuda 1268 ada 85 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan Nazım ve Uygulama İmar Plan Değişikliği hakkında Belediye Meclisince uygun görüş verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Atlı Binicilik ve Geleneksel Okçuluk ve İhtisas Spor Kulübü Derneği, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi 2163 Ada 4 parselde kayıtlı taşınmazın İmar Planlarında Spor Alanında kalmakta olup, 2003 yılında kurulan 110 Lisanslı Sporcusu bulunan Trakya’nın tek Atlı Spor ve Geleneksel Okçuluk İhtisas Kulübünün, Sporcularına ve Süleymanpaşa gençlerine Kültürel Sportif eğitim sağlayabilmek amacı ile Taşınmazın 10 yıllığına Tahsis edilmesini, Tahsis kararı çıktığı takdirde Tahsisle ilgili protokol yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Atlı Binicilik ve Geleneksel Okçuluk ve İhtisas Spor Kulübü Derneği, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi 2163 Ada 4 parselde kayıtlı taşınmazın İmar Planlarında Spor Alanında kalmakta olup, 2003 yılında kurulan 110 Lisanslı Sporcusu bulunan Trakya’nın tek Atlı Spor ve Geleneksel Okçuluk İhtisas Kulübünün, Sporcularına ve Süleymanpaşa gençlerine Kültürel Sportif eğitim sağlayabilmek amacı ile Taşınmazın 10 yıllığına Tahsis edilmesini, Tahsis kararı çıktığı takdirde Tahsisle ilgili protokol yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Atlı Binicilik ve Geleneksel Okçuluk ve İhtisas Spor Kulübü Derneği, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi 2163 Ada 4 parselde kayıtlı taşınmazın İmar Planlarında Spor Alanında kalmakta olup, 2003 yılında kurulan 110 Lisanslı Sporcusu bulunan Trakya’nın tek Atlı Spor ve Geleneksel Okçuluk İhtisas Kulübünün, Sporcularına ve Süleymanpaşa gençlerine Kültürel Sportif eğitim sağlayabilmek amacı ile Taşınmazın 10 yıllığına Tahsis edilmesini, Tahsis kararı çıktığı takdirde Tahsisle ilgili protokol yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Atlı Binicilik ve Geleneksel Okçuluk ve İhtisas Spor Kulübü Derneği, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi 2163 Ada 4 parselde kayıtlı taşınmazın İmar Planlarında Spor Alanında kalmakta olup, 2003 yılında kurulan 110 Lisanslı Sporcusu bulunan Trakya’nın tek Atlı Spor ve Geleneksel Okçuluk İhtisas Kulübünün, Sporcularına ve Süleymanpaşa gençlerine Kültürel Sportif eğitim sağlayabilmek amacı ile Taşınmazın 10 yıllığına Tahsis edilmesini, Tahsis kararı çıktığı takdirde Tahsisle ilgili protokol yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Atlı Binicilik ve Geleneksel Okçuluk ve İhtisas Spor Kulübü Derneği, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi 2163 Ada 4 parselde kayıtlı taşınmazın İmar Planlarında Spor Alanında kalmakta olup, 2003 yılında kurulan 110 Lisanslı Sporcusu bulunan Trakya’nın tek Atlı Spor ve Geleneksel Okçuluk İhtisas Kulübünün, Sporcularına ve Süleymanpaşa gençlerine Kültürel Sportif eğitim sağlayabilmek amacı ile Taşınmazın 10 yıllığına Tahsis edilmesini, Tahsis kararı çıktığı takdirde Tahsisle ilgili protokol yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Giresun Valiliği ve Giresun Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen ve bu yıl 39’uncusu kutlanacak olan “Uluslararası Giresun Aksu Festivali”ne kardeş şehir olarak Belediye Başkanımız Sayın M. Ekrem EŞKİNAT ve beraberinde (en fazla 35 kişiden oluşacak) bir heyetle beraber katılmalarına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Giresun Valiliği ve Giresun Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen ve bu yıl 39’uncusu kutlanacak olan “Uluslararası Giresun Aksu Festivali”ne kardeş şehir olarak Belediye Başkanımız Sayın M. Ekrem EŞKİNAT ve beraberinde (en fazla 35 kişiden oluşacak) bir heyetle beraber katılmalarına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Giresun Valiliği ve Giresun Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen ve bu yıl 39’uncusu kutlanacak olan “Uluslararası Giresun Aksu Festivali”ne kardeş şehir olarak Belediye Başkanımız Sayın M. Ekrem EŞKİNAT ve beraberinde (en fazla 35 kişiden oluşacak) bir heyetle beraber katılmalarına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Giresun Valiliği ve Giresun Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen ve bu yıl 39’uncusu kutlanacak olan “Uluslararası Giresun Aksu Festivali”ne kardeş şehir olarak Belediye Başkanımız Sayın M. Ekrem EŞKİNAT ve beraberinde (en fazla 35 kişiden oluşacak) bir heyetle beraber katılmalarına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Giresun Valiliği ve Giresun Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen ve bu yıl 39’uncusu kutlanacak olan “Uluslararası Giresun Aksu Festivali”ne kardeş şehir olarak Belediye Başkanımız Sayın M. Ekrem EŞKİNAT ve beraberinde (en fazla 35 kişiden oluşacak) bir heyetle beraber katılmalarına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizin adının ulusal platformda duyurulması, marka kent hedefine bir adım daha yaklaşabilmesi, her yıl tekrarlanan ve şehre her anlamda olumlu katkılar sağlayacak, şehrimizi zamanla kültür ve müzik başkenti haline getirecek “Ulusal Ödüllü Müzik Festivali” yapılmasının uygunluğuna ve festival yetkisinin Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizin adının ulusal platformda duyurulması, marka kent hedefine bir adım daha yaklaşabilmesi, her yıl tekrarlanan ve şehre her anlamda olumlu katkılar sağlayacak, şehrimizi zamanla kültür ve müzik başkenti haline getirecek “Ulusal Ödüllü Müzik Festivali” yapılmasının uygunluğuna ve festival yetkisinin Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizin adının ulusal platformda duyurulması, marka kent hedefine bir adım daha yaklaşabilmesi, her yıl tekrarlanan ve şehre her anlamda olumlu katkılar sağlayacak, şehrimizi zamanla kültür ve müzik başkenti haline getirecek “Ulusal Ödüllü Müzik Festivali” yapılmasının uygunluğuna ve festival yetkisinin Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizin adının ulusal platformda duyurulması, marka kent hedefine bir adım daha yaklaşabilmesi, her yıl tekrarlanan ve şehre her anlamda olumlu katkılar sağlayacak, şehrimizi zamanla kültür ve müzik başkenti haline getirecek “Ulusal Ödüllü Müzik Festivali” yapılmasının uygunluğuna ve festival yetkisinin Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizin adının ulusal platformda duyurulması, marka kent hedefine bir adım daha yaklaşabilmesi, her yıl tekrarlanan ve şehre her anlamda olumlu katkılar sağlayacak, şehrimizi zamanla kültür ve müzik başkenti haline getirecek “Ulusal Ödüllü Müzik Festivali” yapılmasının uygunluğuna ve festival yetkisinin Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, 1294 Parsel numaralı taşınmazın İmar Planlarında ‘Yol’ da kalmakta olduğu belirtilerek, bu taşınmazın kamulaştırılması, mümkün değil ise eşdeğer bir parselle trampa edilmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, 1294 Parsel numaralı taşınmazın İmar Planlarında ‘Yol’ da kalmakta olduğu belirtilerek, bu taşınmazın kamulaştırılması, mümkün değil ise eşdeğer bir parselle trampa edilmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, 1294 Parsel numaralı taşınmazın İmar Planlarında ‘Yol’ da kalmakta olduğu belirtilerek, bu taşınmazın kamulaştırılması, mümkün değil ise eşdeğer bir parselle trampa edilmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, 1294 Parsel numaralı taşınmazın İmar Planlarında ‘Yol’ da kalmakta olduğu belirtilerek, bu taşınmazın kamulaştırılması, mümkün değil ise eşdeğer bir parselle trampa edilmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, 1294 Parsel numaralı taşınmazın İmar Planlarında ‘Yol’ da kalmakta olduğu belirtilerek, bu taşınmazın kamulaştırılması, mümkün değil ise eşdeğer bir parselle trampa edilmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesi 643 Ada 227 parselin mevcut plan üzerinde Belediye Hizmet Alanında bulunan taşınmazın da Eğitim Tesis Alanına katılarak yurt yapımı için ayrılması uygun görülmekte olup, Yıkılan yurt binasının yerine yapılabilmesi ve daha kullanışlı inşa edilebilmesi için söz konusu parselin plan değişikliği ile Eğitim Tesis Alanına dönüştürülmesi için Tahsis edilmesini, Tahsis kararı çıktığı takdirde Tahsis ile ilgili protokol yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesi 643 Ada 227 parselin mevcut plan üzerinde Belediye Hizmet Alanında bulunan taşınmazın da Eğitim Tesis Alanına katılarak yurt yapımı için ayrılması uygun görülmekte olup, Yıkılan yurt binasının yerine yapılabilmesi ve daha kullanışlı inşa edilebilmesi için söz konusu parselin plan değişikliği ile Eğitim Tesis Alanına dönüştürülmesi için Tahsis edilmesini, Tahsis kararı çıktığı takdirde Tahsis ile ilgili protokol yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesi 643 Ada 227 parselin mevcut plan üzerinde Belediye Hizmet Alanında bulunan taşınmazın da Eğitim Tesis Alanına katılarak yurt yapımı için ayrılması uygun görülmekte olup, Yıkılan yurt binasının yerine yapılabilmesi ve daha kullanışlı inşa edilebilmesi için söz konusu parselin plan değişikliği ile Eğitim Tesis Alanına dönüştürülmesi için Tahsis edilmesini, Tahsis kararı çıktığı takdirde Tahsis ile ilgili protokol yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesi 643 Ada 227 parselin mevcut plan üzerinde Belediye Hizmet Alanında bulunan taşınmazın da Eğitim Tesis Alanına katılarak yurt yapımı için ayrılması uygun görülmekte olup, Yıkılan yurt binasının yerine yapılabilmesi ve daha kullanışlı inşa edilebilmesi için söz konusu parselin plan değişikliği ile Eğitim Tesis Alanına dönüştürülmesi için Tahsis edilmesini, Tahsis kararı çıktığı takdirde Tahsis ile ilgili protokol yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesi 643 Ada 227 parselin mevcut plan üzerinde Belediye Hizmet Alanında bulunan taşınmazın da Eğitim Tesis Alanına katılarak yurt yapımı için ayrılması uygun görülmekte olup, Yıkılan yurt binasının yerine yapılabilmesi ve daha kullanışlı inşa edilebilmesi için söz konusu parselin plan değişikliği ile Eğitim Tesis Alanına dönüştürülmesi için Tahsis edilmesini, Tahsis kararı çıktığı takdirde Tahsis ile ilgili protokol yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi, Sanatçılar Caddesi No:37 de mülkiyeti Belediyemize ait 9 ada 5 parsel’in üzerinde bulunan yapının sahibi tapu tahsis belgesine istinaden 9 ada 5 parsel’in kendisine satış yapılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi, Sanatçılar Caddesi No:37 de mülkiyeti Belediyemize ait 9 ada 5 parsel’in üzerinde bulunan yapının sahibi tapu tahsis belgesine istinaden 9 ada 5 parsel’in kendisine satış yapılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi, Sanatçılar Caddesi No:37 de mülkiyeti Belediyemize ait 9 ada 5 parsel’in üzerinde bulunan yapının sahibi tapu tahsis belgesine istinaden 9 ada 5 parsel’in kendisine satış yapılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi, Sanatçılar Caddesi No:37 de mülkiyeti Belediyemize ait 9 ada 5 parsel’in üzerinde bulunan yapının sahibi tapu tahsis belgesine istinaden 9 ada 5 parsel’in kendisine satış yapılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi, Sanatçılar Caddesi No:37 de mülkiyeti Belediyemize ait 9 ada 5 parsel’in üzerinde bulunan yapının sahibi tapu tahsis belgesine istinaden 9 ada 5 parsel’in kendisine satış yapılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Dağ Yenice Köyü Derneği’nin, Ata toprakları Yunanistan’ın Selanik şehrine 23-24 Nisan 2016 tarihlerinde düzenlemiş olduğu geziye, Belediyemizi temsilen Belediye Meclis Üyemiz Mustafa ÖZDEMİR’in katılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Dağ Yenice Köyü Derneği’nin, Ata toprakları Yunanistan’ın Selanik şehrine 23-24 Nisan 2016 tarihlerinde düzenlemiş olduğu geziye, Belediyemizi temsilen Belediye Meclis Üyemiz Mustafa ÖZDEMİR’in katılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Dağ Yenice Köyü Derneği’nin, Ata toprakları Yunanistan’ın Selanik şehrine 23-24 Nisan 2016 tarihlerinde düzenlemiş olduğu geziye, Belediyemizi temsilen Belediye Meclis Üyemiz Mustafa ÖZDEMİR’in katılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Dağ Yenice Köyü Derneği’nin, Ata toprakları Yunanistan’ın Selanik şehrine 23-24 Nisan 2016 tarihlerinde düzenlemiş olduğu geziye, Belediyemizi temsilen Belediye Meclis Üyemiz Mustafa ÖZDEMİR’in katılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Dağ Yenice Köyü Derneği’nin, Ata toprakları Yunanistan’ın Selanik şehrine 23-24 Nisan 2016 tarihlerinde düzenlemiş olduğu geziye, Belediyemizi temsilen Belediye Meclis Üyemiz Mustafa ÖZDEMİR’in katılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Pomorie Belediyesi Belediyemizi 06 Mayıs 2016 tarihinde şehirlerinde düzenlenen festivale davet etmişlerdir. Bahse konu geziye 05 Mayıs – 07 Mayıs 2016 tarihlerinde Belediye Başkanımız M. Ekrem EŞKİNAT, Belediye Başkan Yardımcısı V. Berkay ÇAKIR ve Belediye Başkan Yardımcısı M. Hilmi İŞSEVER’in katılmasına ve bu seyahatin yol, iaşe ve konaklama giderlerinin Belediyemiz bütçesinden karşılanmasının uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Pomorie Belediyesi Belediyemizi 06 Mayıs 2016 tarihinde şehirlerinde düzenlenen festivale davet etmişlerdir. Bahse konu geziye 05 Mayıs – 07 Mayıs 2016 tarihlerinde Belediye Başkanımız M. Ekrem EŞKİNAT, Belediye Başkan Yardımcısı V. Berkay ÇAKIR ve Belediye Başkan Yardımcısı M. Hilmi İŞSEVER’in katılmasına ve bu seyahatin yol, iaşe ve konaklama giderlerinin Belediyemiz bütçesinden karşılanmasının uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Pomorie Belediyesi Belediyemizi 06 Mayıs 2016 tarihinde şehirlerinde düzenlenen festivale davet etmişlerdir. Bahse konu geziye 05 Mayıs – 07 Mayıs 2016 tarihlerinde Belediye Başkanımız M. Ekrem EŞKİNAT, Belediye Başkan Yardımcısı V. Berkay ÇAKIR ve Belediye Başkan Yardımcısı M. Hilmi İŞSEVER’in katılmasına ve bu seyahatin yol, iaşe ve konaklama giderlerinin Belediyemiz bütçesinden karşılanmasının uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Pomorie Belediyesi Belediyemizi 06 Mayıs 2016 tarihinde şehirlerinde düzenlenen festivale davet etmişlerdir. Bahse konu geziye 05 Mayıs – 07 Mayıs 2016 tarihlerinde Belediye Başkanımız M. Ekrem EŞKİNAT, Belediye Başkan Yardımcısı V. Berkay ÇAKIR ve Belediye Başkan Yardımcısı M. Hilmi İŞSEVER’in katılmasına ve bu seyahatin yol, iaşe ve konaklama giderlerinin Belediyemiz bütçesinden karşılanmasının uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Pomorie Belediyesi Belediyemizi 06 Mayıs 2016 tarihinde şehirlerinde düzenlenen festivale davet etmişlerdir. Bahse konu geziye 05 Mayıs – 07 Mayıs 2016 tarihlerinde Belediye Başkanımız M. Ekrem EŞKİNAT, Belediye Başkan Yardımcısı V. Berkay ÇAKIR ve Belediye Başkan Yardımcısı M. Hilmi İŞSEVER’in katılmasına ve bu seyahatin yol, iaşe ve konaklama giderlerinin Belediyemiz bütçesinden karşılanmasının uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tarihi Kentler Birliği Bulgaristan ve Romanya’ya 28 Mayıs – 01 Haziran 2016 tarihleri arasında Yurtdışı Teknik İnceleme Gezisi düzenlediğinden, bahse konu geziye Belediye Başkanımız M. Ekrem EŞKİNAT’ın katılmasının uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tarihi Kentler Birliği Bulgaristan ve Romanya’ya 28 Mayıs – 01 Haziran 2016 tarihleri arasında Yurtdışı Teknik İnceleme Gezisi düzenlediğinden, bahse konu geziye Belediye Başkanımız M. Ekrem EŞKİNAT’ın katılmasının uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tarihi Kentler Birliği Bulgaristan ve Romanya’ya 28 Mayıs – 01 Haziran 2016 tarihleri arasında Yurtdışı Teknik İnceleme Gezisi düzenlediğinden, bahse konu geziye Belediye Başkanımız M. Ekrem EŞKİNAT’ın katılmasının uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tarihi Kentler Birliği Bulgaristan ve Romanya’ya 28 Mayıs – 01 Haziran 2016 tarihleri arasında Yurtdışı Teknik İnceleme Gezisi düzenlediğinden, bahse konu geziye Belediye Başkanımız M. Ekrem EŞKİNAT’ın katılmasının uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tarihi Kentler Birliği Bulgaristan ve Romanya’ya 28 Mayıs – 01 Haziran 2016 tarihleri arasında Yurtdışı Teknik İnceleme Gezisi düzenlediğinden, bahse konu geziye Belediye Başkanımız M. Ekrem EŞKİNAT’ın katılmasının uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Eski Tekirdağ Fotoğraf Müzesi oluşum projesi çalışması için, mübadelede şehrimizdengöç eden ve Tekirdağ İlimizin orijinal fotoğraflarının sahibi olan, Dimitrios MAVRİDİS’i ziyaret ve Atina Büyükelçiliğimizle görüşme yapmak üzere Nisan ayı içerisinde belirlenecek olan uygun tarihlerde Belediye Başkanımız M. Ekrem EŞKİNAT, TURSAB Yöneticisi Orhan ÇEBİ ve Tekirdağlı Kolleksiyoner Eyüp ATAMAN ile birlikte Yunanistan’ın Atina kentine gitmelerine ve bu seyahatin yol, iaşe ve konaklama giderlerinin Belediyemiz bütçesinde karşılanmasının uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Eski Tekirdağ Fotoğraf Müzesi oluşum projesi çalışması için, mübadelede şehrimizdengöç eden ve Tekirdağ İlimizin orijinal fotoğraflarının sahibi olan, Dimitrios MAVRİDİS’i ziyaret ve Atina Büyükelçiliğimizle görüşme yapmak üzere Nisan ayı içerisinde belirlenecek olan uygun tarihlerde Belediye Başkanımız M. Ekrem EŞKİNAT, TURSAB Yöneticisi Orhan ÇEBİ ve Tekirdağlı Kolleksiyoner Eyüp ATAMAN ile birlikte Yunanistan’ın Atina kentine gitmelerine ve bu seyahatin yol, iaşe ve konaklama giderlerinin Belediyemiz bütçesinde karşılanmasının uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Eski Tekirdağ Fotoğraf Müzesi oluşum projesi çalışması için, mübadelede şehrimizdengöç eden ve Tekirdağ İlimizin orijinal fotoğraflarının sahibi olan, Dimitrios MAVRİDİS’i ziyaret ve Atina Büyükelçiliğimizle görüşme yapmak üzere Nisan ayı içerisinde belirlenecek olan uygun tarihlerde Belediye Başkanımız M. Ekrem EŞKİNAT, TURSAB Yöneticisi Orhan ÇEBİ ve Tekirdağlı Kolleksiyoner Eyüp ATAMAN ile birlikte Yunanistan’ın Atina kentine gitmelerine ve bu seyahatin yol, iaşe ve konaklama giderlerinin Belediyemiz bütçesinde karşılanmasının uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Eski Tekirdağ Fotoğraf Müzesi oluşum projesi çalışması için, mübadelede şehrimizdengöç eden ve Tekirdağ İlimizin orijinal fotoğraflarının sahibi olan, Dimitrios MAVRİDİS’i ziyaret ve Atina Büyükelçiliğimizle görüşme yapmak üzere Nisan ayı içerisinde belirlenecek olan uygun tarihlerde Belediye Başkanımız M. Ekrem EŞKİNAT, TURSAB Yöneticisi Orhan ÇEBİ ve Tekirdağlı Kolleksiyoner Eyüp ATAMAN ile birlikte Yunanistan’ın Atina kentine gitmelerine ve bu seyahatin yol, iaşe ve konaklama giderlerinin Belediyemiz bütçesinde karşılanmasının uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Eski Tekirdağ Fotoğraf Müzesi oluşum projesi çalışması için, mübadelede şehrimizdengöç eden ve Tekirdağ İlimizin orijinal fotoğraflarının sahibi olan, Dimitrios MAVRİDİS’i ziyaret ve Atina Büyükelçiliğimizle görüşme yapmak üzere Nisan ayı içerisinde belirlenecek olan uygun tarihlerde Belediye Başkanımız M. Ekrem EŞKİNAT, TURSAB Yöneticisi Orhan ÇEBİ ve Tekirdağlı Kolleksiyoner Eyüp ATAMAN ile birlikte Yunanistan’ın Atina kentine gitmelerine ve bu seyahatin yol, iaşe ve konaklama giderlerinin Belediyemiz bütçesinde karşılanmasının uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğünün ihtiyacı olan, yol çalışmalarında kullanılmak amacıyla 1 adet Kapalı Kasa Kamyonet, 2 adet Açık Kasa kamyonet, 1 adet Damperli Kamyon, 3 adet Bekolader, 1adet Greyder, 1 adet Asfalt Robotu, 1 adet Asfalt Yama Silindiri’nin alınması için İller Bankası’ndan kredi kullanılmasının uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğünün ihtiyacı olan, yol çalışmalarında kullanılmak amacıyla 1 adet Kapalı Kasa Kamyonet, 2 adet Açık Kasa kamyonet, 1 adet Damperli Kamyon, 3 adet Bekolader, 1adet Greyder, 1 adet Asfalt Robotu, 1 adet Asfalt Yama Silindiri’nin alınması için İller Bankası’ndan kredi kullanılmasının uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğünün ihtiyacı olan, yol çalışmalarında kullanılmak amacıyla 1 adet Kapalı Kasa Kamyonet, 2 adet Açık Kasa kamyonet, 1 adet Damperli Kamyon, 3 adet Bekolader, 1adet Greyder, 1 adet Asfalt Robotu, 1 adet Asfalt Yama Silindiri’nin alınması için İller Bankası’ndan kredi kullanılmasının uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğünün ihtiyacı olan, yol çalışmalarında kullanılmak amacıyla 1 adet Kapalı Kasa Kamyonet, 2 adet Açık Kasa kamyonet, 1 adet Damperli Kamyon, 3 adet Bekolader, 1adet Greyder, 1 adet Asfalt Robotu, 1 adet Asfalt Yama Silindiri’nin alınması için İller Bankası’ndan kredi kullanılmasının uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğünün ihtiyacı olan, yol çalışmalarında kullanılmak amacıyla 1 adet Kapalı Kasa Kamyonet, 2 adet Açık Kasa kamyonet, 1 adet Damperli Kamyon, 3 adet Bekolader, 1adet Greyder, 1 adet Asfalt Robotu, 1 adet Asfalt Yama Silindiri’nin alınması için İller Bankası’ndan kredi kullanılmasının uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Nusratlı Mahallesi, 1237 (eski 504-505) numaralı parsele yönelik sunulan Uygulama İmar Planının reddine ilişkin alınan 02.03.2016 tarih ve 108 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararına itiraz konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Nusratlı Mahallesi, 1237 (eski 504-505) numaralı parsele yönelik sunulan Uygulama İmar Planının reddine ilişkin alınan 02.03.2016 tarih ve 108 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararına itiraz konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Nusratlı Mahallesi, 1237 (eski 504-505) numaralı parsele yönelik sunulan Uygulama İmar Planının reddine ilişkin alınan 02.03.2016 tarih ve 108 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararına itiraz konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Nusratlı Mahallesi, 1237 (eski 504-505) numaralı parsele yönelik sunulan Uygulama İmar Planının reddine ilişkin alınan 02.03.2016 tarih ve 108 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararına itiraz konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Nusratlı Mahallesi, 1237 (eski 504-505) numaralı parsele yönelik sunulan Uygulama İmar Planının reddine ilişkin alınan 02.03.2016 tarih ve 108 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararına itiraz konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin, ilgili müdürlükçe sunulmuş olduğu şekli ile kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin, ilgili müdürlükçe sunulmuş olduğu şekli ile kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin, ilgili müdürlükçe sunulmuş olduğu şekli ile kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin, ilgili müdürlükçe sunulmuş olduğu şekli ile kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin, ilgili müdürlükçe sunulmuş olduğu şekli ile kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne ait Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin, ilgili müdürlükçe sunulmuş olduğu şekli ile kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne ait Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin, ilgili müdürlükçe sunulmuş olduğu şekli ile kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne