Meclis Kararları

2016 Yılı Haziran Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 01.06.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi sınırlarında yer alan İmar Kanunun 18. Maddesine göre yapılacak imar uygulamasına esas olacak 18. Madde uygulama sınırının yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmesi hakkında alınan 03.06.2015 tarih 303 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararının iptaline, revize edilen 18. Madde uygulama sınırının 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına işlenmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisincede 9 çekimser oya karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 01.06.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 1771 ada 157 parsel numarasında kayıtlı Cami Alanı ve Arsası niteliğindeki boş arsaya cami yapılması istenmekte olup caminin kıbleye doğru çevrilerek inşaa edilmesi gerektiğinden Mevcut Uygulama İmar Planındaki çekme mesafelerinin değiştirilmesine yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifindeki plan notunun kaldırılarak, ön bahçe mesafesinin 5 metre yan bahçe mesafelerinin 3 metre ve arka bahçe mesafesinin 5 metre olmasının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.06.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesinde bulunan ve tapuda; 10714 parselde kayıtlı taşınmazın kuzeyinde kalan alanın ihdası ve 10714 parsele tevhiden satışı talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.06.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Nusratlı Mahallesi 383,384,385,386 ve 1042 parsellere ait 1/1000 ölçekli revizyon ve ilave imar planı teklifinin onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.06.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde bulunan tapuda 338 nolu parselin imar planında park alanında kalması sebebiyle kamulaştırılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.06.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. ve 38. maddelerine istinaden cetvelde belirtilen Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları Tertibine, İş Makinesi Kiralama Giderleri Tertibinden aktarım yapılmasının uygunluğuna, Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.06.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde yer alan ve tapuda 449 ada, 15 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için sunulan uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.06.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Altınova Mahallesinde yer alan ve tapuda, 727 ada içerisindeki park alanındaki trafo yeri ile ilgili sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.06.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan ve tapuda 630 Ada 2,3 ve 4 Parsellerin İmar Planlarında ‘ Park Alanı’nda ‘ kalmakta olduğu belirtilerek, bu taşınmazın kamulaştırılması, mümkün değil ise eşdeğer bir parsellerle trampa edilmesi talep edilmiş olup, 01.10.2014 tarih ve 277 sayılı Meclis Kararı ve 01.10.2014 tarih ve 307 sayılı Meclis Kararı alınmıştır. Alınmış olan Meclis Kararlarına istinaden bahse konu parsellerin imara açılması veya Kamulaştırma programına alınmasına ya da trampa işleminin yapılması talebi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.06.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi, Barbaros Mahallesinde yer alan ve tapuda 3287 parsel numarasında kayıtlı Süleymanpaşa Belediyesi mülkiyetindeki taşınmaz için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.06.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
TMMOB Mimarlar Odası Tekirdağ Temsilciliği tarafından Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ve 13.10.2015 tarih ve 1042 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notları’nın 2.23 Maddesinin Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 14. Maddesi Hükümleri çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.06.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa ilçesi Karacakılavuz Mahallesinde bulunan eski belediye binasından 2016 yılı yaygın kültürel eğitim faaliyetleri planı çerçevesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce açılacak olan ‘‘cicim dokuma kursu’’ için süreli olarak yer tahsisi yapılması için Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’ a yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.06.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan, Tapuda 216 ada, 16 nolu parselde kayıtlı mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın bedeli karşılığında satışı talebi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.06.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. ve 38. maddesine istinaden cetvelde belirtilen Metal Ürünü Alımları Tertibine, Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri Tertibinden aktarım yapılmasının uygunluğuna, Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.06.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce uygulanmakta olan ‘’Evde Bakım Temizlik Hizmetleri’’ projesinde kullanılmak üzere 1 adet Uzun Şase Kamyonet (BB Van) N1 sınıfı Motor hacmi en az 1600 cm3 ve en az 5 EURO sınıfında motor hacmi en az 4 silindirli ve Commonrail enjeksiyonlu motor, Turbo Dizel ve intercooler sistemine sahip, en az 100 HP ve üzerinde motor gücü ve en az 290 Nm maksimum Tork, hidrolik direksiyon, ABS+EBD sistemi beyaz (opak) rengine sahip ve koltuk sayısı (sürücü dahil) 5 olan özelliklere sahip kamyonet alınmasına, belirtilen aracın 237 sayılı taşıt kanunun 10.Maddesine (EK cümle :03/07/2015 5393/85mb) göre 2016 yılı satın alma programına alınması ve T cetveline kayıt edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.06.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçe sınırları içerisinde yaşayan ve Engelli Kartı bulunan vatandaşlarımıza Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından tanıtım kartı düzenlenmesi ve kart sahiplerinin Mutlukent Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş. tarafından işletilen çay bahçelerinden 65 (altmış beş) yaş üstü vatandaşlarımıza sağlanan olgun kart imkanlarından Belediye bütçesinden karşılanması şartı ile yararlandırılmasının uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.06.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
İlçemiz Hürriyet Mahallesi, Zümrüt Çayı Sokak, No:2/A sayılı yerde bulunan işyerinin içkili yer bölgesine alınması ile ilgili talebin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine, Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.06.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesine taraf Devletler 9. Toplantısı 14-16 Haziran 2016 tarihlerinde New York’ta yapılacak olan toplantıya, Dünya Engelliler Birliği Türkiye’de tek ve örnek Belediye olan kurumumuzu davet etmiştir. Gerçekleştirilecek olan toplantıya Belediyemizi temsilen Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT ve Belediye Başkan Yardımcısı V. Berkay ÇAKIR ’ın katılmalarına ve 10-16 Haziran 2016 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan bu seyahatin yol, iaşe ve konaklama giderlerinin Belediyemiz Bütçesinden karşılanmasının uygunluğuna, 5 ret oya karşılık Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 01.06.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Valiliği- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 06.05.2016 tarih ve E.4264 sayılı yazısında, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi sınırları içinde yer alan ve tapuda 2536 ada 14 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan ve 02.12.2015 tarih ve 507 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararıyla ve 09.02.2016 tarih ve 204 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Uygulama İmar Planı Değişikliği paftası üzerinde, plan açıklama raporunda veya plan notlarında “TAKS 0,40 aşmamak şartı” ifadesi yer almadığı, meclis kararında yer alan ancak plana işlenmemiş bir hükmün geçerli olmadığı gerekçesiyle plan değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği Hükümlerinin 26. Maddesinin 5. ve 7. Fıkralarına aykırı olduğu belirtilmiş olduğundan, konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.06.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Zabıta Müdürlüğünün Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği’ne ilave olarak; “120- a) Oda tasdikli fiyat tarifesini, işyerinde herkesin görebileceği yere asmak mecburidir. b) Oda tasdikli fiyat tarifesinde belirtilen fiyat üzerinde satış yaparak fahiş fiyat uygulamak yasaktır.” Maddesinin eklenmesinin uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.06.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizin kültür etkinlikleri kapsamında ilçemizde yaşayan ve Balkanlardan göç yoluyla gelen halkımızın geldikleri köyleri ziyaret etmeleri amacıyla (2 gün 1 gece) Yunanistan Bulgaristan ve Makedonya ülkelerine dört (4) sefer halinde gezi düzenlenecek olan gezilerin giderlerinin (konaklama, iaşe vb…) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bütçe kaleminden karşılanmasının uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.06.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı içerisinde bulunan “Özel Proje Alanı 1” bölge sınırının değiştirilmesine yönelik sunulan ve 10.05.2016 tarih 3215 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla uygun görülen Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Değişikliği’ nin onaylanması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.06.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 2662 Ada 1 Parselde kayıtlı taşınmazın İmar Planlarında Sağlık Tesis Alanında kalmakta olduğu belirtilerek, bu taşınmazın kamulaştırılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.06.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan, Tapuda 1026 ada, 75 nolu parselde kayıtlı Belediyemize ait taşınmazın ifraz olduktan sonra bir parçasının 1026 ada 79 parsele satışı konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.06.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde etkinlik ve faaliyetlerinin devamının sağlanması adına oluşumu tamamlanan Süleymanpaşa Çocuk Kulübünün kurulumunun kabulü ile birim faaliyeti olarak tanımlanabilecek bu kulübün işlerlik kurallarının Başkanlık Oluru ile tespitinin uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.06.