ait Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin, ilgili müdürlükçe sunulmuş olduğu şekli ile kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne ait Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin, ilgili müdürlükçe sunulmuş olduğu şekli ile kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne ait Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin, ilgili müdürlükçe sunulmuş olduğu şekli ile kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne ait Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin, ilgili müdürlükçe sunulmuş olduğu şekli ile kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne ait Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin, ilgili müdürlükçe sunulmuş olduğu şekli ile kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne ait Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin, ilgili müdürlükçe sunulmuş olduğu şekli ile kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne ait Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin, ilgili müdürlükçe sunulmuş olduğu şekli ile kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne ait Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin, ilgili müdürlükçe sunulmuş olduğu şekli ile kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin, ilgili müdürlükçe sunulmuş olduğu şekli ile kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin, ilgili müdürlükçe sunulmuş olduğu şekli ile kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin, ilgili müdürlükçe sunulmuş olduğu şekli ile kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin, ilgili müdürlükçe sunulmuş olduğu şekli ile kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin, ilgili müdürlükçe sunulmuş olduğu şekli ile kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Engelliler için teknik standartlar USTAD 2011: 2015 Çevre ve Yapı Sertifikasyonu gerekliliklerini karşılaması için ilgili şartların yerine getirilmesine destek sağlamakta olup, gerçekleştirilecek çalışmalar ve neticede hazırlanacak olan yönetmeliğe esas teşkil edecek görüş ve önerilerin toplanarak değerlendirme süreci devam ettiğinden, Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca çalışmaların devamına oybirliği ile karar verilmiş olup; belediye meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Engelliler için teknik standartlar USTAD 2011: 2015 Çevre ve Yapı Sertifikasyonu gerekliliklerini karşılaması için ilgili şartların yerine getirilmesine destek sağlamakta olup, gerçekleştirilecek çalışmalar ve neticede hazırlanacak olan yönetmeliğe esas teşkil edecek görüş ve önerilerin toplanarak değerlendirme süreci devam ettiğinden, Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca çalışmaların devamına oybirliği ile karar verilmiş olup; belediye meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Engelliler için teknik standartlar USTAD 2011: 2015 Çevre ve Yapı Sertifikasyonu gerekliliklerini karşılaması için ilgili şartların yerine getirilmesine destek sağlamakta olup, gerçekleştirilecek çalışmalar ve neticede hazırlanacak olan yönetmeliğe esas teşkil edecek görüş ve önerilerin toplanarak değerlendirme süreci devam ettiğinden, Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca çalışmaların devamına oybirliği ile karar verilmiş olup; belediye meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Engelliler için teknik standartlar USTAD 2011: 2015 Çevre ve Yapı Sertifikasyonu gerekliliklerini karşılaması için ilgili şartların yerine getirilmesine destek sağlamakta olup, gerçekleştirilecek çalışmalar ve neticede hazırlanacak olan yönetmeliğe esas teşkil edecek görüş ve önerilerin toplanarak değerlendirme süreci devam ettiğinden, Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca çalışmaların devamına oybirliği ile karar verilmiş olup; belediye meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Engelliler için teknik standartlar USTAD 2011: 2015 Çevre ve Yapı Sertifikasyonu gerekliliklerini karşılaması için ilgili şartların yerine getirilmesine destek sağlamakta olup, gerçekleştirilecek çalışmalar ve neticede hazırlanacak olan yönetmeliğe esas teşkil edecek görüş ve önerilerin toplanarak değerlendirme süreci devam ettiğinden, Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca çalışmaların devamına oybirliği ile karar verilmiş olup; belediye meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesinde bulunan tapuda 1465 ada 104 nolu parselin kamulaştırma talebinin kabulüne, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; belediye meclisince de komisyon kararının reddine çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesinde bulunan tapuda 1465 ada 104 nolu parselin kamulaştırma talebinin kabulüne, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; belediye meclisince de komisyon kararının reddine çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesinde bulunan tapuda 1465 ada 104 nolu parselin kamulaştırma talebinin kabulüne, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; belediye meclisince de komisyon kararının reddine çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesinde bulunan tapuda 1465 ada 104 nolu parselin kamulaştırma talebinin kabulüne, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; belediye meclisince de komisyon kararının reddine çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesinde bulunan tapuda 1465 ada 104 nolu parselin kamulaştırma talebinin kabulüne, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; belediye meclisince de komisyon kararının reddine çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 1564 ada 29 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın tevhit edilmesi şartı ile bitişik komşusu 1564 ada 8 parsel maliklerine satışının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 1564 ada 29 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın tevhit edilmesi şartı ile bitişik komşusu 1564 ada 8 parsel maliklerine satışının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 1564 ada 29 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın tevhit edilmesi şartı ile bitişik komşusu 1564 ada 8 parsel maliklerine satışının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 1564 ada 29 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın tevhit edilmesi şartı ile bitişik komşusu 1564 ada 8 parsel maliklerine satışının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 1564 ada 29 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın tevhit edilmesi şartı ile bitişik komşusu 1564 ada 8 parsel maliklerine satışının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan tapuda, 1661 ada 9 nolu parsel numarasında kayıtlı taşınmazın tevhit edilmesi şartı ile bitişik komşusu olan 1661 ada 5 parsel malikine satışının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; belediye meclisince de komisyon kararındaki tevhit şartı ile satışı veya kat karşılığı verilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan tapuda, 1661 ada 9 nolu parsel numarasında kayıtlı taşınmazın tevhit edilmesi şartı ile bitişik komşusu olan 1661 ada 5 parsel malikine satışının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; belediye meclisince de komisyon kararındaki tevhit şartı ile satışı veya kat karşılığı verilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan tapuda, 1661 ada 9 nolu parsel numarasında kayıtlı taşınmazın tevhit edilmesi şartı ile bitişik komşusu olan 1661 ada 5 parsel malikine satışının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; belediye meclisince de komisyon kararındaki tevhit şartı ile satışı veya kat karşılığı verilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan tapuda, 1661 ada 9 nolu parsel numarasında kayıtlı taşınmazın tevhit edilmesi şartı ile bitişik komşusu olan 1661 ada 5 parsel malikine satışının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; belediye meclisince de komisyon kararındaki tevhit şartı ile satışı veya kat karşılığı verilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan tapuda, 1661 ada 9 nolu parsel numarasında kayıtlı taşınmazın tevhit edilmesi şartı ile bitişik komşusu olan 1661 ada 5 parsel malikine satışının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; belediye meclisince de komisyon kararındaki tevhit şartı ile satışı veya kat karşılığı verilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
03.05.2007 tarihli Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan İmar Planına Esas Yerleşime Uygunluk Amaçlı Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporuna göre Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 2312 ada 125 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın bulunduğu alan ÖA3( Önlemli Alan 3)’de kalmakta olup idare tarafından söz konusu alanın yapılaşma koşullarının belirlenmesiyle ilgili bir çalışma yapılıp Belediye Meclisine sunulmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdürrahim KAR’ın çekimser oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
03.05.2007 tarihli Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan İmar Planına Esas Yerleşime Uygunluk Amaçlı Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporuna göre Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 2312 ada 125 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın bulunduğu alan ÖA3( Önlemli Alan 3)’de kalmakta olup idare tarafından söz konusu alanın yapılaşma koşullarının belirlenmesiyle ilgili bir çalışma yapılıp Belediye Meclisine sunulmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdürrahim KAR’ın çekimser oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
03.05.2007 tarihli Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan İmar Planına Esas Yerleşime Uygunluk Amaçlı Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporuna göre Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 2312 ada 125 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın bulunduğu alan ÖA3( Önlemli Alan 3)’de kalmakta olup idare tarafından söz konusu alanın yapılaşma koşullarının belirlenmesiyle ilgili bir çalışma yapılıp Belediye Meclisine sunulmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdürrahim KAR’ın çekimser oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
03.05.2007 tarihli Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan İmar Planına Esas Yerleşime Uygunluk Amaçlı Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporuna göre Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 2312 ada 125 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın bulunduğu alan ÖA3( Önlemli Alan 3)’de kalmakta olup idare tarafından söz konusu alanın yapılaşma koşullarının belirlenmesiyle ilgili bir çalışma yapılıp Belediye Meclisine sunulmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdürrahim KAR’ın çekimser oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