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesine Sarıkamış Asker Heykelinin yapılması için belediyemize ait bütün park alanları Kültür Komisyonunca incelenmiş ve heykelin Gündoğdu Mahallesi G19A01B3A pafta ve park 9 parseldeki park alanına yapılmasına oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.06.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa genelinde hemşehrilik bilincinin oluşumu ve gelişimini sağlamak belediye hizmetlerine ve hizmetlerin yürütülmesine katılımın sağlanması amacıyla mahallelerde yerel konseyler kurulması ve bu konseylerin çalışma esaslarını düzenleyerek yönetmelik hazırlanması konusunda verilen önerge ile belirtilen çalışmaların planlanması ve hukuki temel olarak hazırlanması gerekli olan yönetmeliğin hazırlanması süreci devam etmekte olduğundan; bu süreçte, konu ile ilgili daha önce çalışma yapmış olan Belediyelerin ilgili birimlerinden de görüş ve öneri alınması süreci de sürmekte olduğundan, Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca çalışmaların devamına oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisincede komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.06.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Bilgi İşlem Müdürlüğü'ne ait Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin yeniden hazırlanmış halinin, ilgili müdürlükçe sunulmuş olduğu şekli ile kabulüne Çevre, Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliğiyle karar verilmiş olup, Belediye Meclisince komisyon kararının kabulüne, oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.06.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli. Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi hudutlarında yer alan ve tapuda 2538 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazın yanında yer alan parka 'Öğretmenler Parkı'; 2539 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazın yanında yer alan parka ise 'Dostlar Parkı' ismi verilmesine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.06.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Engelliler için teknik standartlar USTAD 2011: 2015 Çevre ve Yapı Sertifikasyonu gerekliliklerini karşılaması için ilgili şartların yerine getirilmesine destek sağlamakta olup, gerçekleştirilecek çalışmalar ve neticede hazırlanacak olan yönetmeliğe esas teşkil edecek görüş ve önerilerin toplanarak değerlendirme süreci devam ettiğinden, Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca çalışmaların devamına oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisincede komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.06.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 1465 ada, 121 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için alınan 09.05.2014 ve 272 numaralı inşaat ruhsatı için sunulan Avan Proje Tadilatı talebiyle ilgili emsal hesapları ve kotların kontrol edilerek teknik çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.06.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan tapuda 2312 ada 125-124-107-121-18-183 nolu parseller ve 1497 ada 257 nolu parselin bulunduğu ada bütünü 03.05.2007 tarihli Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylı Yerleşime Uygunluk Haritasında Önlemli Alan-3 olarak gösterilmiş olduğu ve yapılaşmaya uygun olduğundan, söz konusu ada bütünü için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.06.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan ve tapuda; 1321 ada 9 parsel ve 1321 ada 322 parselin arasındaki 98m²’lik mükerrer alandaki iki mülkiyet sahibinin aynı alanda hak sahibi olması sebebiyle konuyla ilgili Belediye Meclisince karar alınmasına yer olmadığından reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisincede 5 çekimser oya karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 01.06.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde yer alan ve tapuda 3292 parsel numarasında kayıtlı taşınmazla ilgili 2016/237 Karar Numaralı Tekirdağ İdare Mahkemesi kararı doğrultusunda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında 3292 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu kısmın iptaline İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisincede komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.06.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde yer alan ve tapuda 99-100-105-2355 ve 3370 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisincede komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.06.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi 263 ada 13 parselde kayıtlı taşınmaza trafo alanı yapılması için sunulan Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin uygun olduğuna, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunulabilmesi için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine gönderilmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisincede komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.06.