03.05.2007 tarihli Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan İmar Planına Esas Yerleşime Uygunluk Amaçlı Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporuna göre Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 2312 ada 125 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın bulunduğu alan ÖA3( Önlemli Alan 3)’de kalmakta olup idare tarafından söz konusu alanın yapılaşma koşullarının belirlenmesiyle ilgili bir çalışma yapılıp Belediye Meclisine sunulmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdürrahim KAR’ın çekimser oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Eskicami Mahallesinde bulunan tapuda; 607 Ada, 17 nolu Parsel ve 700 Ada 338 Parsel nolu, taşınmazların bir kısmının kamulaştırılmasıyla ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü’ne görüş sorulmuş olup gelecek olan görüşten sonra karar verilmek üzere konu ile ilgili çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Eskicami Mahallesinde bulunan tapuda; 607 Ada, 17 nolu Parsel ve 700 Ada 338 Parsel nolu, taşınmazların bir kısmının kamulaştırılmasıyla ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü’ne görüş sorulmuş olup gelecek olan görüşten sonra karar verilmek üzere konu ile ilgili çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Eskicami Mahallesinde bulunan tapuda; 607 Ada, 17 nolu Parsel ve 700 Ada 338 Parsel nolu, taşınmazların bir kısmının kamulaştırılmasıyla ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü’ne görüş sorulmuş olup gelecek olan görüşten sonra karar verilmek üzere konu ile ilgili çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Eskicami Mahallesinde bulunan tapuda; 607 Ada, 17 nolu Parsel ve 700 Ada 338 Parsel nolu, taşınmazların bir kısmının kamulaştırılmasıyla ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü’ne görüş sorulmuş olup gelecek olan görüşten sonra karar verilmek üzere konu ile ilgili çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Eskicami Mahallesinde bulunan tapuda; 607 Ada, 17 nolu Parsel ve 700 Ada 338 Parsel nolu, taşınmazların bir kısmının kamulaştırılmasıyla ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü’ne görüş sorulmuş olup gelecek olan görüşten sonra karar verilmek üzere konu ile ilgili çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesinde Barbaros Mahallesi Madenler mevkii bölgesinde bulunan alanın sınırlarıyla ilgili Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından bahse konu alanın sınırlarıyla ilgili sayısal haritalandırma çalışması yapılıyor olması sebebi ile çalışma sonuçlandığı zaman karar verilmek üzere konu ile ilgili çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca kabulüne oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine; Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından bahse konu alanın sınırlarıyla ilgili gelen sayısal değerlerin planlara işlenmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesinde Barbaros Mahallesi Madenler mevkii bölgesinde bulunan alanın sınırlarıyla ilgili Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından bahse konu alanın sınırlarıyla ilgili sayısal haritalandırma çalışması yapılıyor olması sebebi ile çalışma sonuçlandığı zaman karar verilmek üzere konu ile ilgili çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca kabulüne oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine; Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından bahse konu alanın sınırlarıyla ilgili gelen sayısal değerlerin planlara işlenmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesinde Barbaros Mahallesi Madenler mevkii bölgesinde bulunan alanın sınırlarıyla ilgili Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından bahse konu alanın sınırlarıyla ilgili sayısal haritalandırma çalışması yapılıyor olması sebebi ile çalışma sonuçlandığı zaman karar verilmek üzere konu ile ilgili çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca kabulüne oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine; Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından bahse konu alanın sınırlarıyla ilgili gelen sayısal değerlerin planlara işlenmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesinde Barbaros Mahallesi Madenler mevkii bölgesinde bulunan alanın sınırlarıyla ilgili Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından bahse konu alanın sınırlarıyla ilgili sayısal haritalandırma çalışması yapılıyor olması sebebi ile çalışma sonuçlandığı zaman karar verilmek üzere konu ile ilgili çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca kabulüne oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine; Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından bahse konu alanın sınırlarıyla ilgili gelen sayısal değerlerin planlara işlenmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesinde Barbaros Mahallesi Madenler mevkii bölgesinde bulunan alanın sınırlarıyla ilgili Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından bahse konu alanın sınırlarıyla ilgili sayısal haritalandırma çalışması yapılıyor olması sebebi ile çalışma sonuçlandığı zaman karar verilmek üzere konu ile ilgili çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca kabulüne oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine; Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından bahse konu alanın sınırlarıyla ilgili gelen sayısal değerlerin planlara işlenmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
2.22. Plan Notu maddesinin değiştirilmeden devam edilmesine oybirliği ile karar vermiş, 2.17. Plan Notu ile ilgili; Komisyon üyelerinden Berk Öge’nin “Planda ‘Gündoğdu Mahallesi Öncelikli Proje Alanı’ olarak gösterilmiş olan 18. Madde Uygulaması yapılmış alandaki Ticaret (İş Merkezi) fonksiyonuna sahip parsellerde yapılacak binalarda her katta sadece ticaret kullanımı yer alabilir. Diğer bölgelerdeki planda ticaret alanı olarak gösterilen sahalarda yapılacak binaların bodrum ve zemin katları haricindeki üst katlarında isteğe bağlı olarak ruhsat projesinde konut kullanımı izni verilebilir.” Şeklinde değiştirilerek onaylanmasını talep etmesine karşılık konuyla ilgili çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdürrahim KAR’ın çekimser oylarına karşı komisyon kararının reddine, Plan Notlarının eski haliyle uygulanmasına oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
2.22. Plan Notu maddesinin değiştirilmeden devam edilmesine oybirliği ile karar vermiş, 2.17. Plan Notu ile ilgili; Komisyon üyelerinden Berk Öge’nin “Planda ‘Gündoğdu Mahallesi Öncelikli Proje Alanı’ olarak gösterilmiş olan 18. Madde Uygulaması yapılmış alandaki Ticaret (İş Merkezi) fonksiyonuna sahip parsellerde yapılacak binalarda her katta sadece ticaret kullanımı yer alabilir. Diğer bölgelerdeki planda ticaret alanı olarak gösterilen sahalarda yapılacak binaların bodrum ve zemin katları haricindeki üst katlarında isteğe bağlı olarak ruhsat projesinde konut kullanımı izni verilebilir.” Şeklinde değiştirilerek onaylanmasını talep etmesine karşılık konuyla ilgili çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdürrahim KAR’ın çekimser oylarına karşı komisyon kararının reddine, Plan Notlarının eski haliyle uygulanmasına oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
2.22. Plan Notu maddesinin değiştirilmeden devam edilmesine oybirliği ile karar vermiş, 2.17. Plan Notu ile ilgili; Komisyon üyelerinden Berk Öge’nin “Planda ‘Gündoğdu Mahallesi Öncelikli Proje Alanı’ olarak gösterilmiş olan 18. Madde Uygulaması yapılmış alandaki Ticaret (İş Merkezi) fonksiyonuna sahip parsellerde yapılacak binalarda her katta sadece ticaret kullanımı yer alabilir. Diğer bölgelerdeki planda ticaret alanı olarak gösterilen sahalarda yapılacak binaların bodrum ve zemin katları haricindeki üst katlarında isteğe bağlı olarak ruhsat projesinde konut kullanımı izni verilebilir.” Şeklinde değiştirilerek onaylanmasını talep etmesine karşılık konuyla ilgili çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdürrahim KAR’ın çekimser oylarına karşı komisyon kararının reddine, Plan Notlarının eski haliyle uygulanmasına oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
2.22. Plan Notu maddesinin değiştirilmeden devam edilmesine oybirliği ile karar vermiş, 2.17. Plan Notu ile ilgili; Komisyon üyelerinden Berk Öge’nin “Planda ‘Gündoğdu Mahallesi Öncelikli Proje Alanı’ olarak gösterilmiş olan 18. Madde Uygulaması yapılmış alandaki Ticaret (İş Merkezi) fonksiyonuna sahip parsellerde yapılacak binalarda her katta sadece ticaret kullanımı yer alabilir. Diğer bölgelerdeki planda ticaret alanı olarak gösterilen sahalarda yapılacak binaların bodrum ve zemin katları haricindeki üst katlarında isteğe bağlı olarak ruhsat projesinde konut kullanımı izni verilebilir.” Şeklinde değiştirilerek onaylanmasını talep etmesine karşılık konuyla ilgili çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdürrahim KAR’ın çekimser oylarına karşı komisyon kararının reddine, Plan Notlarının eski haliyle uygulanmasına oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
2.22. Plan Notu maddesinin değiştirilmeden devam edilmesine oybirliği ile karar vermiş, 2.17. Plan Notu ile ilgili; Komisyon üyelerinden Berk Öge’nin “Planda ‘Gündoğdu Mahallesi Öncelikli Proje Alanı’ olarak gösterilmiş olan 18. Madde Uygulaması yapılmış alandaki Ticaret (İş Merkezi) fonksiyonuna sahip parsellerde yapılacak binalarda her katta sadece ticaret kullanımı yer alabilir. Diğer bölgelerdeki planda ticaret alanı olarak gösterilen sahalarda yapılacak binaların bodrum ve zemin katları haricindeki üst katlarında isteğe bağlı olarak ruhsat projesinde konut kullanımı izni verilebilir.” Şeklinde değiştirilerek onaylanmasını talep etmesine karşılık konuyla ilgili çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdürrahim KAR’ın çekimser oylarına karşı komisyon kararının reddine, Plan Notlarının eski haliyle uygulanmasına oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Engelliler için teknik standartlar USTAD 2011: 2015 Çevre ve Yapı Sertifikasyonu gerekliliklerini karşılaması için ilgili şartların yerine getirilmesine destek sağlanması ile ilgili çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca kabulüne oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Engelliler için teknik standartlar USTAD 2011: 2015 Çevre ve Yapı Sertifikasyonu gerekliliklerini karşılaması için ilgili şartların yerine getirilmesine destek sağlanması ile ilgili çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca kabulüne oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Engelliler için teknik standartlar USTAD 2011: 2015 Çevre ve Yapı Sertifikasyonu gerekliliklerini karşılaması için ilgili şartların yerine getirilmesine destek sağlanması ile ilgili çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca kabulüne oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Engelliler için teknik standartlar USTAD 2011: 2015 Çevre ve Yapı Sertifikasyonu gerekliliklerini karşılaması için ilgili şartların yerine getirilmesine destek sağlanması ile ilgili çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca kabulüne oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Engelliler için teknik standartlar USTAD 2011: 2015 Çevre ve Yapı Sertifikasyonu gerekliliklerini karşılaması için ilgili şartların yerine getirilmesine destek sağlanması ile ilgili çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca kabulüne oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Rüzgar Sörfü Yelken Kulübü Su ve Doğa Sporları Derneği’nin Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesi mevkiinde bulunan park alanı içinde faaliyetlerine devam edebilmesi için resmi tahsisin uygun yolla yapılması talebi; ekinde bulunan krokideki alanın, belediye meclisince belirlenecek süre ile tahsis talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonunca kabulüne oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de tahsis süresinin 2 (iki) yıl olmasına ve tahsis işlemleri için Belediye Başkanı M.Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Rüzgar Sörfü Yelken Kulübü Su ve Doğa Sporları Derneği’nin Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesi mevkiinde bulunan park alanı içinde faaliyetlerine devam edebilmesi için resmi tahsisin uygun yolla yapılması talebi; ekinde bulunan krokideki alanın, belediye meclisince belirlenecek süre ile tahsis talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonunca kabulüne oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de tahsis süresinin 2 (iki) yıl olmasına ve tahsis işlemleri için Belediye Başkanı M.Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Rüzgar Sörfü Yelken Kulübü Su ve Doğa Sporları Derneği’nin Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesi mevkiinde bulunan park alanı içinde faaliyetlerine devam edebilmesi için resmi tahsisin uygun yolla yapılması talebi; ekinde bulunan krokideki alanın, belediye meclisince belirlenecek süre ile tahsis talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonunca kabulüne oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de tahsis süresinin 2 (iki) yıl olmasına ve tahsis işlemleri için Belediye Başkanı M.Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Rüzgar Sörfü Yelken Kulübü Su ve Doğa Sporları Derneği’nin Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesi mevkiinde bulunan park alanı içinde faaliyetlerine devam edebilmesi için resmi tahsisin uygun yolla yapılması talebi; ekinde bulunan krokideki alanın, belediye meclisince belirlenecek süre ile tahsis talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonunca kabulüne oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de tahsis süresinin 2 (iki) yıl olmasına ve tahsis işlemleri için Belediye Başkanı M.Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Rüzgar Sörfü Yelken Kulübü Su ve Doğa Sporları Derneği’nin Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesi mevkiinde bulunan park alanı içinde faaliyetlerine devam edebilmesi için resmi tahsisin uygun yolla yapılması talebi; ekinde bulunan krokideki alanın, belediye meclisince belirlenecek süre ile tahsis talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonunca kabulüne oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de tahsis süresinin 2 (iki) yıl olmasına ve tahsis işlemleri için Belediye Başkanı M.Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda 1324 ada a parselin ihdasen oluşturulmasından sonra yol ile takas edilerek 1324 ada 2 parsel sahibine ihdasen satışının İmar ve Bayındırlık Komisyonunca kabulüne oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda 1324 ada a parselin ihdasen oluşturulmasından sonra yol ile takas edilerek 1324 ada 2 parsel sahibine ihdasen satışının İmar ve Bayındırlık Komisyonunca kabulüne oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda 1324 ada a parselin ihdasen oluşturulmasından sonra yol ile takas edilerek 1324 ada 2 parsel sahibine ihdasen satışının İmar ve Bayındırlık Komisyonunca kabulüne oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda 1324 ada a parselin ihdasen oluşturulmasından sonra yol ile takas edilerek 1324 ada 2 parsel sahibine ihdasen satışının İmar ve Bayındırlık Komisyonunca kabulüne oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda 1324 ada a parselin ihdasen oluşturulmasından sonra yol ile takas edilerek 1324 ada 2 parsel sahibine ihdasen satışının İmar ve Bayındırlık Komisyonunca kabulüne oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yağcı Mahallesinde Belediyemiz adına kayıtlı bulunan tapuda 124 ada 2 nolu parselin ve 125 ada 2 nolu parselin, 126 ada 1 nolu parselin park ve spor alanında kalan kısmı ile bedel ve miktar farkı gözetmeksizin takas işleminin yapılması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonunca kabulüne oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yağcı Mahallesinde Belediyemiz adına kayıtlı bulunan tapuda 124 ada 2 nolu parselin ve 125 ada 2 nolu parselin, 126 ada 1 nolu parselin park ve spor alanında kalan kısmı ile bedel ve miktar farkı gözetmeksizin takas işleminin yapılması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonunca kabulüne oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yağcı Mahallesinde Belediyemiz adına kayıtlı bulunan tapuda 124 ada 2 nolu parselin ve 125 ada 2 nolu parselin, 126 ada 1 nolu parselin park ve spor alanında kalan kısmı ile bedel ve miktar farkı gözetmeksizin takas işleminin yapılması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonunca kabulüne oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yağcı Mahallesinde Belediyemiz adına kayıtlı bulunan tapuda 124 ada 2 nolu parselin ve 125 ada 2 nolu parselin, 126 ada 1 nolu parselin park ve spor alanında kalan kısmı ile bedel ve miktar farkı gözetmeksizin takas işleminin yapılması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonunca kabulüne oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yağcı Mahallesinde Belediyemiz adına kayıtlı bulunan tapuda 124 ada 2 nolu parselin ve 125 ada 2 nolu parselin, 126 ada 1 nolu parselin park ve spor alanında kalan kısmı ile bedel ve miktar farkı gözetmeksizin takas işleminin yapılması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonunca kabulüne oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda 464 ada 17 nolu parselin kuzeyinde bulunan 2542 ada 2 nolu parsel sahibinin ihdas işlemiyle ilgili muvafakatının bulunmaması ve ihdası istenen kadastral yolun mevcutta kullanılan bir yol olması sebebiyle talebin İmar ve Bayındırlık Komisyonunca reddine oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda 464 ada 17 nolu parselin kuzeyinde bulunan 2542 ada 2 nolu parsel sahibinin ihdas işlemiyle ilgili muvafakatının bulunmaması ve ihdası istenen kadastral yolun mevcutta kullanılan bir yol olması sebebiyle talebin İmar ve Bayındırlık Komisyonunca reddine oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda 464 ada 17 nolu parselin kuzeyinde bulunan 2542 ada 2 nolu parsel sahibinin ihdas işlemiyle ilgili muvafakatının bulunmaması ve ihdası istenen kadastral yolun mevcutta kullanılan bir yol olması sebebiyle talebin İmar ve Bayındırlık Komisyonunca reddine oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda 464 ada 17 nolu parselin kuzeyinde bulunan 2542 ada 2 nolu parsel sahibinin ihdas işlemiyle ilgili muvafakatının bulunmaması ve ihdası istenen kadastral yolun mevcutta kullanılan bir yol olması sebebiyle talebin İmar ve Bayındırlık Komisyonunca reddine oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda 464 ada 17 nolu parselin kuzeyinde bulunan 2542 ada 2 nolu parsel sahibinin ihdas işlemiyle ilgili muvafakatının bulunmaması ve ihdası istenen kadastral yolun mevcutta kullanılan bir yol olması sebebiyle talebin İmar ve Bayındırlık Komisyonunca reddine oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yağcı Mahallesinde Belediyemiz adına kayıtlı bulunan tapuda 122 ada 2 nolu parselin imar adası içinde kalan kısmı ile 123 ada 1 parselin yolda kalan kısmının bedel ve miktar farkı gözetmeksizin takas işleminin yapılmasının İmar ve Bayındırlık Komisyonunca kabulüne oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yağcı Mahallesinde Belediyemiz adına kayıtlı bulunan tapuda 122 ada 2 nolu parselin imar adası içinde kalan kısmı ile 123 ada 1 parselin yolda kalan kısmının bedel ve miktar farkı gözetmeksizin takas işleminin yapılmasının İmar ve Bayındırlık Komisyonunca kabulüne oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yağcı Mahallesinde Belediyemiz adına kayıtlı bulunan tapuda 122 ada 2 nolu parselin imar adası içinde kalan kısmı ile 123 ada 1 parselin yolda kalan kısmının bedel ve miktar farkı gözetmeksizin takas işleminin yapılmasının İmar ve Bayındırlık Komisyonunca kabulüne oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yağcı Mahallesinde Belediyemiz adına kayıtlı bulunan tapuda 122 ada 2 nolu parselin imar adası içinde kalan kısmı ile 123 ada 1 parselin yolda kalan kısmının bedel ve miktar farkı gözetmeksizin takas işleminin yapılmasının İmar ve Bayındırlık Komisyonunca kabulüne oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yağcı Mahallesinde Belediyemiz adına kayıtlı bulunan tapuda 122 ada 2 nolu parselin imar adası içinde kalan kısmı ile 123 ada 1 parselin yolda kalan kısmının bedel ve miktar farkı gözetmeksizin takas işleminin yapılmasının İmar ve Bayındırlık Komisyonunca kabulüne oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yağcı Mahallesinde Belediyemiz adına kayıtlı bulunan tapuda 121 ada 2 nolu parselin imar adası içinde kalan kısmı ile 122 ada 1 nolu parselin yolda kalan kısmının bedel ve miktar farkı gözetmeksizin takas işlemi yapılmasının İmar ve Bayındırlık Komisyonunca kabulüne oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yağcı Mahallesinde Belediyemiz adına kayıtlı bulunan tapuda 121 ada 2 nolu parselin imar adası içinde kalan kısmı ile 122 ada 1 nolu parselin yolda kalan kısmının bedel ve miktar farkı gözetmeksizin takas işlemi yapılmasının İmar ve Bayındırlık Komisyonunca kabulüne oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yağcı Mahallesinde Belediyemiz adına kayıtlı bulunan tapuda 121 ada 2 nolu parselin imar adası içinde kalan kısmı ile 122 ada 1 nolu parselin yolda kalan kısmının bedel ve miktar farkı gözetmeksizin takas işlemi yapılmasının İmar ve Bayındırlık Komisyonunca kabulüne oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yağcı Mahallesinde Belediyemiz adına kayıtlı bulunan tapuda 121 ada 2 nolu parselin imar adası içinde kalan kısmı ile 122 ada 1 nolu parselin yolda kalan kısmının bedel ve miktar farkı gözetmeksizin takas işlemi yapılmasının İmar ve Bayındırlık Komisyonunca kabulüne oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yağcı Mahallesinde Belediyemiz adına kayıtlı bulunan tapuda 121 ada 2 nolu parselin imar adası içinde kalan kısmı ile 122 ada 1 nolu parselin yolda kalan kısmının bedel ve miktar farkı gözetmeksizin takas işlemi yapılmasının İmar ve Bayındırlık Komisyonunca kabulüne oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Karacakılavuz Mahallesi, 9874, 9875, 8988, 8989, 8980, 8991, 8992, 8993, 8994, 8996, 10616, 10694, 10708 parsellere ilişkin 07.10.2015 tarih 430 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne yapılan itirazın Rüştü ÖZGÜN ve Berk ÖGE’nin kabul oyuna karşılık, İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile reddine karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdürrahim KAR, Haluk YILMAZ, Rüştü ÖZGÜN. Sabri ÇINAR, Ali DARICI’nın red oylarına karşı 16 kabul oyla komisyon kararının kabulüne talebin reddine oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Karacakılavuz Mahallesi, 9874, 9875, 8988, 8989, 8980, 8991, 8992, 8993, 8994, 8996, 10616, 10694, 10708 parsellere ilişkin 07.10.2015 tarih 430 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne yapılan itirazın Rüştü ÖZGÜN ve Berk ÖGE’nin kabul oyuna karşılık, İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile reddine karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdürrahim KAR, Haluk YILMAZ, Rüştü ÖZGÜN. Sabri ÇINAR, Ali DARICI’nın red oylarına karşı 16 kabul oyla komisyon kararının kabulüne talebin reddine oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Karacakılavuz Mahallesi, 9874, 9875, 8988, 8989, 8980, 8991, 8992, 8993, 8994, 8996, 10616, 10694, 10708 parsellere ilişkin 07.10.2015 tarih 430 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne yapılan itirazın Rüştü ÖZGÜN ve Berk ÖGE’nin kabul oyuna karşılık, İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile reddine karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdürrahim KAR, Haluk YILMAZ, Rüştü ÖZGÜN. Sabri ÇINAR, Ali DARICI’nın red oylarına karşı 16 kabul oyla komisyon kararının kabulüne talebin