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Tapuda 2537 nolu 2537 parselin bir kısmı Belediye (Hürriyet) caddesinde bulunduğu ve bu caddenin sorumluluğu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde bulunması sebebiyle reddine, bir kısmının Ortaöğretim Alanında kalması ve bu alanın sorumluluğunun Milli Eğitim Müdürlüğü’nde olması sebebiyle reddine, parselin diğer 10 metrelik yollarda kalan kısımlarının kamulaştırılmasına, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.06.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Aydoğdu Mahallesinde bulunan 1917 ada 79 parsel, 111 ada 3 ve 4 parsel ve Kumbağ Mahallesi G18B15D1B paftasında yer alan tescilsiz Park alanında trafo yapmak için sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.06.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, Kumbağ Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tapuda 1169 nolu parsel kadastral haritada tescilsiz alan olarak görülmekte olup 1169 sayılı bir parsel bulunmadığından talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.06.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Madenler Mevkiinde bulunan 3. Derece Arkeolojik Sit Alanının revize edilen sınırının plana işlenmesi için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.06.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Tekirdağ–Malkara Devlet Yolunun Yenibağlar Kavşağı, Belediyemiz sorumluluğundaki imarlı sahalardan geçmekte olup imar planları ile yol güzargahı ve kamulaştırma planlarının uyumlu hale getirilmesi amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan 1/1000 Ölçekli Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karayolu Geçişi için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği öncesinde söz konusu alanda alt geçit yapılmış olduğu ve mevcut duruma göre planların uyumlaştırılması için 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin yapıldığı görülmüş, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin de Nazım İmar Planı doğrultusunda kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.06.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Atlı Binicilik ve Geleneksel Okçuluk ve İhtisas Spor Kulübü Derneği, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan tapuda 2163 ada, 4 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz bir imar yolundan cephe almadığından, kentin yerleşim alanında yer aldığından ve taşkın sahada kaldığından talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisincede talebin 10 kabul oyuna karşı, komisyon kararının kabulüne talebin reddine oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 01.06.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, Sanatçılar Caddesinde bulunan tapuda 9 ada 5 nolu parsel’in üzerinde bulunan binanın o günkü tarihteki haliyle durduğu, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 18.05.2016 tarih 3030 sayılı yazısı ekinde bulunan Mükellef Sicil Bilgileri dökümünde 8,49 TL borcunun bulunduğu görülmüş olduğu, borcunu ve diğer sorumluluklarını yerine getirmek kaydıyla satış talebinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.06.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Nusratlı Mahallesi, 1237 (eski 504-505) numaralı parsele yönelik sunulan Uygulama İmar Planı Teklifinin yapılaşma koşullarıyla ilgili Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına yazı ile görüş sorulmuş olup, 04.05.2016 tarih E.13717 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Şube Müdürlüğü yazısında “Onaylanmış olan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı dahilinde Yol Boyu Hizmet Alanı lejantıyla sunulması zorunlu olan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının da da adı geçen 1/25000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planının Karayollarını kullananlara hizmet verme esas amacını taşıyan özel bir plan hükmü niteliğindeki 3.3.6.5 maddesi altındaki ‘Yol Boyu Hizmet Alanları’ başlığındaki hükümlere göre değerlendirilmesi gerekmektedir” dendiğinden itirazı kabul ederek 02.03.2016 tarih 108 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis kararının iptaline, 07.01.2016 tarih 437 sayılı dilekçe ile Kurumumuza sunulan Uygulama İmar Planı talebinin Lejantı Yol Boyu Hizmet Alanı - Emsal 0.50 – Yükseklik: 9,50 metre olacak şekilde değiştirilerek onaylanmasına Nevzat Bahar’ın çekimser oyuna karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.06.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Engelliler için teknik standartlar USTAD 2011: 2015 Çevre ve Yapı Sertifikasyonu gerekliliklerini karşılaması için ilgili şartların yerine getirilmesine destek sağlanması ile ilgili çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.06.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda 2445 ada, 1 parsel, 2444 ada, 1 parsel nolu taşınmazlarla ilgili alanda başka kurumların yatırımının olup olmayacağı ile ilgili Tekirdağ Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na yazı ile sorulduğundan cevap geldikten sonra karar alınmak üzere çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.06.