reddine oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Karacakılavuz Mahallesi, 9874, 9875, 8988, 8989, 8980, 8991, 8992, 8993, 8994, 8996, 10616, 10694, 10708 parsellere ilişkin 07.10.2015 tarih 430 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne yapılan itirazın Rüştü ÖZGÜN ve Berk ÖGE’nin kabul oyuna karşılık, İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile reddine karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdürrahim KAR, Haluk YILMAZ, Rüştü ÖZGÜN. Sabri ÇINAR, Ali DARICI’nın red oylarına karşı 16 kabul oyla komisyon kararının kabulüne talebin reddine oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Karacakılavuz Mahallesi, 9874, 9875, 8988, 8989, 8980, 8991, 8992, 8993, 8994, 8996, 10616, 10694, 10708 parsellere ilişkin 07.10.2015 tarih 430 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne yapılan itirazın Rüştü ÖZGÜN ve Berk ÖGE’nin kabul oyuna karşılık, İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile reddine karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdürrahim KAR, Haluk YILMAZ, Rüştü ÖZGÜN. Sabri ÇINAR, Ali DARICI’nın red oylarına karşı 16 kabul oyla komisyon kararının kabulüne talebin reddine oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Özel Kalem Müdürlüğüne ait Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Özel Kalem Müdürlüğüne ait Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Özel Kalem Müdürlüğüne ait Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Özel Kalem Müdürlüğüne ait Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Özel Kalem Müdürlüğüne ait Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde bulunan tapuda 1576 ve 1577 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazlara ait konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde bulunan tapuda 1576 ve 1577 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazlara ait konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde bulunan tapuda 1576 ve 1577 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazlara ait konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde bulunan tapuda 1576 ve 1577 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazlara ait konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde bulunan tapuda 1576 ve 1577 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazlara ait konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi ve Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik Usul ve Esaslarına uygun olarak Süleymanpaşa Belediyesinin 2015 Mali Yılı İdare Faaliyet Raporu Ali Rıza ETİ, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdürrahim KAR’ın red oylarına karşı 20 kabul oyla Belediye Meclisince oyçokluğu ile kabul edilerek karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi ve Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik Usul ve Esaslarına uygun olarak Süleymanpaşa Belediyesinin 2015 Mali Yılı İdare Faaliyet Raporu Ali Rıza ETİ, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdürrahim KAR’ın red oylarına karşı 20 kabul oyla Belediye Meclisince oyçokluğu ile kabul edilerek karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi ve Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik Usul ve Esaslarına uygun olarak Süleymanpaşa Belediyesinin 2015 Mali Yılı İdare Faaliyet Raporu Ali Rıza ETİ, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdürrahim KAR’ın red oylarına karşı 20 kabul oyla Belediye Meclisince oyçokluğu ile kabul edilerek karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi ve Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik Usul ve Esaslarına uygun olarak Süleymanpaşa Belediyesinin 2015 Mali Yılı İdare Faaliyet Raporu Ali Rıza ETİ, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdürrahim KAR’ın red oylarına karşı 20 kabul oyla Belediye Meclisince oyçokluğu ile kabul edilerek karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi ve Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik Usul ve Esaslarına uygun olarak Süleymanpaşa Belediyesinin 2015 Mali Yılı İdare Faaliyet Raporu Ali Rıza ETİ, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdürrahim KAR’ın red oylarına karşı 20 kabul oyla Belediye Meclisince oyçokluğu ile kabul edilerek karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan tapuda 700 ada, 428 nolu parselde kayıtlı taşınmazın satış talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan tapuda 700 ada, 428 nolu parselde kayıtlı taşınmazın satış talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan tapuda 700 ada, 428 nolu parselde kayıtlı taşınmazın satış talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan tapuda 700 ada, 428 nolu parselde kayıtlı taşınmazın satış talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan tapuda 700 ada, 428 nolu parselde kayıtlı taşınmazın satış talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda 2445 ada, 1 parsel, 2444 ada, 1 parsel nolu taşınmazlarla ilgili kamulaştırma konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda 2445 ada, 1 parsel, 2444 ada, 1 parsel nolu taşınmazlarla ilgili kamulaştırma konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda 2445 ada, 1 parsel, 2444 ada, 1 parsel nolu taşınmazlarla ilgili kamulaştırma konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda 2445 ada, 1 parsel, 2444 ada, 1 parsel nolu taşınmazlarla ilgili kamulaştırma konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda 2445 ada, 1 parsel, 2444 ada, 1 parsel nolu taşınmazlarla ilgili kamulaştırma konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 2241 ada, 363 parsel, 2085 ada, 1 parsel, 2084 ada, 329 parsel nolu taşınmazlarla ilgili kamulaştırma konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 2241 ada, 363 parsel, 2085 ada, 1 parsel, 2084 ada, 329 parsel nolu taşınmazlarla ilgili kamulaştırma konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 2241 ada, 363 parsel, 2085 ada, 1 parsel, 2084 ada, 329 parsel nolu taşınmazlarla ilgili kamulaştırma konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 2241 ada, 363 parsel, 2085 ada, 1 parsel, 2084 ada, 329 parsel nolu taşınmazlarla ilgili kamulaştırma konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 2241 ada, 363 parsel, 2085 ada, 1 parsel, 2084 ada, 329 parsel nolu taşınmazlarla ilgili kamulaştırma konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Sarıkamış Şehitlerini temsilen “Sarıkamış Asker Heykeli” nin yapılmasına, Süleymanpaşa İlçesinde uygun görülen bir yerin belirlenmesi için konunun Kültür Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Sarıkamış Şehitlerini temsilen “Sarıkamış Asker Heykeli” nin yapılmasına, Süleymanpaşa İlçesinde uygun görülen bir yerin belirlenmesi için konunun Kültür Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Sarıkamış Şehitlerini temsilen “Sarıkamış Asker Heykeli” nin yapılmasına, Süleymanpaşa İlçesinde uygun görülen bir yerin belirlenmesi için konunun Kültür Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Sarıkamış Şehitlerini temsilen “Sarıkamış Asker Heykeli” nin yapılmasına, Süleymanpaşa İlçesinde uygun görülen bir yerin belirlenmesi için konunun Kültür Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Sarıkamış Şehitlerini temsilen “Sarıkamış Asker Heykeli” nin yapılmasına, Süleymanpaşa İlçesinde uygun görülen bir yerin belirlenmesi için konunun Kültür Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Denetim Komisyonu Raporu Belediye Meclisine sunularak bilgilendirilmiştir.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Denetim Komisyonu Raporu Belediye Meclisine sunularak bilgilendirilmiştir.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Denetim Komisyonu Raporu Belediye Meclisine sunularak bilgilendirilmiştir.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Denetim Komisyonu Raporu Belediye Meclisine sunularak bilgilendirilmiştir.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Denetim Komisyonu Raporu Belediye Meclisine sunularak bilgilendirilmiştir.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mutlukent Esenlik Hiz. Kültür Sanat A.Ş.’nin 01.03.2016 tarihli dilekçesine istinaden, Mutlukent Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş. tarafından, Hürriyet Mah. Sancak Cad. ve Yahya Kemal Beyatlı Cad. arasında kalan, imar planında park alanı olarak gözüken tescilsiz alanın (Sancak Cafe), çay bahçesi ve büfe olarak işletilmesi talebi Belediye Meclisinde uygun görülmüş olup; 5 yıl süre ile kiralanmasına, cirosunun %3’ünün Süleymanpaşa Belediyesine verilmesine ve kar payı ödemelerinin 3 (üç) aylık dönemler şeklinde yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mutlukent Esenlik Hiz. Kültür Sanat A.Ş.’nin 01.03.2016 tarihli dilekçesine istinaden, Mutlukent Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş. tarafından, Hürriyet Mah. Sancak Cad. ve Yahya Kemal Beyatlı Cad. arasında kalan, imar planında park alanı olarak gözüken tescilsiz alanın (Sancak Cafe), çay bahçesi ve büfe olarak işletilmesi talebi Belediye Meclisinde uygun görülmüş olup; 5 yıl süre ile kiralanmasına, cirosunun %3’ünün Süleymanpaşa Belediyesine verilmesine ve kar payı ödemelerinin 3 (üç) aylık dönemler şeklinde yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mutlukent Esenlik Hiz. Kültür Sanat A.Ş.’nin 01.03.2016 tarihli dilekçesine istinaden, Mutlukent Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş. tarafından, Hürriyet Mah. Sancak Cad. ve Yahya Kemal Beyatlı Cad. arasında kalan, imar planında park alanı olarak gözüken tescilsiz alanın (Sancak Cafe), çay bahçesi ve büfe olarak işletilmesi talebi Belediye Meclisinde uygun görülmüş olup; 5 yıl süre ile kiralanmasına, cirosunun %3’ünün Süleymanpaşa Belediyesine verilmesine ve kar payı ödemelerinin 3 (üç) aylık dönemler şeklinde yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mutlukent Esenlik Hiz. Kültür Sanat A.Ş.’nin 01.03.2016 tarihli dilekçesine istinaden, Mutlukent Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş. tarafından, Hürriyet Mah. Sancak Cad. ve Yahya Kemal Beyatlı Cad. arasında kalan, imar planında park alanı olarak gözüken tescilsiz alanın (Sancak Cafe), çay bahçesi ve büfe olarak işletilmesi talebi Belediye Meclisinde uygun görülmüş olup; 5 yıl süre ile kiralanmasına, cirosunun %3’ünün Süleymanpaşa Belediyesine verilmesine ve kar payı ödemelerinin 3 (üç) aylık dönemler şeklinde yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mutlukent Esenlik Hiz. Kültür Sanat A.Ş.’nin 01.03.2016 tarihli dilekçesine istinaden, Mutlukent Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş. tarafından, Hürriyet Mah. Sancak Cad. ve Yahya Kemal Beyatlı Cad. arasında kalan, imar planında park alanı olarak gözüken tescilsiz alanın (Sancak Cafe), çay bahçesi ve büfe olarak işletilmesi talebi Belediye Meclisinde uygun görülmüş olup; 5 yıl süre ile kiralanmasına, cirosunun %3’ünün Süleymanpaşa Belediyesine verilmesine ve kar payı ödemelerinin 3 (üç) aylık dönemler şeklinde yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda 2358 ada 126 nolu parselin güneydoğusundaki alanın ihdasen oluşturulmasından sonra 2358 ada 126 nolu parsel ile tevhid ve satışının yapılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda 2358 ada 126 nolu parselin güneydoğusundaki alanın ihdasen oluşturulmasından sonra 2358 ada 126 nolu parsel ile tevhid ve satışının yapılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda 2358 ada 126 nolu parselin güneydoğusundaki alanın ihdasen oluşturulmasından sonra 2358 ada 126 nolu parsel ile tevhid ve satışının yapılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda 2358 ada 126 nolu parselin güneydoğusundaki alanın ihdasen oluşturulmasından sonra 2358 ada 126 nolu parsel ile tevhid ve satışının yapılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda 2358 ada 126 nolu parselin güneydoğusundaki alanın ihdasen oluşturulmasından sonra 2358 ada 126 nolu parsel ile tevhid ve satışının yapılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ortacami Mahallesinde bulunan tapuda 1641 ada, 2 nolu parsel imar planlarında yol ve park alanında kalmakta olduğundan bu taşınmazın kamulaştırılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ortacami Mahallesinde bulunan tapuda 1641 ada, 2 nolu parsel imar planlarında yol ve park alanında kalmakta olduğundan bu taşınmazın kamulaştırılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ortacami Mahallesinde bulunan tapuda 1641 ada, 2 nolu parsel imar planlarında yol ve park alanında kalmakta olduğundan bu taşınmazın kamulaştırılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ortacami Mahallesinde bulunan tapuda 1641 ada, 2 nolu parsel imar planlarında yol ve park alanında kalmakta olduğundan bu taşınmazın kamulaştırılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ortacami Mahallesinde bulunan tapuda 1641 ada, 2 nolu parsel imar planlarında yol ve park alanında kalmakta olduğundan bu taşınmazın kamulaştırılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesi 1700 Ada 9 nolu parsel üzerinde Aydoğdu Aile Sağlığı Merkezi, Köseilyas Mahallesi 1449 parsel üzerinde Değirmenaltı Aile Sağlığı Merkezlerinin Aile Sağlığı Merkezi yapımına uygun alanların Tekirdağ Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü adına devir işlemlerinin uygunluğuna karar verilmişti. Devir işlemlerinin yapılabilmesi için, devir edilmesi planlanan, Belediyemize ait arsalardan Aile Sağlığı Merkezi yapımına uygun alanların ada-parsel bilgilerinin belirlenmesi ve devirin bedelli yada bedelsiz olarak yapılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesi 1700 Ada 9 nolu parsel üzerinde Aydoğdu Aile Sağlığı Merkezi, Köseilyas Mahallesi 1449 parsel üzerinde Değirmenaltı Aile Sağlığı Merkezlerinin Aile Sağlığı Merkezi yapımına uygun alanların Tekirdağ Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü adına devir işlemlerinin uygunluğuna karar verilmişti. Devir işlemlerinin yapılabilmesi için, devir edilmesi planlanan, Belediyemize ait arsalardan Aile Sağlığı Merkezi yapımına uygun alanların ada-parsel bilgilerinin belirlenmesi ve devirin bedelli yada bedelsiz olarak yapılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesi 1700 Ada 9 nolu parsel üzerinde Aydoğdu Aile Sağlığı Merkezi, Köseilyas Mahallesi 1449 parsel üzerinde Değirmenaltı Aile Sağlığı Merkezlerinin Aile Sağlığı Merkezi yapımına uygun alanların Tekirdağ Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü adına devir işlemlerinin uygunluğuna karar verilmişti. Devir işlemlerinin yapılabilmesi için, devir edilmesi planlanan, Belediyemize ait arsalardan Aile Sağlığı Merkezi yapımına uygun alanların ada-parsel bilgilerinin belirlenmesi ve devirin bedelli yada bedelsiz olarak yapılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesi 1700 Ada 9 nolu parsel üzerinde Aydoğdu Aile Sağlığı Merkezi, Köseilyas Mahallesi 1449 parsel üzerinde Değirmenaltı Aile Sağlığı Merkezlerinin Aile Sağlığı Merkezi yapımına uygun alanların Tekirdağ Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü adına devir işlemlerinin uygunluğuna karar verilmişti. Devir işlemlerinin yapılabilmesi için, devir edilmesi planlanan, Belediyemize ait arsalardan Aile Sağlığı Merkezi yapımına uygun alanların ada-parsel bilgilerinin belirlenmesi ve devirin bedelli yada bedelsiz olarak yapılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesi 1700 Ada 9 nolu parsel üzerinde Aydoğdu Aile Sağlığı Merkezi, Köseilyas Mahallesi 1449 parsel üzerinde Değirmenaltı Aile Sağlığı Merkezlerinin Aile Sağlığı Merkezi yapımına uygun alanların Tekirdağ Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü adına devir işlemlerinin uygunluğuna karar verilmişti. Devir işlemlerinin yapılabilmesi için, devir edilmesi planlanan, Belediyemize ait arsalardan Aile Sağlığı Merkezi yapımına uygun alanların ada-parsel bilgilerinin belirlenmesi ve devirin bedelli yada bedelsiz olarak yapılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; Fırsat Eşitliği Komisyonunun kurulmasına ve 5 kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verildi. Bir yıl süre ile Belediye Meclis Üyelerinden Bezar Hülya KARAAĞAÇ, Meral ÖZDEMİR, Ali Tunç SAYGUN, Şükriye GÜNDÜZLER ve Sebahattin TİRAKİOĞLU Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi olarak seçilmiştir.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; Fırsat Eşitliği Komisyonunun kurulmasına ve 5 kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verildi. Bir yıl süre ile Belediye Meclis Üyelerinden Bezar Hülya KARAAĞAÇ, Meral ÖZDEMİR, Ali Tunç SAYGUN, Şükriye GÜNDÜZLER ve Sebahattin TİRAKİOĞLU Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi olarak seçilmiştir.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; Fırsat Eşitliği Komisyonunun kurulmasına ve 5 kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verildi. Bir yıl süre ile Belediye Meclis Üyelerinden Bezar Hülya KARAAĞAÇ, Meral ÖZDEMİR, Ali Tunç SAYGUN, Şükriye GÜNDÜZLER ve Sebahattin TİRAKİOĞLU Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi olarak seçilmiştir.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; Fırsat Eşitliği Komisyonunun kurulmasına ve 5 kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verildi. Bir yıl süre ile Belediye Meclis Üyelerinden Bezar Hülya KARAAĞAÇ, Meral ÖZDEMİR, Ali Tunç SAYGUN, Şükriye GÜNDÜZLER ve Sebahattin TİRAKİOĞLU Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi olarak seçilmiştir.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; Fırsat Eşitliği Komisyonunun kurulmasına ve 5 kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verildi. Bir yıl süre ile Belediye Meclis Üyelerinden Bezar Hülya KARAAĞAÇ, Meral ÖZDEMİR, Ali Tunç SAYGUN, Şükriye GÜNDÜZLER ve Sebahattin TİRAKİOĞLU Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi olarak seçilmiştir.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; Tarım Komisyonunun kurulmasına ve 5 kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verildi. Bir yıl süre ile Belediye Meclis Üyelerinden Münür KARAEVLİ, Veysel KAPLAN, Fethiye Filiz ÇELİK, Selami ALTINAY ve Ali Rıza ETİ Tarım Komisyonu Üyesi olarak seçilmiştir.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; Tarım Komisyonunun kurulmasına ve 5 kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verildi. Bir yıl süre ile Belediye Meclis Üyelerinden Münür KARAEVLİ, Veysel KAPLAN, Fethiye Filiz ÇELİK, Selami ALTINAY ve Ali Rıza ETİ Tarım Komisyonu Üyesi olarak seçilmiştir.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; Tarım Komisyonunun kurulmasına ve 5 kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verildi. Bir yıl süre ile Belediye Meclis Üyelerinden Münür KARAEVLİ, Veysel KAPLAN, Fethiye Filiz ÇELİK, Selami ALTINAY ve Ali Rıza ETİ Tarım Komisyonu Üyesi olarak seçilmiştir.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; Tarım Komisyonunun kurulmasına ve 5 kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verildi. Bir yıl süre ile Belediye Meclis Üyelerinden Münür KARAEVLİ, Veysel KAPLAN, Fethiye Filiz ÇELİK, Selami ALTINAY ve Ali Rıza ETİ Tarım Komisyonu Üyesi olarak seçilmiştir.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; Tarım Komisyonunun kurulmasına ve 5 kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verildi. Bir yıl süre ile Belediye Meclis Üyelerinden Münür KARAEVLİ, Veysel KAPLAN, Fethiye Filiz ÇELİK, Selami ALTINAY ve Ali Rıza ETİ Tarım Komisyonu Üyesi olarak seçilmiştir.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; Kültür Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verildi. Bir yıl süre ile Belediye Meclis Üyelerinden Nurettin DEĞİRMENCİ, Sabri ÇINAR, Edibe AKÇAKAYA, Deniz TANER ve Bezar Hülya KARAAĞAÇ Kültür Komisyonu Üyesi olarak seçilmiştir.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; Kültür Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verildi. Bir yıl süre ile Belediye Meclis Üyelerinden Nurettin DEĞİRMENCİ, Sabri ÇINAR, Edibe AKÇAKAYA, Deniz TANER ve Bezar Hülya KARAAĞAÇ Kültür Komisyonu Üyesi olarak seçilmiştir.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; Kültür Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verildi. Bir yıl süre ile Belediye Meclis Üyelerinden Nurettin DEĞİRMENCİ, Sabri ÇINAR, Edibe AKÇAKAYA, Deniz TANER ve Bezar Hülya KARAAĞAÇ Kültür Komisyonu Üyesi olarak seçilmiştir.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; Kültür Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verildi. Bir yıl süre ile Belediye Meclis Üyelerinden Nurettin DEĞİRMENCİ, Sabri ÇINAR, Edibe AKÇAKAYA, Deniz TANER ve Bezar Hülya KARAAĞAÇ Kültür Komisyonu Üyesi olarak seçilmiştir.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; Kültür Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verildi. Bir yıl süre ile Belediye Meclis Üyelerinden Nurettin DEĞİRMENCİ, Sabri ÇINAR, Edibe AKÇAKAYA, Deniz TANER ve Bezar Hülya KARAAĞAÇ Kültür Komisyonu Üyesi olarak seçilmiştir.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; Çevre, Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verildi. Bir yıl süre ile Belediye Meclis Üyelerinden Şükriye GÜNDÜZLER, Alpay KUTAL, Veysel KAPLAN, Ali Tunç SAYGUN, ve İrfan DEMİR Çevre, Sağlık ve Diğer İşler Komisyonu Üyesi olarak seçilmiştir.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; Çevre, Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verildi. Bir yıl süre ile Belediye Meclis Üyelerinden Şükriye GÜNDÜZLER, Alpay KUTAL, Veysel KAPLAN, Ali Tunç SAYGUN, ve İrfan DEMİR Çevre, Sağlık ve Diğer İşler Komisyonu Üyesi olarak seçilmiştir.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; Çevre, Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verildi. Bir yıl süre ile Belediye Meclis Üyelerinden Şükriye GÜNDÜZLER, Alpay KUTAL, Veysel KAPLAN, Ali Tunç SAYGUN, ve İrfan DEMİR Çevre, Sağlık ve Diğer İşler Komisyonu Üyesi olarak seçilmiştir.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; Çevre, Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verildi. Bir yıl süre ile Belediye Meclis Üyelerinden Şükriye GÜNDÜZLER, Alpay KUTAL, Veysel KAPLAN, Ali Tunç SAYGUN, ve İrfan DEMİR Çevre, Sağlık ve Diğer İşler Komisyonu Üyesi olarak seçilmiştir.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; Çevre, Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verildi. Bir yıl süre ile Belediye Meclis Üyelerinden Şükriye GÜNDÜZLER, Alpay KUTAL, Veysel KAPLAN, Ali Tunç SAYGUN, ve İrfan DEMİR Çevre, Sağlık ve Diğer İşler Komisyonu Üyesi olarak seçilmiştir.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; Plan ve Bütçe Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verildi. Bir yıl süre ile Belediye Meclis Üyelerinden Deniz TANER, Fethiye Filiz ÇELİK, Gönül DİNÇER, Abdurrahim KAR ve Ali DARICI Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi olarak seçilmiştir.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; Plan ve Bütçe Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verildi. Bir yıl süre ile Belediye Meclis Üyelerinden Deniz TANER, Fethiye Filiz ÇELİK, Gönül DİNÇER, Abdurrahim KAR ve Ali DARICI Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi olarak seçilmiştir.