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda 2241 ada 363 nolu parsel imar planında otopark alanında kalmakta olup; bu alanla ilgili yetki görev ve sorumluluğun hangi kurumda olduğu ile ilgili Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne yazı ile sorulduğu, 2085 ada 1 parsel ve 2084 ada 329 parseller imar planında Resmi Kurum Alanında kalmakta olduğundan burada yatırım yapacak kurumların hangileri olduğu veya olacağı ile ilgili Tekirdağ Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na yazı ile sorulduğundan her iki kurumdan cevaplar geldikten sonra karar alınmak üzere çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.06.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Barbaros Mahallesinde bulunan tapuda 1295 nolu Parselin kamulaştırılmasına 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisincede komisyon kararının 1295 nolu parselin yolda ve parkta kalan kısımlarının kamulaştırılması şekliyle değiştirilerek kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.06.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda 1482 Ada, 94 nolu parselin bir kısmının bulunduğu park alanının 15.000 m²’den büyük olması ve yetki, görev ve sorumluluğun Büyükşehir Belediyesi’nde olması sebebiyle reddine, parselin yolda kalan kısmının kamulaştırılmasına, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.06.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesinde bulunan tapuda 817 parselin güneyinde ve batısındaki mevcut plan üzerinde ‘Park’ Alanında bulunan tescilsiz alanların uygun görülen kısmına cami yapılabilmesi için söz konusu park alanlarından birinin plan değişikliği ile dini tesis alanına dönüştürülmesi sonucu tahsis edilmesini, tahsisle ilgili protokol yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesi talep konusunun 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında fonksiyon değişikliği gerektirdiği ve Nazım İmar Planlarının sorumluluğu Büyükşehir Belediyesinde olduğundan talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.06.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi sınırlarında yer alan İmar Kanunun 18. Maddesine göre yapılacak imar uygulamasına esas olacak 18. Madde uygulama sınırının yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmesi 03.06.2015 tarih 303 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ve 09.09.2015 tarih 906 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile kabul edilmiş ancak daha sonra sınır revize edilmiştir. Revize edilen 18. Madde uygulama sınırının 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına işlenmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyona havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.06.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 1771 ada 157 parsel numarasında kayıtlı Cami Alanı ve Arsası niteliğindeki boş arsaya cami yapılması istenmekte olup caminin kıbleye doğru çevrilerek inşaa edilmesi gerektiğinden Mevcut Uygulama İmar Planındaki çekme mesafelerinin değiştirilmesine yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.06.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Ertuğrul Mahallesi, tapuda 310 ada 2 parselde bulunan tarihi binanın müze yapılmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığından bedelsiz devrinin talep edilmesine ve bedelsiz devir işlemlerinin yapılabilmesi için protokol yapmak üzere Belediye Başkanımız M.Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.06.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizin kültür etkinlikleri kapsamında 19 Eylül-14 Ekim 2016 tarihleri arasında düzenlenecek II. Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu Etkinliğin düzenlenmesine ve sempozyum ile ilgili düzenlenecek protokollerin imza yetkisinin Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a verilmesine Belediye Meclisince 6 red oya karşı oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 01.06.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz tarafından çocuk kulübü üyelerinin evlerine postalanmak amacıyla basımı yapılması düşünülen “Mutlugiller” öykü kitabının çizimleri için Serap DELİORMAN’a çizim başına 3.000,00 TL olmak üzere en fazla 6 çizim yaptırılmasına ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bütçesinden ödenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.06.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizin kültür etkinlikleri kapsamında Kasım ayı içerinde düzenlenecek Süleymanpaşa Büyük Ustalar Turnuvası Etkinliğin düzenlenmesine etkinlikle ilgili tüm giderlerin (ödül, organizasyon, yemek, konaklama vb…)Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bütçesinden karşılanması ve turnuva ile ilgili düzenlenecek protokollerin imza yetkisinin Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a verilmesine ve etkinliğe katılacak tüm katılımcılara 2.000 dolar karşılığı Türk Lirası verilmesine ayrıca dereceye giren katılımcılardan 1. olan katılımcıya 2.500 dolar karşılığı TL. 2. olan katılımcıya 1.500 dolar karşılığı TL. 3. olan katılımcıya 1.000 dolar karşılığı TL. ödül verilmesine Belediye Meclisince 6 red oya karşılık oyçokluğu ile karar verildi.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024