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; Plan ve Bütçe Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verildi. Bir yıl süre ile Belediye Meclis Üyelerinden Deniz TANER, Fethiye Filiz ÇELİK, Gönül DİNÇER, Abdurrahim KAR ve Ali DARICI Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi olarak seçilmiştir.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; Plan ve Bütçe Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verildi. Bir yıl süre ile Belediye Meclis Üyelerinden Deniz TANER, Fethiye Filiz ÇELİK, Gönül DİNÇER, Abdurrahim KAR ve Ali DARICI Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi olarak seçilmiştir.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; Plan ve Bütçe Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verildi. Bir yıl süre ile Belediye Meclis Üyelerinden Deniz TANER, Fethiye Filiz ÇELİK, Gönül DİNÇER, Abdurrahim KAR ve Ali DARICI Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi olarak seçilmiştir.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verildi. Bir yıl süre ile Belediye Meclis Üyelerinden İlhan İMRAK, Ergün GÜLERYÜZ, Mustafa ÖZDEMİR, Berk ÖGE ve Nevzat BAHAR İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyesi olarak seçilmiştir.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verildi. Bir yıl süre ile Belediye Meclis Üyelerinden İlhan İMRAK, Ergün GÜLERYÜZ, Mustafa ÖZDEMİR, Berk ÖGE ve Nevzat BAHAR İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyesi olarak seçilmiştir.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verildi. Bir yıl süre ile Belediye Meclis Üyelerinden İlhan İMRAK, Ergün GÜLERYÜZ, Mustafa ÖZDEMİR, Berk ÖGE ve Nevzat BAHAR İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyesi olarak seçilmiştir.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verildi. Bir yıl süre ile Belediye Meclis Üyelerinden İlhan İMRAK, Ergün GÜLERYÜZ, Mustafa ÖZDEMİR, Berk ÖGE ve Nevzat BAHAR İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyesi olarak seçilmiştir.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verildi. Bir yıl süre ile Belediye Meclis Üyelerinden İlhan İMRAK, Ergün GÜLERYÜZ, Mustafa ÖZDEMİR, Berk ÖGE ve Nevzat BAHAR İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyesi olarak seçilmiştir.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından gizli oyla yapılan seçim neticesinde 1 (bir) yıl süre ile Belediye Meclis Üyelerinden Mustafa ÖZDEMİR, Münür KARAEVLİ ve Meral ÖZDEMİR Belediye Encümen Üyesi olarak seçilmiştir.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından gizli oyla yapılan seçim neticesinde 1 (bir) yıl süre ile Belediye Meclis Üyelerinden Mustafa ÖZDEMİR, Münür KARAEVLİ ve Meral ÖZDEMİR Belediye Encümen Üyesi olarak seçilmiştir.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından gizli oyla yapılan seçim neticesinde 1 (bir) yıl süre ile Belediye Meclis Üyelerinden Mustafa ÖZDEMİR, Münür KARAEVLİ ve Meral ÖZDEMİR Belediye Encümen Üyesi olarak seçilmiştir.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından gizli oyla yapılan seçim neticesinde 1 (bir) yıl süre ile Belediye Meclis Üyelerinden Mustafa ÖZDEMİR, Münür KARAEVLİ ve Meral ÖZDEMİR Belediye Encümen Üyesi olarak seçilmiştir.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından gizli oyla yapılan seçim neticesinde 1 (bir) yıl süre ile Belediye Meclis Üyelerinden Mustafa ÖZDEMİR, Münür KARAEVLİ ve Meral ÖZDEMİR Belediye Encümen Üyesi olarak seçilmiştir.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından gizli oyla yapılan seçim neticesinde Asil Meclis Katibi olarak Ali Tunç SAYGUN ve Gönül DİNÇER, Yedek Meclis Katibi olarak Edibe AKÇAKAYA ve Ergün GÜLERYÜZ seçilmiştir.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından gizli oyla yapılan seçim neticesinde Asil Meclis Katibi olarak Ali Tunç SAYGUN ve Gönül DİNÇER, Yedek Meclis Katibi olarak Edibe AKÇAKAYA ve Ergün GÜLERYÜZ seçilmiştir.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından gizli oyla yapılan seçim neticesinde Asil Meclis Katibi olarak Ali Tunç SAYGUN ve Gönül DİNÇER, Yedek Meclis Katibi olarak Edibe AKÇAKAYA ve Ergün GÜLERYÜZ seçilmiştir.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından gizli oyla yapılan seçim neticesinde Asil Meclis Katibi olarak Ali Tunç SAYGUN ve Gönül DİNÇER, Yedek Meclis Katibi olarak Edibe AKÇAKAYA ve Ergün GÜLERYÜZ seçilmiştir.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından gizli oyla yapılan seçim neticesinde Asil Meclis Katibi olarak Ali Tunç SAYGUN ve Gönül DİNÇER, Yedek Meclis Katibi olarak Edibe AKÇAKAYA ve Ergün GÜLERYÜZ seçilmiştir.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından gizli oyla yapılan seçim neticesinde Belediye Meclis Üyelerinden Meclis Birinci Başkan Vekili olarak Belediye Meclis Üyesi Münür KARAEVLİ ve Meclis İkinci Başkan Vekili olarak Bezar Hülya KARAAĞAÇ seçilmiştir.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından gizli oyla yapılan seçim neticesinde Belediye Meclis Üyelerinden Meclis Birinci Başkan Vekili olarak Belediye Meclis Üyesi Münür KARAEVLİ ve Meclis İkinci Başkan Vekili olarak Bezar Hülya KARAAĞAÇ seçilmiştir.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından gizli oyla yapılan seçim neticesinde Belediye Meclis Üyelerinden Meclis Birinci Başkan Vekili olarak Belediye Meclis Üyesi Münür KARAEVLİ ve Meclis İkinci Başkan Vekili olarak Bezar Hülya KARAAĞAÇ seçilmiştir.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından gizli oyla yapılan seçim neticesinde Belediye Meclis Üyelerinden Meclis Birinci Başkan Vekili olarak Belediye Meclis Üyesi Münür KARAEVLİ ve Meclis İkinci Başkan Vekili olarak Bezar Hülya KARAAĞAÇ seçilmiştir.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından gizli oyla yapılan seçim neticesinde Belediye Meclis Üyelerinden Meclis Birinci Başkan Vekili olarak Belediye Meclis Üyesi Münür KARAEVLİ ve Meclis İkinci Başkan Vekili olarak Bezar Hülya KARAAĞAÇ seçilmiştir.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi Atılım Sitesi girişinde bulunan içerisinde yaklaşık 50m2’lik binanın olduğu, Belediyemiz yetki ve sorumluluğundaki alanı KOSGEB destekli işyeri açabilmek için kiralanması talep konusunun Reddine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi Atılım Sitesi girişinde bulunan içerisinde yaklaşık 50m2’lik binanın olduğu, Belediyemiz yetki ve sorumluluğundaki alanı KOSGEB destekli işyeri açabilmek için kiralanması talep konusunun Reddine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi Atılım Sitesi girişinde bulunan içerisinde yaklaşık 50m2’lik binanın olduğu, Belediyemiz yetki ve sorumluluğundaki alanı KOSGEB destekli işyeri açabilmek için kiralanması talep konusunun Reddine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi Atılım Sitesi girişinde bulunan içerisinde yaklaşık 50m2’lik binanın olduğu, Belediyemiz yetki ve sorumluluğundaki alanı KOSGEB destekli işyeri açabilmek için kiralanması talep konusunun Reddine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi Atılım Sitesi girişinde bulunan içerisinde yaklaşık 50m2’lik binanın olduğu, Belediyemiz yetki ve sorumluluğundaki alanı KOSGEB destekli işyeri açabilmek için kiralanması talep konusunun Reddine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi Atılım Sitesi arkasında bulunan içerisinde yaklaşık 3 dönümlük çamlık arazinin olduğu, Belediyemiz yetki ve sorumluluğundaki alanı KOSGEB destekli işletme açabilmek için kiralanması talep konusunun Reddine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi Atılım Sitesi arkasında bulunan içerisinde yaklaşık 3 dönümlük çamlık arazinin olduğu, Belediyemiz yetki ve sorumluluğundaki alanı KOSGEB destekli işletme açabilmek için kiralanması talep konusunun Reddine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi Atılım Sitesi arkasında bulunan içerisinde yaklaşık 3 dönümlük çamlık arazinin olduğu, Belediyemiz yetki ve sorumluluğundaki alanı KOSGEB destekli işletme açabilmek için kiralanması talep konusunun Reddine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi Atılım Sitesi arkasında bulunan içerisinde yaklaşık 3 dönümlük çamlık arazinin olduğu, Belediyemiz yetki ve sorumluluğundaki alanı KOSGEB destekli işletme açabilmek için kiralanması talep konusunun Reddine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi Atılım Sitesi arkasında bulunan içerisinde yaklaşık 3 dönümlük çamlık arazinin olduğu, Belediyemiz yetki ve sorumluluğundaki alanı KOSGEB destekli işletme açabilmek için kiralanması talep konusunun Reddine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Ertuğrul Mahallesinde bulunan tapuda 3128 ada, 1 nolu parsel cinsi arsa olup, mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan taşınmazın Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına devredilmesine, devir işlemleri için Belediye Başkanı M.Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Ertuğrul Mahallesinde bulunan tapuda 3128 ada, 1 nolu parsel cinsi arsa olup, mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan taşınmazın Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına devredilmesine, devir işlemleri için Belediye Başkanı M.Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Ertuğrul Mahallesinde bulunan tapuda 3128 ada, 1 nolu parsel cinsi arsa olup, mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan taşınmazın Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına devredilmesine, devir işlemleri için Belediye Başkanı M.Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Ertuğrul Mahallesinde bulunan tapuda 3128 ada, 1 nolu parsel cinsi arsa olup, mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan taşınmazın Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına devredilmesine, devir işlemleri için Belediye Başkanı M.Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Ertuğrul Mahallesinde bulunan tapuda 3128 ada, 1 nolu parsel cinsi arsa olup, mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan taşınmazın Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına devredilmesine, devir işlemleri için Belediye Başkanı M.Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 727 ada, 279 parsel ve 636 ada, 278 parsellerin bir kısmının imar planlarında yol ve parkta kalmakta olduğundan bu taşınmazların kamulaştırılması mümkün değil ise eş değer bir parselle trampa edilmesi talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 727 ada, 279 parsel ve 636 ada, 278 parsellerin bir kısmının imar planlarında yol ve parkta kalmakta olduğundan bu taşınmazların kamulaştırılması mümkün değil ise eş değer bir parselle trampa edilmesi talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 727 ada, 279 parsel ve 636 ada, 278 parsellerin bir kısmının imar planlarında yol ve parkta kalmakta olduğundan bu taşınmazların kamulaştırılması mümkün değil ise eş değer bir parselle trampa edilmesi talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 727 ada, 279 parsel ve 636 ada, 278 parsellerin bir kısmının imar planlarında yol ve parkta kalmakta olduğundan bu taşınmazların kamulaştırılması mümkün değil ise eş değer bir parselle trampa edilmesi talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.04.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 727 ada, 279 parsel ve 636 ada, 278 parsellerin bir kısmının imar planlarında yol ve parkta kalmakta olduğundan bu taşınmazların kamulaştırılması mümkün değil ise eş değer bir parselle trampa edilmesi talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024